А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Середня сила - ток

Середня сила струму в ланцюзі дорівнює 5 0 А.

Середня сила струму в дослідах Лукирський і Прілежаєва становила 1СН3 А і вимірювалася з точністю до кількох десятих відсотка.

Середня сила струму в дослідах Лукирський і Прілежаєва становила 10 - 13 А і вимірювалася з точністю до кількох десятих відсотка.

Середня сила струму в високовольтної іскрі зазвичай набагато менше, ніж сила струму в звичайній дузі, і досягає величини порядку декількох десятих ампера. Але в момент початкового імпульсу розряду миттєвий струм перевищує 1000 А; цей струм у вигляді вузької струменя локалізується на невеликій ділянці поверхні електрода. Температура всередині цієї струменя оцінюється приблизно до 40000 К. Тому, незважаючи на те що середня температура електрода іскрового джерела набагато менше температури дуги, енергія в невеликому просторі струменя може бути в кілька разів більше. Внаслідок цього при використанні високовольтної іскри виходять більш яскраво виражені спектри іонів.

Середня сила струму 90 - 120 ма. Іскровий проміжок, включений послідовно з капіляром, становить 2 мм при діаметрі електродів 6 мм. Для стабілізації іскри через нього проходить потужний струмінь повітря. Для зменшення потенціалу пробою проміжку електроди висвітлюються ртутно-кварцовою лампою, що полегшує пробій внаслідок фотоефекту з електродів і іонізації повітря. Відзначається швидке обгорання електродів, що вимагає їх частої заміни. Випромінювання реєструється за допомогою фотоумножителя. Тиск і сила струму вибираються експериментально і залежать від розмірів трубки.

Середня сила струму становить 6/7 максимальної величини. Як і'тому при оцінці можна провести пряму також уздовж верхніх частин зубців, якщо використовують методи порівняння.

Середню силу струму в робочій частині електрода приймемо рівної половині повної сили струму, так як сила струму, що протікає по працюючої частини аяода, зменшується по його довжині. 
Так як середня сила струму, що проходить через первинну обмотку котушки, знижується зі збільшенням кутової швидкості колінчастого вала, то опір варіатора в цьому випадку відповідно - зменшується, що призводить до деякого збільшення сили струму в ланцюзі.

Зміна сили струму в обмотці збудження при різній частоті обертання ротора генератора, прт2П т1. | Залежності напруги генератора і сили струму в обмотці. В результаті зменшуються середня сила струму.
 Заряд слід вести середньою силою струму до тих пір, поки розчин електроліту не закипить і напруга окремих елементів батареї не підніметься вище 235 в.

При тих же середніх силах струму (показуються амперметром в ланцюзі іскри), що і в дузі, характер розряду повністю змінюється. Звук дуги зі спокійного і рівного перетворюється в тріщить, розділений на звуки окремих іскор.

У разі постійного струму середня сила струму /ср буде однаковою для будь-яких різних, але однакових по тривалості проміжків часу. Якщо в ланцюзі змінний струм, то /ср буде різною для різних, але однакових за тривалістю проміжків часу.

Аналогічною формулою визначається і середня сила струму дуги змінного струму. З формули випливає, що збільшенням ємності С в коливальному контурі можна досягти того ж ефекту, що і підвищенням напруги.

В електричних приймачах з середньою силою струму завжди є вузол, що перетворює кожну півхвилю, кожен імпульс або паузу (або те й інше) в точно визначений електричний заряд. Цей вузол грає роль елемента, що відмірюють строго певну порцію заряду.

Якщо в електричних приймачах з середньою силою струму кожен імпульс і пауза або кожна полуволна перетворюються в елементарний заряд д, то в приймачах із середньою кутовою швидкістю вони перетворюються на елементарний кут повороту Так. Таким чином, замість перетворювальної ланцюжка /ПЛП - /г /) - а приладу виходить ланцюжок fUMn - wCp - UI - а приладу.

