А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Супровідний ярлик

Супровідний ярлик, що заповнюється відповідальною особою. Допускається здача вихідних документів не тільки окремими пачками, а й зброшурованими в журнали або альбоми.

Супровідний ярлик (форма № 7) на пачку документів характеризує основні параметри пачки і служить для контролю проходження пачок документів по етапах технологічного процесу.

Супровідний ярлик, оформлений замовником, складається з двох частин - супровідного талона та операційного листка. Замовник, оформляючи першу частину, заповнює наступні дані: код об'єкта, код завдання, код документа, номер схеми перфорації, номер пачки, кількість документів в пачці, дату формування пачки і розпис відповідальної особи у замовника. Друга частина (операційний листок) заповнюється на ВЦ в процесі обробки пачки.

Супровідний ярлик на масиви перфокарт і перфострічок необхідний для прикріплення постійних осередків (ящиків) при зберіганні та супроводі їх по етапах обробки. Він приклеюється на ящик, де зберігаються перфокарти або перфострічки.

Супровідний ярлик на масиви магнітних стрічок і магнітних дисків вказує, які масиви записані на магнітних носіях, дату їх освіти і дату списання.

Супровідний ярлик на пачку документів характеризує основні параметри пачки і служить для контролю проходження пачок документів по етапах технологічного процесу.

зміст супровідних ярликів залежить від виду документів, що здаються. Найчастіше в ярлику вказують: номера цеху або складу, пачки, коди операцій, бухгалтерських рахунків, кількість документів, дата заповнення та підпису відповідальних осіб за упаковку.

У супровідному ярлику, який оформляється на ВЦ, фіксуються такі параметри пачки: код завдання, код документа, номер схеми перфорації, номер пачки, кількість документів в пачці, дата і розпис оператора, який виконував комплектовку, і коди об'єктів, документи яких спачковани в пачки.

У супровідному ярлику, який оформляється на ВУ, фіксуються такі параметри пачки: код завдання, код документа, номер схеми перфорації, номер пачки, кількість документів в пачці, дата і розпис оператора, який виконував комплектовку, і коди об'єктів, документи яких скомплектовані в пачку.

Після формування рядків супровідного ярлика до пачці документів певного виду проводиться занесення нуля в накопичують осередок і в структурний елемент Р3 ознака видачі супровідного ярлика для всіх організацій, документи яких увійшли в пачку.

До супровідної документації відносяться: супровідний ярлик до пачці документів, супровідного-маршрутний лист, технологічна карта масиву, операційний лист на магнітну стрічку, технологічна карта комплектування інформації для виконання розрахунків на ЕОМ.

Аналогічні функції планування та обліку виконує супровідний ярлик ( форма № 8), який видається на друк з процесі виконання завдання надходження документів у ВЦ. З одного боку, супровідний ярлик служить завданням на комплектування пачки документів, де вказуються організації, документи яких повинні увійти в пачку, а з іншого боку, виконує функцію обліку комплектування пачок.

Для відображення виконаних робіт операторами може служити супровідний ярлик - операційний листок-наряд за формою № ОВС-3 який є різновидом операційного листка. Супровідний ярлик - операційний листок-наряд за формою № ОВС-3 складається з двох частин: супровідного ярлика і операційного листка-наряду. Супровідний ярлик і верхня частина операційного листка-наряду заповнюються замовником, а графи 1 - 14 - безпосередньо виконавцем на ВУ. Найменування технологічних операцій, а також графи 346 8 9 як і в попередньому документі, можуть бути виконані типографським способом. Після закінчення робіт з пачками документів, операційний листок-наряд відрізається від супровідного ярлика і залишається для подальшого внутрішнього обліку вироблення операторів на ВУ.

На кожну пачку первинних документів бухгалтерією виписується супровідний ярлик, в якому зазначаються найменування будівельної організації, кількість і вид документів, номер пачки і дата складання ярлика.

Первинні документи комплектуються в пачки замовником і разом з супровідним ярликом передаються на ВУ, де перевіряються на чіткість запису і повноту їх заповнення. На кожну пачку виписується операційний лист. Далі пачки документів разом з операційними листами надходять в більшості випадків на таксування і підсумовування для отримання контрольних сум за основними показниками.

