А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зовсім інший принцип

Зовсім інший принцип покладений в основу розробленого нами способу отримання розширюється портландского цементу.

Зовсім інший принцип використаний при випаровуванні з занурювальним горінням, при якому полум'я вводиться під рівень розчину. Апарат, що містить розчин, може бути будь-якої форми і виготовлений з будь-якого коррозионностойкого матеріалу, включаючи кераміку, графіт і ін. Тому такий метод випарювання особливо доцільний для обробки корозійно-активних розчинів. Зазначений метод має два недоліки: процес проводиться під атмосферним тиском і вимагає великих обсягів повітря для підтримки горіння і видалення утворюються газоподібних продуктів. Все це ускладнює очистку великих обсягів газу від дрібних крапельок агресивної рідини.

Зовсім інший принцип покладений в основу комерційних препаративних рідинних хроматографів. Ці прилади розраховані на досягнення максимальної продуктивності при мінімальних витратах Цього домагаються за рахунок зниження якості поділу. Гільзи досить просто вставляються і витягуються з касети для такої колонки. Оптимальна щільність упаковки досягається завдяки радіальному стиску колонки в касеті, що додатково покращує роздільну здатність системи. Оскільки необхідний перепад тиску порівняно малий, навіть прості насоси дозволяють подавати елюент в колонку зі швидкістю 50 - 500 мл /хв.
 Конструювання орієнтоване на абсолютно інші принципи. При такому підході створюється спеціальна група (команда) фахівців, в яку входять представники всіх функціональних служб. Їй надаються необхідні ресурси, і вона повинна забезпечити виконання конкретного завдання від початку до кінця.

Успіх був досягнутий на основі зовсім іншого принципу.

Манжетное ущільнення є механічним ущільненням і функціонує на зовсім іншому принципі, ніж набивки сальники. Ущільнюючий контакт утворюється в результаті впливу робочого тиску, розширює манжету. Сили тертя пропорційні величині тиску під час робочого ходу штока. Якщо манжета має можливість дихати, то тертя при зворотному ході незначно.

При тих же припущеннях в недавній роботі Понтера[7]пропонується зовсім інший принцип, згідно з яким оцінка повного переміщення в точці представляється у вигляді суми пружного переміщення та додаткового переміщення, що визначається за залишковим напруженого стану. Останнє, як і пружні переміщення, пов'язане з програмою навантаження, яка включає як фіктивні умови навантаження, так і дійсний рівень навантаження, Таким чином, результати Понтера зовсім відмінні, і їх важко порівняти з отриманими в даній роботі.

Такі клапани, що встановлюються на трубопроводі, що подає, але діють за зовсім іншим принципом, називаються у нас поплавковими клапанами.

Однак є системи для визначення просторового положення вибою свердловини, які використовують зовсім інші принципи і структура яких не відповідає розглянутим вище. До них відноситься система, в якій положення вибою визначається шляхом пеленгації джерела коливань з використанням наземної сейсмічної апаратури. Джерелом коливань служить обертається долото, що взаємодіє з забоєм свердловини і збудливу коливання в породі.
 Принципова схема установки Супутник-В. Супутник-В призначений для тих же цілей, що і супутник-А, однак працює він на зовсім іншому принципі.

Перш ніж перейти до опису більш складних сучасних методів застосування цього принципу симетричних коливань, розглянемо зовсім інший принцип вимірювання ДОВ, який був реалізований в ряді приладів[8-13]до того, як з'явилася можливість створити надійні комерційні спектрополяріметри. Основна ідея цього принципу полягає в тому, щоб перетворити обертання в різницю інтенсивностей світла і використовувати цю різницю в якості запобіжного обертання.

Для генерування в діапазоні сантиметрових і дециметрових хвиль необхідно застосовувати особливі електронні прилади, побудовані на основі зовсім інших принципів роботи.

Плазмовий пальник СВЧ для отримання високих температур. Як вже говорилося, полум'я за своїм виглядом нагадує дугового розряд, хоча механізм розряду заснований на абсолютно іншому принципі. Кінетична енергія електрона, прискорюється в цьому полі, не досягає потенціалу іонізації робочого газу. Процеси дисоціації і іонізації в значній мірі обумовлені тим фактом, що електрони збільшують свою кінетичну енергію в поле високої частоти в результаті пружних зіткнень.

Такі змагальні шари нейронів також можна використовувати для стиснення інформації, але це стиснення буде засновано на абсолютно інших принципах.

Але в тій мірі, в якій ми - стадо, нами реально керує не розум, а зовсім інший принцип, а саме вірність стаду.

Інші кінематичні моделі, кілька більш загальні і менш тривіальні, ніж модель Джекобсон, і засновані на абсолютно інших принципах, ніж залізнична модель, були запропоновані Пенроузом. Найпростішу з них (вона приведена на рис. 1 в статтях[19, 20]Або на рис. 2 в статті[21]) Назвемо основною моделлю Пенроуза, бо інші моделі, хоча і схожі на неї, але в певному відношенні відрізняються від неї і мають характерні риси.

Прилади нового типу для вимірювання і регулювання рівня - так звані буйкові з циліндричним поплавком1 - побудовані на зовсім іншому принципі дії, ніж рівнеміри звичайного типу з кульовими поплавками. Принцип їх дії заснований на застосуванні явища втрати ваги тілом, зануреним в рідину.

Практично з таким розбіжністю показань не доводиться стикатися, так як на всіх сучасних рідинно-скляних термометрах нанесена єдина, так звана міжнародна температурна шкала, яка будується за зовсім іншим принципом. Метод побудови цієї шкали викладено нижче.

