А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зовсім інша картина

Зовсім інша картина спостерігається в Японії. Тут саме промислові компанії фінансують більше 80% всіх НДДКР, виділяючи на науку суттєво більший відсоток річного доходу, ніж їх американські побратими. Гроші корпорацій в обох країнах майже повністю спрямовуються на здійснення ОКР, тобто на нову продукцію і виробничі процеси, необхідні для її випуску. На військові НДР японський уряд щорічно виділяє з бюджету тільки близько 1 млрд. Дол. Виходячи з таких контрастів деякі спостерігачі в США прийшли до висновку, що військові НДР зіграли в певному сенсі негативну роль для технологічного підприємництва США, залучаючи найкращих і блискучих американських інженерів і вчених до роботи над безшумними літаками і стратегічними видами озброєння замість товарів широкого вжитку і продукції, необхідної для виробництва цих товарів, в той час як Японія та інші країни (наприклад. Німеччина) нарощують своє багатство під прикриттям американської військової могутності.

Зовсім інша картина спостерігається в спектрі азотної кислоти в ТБФО.

Зовсім інша картина спостерігається у випадках, коли не можна уникнути утворення окислів при плавленні металів. Деякі окисли (наприклад, FeO або МпО) мають виключно сильними основними властивостями і при 1600 швидко руйнують такі матеріали, як А12О3 MgO - Al2O3 або ZrO2 і навіть ВеО; дуже невеликою стійкістю в цих випадках має лише щільна MgO. Стійкість спечених оксидів по відношенню до розплавів, зрештою, не залежить від щільності матеріалу.

Зовсім інша картина спостерігається в процесі повзучості поліетилену. У зв'язку з цим розглянемо раніше отримані кількісні оцінки, які слід певним чином модифікувати з урахуванням впливу навколишнього середовища.

Зовсім інша картина спостерігається при відображенні хвилі від вільної кордону середовища. Наприклад, звукова хвиля, що біжить уздовж пружного сталевого стрижня, доходить до його кінця і відбивається назад, так як щільність повітря дуже мала в порівнянні з щільністю стали і рух оточуючих частинок повітря не робить ніякого впливу на рух частинок стрижня. Частинки стали - у поверхні стержня будуть рухатися майже так, як якщо б стрижень знаходився в порожнечі. Енергія руху хвилі не може бути передана далі, і тому хвиля відіб'ється й відійде.

Зовсім інша картина спостерігається у мономерів з метил-вимі містками між бензоловими кільцями. Порушення сполучення призводить в цьому випадку до появи тільки однієї двох-електронної хвилі, подібної з хвилею стиролу.

Зовсім інша картина має місце, наприклад, для кривих рис. 7.8 в до м На цих малюнках зображені криві х (t) для деяких нестаціонарних випадкових процесів. На рис. 7.8 в значення х у якійсь точці необмежено зростає в часі, а на рис. 7.8 г прагне до нуля. Ясно, що для цих кривих зрушення початку відліку часу змінює імовірнісні залежності.

Зовсім інша картина виходить, якщо нанести перші теплоти розчинення Так. Ні про яку прямолінійною залежності тут не може бути й мови.

Зовсім інша картина спостерігається при сильному збіднення суміші. Як видно на рис. 11 таке самозаймання може тривати протягом декількох (4 - 5) градусів повороту колінчастого вала з невеликим поступовим зростанням швидкості полум'я. При цьому чітко помітна зупинка основного фронту, а потім його відтискування тому розширюються продуктами самозаймання. В на рис. 106 дорівнює 215 м /сек), що і призводить до появлевію ударної хвилі.

Зовсім інша картина спостерігається під дією кавітації.

Зовсім інша картина має місце при імунізації АРСАНІЯ-глобуліном сироватки вівці. Останні антитіла осідають арсанілглобуліном сироватки вівці і не осідають ні Арса-нілазоовальбуміном, ні овочами сироватковим глобуліном. З цих дослідів випливає, що специфічність молекул антитіл залежить від розташування детермінують груп в молекулі антигену. Якщо вводити антиген (A - f - Б), що детермінують групи якого А і Б розташовані в різних місцях поверхні молекули антигену, то будуть утворюватися антитіла двох типів: анти - А і анти - Б, але не будуть утворюватися антитіла типу анти - АБ.

Зовсім інша картина спостерігається в тому випадку, якщо іеред нагріванням шару міді окислити його на невелику глибину.

