А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сучасний етап - розвиток - газова промисловість

Сучасний етап розвитку газової промисловості характеризується комплексним підходом до використання видобутого вуглеводневої сировини. В даний час весь обсяг газу, що видобувається обробляють на промислових установках комплексної підготовки газу (УКПГ) для отримання товарного газу.

Сучасний етап розвитку газової промисловості характеризується переміщенням сировинної бази в східні райони країни, розташовані на значній відстані від основних газоспоживаючих центрів.

На сучасному етапі розвитку газової промисловості на перший план висувається проблема комплексного використання всіх компонентів видобутого природного газу.

На сучасному етапі розвитку газової промисловості (значне збільшення продуктивності технологічних установок, підвищення тиску в свердловинах, ускладнення умов, пов'язаних з розробкою потужних газових родовищ) зростають вимоги до посадових осіб і службу охорони праці, що визначаються посадовими обов'язками.

На сучасному етапі розвитку газової промисловості найбільш актуальною проблемою, вирішення якої визначає надійність, безпеку, а в кінцевому рахунку і економічність газопроводів, є їх корозійний захист.

Найважливіша особливість сучасного етапу розвитку газової промисловості, яка наклала відбиток на проблему організації ефективного управління галуззю - об'єднання окремих елементів, що забезпечують видобуток, транспорт, зберігання, розподіл і переробку газу в Єдину систему газопостачання СРСР. ЕСГ є однією зі складових паливно-енергетичного комплексу країни і служить сировинною базою для багатьох галузей народного господарства.

Крім того, на сучасному етапі розвитку газової промисловості Західного Сибіру функціонування діючого виробництва вербового будівництва є безперервним технологічно процесом. Під впливом нового будівництва змінюються умови діючого виробництва, що в свою чергу, впливає на його ефективність.

Однією з пріоритетних завдань на сучасному етапі розвитку газової промисловості є переосмислення ролі науково - технічного прогресу і його впливу на розвиток галузі і ефективність всього народного господарства.

Багато аспектів зміни сутності і ролі НТП на сучасному етапі розвитку газової промисловості пов'язані з процесами переходу економіки до ринкових відносин.

Деякі аспекти зміни сутності і ролі НТП на сучасному етапі розвитку газової промисловості пов'язані безпосередньо з процесами переходу економіки до ринкових відносин. Найважливішим напрямком підвищення ефективності газової промисловості стає вдосконалення процесів газоспоживання.

За минулий період змінилися райони розташування родовищ, глибини їх залягання, межі зміни поверху газоносності, тиск і температура пластів, складу газу, темпи освоєння родовища. За цей період в міру розвитку газової промисловості СРСР було виконано велику кількість науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, присвячених окремим питанням розробки та експлуатації газових родовищ, що враховує ті чи інші параметри системи пласт - свердловина, наземного облаштування і транспортування газу. Стосовно до умов розташування родовищ і свердловин, з урахуванням геолого-промислових і технічних умов розроблено безліч методів і рекомендацій, присвячених питанню, встановлення оптимального технологічного режиму роботи газових і газоконденсатних свердловин. Аналіз - цих робіт, висновки і рекомендації по ним, придатні для практичного використання на сучасному етапі розвитку газової промисловості, дано у відповідних розділах цієї роботи.

Для цього потрібно відбір найбільш ефективних варіантів, які могли б бути прийняті за основу для уніфікації та типізації. У той же час в період дії даних типових рішень слід повноцінно готувати перехід до наступних етапів розвитку систем управління, можливо, заснованим на абсолютно нових принципах. На шляху вирішення цих проблем є серйозні методологічні та технічні труднощі. Пов'язані вони перш за все з необхідністю вибору критеріїв оптимальності і виявлення конкретних вихідних даних, необхідних і достатніх для їх чисельної оцінки, а також з відсутністю технологічних вимог до оптимальних показників якості та надійності засобів і систем управління, які відповідали б основним завданням сучасного етапу розвитку газової промисловості . Тому важливою і актуальною представляється задача як систематизації практичного досвіду, накопиченого при створенні і експлуатації систем управління в транспорті газу, так і теоретичних розробок, спрямованих на поліпшення методології проектування, більш широке використання математичних методів аналізу та синтезу систем, автоматизації процесів проектування, моделювання. Цю мету і переслідує справжня робота.