А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спіральна конформація - молекула

Спіральна конформація молекули обумовлює можливість комплексоутворення з невеликими молекулами, що розташовуються уздовж осі спіралі. Найбільш відомим комплексом такого типу є комплекс з йодом. Амілопектин також побудований із залишків a - D-глюкози, але, на відміну від амілози, володіє сильно розгалуженим будовою.

Дійсно, желатину зі спіральної конформацией молекул має явно виражену аморфно-кристалічну структуру (див. таблицю), а желатину, що складається з клубків - аморфну. Однак потім криві 1 і 2 (див. Рис. 1) розходяться і кореляція з щільністю і кристалличностью порушується, набуваючи протилежне значення.

Це пояснюється тим, що в стабілізації спіральної конформації молекули Поліани істотну роль грає електростатичне взаємодія позитивно заряджених Шуринова підстав з негативно зарядженими фосфатними групами полинуклеотид-ної ланцюга. 
Це, пояснюється тим, що в стабілізації спіральної конформації молекули Поліани істотну роль грає електростатичне взаємодія позитивно заряджених пуринових підстав з негативно зарядженими фосфатними групами полинуклеотид-ної ланцюга. Дійсно, при додаванні іонів Са, взаємодіючих з фосфатними групами, область титрування Поліани зміщується до менших значень рН, тобто спіральна конформація стає менш вигідною. У той же час обробка Поліани формальдегідом, завдяки чому аминогруппа аденина виявляється нездатною до іонізації, призводить до того, що молекули Поліани НЕ титруються в області рН 6 і не здійснюють конформационного переходу в спіральну форму. Видно, що в цьому випадку, на противагу тому, що спостерігалося для ДНК і комплексів Поліани поліуретан і Поліани Полії, заряд аденінових підстав при переході спіраль-клубок різко падає.

Ця обставина, з одного боку, підтверджує можливість існування жорстких спіральних конформаций молекул поліпептидів не тільки в твердому стані речовини, але і в розчинах, з іншого - служить ілюстрацією застосовності орієнтаційної теорії[формул (7.8) и (7.18) ]при кількісному вивченні ефекту Максвелла в розчинах жорстких палочкообразной частинок.

Набухання плівок желатин у воді. | Сорбція парів води плівками желатин. Більший ефект набрякання в разі спіральної конформації і розтягнутість процесу в часі все ж пов'язані з більш щільною упаковкою молекули желатину і наявністю елементів кристалличности. Плівки желатин зі спіральної конформацией молекул містять більшу кількість ультратонких пір, ніж плівки з кон-формацією клубка. В умовах дослідів по сорбції не могли відбуватися конформаційні-ні зміни молекул через жорсткості структури плівок, тому і криві сорбції 1 і 2 на рис. 2 якісно аналогічні.

Набухання плівок желатин у воді. | Сорбція парів води плівками желатин. Більший ефект набрякання в разі спіральної конформації і розтягнутість процесу в часі все ж пов'язані з більш щільно. Плівки желатин зі спіральної конформацией молекул містять більшу кількість ультратонких пір, ніж плівки з кон-формацією клубка. В умовах дослідів по сорбції не могли відбуватися конформаційні-ні зміни молекул через жорсткості структури плівок, тому і криві сорбції 1 і 2 на рис. 2 якісно аналогічні.

Набухання плівок желатин у воді. | Сорбція парів води плівками желатин. Більший ефект набрякання в разі спіральної конформації і розтягнутість процесу в часі все ж пов'язані з більш щільною упаковкою молекули желатину і наявністю елементів кристалличности. Плівки желатин зі спіральної конформацией молекул містять більшу кількість ультратонких пір, ніж плівки з кон-формацією клубка. В умовах дослідів по сорбції не могли відбуватися конформаційні-ні зміни молекул через жорсткості структури плівок, тому і криві сорбції 1 і 2 на рис. 2 якісно аналогічні.

Наростання міцності структури желатин в часі і різна ступінь восстанавливаемости її при руйнуванні на різних етапах її формування свідчать про те, що в освіті холодців желатин беруть участь зв'язку різного характеру. Необоротно руйнуються водневі зв'язки виникають тільки в процесі формування спіральних конформаций молекул желатин; ці зв'язки і визначають в основному міцність її 1% - ното холодцю. Ван-дер-ваальсові сили між гідрофобними вуглеводневими групами молекул теж дають свій внесок в структурно-механічні властивості цього холодцю. Хоча за величиною цей внесок в міцність структури менше, але він забезпечує її Тіксі-тропність.

Вплив рН на конформації полінуклеотидних ланцюгів в розчині обумовлено тією обставиною, що водневі зв'язки, стабилизующие спіральну структуру, утворюються в цих молекулах між групами, здатними до іонізації, і тому іонізація хоча б однієї з груп, що беруть участь в утворенні водневого зв'язку, означає одночасно розрив останньої , що веде до зміни конформації молекули. Пуринові і піримідинові підстави, що входять в ДНК і синтетичні полінуклеотіди, утворюють водневі зв'язки між аміногрупою та атомом азоту, включеним в цикл, з одного боку, і групою - NH-СО - з іншого. Оскільки аминогруппа приєднує протон, а група - NH-СО - віддає його, то перша заряджена при рН jo /NHz а друга при рН рК і-со - Таким чином, в діапазоні рКт2 З рН рКхн - - з пуринові і піримідинові підстави не заряджені , і тут можливе існування спіральної конформації молекул.