А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Порівняльний ефект

Порівняльний ефект визначається за двома або більше порівнюваним варіантів і характеризує економічну перевагу одного варіанту.

Порівняльний ефект дії звичайних і кумулятивних зарядів (КЗ) проілюстровано на рис. 17.1. Такі прості досліди були вперше описані в фундаментальних роботах[17.7, 17.8]і згодом увійшли до багатьох видання, присвячені питанням кумуляції.

Розрізняють абсолютний і порівняльний ефект від впровадження нової техніки. Абсолютний ефект може бути розрахований по кожному об'єкту нової техніки окремо. Порівняльний визначається за двома і більше порівнюваним варіантів і характеризує економічну перевагу одного варіанта перед іншим. Відповідно до цього розрізняється абсолютна і порівняльна економічна ефективність нової техніки.

У першому випадку порівняльний ефект виникає за рахунок підвищення точності вимірювань, що може бути досягнуто зміною методу, збільшенням поточних витрат на вимірювання і обробку результатів, заміною засобів вимірювань більш точними, підвищенням вимог до кваліфікації оператора. Як правило, підвищення точності вимірювань пов'язано з проведенням метрологічних НДДКР.

Відповідно до відмінності абсолютного і порівняльного ефекту існують поняття загальної (абсолютної) і порівняльної ефективності.

Основним методом визначення соціального ефекту є розрахунок порівняльного ефекту при досягненні заданого соціального результату. Розрахунок ефекту проводиться на основі нормативів, що вказують мінімально або максимально допустимий рівень соціального явища. При відсутності нормативів необхідність досягнення даного результату повинна бути засвідчена законодавчим актом.

Зменшення корисного часу роботи утилізаційних установок через недовикористання корисної вироблення енергії за рахунок ВЕР призводить до різкого зниження економічної ефективності всієї прийнятої схеми утилізації. Для теплових ВЕР порівняльний ефект від прийнятої схеми утилізації залежить як від режиму роботи котлів-утилізаторів, так і від прийнятих економічних оцінок критерію порівняння.

Тут функція /(б, г) залежить від вектора х змінних (факторів) з кінцевим числом можливих значень і характеризує порівняльний ефект значень кожного фактора і комбінацій різних чинників. Алгебраїчними і комбінаторними методами були побудовані інтуїтивно привабливі плани, одночасно і збалансованим чином вивчають вплив якомога більшої кількості факторів. Побудовані плани оптимізують нек-риє природні Характеристики оцінок методу найменших квадратів. По суті ці методи є модифікацією звичайних чисельних методів пошуку екстремуму з урахуванням випадкових помилок вимірювань.

Схема рекарбонізаціі води із застосуванням скрубера. При обробці води димовими газами, що містять суміш С02 і SO2 дія обох цих речовин проявляється одночасно в порівнянних розмірах. Дія SO2 зростає зі зменшенням продувки системи. Думки різних авторів щодо порівняльного ефекту СОа і SCb щодо стабілізації води сильно розходяться. За даними Г. Є. Крушеля частка сірчистого газу в ефекті стабілізації води становить від 90 до 98%; без дії SOa, на його думку, було б потрібно надмірні розміри продувки системи і величезні витрати димових газів. ОРГРЕС же пояснює ефект рекарбонізаціі тільки стабілізуючою дією вуглекислоти.

Характер поведінки сумішей, природно, залежить від взаємодії різнорідних молекул, особливо якщо серед них є полярні. Потрійне взаємодія і взаємодія комбінацій більш високого порядку зазвичай роблять набагато менший вплив, ніж взаємодія пар компонентів. Деякі відомості про порівняльний ефект бінарного і потрійного взаємодії можна отримати при розгляді віриалів рівнянь, другий і третій вириальне коефіцієнти яких враховують вплив подібної взаємодії між різнорідними молекулами. При помірному тиску і температурі трохи нижче критичної ефект третього вириальне коефіцієнта може бути дуже незначним.

Характер поведінки сумішей, природно, залежить від взаємодії різнорідних молекул, особливо якщо серед них є полярні. Потрійне взаємодія і взаємодія комбінацій більш високого порядку зазвичай роблять набагато менший вплив, ніж взаємодія пар компонентів. Деякі відомості про порівняльний ефект бінарного і потрійного взаємодії можна отримати при розгляді віриалів рівнянь, другий і третій вириальне коефіцієнти яких враховують вплив подібної взаємодії між різнорідними молекулами. При помірному тиску і температурі трохи нижче критичної ефект третього вириальне коефіцієнта може бути дуже незначним.