Таким чином, зі збільшенням самоіндукції середня сила струму падає. Разом з цим падає і щільність струму в искровом каналі, так як його діаметр відносно мало змінюється зі зміною сили струму. Тому зменшення самоіндукції призводить до збільшення щільності струму в розряді і дає збільшення температури розряду. Аналогічно діє збільшення пробивної напруги або ємності конденсатора. Однак збільшення ємності діє значно слабше, ніж еквівалентна зменшення самоіндукції. Це пов'язано з тим, що зі збільшенням ємності збільшується також період коливань, а зі зменшенням самоіндукції він зменшується при однаковій середній силі струму. При малих самоіндукцією середня температура іскри досягає 10000 - 12000 і в ній порушуються переважно іонні лінії. При великий самоіндукції температура падає і спектр наближається до дугового.

Під час експлуатації батареї розряджають при середній силі струму 125 а.
  Похибка неузгодженості осей ЕЙ. На обробленої поверхні видно раковини або виступи внаслідок завищення середньої сили струму і виникає при цьому наростообразованія (шлакування) ЕЙ, або заготовки.

Тліючий розряд відбувається при середньому і високому напрузі і середній силі струму. Як правило, застосовують змінний струм 10000 - 15000 в або постійний струм; сила струму становить в більшості випадків 100 - 400 ма, вимагає змінний струм можна легко отримати трансформацією звичайного 50-периодной змінного струму; для отримання постійного струму високої напруги, як правило, потрібні машинні агрегати. Потужність розрядної трубки при великій силі струму обмежується розігрівом електродів і пов'язаним з цим розпиленням електродного матеріалу.

Поряд з максимально допустимою миттєвої силою струму і з максимально допустимою середньою силою струму г) іншим істотним параметром, що визначає умови роботи газотрона, є напруга зворотного запалювання-та різниця потенціалів, при якій в газотроні виникає в другій половині періоду змінного струму самостійний розряд в зворотному напрямку, що порушує випрямлення. Це в рівній мірі відноситься до будь-якого газорозрядних випрямителю і до Тиратрон.

Характеристики. //(. /Введення сітки (третього. Поряд з максимально допустимою миттєвої силою струму і з максимально допустимою середньою силою струму) іншим істотним параметром, що визначає умови роботи газотрона, є напруга зворотного запалювання - та різниця потенціалів, при якій в газотроні виникає в другій половині періоду змінного струму самостійний розряд в зворотному напрямку, що порушує випрямлення. Це в рівній мірі відноситься і до будь-якого іншого газорозрядних випрямителю і до Тиратрон.

Як видно з номограми, кожній площі обробки F відповідає цілком певна середня сила струму, при якій процес буде протікати стабільно і продуктивність буде максимальної. При величині струму меншою або більшою, ніж отримана по номограмі, стабільність процесу може порушитися і, як наслідок цього, знизиться продуктивність.

Залежність глибини /ЕЕПр отворів і продуктивності Про від діаметра отвору (d 0 5 і 5 мм. А - ЕЙ суцільний. Гранична глибина визначається кривою 1 Q - кривими 5. б - ЕЙ трубчастий з прокачуванням РЖ - відповідно криві для визначення глибини і Q 2 п з а - трубчастий ЕЙ з пластинками всередині для видалення залишкового стрижня, з прокачуванням РЖ - крива 3. г - ЕЙ трубчастий з обертанням і приїхав. i. На обробленої поверхні видно сліди оплавлення, велика зона термічного впливу в зв'язку з завищенням середньої сили струму.

Коефіцієнт корисної дії ртутних випрямлячів. Для малих сил струму, приблизно до 20 А, скляні балони виготовляються однофазними, для середніх сил струму - трифазними, а для великих сил струму - шестифазний.

Велика зона термічного впливу, що виявляється у вигляді сліду оплавленого металу і тріщин, обумовлюється завищенням середньої сили струму.

За рахунок зміни фази напруги на сітці і, отже, часу проходження струму через тиратрон плавно змінюється середня сила струму, що проходить через нього.

