А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спільне фінансування

Спільне фінансування дає певні вигоди позичальнику, відкриваючи йому доступ до пільгових кредитів. Але головні вигоди одержують кредитори, так як таке кредитування дає додаткову гарантію своєчасного погашення позики боржником і підсилює залежність країн, що розвиваються від кредиторів.

Якщо учасники спільного фінансування капітального будівництва передають свої частки в закінченому і зданому будівництві в якості вкладу до статутного капіталу головного забудовника, останнім складається бухгалтерська проводка: д-т рах. Пайовики на суму внесків до статутного капіталу головного забудовника складають бухгалтерську проводку: д-т рах.

Професійні відділення і організації спільного фінансування професійного навчання Ці установи, за невеликим винятком, не були залучені належним чином в програми виробництва або використання навчального комп'ютерного забезпечення. Зараз це положення змінюється, зокрема, створюються системи інформації про існуючий програмному забезпеченні і умови його використання.

Рішення вищеназваних проблем забезпечується шляхом спільного фінансування значних будівельних програм через Міжнародний інвестиційний банк. Основним завданням цього банку є надання кредитів, пов'язаних з міжнародним поділом праці, спеціалізацією і кооперацією виробництва, витратами на розширення сировинної і паливної бази, будівництвом об'єктів, що становлять взаємний інтерес для розвитку економіки країн - членів банку. Особлива увага в Комплексній програмі приділяється прогнозу розвитку і розміщення капітального будівництва в країнах - членах РЕВ.

Часто такий вид фінансування називається спільним фінансуванням, коли кілька кредитних установ виділяють позики для реалізації дорогого інвестиційного проекту. Це дозволяє банкам, з одного боку, укладатися в нормативи гранично допустимих сум видаваних кредитів, з іншого - знижувати свої кредитні ризики. Нерідко в такій групі банків є ініціатор в особі солідного комерційного банку або міжнародного фінансового інституту, що дає додаткову гарантію своєчасного погашення платіжних зобов'язань боржником. Вони дають право кредитору на дострокове стягнення заборгованості за кредитом (а іноді і на інші санкції), якщо позичальники не виконують своїх платіжних зобов'язань перед будь-яким іншим кредитором, які беруть участь в спільному фінансуванні.

Якщо угодою (договором) між учасниками спільного фінансування капітального будівництва передбачено пайову участь в будівництві житла та об'єктів соціальної сфери без передачі цих основних засобів з балансу основного забудовника на баланс забудовника-пайовика, то грошові кошти, перераховані головному підприємству забудовником-пайовиком, відносяться ним на витрати по капітальних вкладеннях, що не збільшує інвентарну вартість основних засобів, і списуються з коштів встановленого джерела фінансування (простий витрата чистого прибутку) бухгалтерськими проводками: д-т рах.

Необхідно формування механізму акумуляції довгострокового капіталу з метою спільного фінансування модернізації виробництва і найбільш перспективних науково-дослідних робіт в інтересах всієї галузі. Створення такого механізму може стати предметом співпраці нафтових компаній, виробників обладнання та фінансових інститутів.

Участь органів державної влади і місцевого самоврядування в спільному фінансуванні витрат визначається наявністю повноважень з предметів спільного ведення.

Спонсорська підтримка трансляцій певних телепрограм може також виражатися в спільному фінансуванні витрат, пов'язаних з виробництвом цих телепрограм.

Модель 3 Промислова - отримання від держави 50% вартості проекту на спільне фінансування. Участь в доходах не повинно перевищувати 40% від обсягу фінансування. Дохід в розмірі до 1 млн марок не враховується.

Результати робіт можуть бути використані у всіх країнах, які беруть участь в спільному фінансуванні, без обмежень.

Для передачі результатів в треті країни потрібна згода всіх Сторін, що беруть участь в спільному фінансуванні відповідних робіт. Умови такої передачі визначаються в окремій угоді. Доходи, отримані при цьому, розподіляються між Сторонами пропорційно їх пайовій участі у фінансуванні робіт.

В результаті цього Корпорації малих і середніх підприємств промисловості Республіки Корея передано 25 проектів області, в спільному фінансуванні яких зацікавлений уряд цієї країни. Перелік подібних конференцій інших регіонів може бути продовжений, однак, на жаль, він не буде занадто довгим і представницьким за кінцевими реальних результатів.

Цей банк, створений в 1970 році, покликаний забезпечити тісну співпрацю країн - членів РЕВ в спільному фінансуванні великих будівельних програм.

Такий договір може мати різні назви - договір про взаємодію, про співпрацю, про пайову участь, про спільне фінансування. Однак його головна відмінність від інших господарських договорів полягає в єдності мети і об'єднанні майна всіх товаришів для її досягнення.