зовсім інша картина виходить, коли масло розріджується не здаються надто великими фракціями пального, а авіаційним бензином. У перші ж 10 - 15 хвилин роботи двигуна з розрідженого масла випаровується 60 - 70% доданого в масло бензину, а через 30 - 45 хвилин випаровується і весь бензин. Масло повністю відновлює свої початкові властивості, в тому числі і в'язкість. Слід додати, що двигун працює на малих обертах як в момент введення бензину в масло, так і в перший час після запуску на розрідженому маслі.

Гідрування фенілпропіл. Зовсім інша картина отримана при гідруванні фенілпропіоловой кислоти.

Зовсім інша картина виходить, якщо порівнювати площі від двох різних ефектів на одній і тій же термограмме. Так як в ході досвіду зовнішні чинники не змінюються, то обидва ефекту протікають в порівнянних умовах і співвідношення площ може залежати тільки від відносних кількостей взятих речовин. Рівномірний зміна теплоємності і інших властивостей самого речовини практично мало відбивається на співвідношенні площ, і їм можна знехтувати.

Зовсім інша картина виходить при відщепленні бромистого водню від диброміду, одержуваного приєднанням брому до ціклобутену. Тут обидва брому знаходяться в сг з-положенні і йдуть з водню від сусідніх вуглецевих атомів, у яких брому немає, і в результаті виходить ціклобутадіен.

Зовсім інша картина спостерігається у мономерів з метил-новими містками між бензоловими кільцями. Порушення (переривання) сполучення призводить в цьому випадку до появи тільки однієї двухелектронной хвилі, подібної з хвилею стиролу.

Зовсім іншу картину дає взаємодія з тим же окислювачем відповідних одноосновних (нафтенових) кислот. Реакція йде тут надзвичайно повільно, і, не дивлячись на тривалий кип'ятіння, в продукті її не вдавалося виявити і слідів відповідних двоосновний кислот. Ці прості досліди цілком роз'яснюють питання, поставлене на початку цієї статті, на користь другої з можливих схем для цікавить нас реакції. Ми приходимо, таким чином, до наступного загального положення: при окисленні аліциклічних з'єднань азотною кислотою з утворенням відповідних двоосновний кислот розпад циклічної системи за місцем бічний групи відбувається, минаючи стадію нафтенових кислот.

Зовсім іншу картину являє собою система, в якій машина не просто вирішує завдання, а керує при цьому роботою якогось об'єкта. В таку керуючу машину попередньо закладається програма, що описує заданий поведінка об'єкта, по якій згодом і здійснюється контроль за його поведінкою. Для цього через певні інтервали часу в машину по каналах зв'язку подається інформація з об'єкта (вихідні дані), що характеризує його поточний стан. Після відповідної обробки отриманих даних машина оцінює правильність протікання процесу і в разі його відхилення від заданого посилає на об'єкт відповідні керуючі сигнали, що коректують його роботу.

Система з вирішальною зворотним зв'язком. Зовсім іншу картину являє собою система, в якій машина не просто вирішує завдання, а керує при цьому роботою якогось об'єкта.

Зовсім іншу картину спостерігають в процесі повзучості поліетилену, що знаходиться в таких же умовах. Повзучість поліетилену в найбільш загальному вигляді описується трехкомпонент-ної формулою (76), в якій константи k і т, що визначають інтенсивність деформації, що не залежать від температури і концентрації. Параметри А і В виявляються різними для прийнятих концентрацій і температур.

Зовсім іншу картину щредставляет собою природа напівпровідникових речовин, наприклад кристалів германію або кремнію. Атоми цих елементів на своїх зовнішніх орбітах мають по 4 електрони. Тому вони прагнуть однаково енергійно або приєднати до себе інші такі ж атоми, або самим приєднатися до них. Коли такі атоми з'єднуються один з одним в правильній кристалічній структурі, на зовнішніх оболонках кожного з них виявляється повний комплект з 8 електронів: 4 своїх і 4 запозичених від сусідів.

Зовсім іншу картину ми спостерігаємо в нафти.

Але зовсім інша картина вийде для чисел 20 і 3 які теж являють собою допустимі вихідні дані.

А тут зовсім інша картина: клітини посаджені рідко, вони набагато більші, ніж на першому зрізі. Втім, щоб краще розібратися, давайте пройдемо в наступний лабораторію - там якраз вивчають окремі нервові клітини.

Федерації спостерігається зовсім інша картина.

Бєльський наказ малює зовсім іншу картину.

Трасування переходів.

