А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Структурна формула - вуглеводень

Структурні формули вуглеводнів поміщені.

Структурні формули вуглеводнів зображені звичайно прийнятим в органічної хімії способом. При зображенні формул просторових ізомерів циклічних вуглеводнів ми, для більшої наочності, вказуємо схематично просторове розташування радикалів.

Структурні формули вуглеводнів дані зазвичай прийнятим в органічної хімії способом. При зображенні формул просторових ізомерів циклічних вуглеводнів ми для більшої наочності вказуємо схематично просторове розташування радикалів.

Яка структурна формула вуглеводню C6Hi0 який при озоноліз утворює суміш диацетила і формальдегіду.

Наведіть структурні формули вуглеводнів: а) бі-фенілу; б) тг-терфеніл (1 4-діфенілбензола); в) дифенилметана; г) сілш-діфенілетана; д) СІЖ.

Зобразіть структурні формули вуглеводнів, що містять шість вуглецевих атомів, які можуть перебувати в нафти і продуктах її крекінгу.

Напишіть структурні формули вуглеводнів з назвами: 2-метил - 3-етілгексан; 2-метнл - 4-зтплгексан; 233- триметилпентан.

Напишіть структурні формули вуглеводнів: а) 2. 5-Дімі-тілгексан; б) З - метил-3 - етілпентан; в) 2-метил - 4-ізопропілгептан; г) 3-етілундекан; д) 2. 4-диметил - 4-етілоктан.

Напишіть структурні формули вуглеводнів: а) 2. 5-діметілгексан; б) 3-метил - 3-етілпентан; в) 2-метил - 4-ізопропілгептан; г) 3-етілундекан; д) 2. 4-диметил - 4-етілоктан.

Яка структурна формула вуглеводню С5Н12 якщо при його нитровании в умовах реакції М. І. Коновалова переважно утворюється третинне мононітросоедіненіе.

Напишіть структурні формули вуглеводнів: а) 1 + 1 2-тріметілціклопентана, б) 1. 3-циклопентил-диена, в) ізопропілціклогексана, г) 3 5-диметил посилання - 1 3-ціклогексадіена, д) 135 7-циклооктатетраєн.

Напишіть структурні формули вуглеводнів з назвами: 2-ме-тил - 3-етілгексан; 2-метил - 4-етілгексан; 233- триметилпентан.

Яка структурна формула вуглеводню С5Н12 якщо при його окисленні утворюється третинний спирт, а при нитровании - третинне нітросполуками.

Яка структурна формула вуглеводню С5Н8 якщо в результаті розкладання його озоніди виходять формальдегід, оцтовий альдегід і гліоксаль ОНБ-СНТ.

Яка структурна формула вуглеводню C6Hi4 якщо при нитровании його за способом Коновалова отримано третинне нітросполуками.

Напишіть структурні формули вуглеводнів з п'ятьма атомами вуглецю в молекулі, які можуть перебувати в нафти.

Напишіть структурні формули вуглеводнів: а) 2. 5-диметил-гексан; б) З - метил-3 - етілпентан; в) 2-метил - 4-ізопропілгептан; г) 3-етілундекан; д) 2. 4-диметил - 4-етілоктан.

Напишіть структурні формули вуглеводнів 2 3-діметілпентана; 234-тріметілгексана; 244 5-тетраметілгептана; 2 + 2 3-тремтіли - 4-бромпентана.

Напишіть структурні формули вуглеводнів і дайте їм назви по м ждународного номенклатурі: тетраметілметан; тріметілетілметан; диметил-д 1етілметан; тетраізопропілметан.

Напишіть структурні формули вуглеводнів складу С7Н8 С8Н10 які при окисленні утворюють бензойну кислоту.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) метілдіетілметана, б) метілетілпропілметана, в) діізо-пропілметана.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) 2-метілгексана, б) 223 3-тетраметілбутана, в) 3-етил-гексану.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) метілдіетілметана, б) метілетілпропілметана, в) діізо-пропілметана.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) тетраметілметана; б) метілдіетілметана; в) діізопро-пілметана; г) тріметілпропілметана; д) метил-ді-шрет-бутілметана.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) ізопропілаллена; б) дивинила; в) Діалло; г) ізопрену.

Напишіть структурні формули вуглеводнів складу CgHi2 які при окисленні утворюють бензойну кислоту.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) ізобутілетілен; б) сшш-метілізопропілеті-льон; в) осилш-метілізопропілетілен; г) 2-метил - З - гексен; д) 2. 3-диметил - 1-Пента; е) 2 + 2 4-тремтіли - З - гексен; ж) 2. 5 5-тремтіли - З - гептилу; з) 2 + 2 6-триметил - 4-октен.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) метил ацетилен; б) ізобутілацетілен; в) нео-пентілацетілен; г) метил-в /ИОР-бутілацетілен; д) 2. 5-ді-метил - 3-гексін; е) 3 4-диметил - 1-пентін; ж) 2 + 2 5-тремтіли - 3-гексін; з) 2. 7-диметил - З - октін; і) 3 3- диметил - 1-бутан; к) 3-метил - 1-гексен - 4-ін; л) З - метил-1 5-гексадіін.