Необхідно розробити правові механізми реалізації спільних бюджетних і податкових повноважень федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів РФ, а також економічний механізм спільного фінансування та реалізації федеральних і регіональних програм розвитку. Крім іншого, слід створити механізм участі регіональних органів влади в реалізації федеральних програм на конкретній території, передбачивши відповідні джерела фінансування, і сприяти міжрегіональному фінансового співробітництва, в тому числі в бюджетній сфері.

Науково-технічним альянсом (НТА) прийнято називати стійке об'єднання фірм різних розмірів між собою, а також з університетами, державними лабораторіями на основі угоди про спільне фінансування НДДКР, розробки або удосконалення продукції.

Зазначена бухгалтерська проводка складається на дату приймання основних засобів від основного забудовника, а до цього, починаючи зі звітного періоду, в якому були перераховані кошти спільного фінансування, підприємство-пайовик враховує суму зазначеного платежу в складі дебіторської заборгованості, яка в бухгалтерському балансі може внесистемно відбиватися в вартості незавершеного капітального будівництва за відповідною статтею.

На федеральному рівні здійснюється державна експертиза містобудівної документації щодо об'єктів містобудівної діяльності особливого регулювання федерального значення, іншої містобудівної документації та науково-дослідних робіт, що розробляються за рахунок коштів федерального бюджету і спільного фінансування із залученням коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, містобудівних розділів федеральних цільових програм, програм соціально-економічного розвитку території Російської Федерації, а також схем і проектів розвитку інженерної, транспортної і соціальної інфраструктур федерального значення та благоустрою територій федерального значення в частині дотримання містобудівних вимог.

Використання модуля управління договорами дозволяє повністю вводити і відстежувати інформацію за такими видами договорів: купівлі; продажу; підряду; зберігання; абонентський договір; надання послуг; навчання; комісії; спільного фінансування; доручення; позики; безоплатного користування; оренди; агентські договори; страхування; капітального будівництва. Крім цих видів договорів, можна вводити власні, уточнюючі види договорів, за змістом входять до описані.

Нью-йоркське угоду, яка передбачала поступову передачу країнам-учасницям угоди 51% частку участі в нафтових концесії; досягнення 25% частки в 1973 р, що в середньому відповідало компенсації в 1 млрд., а потім збільшення цієї частки на 5% щорічно з 1979 по 1982 рр. і на 6% в 1983 р Передбачалося також спільне фінансування капіталовкладень в розвиток країн ОПЕК.

особам передпенсійного віку надається право дострокового виходу на пенсію. Можливий варіант спільного фінансування пенсій з коштів Пенсійного фонду та Фонду зайнятості до моменту досягнення працівниками пенсійного під: раста.

На практиці це називається спільним фінансуванням, коли кілька кредитних установ виділяють позики для реалізації дорогого інвестиційного проекту. З одного боку, це дозволяє банкам укладатися в нормативи гранично допустимих сум видаваних кредитів, з іншого боку, знижувати свої кредитні ризики. Нерідко в такій групі банків є ініціатор в особі солідного комерційного банку або міжнародного фінансового інституту, що дає додаткову гарантію своєчасного погашення платіжних зобов'язань боржником.

Фінансові схеми проектного фінансування діляться на паралельне і послідовне фінансування. Перший вид зазвичай називається спільним фінансуванням, коли кілька кредитних установ виділяють позики для реалізації дорогого інвестиційного проекту. З одного боку, це дозволяє банкам укладатися в нормативи гранично допустимих сум видаваних кредитів; з іншого боку, знижувати кредитні ризики.

Часто такий вид фінансування називається спільним фінансуванням, коли кілька кредитних установ виділяють позики для реалізації дорогого інвестиційного проекту. З одного боку, це дозволяє банкам укладатися в нормативи гранично допустимих сум видаваних кредитів; з іншого боку, знижувати свої кредитні ризики. Нерідко в такій групі банків є ініціатор (arranger) в особі солідного комерційного байка або міжнародного фінансового інституту, що дає додаткову гарантію своєчасного погашення платіжних зобов'язань боржником. Вони дають право кредитору на дострокове стягнення заборгованості за кредитом (а іноді і інші санкції), якщо позичальники не виконують своїх платіжних зобов'язань перед будь-яким іншим кредитором, які беруть участь в спільному фінансуванні.

Фінансові кошти надаються країнам, що розвиваються - членам МФСР. Є два види надання коштів: спільне фінансування з іншими міжурядовими організаціями та фінансування власних проектів.

