А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сучасний етап - перебудова

Сучасний етап перебудови потребує докорінних змін в економіці, переходу переважно до економічних методів управління, розширення демократичних основ виробничої життя. Це, природно, по-особливому ставить проблему підбору керівного корпусу, пред'являє до нього якісно нові вимоги. Виникає необхідність у створенні системи виявлення та висунення людей, здатних очолити виробничі колективи і впевнено повести їх курсом перебудови.

На сучасному етапі розбудови на підприємствах належить створити умови для застосування самої прогресивної техніки і технології. Цьому має сприяти і вдосконалення планування основних економічних показників розвитку виробництва, в тому числі продуктивності праці.

На сучасному етапі розбудови в нашій країні проблема виробництва якісної продукції, конкурентоспроможної на зовнішніх ринках, залишається актуальною. У зв'язку з цим вивчення світового досвіду з управління якістю вважається за необхідне і корисним для того, щоб удосконалювати роботу за якістю на вітчизняних підприємствах, використовуючи вже відпрацьовані багаторічною практикою методи і принципи.

Особливе значення соціалістичний принцип розподілу по праці набуває на сучасному етапі перебудови народного господарства. При цьому ставиться завдання найкращого поєднання особистих, колективних та суспільних інтересів. Послідовне втілення соціалістичного принципу оплати за працею в залежності від його кількості і якості забезпечується насамперед державним регулюванням і диференціацією заробітної плати за допомогою тарифного нормування, здійснюваного державою за участю професійних спілок.

У книзі розглянуто актуальні питання програмно-цільового управління розвитком науки і техніки на сучасному етапі перебудови. Пропонуються шляхи вдосконалення планування і управління науково-технічними розробками з використанням форм централізованого управління НТП, науково-технічних програм, замовлень-нарядів, госпрозрахункових відносин.

У книзі (1 - е - 1987 г.) розкриваються питання вдосконалення навчально-виховного процесу в профтехучилищах виходячи з нових завдань сучасного етапу перебудови. Велика увага приділяється висвітленню передового досвіду і впровадження досягнень педагогічної науки в-практику.

В ході обміну думками зазначалося, що відбулися навесні цього року вибори народних депутатів СРСР відбили принципові зміни, що відбулися в соціально-економічній, політичній і духовного життя суспільства, і разом з тим складність і суперечливість сучасного етапу перебудови. Виборці, рішуче підтримавши перебудову, висловилися за те, щоб її темпи були прискорені, щоб швидше досягалися практичні результати. У зв'язку з цим вимогливо оцінювалася робота партійних, радянських, господарських органів, керівних кадрів. Політичну гостроту придбали такі питання, як перебої в повсякденному постачанні населення необхідними товарами, організація роботи торгівлі та сфери обслуговування, міського транспорту, санітарного стану міст і сіл, недостатня боротьба з безгосподарністю, порушеннями правопорядку, невирішеність економічних проблем, зневажливе часом ставлення до пам'ятників культури. Багато партійні комітети виявилися неготовими працювати в новій демократичній ситуації, проявили відданість старим підходам, допускали благодушність, сподівалися на автоматизм в отриманні довіри виборців.

ЦК КПРС відбулася нарада завідувачів ідеологічними відділами ЦК компартій союзних республік, крайкомів, обкомів, ряду міськкомів партії, керівників центральних органів масової інформації, ідеологічних установ і відомств, на якому обговорено актуальні проблеми ідеологічної роботи на сучасному етапі перебудови.

Тому розчленування процесу управління на складові, розробка технології управління, яка включає в себе і виділення, і формулювання функцій управління для всіх об'єктів управління, а також відповідну класифікацію об'єктів і функцій управління, - проблема не тільки здійсненне, але і актуальна на сучасному етапі розбудови нашої суспільства.