ЦП може дати зовсім іншу картину роботи керуючої програми, ніж в разі, коли цього втручання не відбувалося. Іншим способом отримання інформації про адреси команд або кодах операцій може служити вибірковий збір тільки певних даних. якщо нас цікавлять адреси команд, то, ймовірно, досить отримати від апаратного монітора інформацію про адреси команд передачі управління і адресах тих команд, яким передається керування. Це справедливо особливо в тому випадку, коли є схема розподілу пам'яті, що дозволяє отримати адреси всіх інших команд.

На практиці ж спостерігається зовсім інша картина, а саме: нелінійні спотворення зменшуються (причому досить повільно) до деякої середньої частоти, а потім знову зростають, причому в ряді випадків нелінійні спотворення на верхній межі робочого діапазону частот більше, ніж на нижній.

Факти, однак, показують зовсім іншу картину: нафта дуже часто, навіть можна сказати в переважній більшості випадків, зустрічається в піщаних і карбонатних породах, що з хімічної боку змушує вважати ці породи лише вторинними колекторами нафти.

Пропозиція Керна (1950 г.) дає зовсім іншу картину. Як незалежність в від значення h /D, так і дуже сильний вплив t /d викликають певний сумнів, тим більше що ця пропозиція не спирається на обгрунтовані факти.

На досвіді, як видно з малюнків 78 і 79 спостерігається зовсім інша картина.

Картина руху рідини з утворенням емульсії і при захлебиванія. Під час руху ці шари переміщаються і дробляться, як показано на рис. 4 - 29 6 і м Зовсім іншу картину дає робота колони при великих потоках, а також при збільшеною пульсації. По всій колоні тоді рівномірно розподіляється емульсія (рис. 4 - 30 a), a при подальшому збільшенні навантаження або інтенсивності пульсації наступає захлинання колони (рис. 4 - 30 6), яке характеризується появою дуже дрібних і дуже великих крапель неоднакової форми. При повному захлебиванія колони обидві рідини випливають разом через один вихід.

С); 081 - 064% (700 С); 055 - 039% (750 С); 043 - 027% (800 С); 035 - 021% (850 С); 020 - 011% (900 С), при пошаровому стравлюванні спостерігалася зовсім інша картина, тобто лінії ковзання і хаотично розподілені ямки травлення між ними ставали все рідше і на певній глибині шару, що знімається повністю зникали по всій середній частині зразка (рис. 11 ділянки А, В, С), за винятком торцевих (110) і бічних його граней (112 ) (ділянки Д, Е), які перед травленням були покриті кислотостойким лаком.

Як видно з наведених результатів, в обох випадках, при відборі кубової рідини брутто-складу спостерігається аналогія з ректифікацією гомогенних сумішей, що мають ідентичну структуру діаграми фазового рівноваги рідина-пар. Зовсім інша картина спостерігається при відборі з колони різних верств кубової рідини і подачі їх порізно на зрошення.

До ак видно з наведених результатів, в обох випадках, при відборі кубової рідини брутто-складу спостерігається аналогія з ректифікацією гомогенних сумішей, що мають ідентичну структуру діаграми фазового рівноваги рідина-пар. зовсім інша картина спостерігається при відборі з колони різних верств кубової рідини і подачі їх порізно на зрошення.

Головна відмінність полягає в тому, що термограмма як торфу, так і бурого вугілля має спокійний характер, всього 2 ендотермічних ефекту (у низинного торфу - 3), і між 1 і 2 ендоеффектом один розмитий екзоеффект. Зовсім інша картина у сланців, для яких загальне число термічних ефектів доходить до 8 - 9 що, перш за все, пояснюється великою кількістю летючих, а отже, різноманіттям термічного розпаду органічної частини сланців.

Так поводиться метілціклопентан в присутності платинованого вугілля. Зовсім іншу картину ми спостерігаємо, пропускаючи цей вуглеводень в надлишку водню через трубку з нікелем, нанесеним на окис алюмінію. Уже при 240 С над свіжим каталізатором метілціклопентан на 40 з гаком відсотків перетворюється в газоподібні вуглеводні; при 260 і 280 С освіту газоподібних вуглеводнів ще більше.
 Теоретичні кінетичні криві накопичення окисленої форми катали зате - - 4 ра в реакції окислення. Як видно з рис. 132 а окислена форма каталізатора в цьому випадку накопичується з автоускореніем, а потім її концентрація досягає постійної величини і далі вже не змінюється. На досвіді (див. Рис. 128 і 129) спостерігається зовсім інша картина.