Малі фірми, які не мають фінансових можливостей для утримання відділу маркетингу, привертають для проведення маркетингових досліджень експертів з консультаційних і дослідницьких фірм. Часто малі фірми домовляються з групою фірм для спільного фінансування єдиної центральної служби маркетингу.

Розвиток в Росії CALS-технологій неможливо без створення комплексу відповідних стандартів. Тому Держстандартом Росії і Минпромнауки Росії було прийнято рішення про спільне фінансування розробки в 1999 - 2001 роках низки першочергових стандартів, які відкривають шлях до впровадження CALS-технологій у вітчизняній промисловості.

На закінчення слід зазначити створення додаткових передумов для державного інвестування. Йдеться про різні заходи, передбачених Законом від 25 лютого 1999 р ньому серед іншого передбачено такі джерела, як спільне фінансування інвестиційних проектів з іноземними державами, з суб'єктами Російської Федерації, надання на конкурсній основі державних контрактів за такими проектами за рахунок бюджетних коштів і ін. Витрати на фінансування державних капіталовкладень можуть проводитися з федерального бюджету як частина витрат на реалізацію відповідних федеральних цільових програм або за прямим пропозицією Президента РФ і Уряду РФ. У подібному порядку здійснюється витрачання коштів на зазначені потреби з бюджетів суб'єктів Російської Федерації. При цьому необхідні для реалізації цих інвестицій завдання для виконання відповідних робіт здійснюються на основі конкурсу.

На закінчення слід зазначити створення додаткових передумов для державного інвестування. Йдеться про різні заходи, передбачених Законом від 25 лютого 1999 р ньому серед іншого передбачено такі джерела, як спільне фінансування інвестиційних проектів з іноземними державами, з суб'єктами Російської Федерації, надання на конкурсній основі державних контрактів за такими проектами за рахунок бюджетних коштів і ін. Витрати на фінансування державних капіталовкладень можуть проводитися з федерального бюджету як частина витрат на реалізацію відповідних федеральних цільових програм або по пряного пропозицією Президента РФ і Уряду РФ. У подібному порядку здійснюється витрачання коштів на зазначені потреби з бюджетів суб'єктів Російської Федерації. При цьому необхідні для реалізації цих інвестицій завдання для виконання відповідних робіт здійснюються на основі конкурсу.

Нерідко в такій групі банків є ініціатор в особі солідного комерційного банку або міжнародного фінансового інституту, що дає додаткову гарантію своєчасного погашення платіжних зобов'язань боржником. Вони дають право кредитору на дострокове стягнення заборгованості за кредитом (а іноді і інші санкції), якщо позичальники не виконують своїх платіжних зобов'язань перед будь-яким іншим кредитором, які беруть участь в спільному фінансуванні.

Однією з першочергових проблем реформування міжбюджетних відносин в Росії є розмежування видаткових повноважень бюджетів усіх рівнів. Область спільного фінансування позначена досить широка: від державної підтримки галузей народного господарства до соціального захисту населення.

При спільному фінансуванні федеральні інвестиції не повинні бути дотацією, їх необхідно оформляти як частку у власності створюваного (реконструюється) підприємства з можливою приватизацією цієї частки в майбутньому, або як кредит.

Так само як пасивна пропаганда, що включає інформаційні листи, зустрічі, переговори, повідомлення, прес-релізи, курси навчання, демонстрації, рекламу і свідоцтва щасливих споживачів. Угоди про кооперацію передбачають створення партнерських (50: 50) відносин організації, яка впроваджує технологію, і потенційних споживачів, які передбачають їх рівну участь як у фінансуванні, так і у виконанні роботи. Популярно також і спільне фінансування, коли обидві сторони поділяють витрати (але не саму роботу), створення об'єднаних команд з передачі технологій, що складаються з представників агентств по впровадженню і організацій-користувачів. Досягненню бажаного результату сприяють також кредити, надані агентствами по впровадженню організаціям-користувачам, постійний або тимчасовий обмін персоналом між цими організаціями і спільно фінансується навчання. Цікаво, що кредити надавалися не для покриття витрат споживача технології, а швидше для підтримки його зобов'язань по використанню технології.

Фонд розвитку виробництва використаний, к-т рах. Фонд розвитку виробництва утворений, а на вартість основних засобів, отриманих від головного забудовника при спільному фінансуванні капітального будівництва, складає бухгалтерську проводку: д-т рах.

Вирішення цих проблем полегшується розгортанням діяльності Міжнародного інвестиційного банку, який буде сприяти проведенню узгодженої політики капіталовкладень. цей банк, створений в 1970 році, покликаний забезпечити тісну співпрацю країн - членів РЕВ в спільному фінансуванні великих будівельних програм.