Слід, однак, мати на увазі, що в дузі постійного струму анод має при тій же середній силі струму і розмірах електродів вищу температуру, ніж електрод дуги змінного струму. Це робить дугу постійного струму більш зручною при аналізі важко випаровуються речовин.

Якщо з плином часу за будь-які однакові проміжки часу через поперечний переріз провідника переноситься в одному напрямку однаковий заряд, то середня сила струму дорівнює її миттєвому значенню. Такий струм називається постійним.

Оскільки струм в ланцюзі зростає від 0 до /, отримуємо, що А //- 0 /, a qlkt є середня сила струму за час його наростання.

Поперечний переріз пучка електронів при зіткненні з мішенню становить 2 х 3 мм (інакше кажучи, розміри фокуса со-складають 2x3 мм), середня сила струму 50 мкА, габаритні розмірі 1300 X 1300 X 1100 мм, маса 1500 кг.

Оскільки струм в ланцюзі зростає від 0 до /, отримуємо, що А //- 0 /, а 9 /А є середня сила струму за час його наростання.

А - ч /л; Q - ємність джерела струму, А - ч; v-обсяг, яку він обіймав джерелом струму, л; /Ср - середня сила струму при розряді, А.

пробивну напруга залежить від щільності газу, так що при постійному тиску воно змінюється зі зміною температури газу: при підвищенні температури воно падає, так само як і середня сила струму, режим горіння стає більш м'яким.

Втрата напруги в шинних збірках. Для розрахунку кранової мережі зазвичай користуються методом, заснованим на обчисленні наступних величин: I кв - середньоквадратична сила струму, що визначає нагрів троллеев; inav - пікова сила струму, що визначає максимальну втрату напруги; 1ср - середня сила струму, яка визначає витрату електроенергії.

Схема ртутно-випрямного компенсаційного агрегату. Якщо за умовами технології виробництва питомого споживача досить витримувати середнє значення струму за певний період і допустимі відхилення від цього значення в окремі проміжки часу, замість автоматичної безперервної стабілізації струму, пов'язаної з погіршенням коефіцієнта потужності, слід рекомендувати роботу при сталості випрямленої напруги, причому величина останнього вибирається такий, щоб забезпечувалася середня сила струму.

Амплітуда імпульсу при реєстрації однієї частки в залежності від напруги на детекторі. Камери іонізаційні зазвичай використовуються для реєстрації середнього потоку Р - ЧЗСТІЦ і Y-КВЗНТОВ. Середня сила струму, що протікає через іонізаційні камеру, пропорційна швидкості радіоактивного розпаду, або, що те ж, активності вимірюваного препарату.

В зв'язку з тим що розмір електрода змінюється періодично, яка вимірюється сила струму також коливається періодично від мінімального до максимального значення Ступінь. Вимірюється середня сила струму (усереднена за часом життя краплі) дорівнює 6/7 від максимальної сили струму в момент перед падінням краплі.

Силу струму серії встановлюють залежно від розмірів, конструкції і технологічного стану електролізерів, а регулюють її виходячи з технічних можливостей обладнання перетворювальної підстанції. Середню силу струму серії обчислюють з середньої потужності, споживаної серією, і середньої напруги. Середню потужність, споживану серією, визначають за величиною витрати електроенергії постійного струму, технологічної електроенергії змінного струму і коефіцієнта перетворення, що включає витрати електроенергії підстанцією на власні потреби і втрату енергії в шинопроводі о-т підстанції до електролізної серії. При наявності досить точних засобів обліку сили струму середньодобову силу струму визначають за показниками лічильників ампер-годин. Середньомісячне значення сили струму розраховують по споживаної потужності постійного струму.

Частота, тривалість і амплітуда імпульсів встановлюються незалежно один від одного. Однак при цьому середня сила струму через тиратрон не повинна перевищувати 250 ма.

Вплив ємності на характер розряду значно слабкіше. При збільшенні ємності збільшується середня сила струму і період коливань. Обидва ці фактори впливають на величину щільності струму в протилежних напрямках, але не компенсують один одного, так що в результаті збільшення ємності жорсткість розряду дещо зростає.