Теоретичні кінетичні криві накопичення окисленої форми каталізата-ЛРА в реакції окислення.

Як видно з рис. 132 а окислена форма каталізатора в цьому випадку накопичується з автоускореняем, а потім її концентрація досягає постійної величини і далі вже не змінюється. На досвіді (див. Рис. 128 і 129) спостерігається зовсім інша картина.

Викладені тут обчислення складають класичну теорію ефекту Зеемана. Насправді при не дуже сильних магнітних полях спостерігається зовсім інша картина розщеплення спектральних частот, правильно описувана тільки квантової теорії.

Випадок & е відрізняється від 6 Е тим, що відносний максимум електронної щільності в перерізі, перпендикулярному лінії, що з'єднує ядра Za і ZY, значно нижче або його зовсім немає, в той час як для двох інших ліній (Z 0 - Z і Zp-ZY ) такі відносні максимуми електронної щільності ре і, отже, електричної енергії р є. Z 0ZV в разі 6 е значно менше, ніж в разі 6Д У разі 6 ж має місце зовсім інша картина розподілу електронної щільності. Максимуми електронної щільності відповідають не тільки вузьким областям близько ядер, але ще і центру трикутника з ядер.

Замість колишнього порядку і визначеності, вирівняних рот, відміряних дистанцій, акку ратно і одноманітно одягнених хвацьких солдат очам моїм представилася зовсім інша картина.

Дебаєграми іерборатов на різних стадіях зневоднений ня показали, що при зневодненні з втратою до 3 молей води при температурах до 50 - 55 кристалічна решітка шатнись змінюється. Однак ці зміни нічим не відрізняється від спостережуваних при зневодненні при температурах до 15 Після слабкого прожарювання такого продукту до майже безводний монобората виходить зовсім інша картина. Таким образ лише після подібної операції решітка перборат здійснений руйнується.

Синтез аміаку протікає задовільно в широкому діапазоні температур (400 - 550 С) відносно далеко від рівноваги; побічні реакції відсутні. Зовсім інша картина спостерігається при проведенні селективних каталітичних процесів, наприклад, в реакторах синтезу метанолу, вищих спиртів і інших, де робочий температурний діапазон вузький і відхилення від нього можуть привести до температурних спалахів, побічних реакцій.

Для збільшення широкополосности можна послідовно з'єднувати два однакових моста. Послідовне з'єднання щілинних мостів хвилеводами з однаковими постійними поширення не призводить до істотного поліпшення характеристик АЛЕ. Зовсім інша картина спостерігається, якщо з'єднувальні хвилеводи мають різні постійні поширення.

Потенціокі-генетичних криві сталі Ст. 10 в 0 5 М. Незначні концентрації перхлората натрію (10 - 4 - 10 - 3 моль /л), недостатні для насичення і стабілізації плівки, здатні викликати виразкову корозію і повну активацію електрода, так як при будь-яких концентраціях перхлората натрію (навіть при 10 - 5 мол' /л) відбувається проникнення перхлорат-іонів до металу в дефектних місцях плівки. Нижче буде показано, що стаціонарна Пасивуючий плівка в 0 5 М H2S04 характеризується порівняно високою дефектностью. Зовсім інша картина спостерігається, наприклад, в 0 5 М Н2Сг04 де плівка майже не має дефектів.

Вплив щільності струму на вихід за струмом, мікротвердість і зносостійкість хромових покриттів, отриманих при. Майже аналогічна картина впливу щільності струму спостерігається і для зносостійкості. При збільшенні щільності струму зносостійкість хромових покриттів знижується, що пояснюється зростанням крихкості опадів і ослабленням межкристаллических зв'язків хрому в осаді. Зовсім інша картина спостерігається у опадів хрому, отриманого на струмі змінної полярності.

Звичайна осередок з платиновим обертовим електродом для проведення ампе-рометріческого титрування. Внаслідок цього граничний струм приблизно раз в 20 вище, ніж струм, що спостерігається на мікроелектродів тільки в результаті дифузії. На обертовому електроді стійка сила струму встановлюється миттєво. Зовсім інша картина спостерігається на стаціонарному твердому електроді.

З точки зору далекого спостерігача, чим ближче до чорної діри, тим повільніше плине час. На кордоні чорної діри його біг і зовсім завмирає. Зовсім інша картина представляєтьсяспостерігачеві, який на космічному кораблі відправляється в чорну діру По годинах падаючого в дірку спостерігача, або за його пульсу, до перетину кордону чорної діри протекло якесь кінцеве число секунд.