А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Статистичне властивість - сигнал

Статистичні властивості сигналу повністю повторюють статистичні властивості повідомлення тільки при простому якісному кодуванні.

Отже, статистичні властивості сигналів зображення такі, що найбільш ймовірне значення наступного сигналу дорівнює попередньому.

Це означає, що статистичні властивості сигналу і шуму не змінюються з часом.

Як відомо, теорія інформації розглядає статистичні властивості сигналу і вказує шляхи для правильного узгодження сигналу з каналом зв'язку.

Звідси ясно, настільки важливо було вивчати статистичні властивості сигналів, що дозволяють оцінити ентропію і надмірність сигналів.

При цьому якщо система F0 задана аппаратурно і статистичні властивості сигналу, що є вхідним для паралельної ланцюга, а також властивості вихідного сигналу UQ можуть бути виміряні, то для вирішення завдання синтезу, взагалі кажучи, є байдужим вид самого перетворення FO - Зазначений прийом може бути, в зокрема, використаний для побудови паралельних коригувальних ланцюгів і введення впливу по обуренню (компаундування) в системах зі зворотним зв'язком.

Застосовуючи це поняття, корисно розрізняти два класи кодують пристроїв і процесів: ті, які не використовують статистичні властивості сигналу, і ті, які ці властивості використовують.

Випадкові флуктуації ЕПР цілей, викликані змінами взаємного положення РЛС і цілі, а в разі групових і розподілених цілей - і змінами взаємного положення елементарних відбивачів, призводять до флуктуації відбитих сигналів. Досить повно статистичні властивості сигналів і ЕПР цілей можуть бути описані ПВ і спектром (функцією кореляції) флуктуації.

Для того щоб дати інше пояснення пристрої, припустимо насамперед, що напруга вихідного сигналу підсилювача є довільна випадкова функція. Після перетворення його в 90 статистичні властивості сигналу виявляться більш чітко. Воно підсумовується з іншою напругою, в якому переважно проявляються статистичні властивості шуму, а сума, в якій підкреслено статистичні властивості вхідного сигналу, прирівнюється вхідного сигналу підсилювача з нескінченним коефіцієнтом посилення.

Розглянемо характеристики виявлень, відповідні оптимальній обробці. При цьому будемо вважати, що статистичні властивості сигналів на всіх частотах однакові.

Такий режим не є єдиним. Іноді виникає ситуація, в якій серед безлічі вхідних сигналів необхідно розпізнавати певний тип, який представляє інтерес для спостерігача. Статистичні властивості сигналів цього типу можуть бути вивчені в процесі навчання, в той час як оцінка властивостей іншого класу неможлива через відсутність навчальної послідовності або непредставницьким її.

Для придушення імпульсних перешкод вузькосмугові фільтри потрібно застосовувати вкрай обачно. Обмеження спектрів імпульсів призводить до розтягування їх у часі, накладенню друг на друга і перетворенню імпульсних перешкод у флуктуаційні. Це вкрай небажано, так як статистичні властивості флуктуаційної перешкоди близькі до статистичних властивостях сигналу, і тому боротися з флуктуаційними перешкодами значно важче, ніж з імпульсними.

Зрозуміло, не можна провести чіткої межі між імпульсними і флуктуаційними перешкодами, на практиці доводиться мати справу з сумішшю імпульсних і флуктуаційних перешкод. Проте часто переважають перешкоди одного виду. Методи боротьби з ними потрібно вибирати, виходячи з їх статистичними властивостями і статистичними властивостями сигналу. Саме на розходженні в властивості сигналу і перешкоди засновані всі способи їх поділу.

Щоб теоретично оцінити роль лазерного підсилювача в лазерній системі зв'язку[50], Потрібно відповісти на два питання: який квантовий вихід приймача в розглянутому діапазоні довжин хвиль. І, якщо підсилювач підвищує відношення сигналу до шуму, яким посиленням можна користуватися. У лазерних локаційних системах, в яких за приймачем слід пороговий дискримінатор, значення лазерного підсилювача можна оцінити тільки по ЗСШ, але слід вивчити також статистичні властивості сигналу і шуму. Тут досить розглянути систему зв'язку для оптичної області спектра, в якій висока ефективна температура шумів лазерного підсилювача погіршує характеристики системи, особливо при використанні методу оптичного гетеродінірованія.