Напишіть структурні формули вуглеводнів складу З Н8 С8Н1в, які при окисленні утворюють бензойну кислоту.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) ізобутілетілен; б) смлш-метілізопропілеті-льон; в) асилш-метілізопропілетілен; г) 2-метил - З - гексен; д) 2. 3-диметил - 1-Пента; е) 2 + 2 4-тремтіли - З - гексен; ж) 2. 5 5-тремтіли - З - гептилу; з) 2 + 2 6-триметил - 4-октен.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) метилацетилен; б) ізобутілацетілен; в) нео-пентілацетілен; г) метил-в /пор-бутілацетілен; д) 2. 5-ді-метил - 3-гексін; е) 3 4-диметил - 1-пентін; ж) 2 + 2 5-тремтіли - 3-гексін; з) 2. 7-диметил - З - октін; і) 3 3- диметил - 1-бутин; к) 3-метил - 1-гексен - 4-ін; л) 3-метил посилання - 1 5-гексадіін.

Напишіть структурні формули вуглеводнів складу З Н8 С8Н10 які при окисленні утворюють бензойну кислоту.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) тетраметілметана; б) метілдіетілметана; в) діізопро-пілметана; г) тріметілпропілметана; д) метил-ді-трвт-бутілметана.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: а) ізопропілаллена; б) дивинила; в) Діалло; г) ізопрену.

Напишіть структурні формули наступних вуглеводнів: трйпропілметана, діізопропілметана, ді-Грет-бутілметана. Назо - йте ці сполуки по f женевської номенклатурі.

Напишіть емпіричні і структурні формули вуглеводнів, які можуть входити до складу природного газу та попутного газу.

Напишіть структурні формули вуглеводнів складу CyHg, CgHio, які при окисленні утворюють бензойну кислоту.

Напишіть можливі структурні формули вуглеводнів складу СДН, які при окисленні утворюють бензойну кислоту.

Які можливі структурні формули вуглеводнів складу С9Ню, якщо відомо, що вони знебарвлюють бромную воду і лужної розчин перманганату калію на холоду; при окисленні деяких ізомерів хромової сумішшю утворюється бензойна кислота, а один з вуглеводнів при цьому дає ті-рефталевую кислоту.

Які можливі структурні формули вуглеводнів складу СдНю, якщо відомо, що вони знебарвлюють бромную воду і лужної розчин перманганату калію на холоду; при окисленні деяких ізомерів хромової сумішшю утворюється бензойна кислота, а один з вуглеводнів при цьому дає ті-рефталевую кислоту.

Які можливі структурні формули вуглеводнів складу СдНю, якщо відомо, що вони знебарвлюють бромную воду і лужної розчин перманганату калію на холоду; при окисленні деяких ізомерів хромової сумішшю утворюється бензойна кислота, а один з вуглеводнів при цьому дає терефталевую кислоту.

Складання структурних формул вуглеводнів відкритого будови і нумерація вуглецевих атомів в них на підставі наведених вище правил не представляють ніяких труднощів. Інша працювати з циклічними вуглеводнями. Правильне написання структурної формули багатьох поліциклічних вуглеводнів і правильна нумерація вуглецевих атомів в них пов'язані з деякими труднощами і викликають велику витрату часу.

Наведіть структурну формулу вуглеводню, в молекулі якого є п'ять а-зв'язків і чотири я-зв'язку.

Наведіть структурну формулу вуглеводню, в молекулі якого є сім а-зв'язків і три я-зв'язку.

Напишіть структурну формулу вуглеводню С4Не, якщо він приєднує 4 атома брому; не реагує з аміачним розчином закису міді; при кип'ятінні з водою в присутності H2SO і HgSC4 утворює метилетилкетон.

Напишіть структурну формулу вуглеводню молекулярну - ної формули Сеню, який приєднує 4 атома брому, не рідше -, аяіірует з аміачним розчином закису міді, при енергійному оки - - лення дає оцтову і ізомасляну кислоти. Вуглеводень, що має молекулярну формулу Сеню, дає 1 при озоноліз диальдегид бурштинової кислоти і формальдегід. Цей /вуглеводень чможет бути отриманий в якості єдиного продук - j Ti реакції з відповідного галоідозамещенного по реакції Вюрца.

Наведіть структурну формулу вуглеводню, в молекулі якого всі шість атомів вуглецю знаходяться в стані ВР2 - гібридизації.

Складіть структурну формулу вуглеводню: 2 + 2 4-триметилпентана.

Напишіть структурну формулу вуглеводню СбН8 якщо відомо, що він реагує з бромом, з аміачним розчином оксиду срібла, при гідратації дає метілізопропілкетон.

Напишіть структурну формулу вуглеводню СвН1о, якщо відомо, що в результаті його озоноліза виходять формальдегід і бурштиновий альдегід.