При вилученні з скомплектованих пачок неправильно оформлених документів на супровідному ярлику до пачці повинні робитися відповідні виправлення з підписом особи, що здає документи, а в журналі реєстрації - відмітка про кількість повернутих дефектних документів. Для запобігання повторної передачі документів на обробку необхідно документи, що пройшли обробку, гасити спеціальним штемпелем.

Всі напівфабрикати і вироби, прийняті від постачальника, повинні мати супровідний ярлик (див. Додаток, форми 22 і 23), Який є документом, що дозволяє передачу виробів на наступну виробничу операцію, на зберігання до моменту їх використання в майбутньому, або замовнику у вигляді закінченої продукції. Звіт про результати контролю повинен бути у всіх випадках підписаний контролером, яка проводила вхідний контроль продукції і відповідальним за результати цього-контролю.

Первинні документи зазвичай зберігаються в зшитих пачках з прикріпленими до них супровідними ярликами.

При підготовці і здачі документів на обчислювальний підприємство до кожного звіту прикріплюється супровідний ярлик, який підписує бухгалтер.
 Контрольні суми по кожній пачці документів вносяться в однойменні графи і рядки супровідного ярлика. Ці підсумки переносяться в накопичувальні документи і одночасно призначаються для перевірки правильності складання звітних регістрів.

Якщо значення фактичного терміну більше нуля, необхідно аналізувати значення ознаки видачі супровідного ярлика. У разі рівного розподілу значення ознаки нулю робиться висновок, що присланий організацією документ готовий до подальшої обробки. Після встановлення, що фактична дата його надходження дорівнює К, виробляється перехід до формування рядків і відомості надійшли за дату До документів, готових до подальшої обробки. Якщо значення ознаки видачі супровідного ярлика відмінно від нуля, проводиться перевірка значення ознаки шлюбу. Якщо ознака шлюбу дорівнює нулю, то значить документ прибув в ВЦ, але не укомплектований в пачку з-за затримки готовність до обробки інших документів, тому в даному випадку здійснюється перехід на формування рядка відомості документів, готових до подальшої обробки. Якщо ознака шлюбу не дорівнює нулю, це означає, що документ забракований оператором при проведенні візуального контролю і з його структурних елементів формується: рядок відомості надійшли бракованих документів. Після аналізу всіх документів з плановим терміном надходження менше До здійснюється видача на друк відомостей документів, готових до подальшої обробки, бракованих документів, своєчасно не документів, що надійшли і супровідних ярликів до пачок.

Перед здачею документів на машинну обробку їх комплектують в пачки і на супровідному ярлику вказують необхідні відомості. Від машинно-лічильної станції клієнти отримують в якості регістру бухгалтерського обліку табуляграмах № 41 Оборотна відомість сумового обліку, в якій є всі необхідні дані по рахунках для обліку грошових коштів і розрахункових операцій.

На підприємствах або в централізованій бухгалтерії ці документи комплектують в пачки і при супровідних ярликах передають на обчислювальну установку. В ярликах ставлять: код підприємства, звітний місяць, номер пачки, код основного кредитується рахунку, код виду операції, кількість документів.

Після перевірки документи комплектуються в пачки по їх однорідності (видам) і при супровідному ярлику здаються на машинолічильні установку. При встановленні за згодою матеріально-відповідальних осіб порядку передачі карток складського обліку для обробки на машинолічильні установці картотеки з цими картками щомісяця не пізніше 1-го числа наступного за звітним місяця (після виведення на них залишків матеріалів на кінець місяця) передаються зі складів на ці установки в терміни, встановлені графіком.

Після перевірки документи комплектуються в пачки по їх однорідності (видам) і при супровідному ярлику здаються на машинолічильні установку.

Організація збору вихідних даних по СР автомобілів при ТО-2. Первинні документи, карти технічного стану автомобілів готуються для обробки на ЕОМ і спільно з супровідними ярликами пересилаються в інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) або на машинолічильні станцію (МСС) за звітний місяць 3 рази: 1224 і 2 числа. Нормативно-довідкова інформація і дані щодо її коригування можуть пересилатися в ІОЦ або на МСС протягом місяця, але не пізніше 30 числа. При цьому старі нормативно-довідкові дані анулюються.
 Потім пачки скріплюють (зшивають) в верхньому лівому кутку і до кожної пачки документів прикріплюється супровідний ярлик, в який заносять коди показників, загальні для всіх документів даної пачки.

