А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хвилі - поляризація

Хвилі поляризації можуть також індукувати непрямим шляхом поздовжніми оптичними (LO) фононами за допомогою їх макроскопічних електричних полів (див. § 6.4), проте ми тимчасово пренебрежем цим ефектом.

Схема частотного детектора на ДР 292. Використання ДР хрестоподібної форми дозволяє створювати антени, що випромінюють (приймаючі) хвилі обертається поляризації, або антени, що працюють на двох ортогональних лінійно-поляризованих хвилях з однаковими або різними частотами.

У СВЧ-приладах, напр, лампі біжить водни (ЛБХ), замість хвилі поляризації слід розглядати хвилю конвекційних струмів, фазова швидкість до-рій збігається зі швидкістю потоку електронів.

Особливі властивості цих полярних типів коливань обумовлені в першу чергу тим, що вони створюють хвилі поляризації і виникає при цьому макроскопічне поле (гл. Залежно від будови кристала в ньому можуть поширюватися різні хвилі: акустичні та оптичні коливання, спінові хвилі хвилі поляризації і багато, багато інших.

Недоліком аттенюаторов на основі діхроічіих кристалів є більш високі ніж у ґратчастих аттенюаторов, прямі втрати через поглинання в кристалі і відображення від нього хвилі корисної поляризації.

Ці нерівності означають, що хоча фазова расстройка ТАК має кінцеву величину (ДА 0), вона мала в порівнянні з хвильовими числами падаючої хвилі і хвилі поляризації.

Через цей обсяг будуть проходити багато хвилі поляризації, що змінюють стан поляризації сиропу.

Для кожної поляризації завжди є так звана ортогональна поляризація. Якщо антена в режимі передачі випромінює хвилі певної поляризації, то в режимі прийому вона не братиме хвилі ортогональної поляризації. Електромагнітні хвилі кругової поляризації після відображення від симетричною мети, наприклад сфери, повертаються до локатору без зміни фази, але зі зворотним напрямком обертання, тому приймальна антена не прийме відбитого сигналу. З іншого боку, від несиметричною мети, такої, як літак, сигнал буде прийнятий, тому що в відбиту хвилю будуть вводитися деполярізующіе компоненти, які приведуть до утворення еліптичної поляризації з переважанням вертикальної або горизонтальної поляризації. Внаслідок не строго сферичної форми дощові краплі також краще відбивають вертикальну або горизонтальну компоненту, проте не в такій мірі як повітряна ціль; отже, визначальним є нерівність компонент сигналу від цілі.

Властивості середовища різні для радіохвиль різної поляризації; напр. Система паралельних дротів добре відбиває радіохвилі з паралельної їм поляризацією і майже безперешкодно пропускає хвилі перпендикулярної поляризації; така система є поляризаційним фільтром.

Для кожної поляризації завжди є так звана ортогональна поляризація. Якщо антена в режимі передачі випромінює хвилі певної поляризації, то в режимі прийому вона не братиме хвилі ортогональної поляризації. Електромагнітні хвилі кругової поляризації після відображення від симетричною мети, наприклад сфери, повертаються до локатор без зміни фази, але зі зворотним напрямком обертання, тому приймальна антена не прийме відбитого сигналу. З іншого боку, від несиметричною мети, такої, як літак, сигнал буде прийнятий, тому що в відбиту хвилю будуть вводитися деполярізующіе компоненти, які приведуть до утворення еліптичної поляризації з переважанням вертикальної або горизонтальної поляризації. Внаслідок не строго сферичної форми дощові краплі також краще відбивають вертикальну або горизонтальну компоненту, проте не в такій мірі як повітряна ціль; отже, визначальним є нерівність компонент сигналу від цілі.

Дійсно, якщо в (20) А велике, члени в правих частинах рівнянь швидко осцилюють, взаємодія практично зникає і хвилі поширюються в лінійному середовищі. Умови фазового синхронізму можна виконати в анізотропному середовищі наприклад в одноосьовому кристалі (див. W2w2w20.), Якщо в нелінійній взаємодії беруть участь хвилі різної поляризації - звичайні і незвичайні хвилі. У цьому випадку в наближених рівняннях для комплексних амплітуд слід врахувати відмінність напрямків променевого і хвильового векторів незвичайної хвилі.

Це властивість випливає з таких міркувань. Якби в умовах термодинамічної рівноваги існувала поляризація для якогось одного напряму і однієї довжини хвилі то, поставивши на шляху поширення цього променя поляризационное пристрій, що пропускає хвилі певної поляризації, можна було б здійснити перенесення випромінювання в термодинамічно рівноважної системі що суперечить другому початку термодинаміки. Отже, рівноважний випромінювання має володіти природною поляризацією і жодна орієнтація електромагнітного вектора е повинна мати переваги перед іншими для всіх частот і напрямків променя.

Ця матриця симетрична: Sij Sji. Діагональні елементи матриці S (з однаковими індексами І чи jj) є коефіцієнтами відбиття хвиль даної поляризації, а не діагональні (з індексами ij або ji) - коефіцієнтами взаємного перетворення хвиль однієї поляризації в хвилі іншого поляризації, однакові для відображених і проходять хвиль.

Залежно від того, в якому напрямку відбуваються коливання маятників, говорять про хвилях різної поляризації. Якщо коливання маятників відбуваються вздовж напрямку поширення хвилі то хвиля називається поздовжньою, якщо поперек - то поперечної. Зазвичай хвилі різної поляризації поширюються з різними швидкостями.

Ланцюжок кульок, з'єднаних пружинками. Залежно від того, в якому напрямку відбуваються коливання маятників, говорять про хвилях різної поляризації. Якщо коливання маятників відбуваються вздовж напрямку поширення хвилі як на рис. 192 то хвиля називається поздовжньою, якщо поперек - то поперечної. Зазвичай хвилі різної поляризації поширюються з різними швидкостями.

При цьому передбачається, що розміри джерела випромінювання багато менше довжини хвилі. Джерелом випромінювання не обов'язково повинна бути реальна частка. Це можуть бути, наприклад, хвилі поляризації, індуковані в нелінійної середовищі зовнішніми полями. Якщо розмір джерела кінцевий і порівняємо з довжиною хвилі хоча б в одному напрямку, то випромінювання в цьому напрямку визначається умовами Черепкова, а не умовами фазового синхронізму.

Хвилі многоволновой хвилеводу можна розглядати як лінії передачі але тільки суміщені в одному просторі. Зв'язок між ни-ми - може здійснюватися, наприклад, за рахунок регулярної деформації стінок. Так, для передачі хвилі Я41 іноді замість круглого використовують злегка Еліптичність хвилевід. Нормальні хвилі Еліптичність хвилеводу, орієнтовані по великій і малій осях еліпса, передаються неспотвореними. Деформація стінок пов'язує хвилі схрещених поляризаций, вироджені в неде-формовані круглому, хвилеводі.