А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Соціалістичний принцип - оплата - праця

Соціалістичний принцип оплати праці полягає в наступному: заробітна плата відповідає кількості і якості витраченої робочим праці. Правильне встановлення заробітної плати є одним з вирішальних умов для успішної роботи промисловості, неухильного зростання продуктивності праці.

Соціалістичний принцип оплати праці заснований на оплаті за кількістю і якістю виконаної продукції.
 Соціалістичний принцип оплати праці свідчить: Від кожного за здібностями, кожному за працею. Хто більше і краще працює, той більше й отримає за свою працю. Отже, заробітна плата залежить від кваліфікації, характеру, складності та небезпеки роботи, зростання продуктивності праці і ступеня участі робітника у виробництві.

Соціалістичний принцип оплати праці за кількістю і якістю затрачено ного праці.

Відповідно до соціалістичним принципом оплати праці за кількістю та якістю доцільно будувати систему відрядної оплати праці операторів таким чином, щоб вона враховувала не тільки кількісні показники (вироблення), але і якісні. На практиці застосовується кілька варіантів заохочення за високу якість роботи і утримання за шлюб відповідно до трудового законодавства. Один з таких варіантів полягає в тому, що розцінка встановлюється в залежності від відсотка допущених оператором помилок: якщо відсоток помилок дорівнює встановленого ліміту (встановлюється в залежності від характеру технологічної операції), оплата проводиться по середній розцінки, якщо він перевищує встановлений ліміт, оплата ведеться за зниженими розцінками, якщо ж він нижчий встановленого ліміту - за підвищеними.

Технічне нормування має велике значення і для правильної організації зарплати і дотримання соціалістичного принципу оплати праці за його кількістю та якістю.

Технічне нормування має серйозне значення для правильної організації заробітної плати, для дотримання соціалістичного принципу оплати праці за кількістю і якістю його. Воно-створює можливість стимулювання заробітної плати за допомогою відрядних розцінок і забезпечує подальше підвищення матеріального добробуту трудящих.

Технічне нормування має серйозне значення для правильної організації заробітної плати, для дотримання соціалістичного принципу оплати праці за кількістю та якістю його. Воно створює можливість регулювання заробітної плати за допомогою відрядних розцінок і забезпечує подальше підвищення матеріального добробуту трудя щихся.

Технічне нормування має серйозне значення для правильної організації заробітної плати, для дотримання соціалістичного принципу оплати праці за кількістю і якістю його. Воно створює можливість упорядкування заробітної плати за допомогою відрядних розцінок і забезпечує подальше підвищення матеріального добробуту трудящих.

Комуністичні і робітничі партії, державні органи братніх країн приділяють особливу увагу правильному застосуванню соціалістичного принципу оплати праці. Здійснювані в європейських країнах соціалізму заходи щодо вдосконалення системи планування та керівництва народним господарством поставили нові завдання в області організації оплати праці, зв'язку її не тільки з індивідуальними результатами праці працівника, а й з підсумками господарської діяльності всього виробничого колективу. Це означає підвищення матеріальної зацікавленості працівників, подальший розвиток принципу оплати за працею в нових економічних умовах.

Впровадження і зміцнення госпрозрахунку на ділянках і в бригадах підвищує матеріальну зацікавленість працівників, створює усло вія для більш правильного застосування соціалістичного принципу оплати праці за кількістю і якістю.

На соціалістичному підприємстві працівники не протистоять засобів виробництва, а спільно володіють ними, будучи кровно зацікавлені в результатах своєї праці. Цьому сприяє послідовне застосування соціалістичного принципу оплати праці за його кількістю та якістю, система преміювання за досягнення і перевищення планових показників, за результати раціоналізаторської діяльності. Трудящі на соціалістичному підприємстві є творцями, планомірно і свідомо здійснюють виробничий процес і домагаються все більш високих економічних показників своєї роботи. З кожним роком творча діяльність і ініціатива радянських людей на виробництві все зростає і поширюється, знаменуючи собою неухильне культурно-технічне зростання робітничого класу і поступове стирання кордонів між фізичною та розумовою працею.

При відрядній формі оплати праці заробітну плату нараховують працівникові відповідно виробленому їм кількості продукції належної якості. Ця форма найбільш поширена, відповідає найважливішому соціалістичним принципом оплати праці за його кількістю та якістю. Вона поділяється на відрядну і відрядно-преміальну, а різновидом кожної з них є акордна оплата праці.

Відрядна оплата праці має ряд переваг перед погодинної. Відрядна заробітна плата в більшій мірі відповідає соціалістичним принципом оплати праці кожного працівника за його кількістю та якістю. Відрядна оплата підвищує матеріальну зацікавленість працівників. Вона сприяє збільшенню продуктивності праці та підвищенню кваліфікації працівників. Відрядна заробітна плата, отже, відповідає найбільшою мірою інтересам як суспільства в цілому з огляду на підвищення продуктивності праці і збільшення випуску продукції, так і кожного робітника-відрядника окремо з огляду на підвищення його заробітку.

У будівництві застосовують дві основні форми оплати праці робітників - відрядна і погодинна. При відрядній формі оплати праці заробітна плата нараховується працівнику відповідно виробленому їм кількості продукції належної якості. Ця форма найбільш поширена, відповідає найважливішому соціалістичним принципом оплати праці за його кількістю та якістю. Вона поділяється на відрядну і відрядно-преміальну, а різновидом кожної з них є акордна оплата праці.

Загальні економічні результати діяльності колгоспу визначаються, як і в державних підприємствах, співвідношенням витрат і результатів виробництва. Звідси випливає зацікавленість колгоспу в систематичному зниженні витрат суспільної праці і матеріальних засобів на виробництво одиниці сільськогосподарської продукції при неухильному зростанні загального обсягу продукції в громадському господарстві. Завдання полягає в зниженні вартості і собівартості одиниці продукції. Для цього необхідно всебічне використання засобів виробництва і робочої сили, послідовне проведення соціалістичного принципу оплати праці, бережливе ставлення до колгоспного добра, множення суспільної власності колгоспів.