Для того щоб в процесі обробки не порушувався порядок розташування документів, кожну пачку разом із супровідним ярликом зшивають в верхньому лівому кутку. В окремих випадках документи не зшиваються, а оклеиваются бандероллю.

На обчислювальну установку первинні документи передаються згрупованими і підшитими в пачки по окремих ділянках обліку і видам розрахунків разом з супровідним ярликом. Там вони перевіряються на правильність і повноту заповнення. Кожній пачці присвоюється номер. Після цього вони надходять в групу перфорації і контролю, де помилки, допущені при перфорації, виправляються.

Кількісна приймання документів, що надійшли полягає в підрахунку кількості документів, що надійшли і звірці фактичної наявності їх з кількістю, зазначеним у супровідному ярлику, а також в перевірці правильності і повноти заповнення супровідного ярлика. За кожну пачку прийнятих документів приймальник розписується в розносної книзі (форма № 2) або в реєстрі замовника.

В умовах механізації обліку перевірені документи по приходу і витраті матеріалів бухгалтер групує в пачки по їх видам і при супровідному ярлику передає на обчислювальну установку згідно з графіком документообігу.
 Оператор-контролер, закінчуючи роботу по пачці документів, дає директиву на підрахунок контрольних сум, які виписує з екрану дисплея в супровідний ярлик.

Після перевірки звіту касира додані до нього прибуткові документи відокремлюються від витратних і комплектуються в дві пачки, а потім з супровідними ярликами і звітомкасира направляються в ВЦ.

Після формування рядків супровідного ярлика до пачці документів певного виду проводиться занесення нуля в накопичують осередок і в структурний елемент Р3 ознака видачі супровідного ярлика для всіх організацій, документи яких увійшли в пачку.

При механізованому способі ведення обліку матеріалів всі прибуткові і витратні документи відповідно до чинних вказівок щодо механізації обліку матеріальних цінностей комплектують в пачки і при супровідному ярлику передають на обчислювальну установку. Тут документи обробляють і отримані машинограми, необхідні для обліку матеріалів, передають в бухгалтерію.

Кількісна приймання документів, що надійшли полягає в підрахунку кількості документів, що надійшли і звірці фактичної наявності їх з кількістю, зазначеною в супровідному ярлику, а також в перевірці правильності і повноти заповнення супровідного ярлика. За кожну пачку прийнятих документів приймальник розписується в розносної книзі (форма № 2) або в реєстрі замовника.

У разі подання в ВЦ на обробку інформації у вигляді підготовлених первинних машинних носіїв або по каналах зв'язку облік її надходження ведеться в розрізі організацій-відправників інформації і в алгоритмі відсутні блоки формування супровідного ярлика. Якщо надійшла інформацію не забракована, то код відіслати її організації записується в зону операції записи на магнітну стрічку в черговий структурний елемент номер пачки, а кількість інформації - в зону операції перфорації. Далі облік проводиться аналогічно обліку надходження документів.

Напівфабрикати власного виробництва з заготівельних, пресових, ковальських, ливарних цехів передаються в складальні, механічні, термічні, гальванічні та інші обробні і складальні цехи на багатьох машинобудівних підприємствах за накладними, супровідним ярликів, специфікаціям, картками складського обліку, дуаль-картками та іншими аналогічними документами . На підставі даних цих документів визначається товарна продукція цехів в натуральному вираженні. 
Перевірити на світло правильність перфорації місяці, номера макета, пачки документів, ділянки, а також виду оплати і категорії, якщо вони є постійними для всієї пачки документів і проставлені в супровідному ярлику.

У них проставляються коди кореспондуючих рахунків, видів операцій, потім вони групуються в пачки по видам операцій, джерелами надходження або напрямками відпустки, кореспондуючих рахунках (субрахунках) і передаються разом із супровідним ярликом на ВЦ. Другі екземпляри первинних документів розкладаються в розрізі складів, груп і номенклатурних номерів матеріалів. Картотека цих документів ведеться для контролю одержуваних аналітичних даних, довідок і складання звітності.