Електроімпульсна обробка дозволяє здійснювати при жорстких і середніх режимах значно більшу швидкість знімання металу при малому зносі інструменту. Електричний режим обробки встановлюється по середній силі струму, що визначає швидкість знімання металу, чистоту і структуру обробленої поверхні, знос інструменту і спотворення профілю вироби.

Додаток до повітря чотирихлористого вуглецю підвищує діелектричну міцність, надбавка аргону знижує її. Як показали досліди, в першому випадку збільшуються середня сила струму і відносна інтенсивність ліній з високими потенціалами збудження, в другому випадку, навпаки, інтенсивність ліній з високими потенціалами збудження зменшується.

Недоліком тимчасового імпульсного методу є складність здійснення лічильно-обчислювальних операцій, зокрема операції алгебраїчного підсумовування. Порівняно просто воно виконується лише в приймачах з середньою силою струму.

Ртутний крапельний електрод з примусовим відривом краплі. Якщо при витіканні ртуті з капіляра не дати краплі збільшитися до великого розміру, а періодично струшувати краплю в якийсь момент збільшення її, незалежно від прикладеної напруги, то через однакові проміжки часу будуть утворюватися краплі однакового розміру. У цих умовах осциляції зменшуються, стають рівномірними і не заважають точно визначати середню силу струму. Іноді при цьому осциляції зникають зовсім. Крім того, досвід показав, що в таких умовах сильно зменшуються або зовсім зникають максимуми. Сила дифузійного струму на електроди з примусовим відривом краплі менше, ніж на звичайному електроді, але цей недолік компенсується можливістю вимірювань при більшій чутливості гальванометра.

Цей дріт з урахуванням окислення елементів і розведення основним металом на 45 - 60% при зварюванні із середньою силою струму забезпечує отримання наплавленого металу і зони сплаву без отбела і тріщин.

З викладеного принципу дії методу магнітного поля безпосередньо слід прийом для відносних вимірювань. Якщо є зразок з матеріалу з відомою електропровідністю, то досить визначити кут відхилення зразка (Аф) від положення рівноваги в залежності від середньої сили струму в статорі, що створює обертове магнітне поле.

При збільшенні частоти обертання колінчастого вала сила струму в ланцюзі первинної обмотки котушки не встигає досягти максимального значення, і це призводить до зниження високої напруги. Таким чином, з ростом частоти обертання колінчастого вала висока напруга, а отже, і потужність іскри в свічці запалювання зменшуються. Так як середня сила струму, що проходить через первинну обмотку котушки, знижується зі збільшенням частоти обертання колінчастого вала, то опір варіатора в цьому випадку відповідно зменшується, що призводить до деякого збільшення сили струму в ланцюзі.

Рівень металу в кристалізаторі 3 повинен знаходитися в строго заданих межах, що забезпечують необхідну кількість злитків. Рівень регулюється стопором проміжного ковша 2 а визначається радіоактивним датчиком, принцип дії якого заснований на перекритті рідким металом пучка гамма-променів. Внаслідок поглинання гамма-променів рідким металом середня сила струму лічильників залежить від рівня металу в кристалізаторі, причому ця залежність носить майже лінійний характер.

Труднощі виникають у випробувальній лабораторії в тих випадках, коли доводиться робити випробування групи батарей з різними ємностями. Перш за все необхідно встановити, чи можна порівняти між собою батареї і призначені вони для одного і того ж роду служби. У цьому випадку може бути обрана середня сила струму. Якщо батареї повинні бути випробувані відповідно до технічних умов, які встановлюють мінімально потрібну ємність, то завдання спрощується.

Будь-яке опір, менше цього крайньої межі, могло бути виміряна. Зменшення товщини пластинки мало впливає на підвищення чутливості, так як одночасно зростає і ємність. Метод дозволяє, таким чином, вимірювати середню силу струму /за час t, причому (7) мін2 - 1014а - сек.