Західноєвропейські фірми знаходяться в сильній залежності від США і Японії в сфері передової технології, особливо в галузі електроніки. Частка витрат ЄЕС в світових витратах на НДДКР досить значна і складає 25% (США - 35%, Японія-12%), але ці витрати складаються із сум країн-членів і не є спільним фінансуванням досліджень. Наприклад, за період 1979 - 1983 рр. країни ЄЕС витратили незалежно один від одного більше коштів на розробку мікропроцесорів, ніж Японія.

Учасниками співфінансування виступають як приватні, так і офіційні інститути. При спільному фінансуванні інвестори отримують ряд вигод: МБРР забезпечує експертизу проекту і, що найголовніше, знімає з інвестора ризик неплатежів.

Часто такий вид фінансування називається спільним фінансуванням, коли кілька кредитних установ виділяють позики для реалізації дорогого інвестиційного проекту. Це дозволяє банкам, з одного боку, укладатися в нормативи гранично допустимих сум видаваних кредитів, з іншого - знижувати свої кредитні ризики. Нерідко в такій групі банків є ініціатор в особі солідного комерційного банку або міжнародного фінансового інституту, що дає додаткову гарантію своєчасного погашення платіжних зобов'язань боржником. Вони дають право кредитору на дострокове стягнення заборгованості за кредитом (а іноді і на інші санкції), якщо позичальники не виконують своїх платіжних зобов'язань перед будь-яким іншим кредитором, які беруть участь в спільному фінансуванні.

Їх необхідно здійснювати відповідно до цільових федеральними програмами, які розробляє Мінекономіки. Звичайно, якість розробки цих програм необхідно підвищувати з урахуванням світового досвіду проектного фінансування і, можливо, з технічною допомогою міжнародних фінансових організацій. При спільному фінансуванні федеральні інвестиції не повинні бути дотацією, їх необхідно оформляти як частку у власності створюваного (реконструюється) підприємства з можливою приватизацією цієї частки в майбутньому.

Часто такий вид фінансування називається спільним фінансуванням, коли кілька кредитних установ виділяють позики для реалізації дорогого інвестиційного проекту. З одного боку, це дозволяє банкам укладатися в нормативи гранично допустимих сум видаваних кредитів; з іншого боку, знижувати свої кредитні ризики. Нерідко в такій групі банків є ініціатор (arranger) в особі солідного комерційного байка або міжнародного фінансового інституту, що дає додаткову гарантію своєчасного погашення платіжних зобов'язань боржником. Вони дають право кредитору на дострокове стягнення заборгованості за кредитом (а іноді і інші санкції), якщо позичальники не виконують своїх платіжних зобов'язань перед будь-яким іншим кредитором, які беруть участь в спільному фінансуванні.

ЄСВС надає певний вплив на конкуренцію та торгівлю країн-учасниць. Однак і в цих областях є серйозні суперечності і розбіжності. ЄСВС здійснює свою діяльність за допомогою порівняно короткочасних (1 - 3 роки) угод, розробка ж дієвої довгострокової програми поки не здійснена. ФРН, Франція і Бельгія - країни з потужною вугільної пром-стио і великими експортними ресурсами вугілля, прагнуть побудувати общееврон. Італії та Нідерландів - великих імпортерів вугілля, і на базі спільного фінансування ЄЕС вугільної пром-сті зазначених трьох країн. Італія і Нідерланди, однак, не погоджуються з таким курсом, оскільки для них важливіше за все мати можливість закуповувати вугілля в будь-яких частинах світу. Аналогічні протиріччя і труднощі є і в ін. Сферах: у валютній - висувалася пропозиція про створення в рамках спільноти єдиного центрального банку, к-рий би об'єднав валютні до частина кредитних ресурсів ЄЕС і на базі к-якого було б введено єдине ден. У 1970 була досягнута домовленість про створення До 1980 економіч.

Існують ще три фактори, що сприяють збільшенню адміністративного апарату всередині кожного ЗНЗ, тісно пов'язаного з місцевою владою, відповідальними за освіту і соціальні служби. Це необхідно для того, щоб полегшити безперервність опіки за нужденними в ній, наприклад немічними старими, дітьми-каліками. Єдність дій забезпечується за допомогою трьох механізмів. По-перше, місцева влада призначають приблизно /з членів ЗНЗ. Об'єднаний консультативний комітет (ОКК) обговорює спільні плани і проблеми, а об'єднані робочі групи ЗНЗ та місцевих адміністраторів розглядають певні аспекти роботи ОКК. Найбільше значення має об'єднана група з планування та обслуговування, яка відбирає проекти для спільного фінансування.