Крім перерахованих реквізитів, в макет 0101 включаються такі: ЦЕХ-ВИРОБНИК, НОМЕР супровідних ярликів, ДАТА, КАТЕГОРІЯ, КОД ВИДУ ОПЛАТИ, так як перераховані реквізити є загальними для деякої сукупності записів (пачки документів), то вони беруться з супровідного ярлика до пачці документів .

Бухгалтер сектора обліку матеріальних цінностей підбирає до платіжними вимогами відповідний прибутковий ордер, перевіряє правильність оприбуткування матеріалів матеріально відповідальною особою складу, перевіряє аналогичность реквізитів шифр постачальника і номер супровідного документа - Платіжного вимоги і Прибуткового ордера, проставляє шифри статей транспортно-заготівельних витрат, зшиває платіжні вимоги в пачки з супровідним ярликом, в якому вказує шифр операції і шифр складу, і передає на ІОЦ для перфорації.

Для відображення виконаних робіт операторами може служити супровідний ярлик - операційний листок-наряд за формою № ОВС-3 який є різновидом операційного листка. Супровідний ярлик - операційний листок-наряд за формою № ОВС-3 складається з двох частин: супровідного ярлика і операційного листка-наряду. Супровідний ярлик і верхня частина операційного листка-наряду заповнюються замовником, а графи 1 - 14 - безпосередньо виконавцем на ВУ. Найменування технологічних операцій, а також графи 346 8 9 як і в попередньому документі, можуть бути виконані типографським способом. Після закінчення робіт з пачками документів, операційний листок-наряд відрізається від супровідного ярлика і залишається для подальшого внутрішнього обліку вироблення операторів на ВУ.

Журнал приймання документів.

Документи з дефектами вилучаються з пачки, якщо є така можливість, і на кожному з них проставляється номер пачки, з якої він вилучений. Супровідному ярлику, в графі кількість документів, загальна кількість зменшується на кількість вилучених документів. Якщо вилучити документ з пачки не представляється можливим, то повертається вся пачка. Документи з дефектами повертаються для виправлення і передаються в обробку в наступних пачки документів.

Документи комплектуються в пачки: робочі наряди - за 5 - 6 днів, відомості виявлених помилок - за місяць. На супровідних ярликах до пачок документів вказуються звітний місяць і номер пачки.

Документи з дефектами вилучаються з пачки, якщо є така можливість, і на кожному з них проставляється номер пачки, з якої він вилучений. У супровідному ярлику в графі Кількість документів загальна кількість документів, зменшується на кількість вилучених. Якщо вилучити документ з пачки не представляється можливим, повертається вся пачка.

Для кожного виду документів формують пачки. На супровідному ярлику вказується код виду повідомлення. За виданими на станціях дорожнім відомостями змішаного залізнично-водного сполучення, за якими водний транспорт брав участь у перевезенні транзитом або передав на залізницю вантажі, прийняті портом (пристанню), визначають штемпельні суми, належні пароплавствам.

В інструкції по комплектування вказують мінімальні (ге тр jmm і максимальні (rcc-fp) max числа документів в пачці. На кожну пачку виписують супровідний ярлик, в якому вказують код співробітника, укомплектовані пачку, її номер, кількість документів в ній, постійні реквізити.

Аналогічні функції планування та обліку виконує супровідний ярлик (форма № 8), який видається на друк з процесі виконання завдання надходження документів у ВЦ. З одного боку, супровідний ярлик служить завданням на комплектування пачки документів, де вказуються організації, документи яких повинні увійти в пачку, а з іншого боку, виконує функцію обліку комплектування пачок.

При багатопредметної - багатономенклатурної збірці конвеєр розчленовується, наприклад, на дільниці-осередки, забарвлюється в різні кольори для розміщення різних типів або виконань апаратів. При цьому доцільно застосовувати супровідні ярлики. так, на Харківському електромеханічному заводі на одному конвеєрі збираються сотні виконань (модифікацій) автоматичних вимикачів в пластмасовому корпусі.