Всього Гаусс опублікував чотири доведення теореми Даламбера - Гаусса; Останнім є варіант першого і, як і перше, апелює до інтуїтивно очевидним топологічним властивостям площині; але друге і третє ґрунтуються на абсолютно інших принципах.

У попередньому параграфі було детально описано комплексо-метричний визначення сульфат-іонів. На зовсім іншому принципі побудований нижче описаний метод визначення сірки, заснований на кількісному уловлювання двоокису сірки або сірчаного ангідриду у вигляді сульфату двовалентного марганцю, що визначається потім прямим титруванням комплексонсм. Так як в самому методі є багато нових елементів, буде доцільно сказати про нього попередньо кілька слів з метою роз'яснення.

Принцип дії цього реле часу істотно відрізняється від розглянутих раніше, заснованих на заряді - розряді конденсатора. Тут застосований зовсім інший принцип. Це реле часу створено на логічних елементах, які фіксують певну кількість приходять імпульсів.

Програма в попередньому підпункті написана так, як ніби MIX моделюється на іншій машині. У програмах трасування застосовуються зовсім інші принципи; як правило, регістри представляють самих себе, а команди виконуються в заданому вигляді.

Однак розробники російської податкової політики використовують зовсім інші принципи, що призвели до руйнування економіки.

Можна було б навести ще радий прикладів вдалих синтезів циклопропаном і ціклобутанов, в яких використані найрізноманітніші з уже відомих нам методів створення зв'язку С-С. Однак розроблені незрівнянно більш ефективні і спільні шляхи побудови малих циклів, засновані на абсолютно інших принципах, про які ми скажемо в розд.

Можна було б навести ще ряд прикладів вдалих синтезів циклопропаном і ціклобутанов, в яких використані найрізноманітніші з уже відомих нам методів створення зв'язку С-С. Однак розроблені незрівнянно більш ефективні і спільні шляхи побудови малих циклів, засновані на абсолютно інших принципах, про які ми скажемо в розд.

Вивчення довгохвильового інфрачервоного спектра пов'язано з великими технічними труднощами, але ведеться звичайними оптичними методами. Навпаки, використовувана в області більш довгих хвиль радіоспектроскопія (інакше-мікрохвильова спектроскопія) заснована на зовсім іншому принципі: визначаються частоти радіохвиль, вибірково поглинаються даною речовиною. За досягається точності структурних визначенні спектральний метод (особливо - радіоспектроскопія) вигідно відрізняється від інших, але застосуємо він лише до порівняно простим молекулам. Про використання радиоспектроскопии для встановлення будови молекул є оглядова стаття.

Типи коливань в лінійної трехатомного (валентні коливання і по дру - молекулі. Вивчення довгохвильового інфрачервоного спектра пов'язано з великими технічними труднощами, але ведеться звичайними оптичними методами. Навпаки, використовувана в області більш довгих хвиль радіоспектроскопія (інакше - мікрохвильова спектроскопія) заснована на абсолютно іншому принципі: визначаються частоти радіохвиль, вибірково поглинаються даною речовиною. За досягається точності структурних визначень спектральний метод (особливо - радіоспектроскопія) вигідно відрізняється від інших, але застосуємо він лише до порівняно простим молекулам. Про використання радиоспектроскопии для встановлення будови молекул є оглядова стаття.

Есафов пише: Ми привели зміст перших сторінок брошури Вант-Гоффа, щоб показати, з яким мистецтвом він прагнув викликати уявлення про що розвивається їм стереохімі-чеський гіпотезі, як про абсолютно новий внесок в теорію хімічної науки[там же, стр. В другом месте Есафов пишет об огромном труде, который затратил Вант-Гофф, чтобы отгородиться от гениальной идеи Пастера и его блестящих исследований и показать, что новая гипотеза основана на совершенно других принципах[там же, стр. Отвергая полностью намеки на недобросовестность со стороны Вант-Гоффа ( достаточно познакомиться с его биографией, чтобы даже не допустить и мысли об этом), мы должны остановиться на аргументации Есафова, в частности на том, что Вант-Гофф свыкся ( в течение какого же времени. Начало созданию гипотезы - пишет Есафов - было положено в тот момент, когда Вант-Гофф обнаружил возможность представить диссиммет-рию молекул молочных кислот в виде двух энантиоморфных пространственных формул, основанных на тетраэдрической модели углеродного атома. По собственному признанию Вант-Гоффа, важную роль в первом его открытии сыграли также мысли, высказанные Вислиценусом в его работах ( см. стр. Нам представляется, что в этой цитате Есафов сам все ставит на место. Непосредственный психологический толчок для возникновения стереохимической гипотезы у Вант-Гоффа дала работа Вислиценуса о молочных кислотах, что же касается идей Пастера о молекулярной диссимметрии, то о возможности их влияния на Вант-Гоффа можно сказать совершенно то же, что написал Есафов о влиянии на Вант-Гоффа идей Кекуле об углеродном тетраэдре.
Электроанемометр - распространенный в сантехнике прибор, служащий для замера небольших скоростей воздушных потоков; им замеряется динамический напор в определенных точках сечений. На совершенно другом принципе устроен кататермометр. Он представляет собой спиртовой термометр со шкалой от 35 до 38 С. Принцип действия его заключается в замере времени падения температуры от 38 до 35 С.
Штаудингер принимает за молекулу сумму атомов, связанных нормальными ковалентностями. По его мнению, кристалл алмаза и двумерный кристалл графита представляют собой молекулы А оо, тогда как кристаллы, в которых крупные молекулы объединены ван-дер-ваальсовскими силами или побочными валентностями в новые объединения, состоят из многих молекул. Мы исходим из совершенно другого принципа классификации молекул и кристаллов и считаем, что молекулы в структурном отношении являются замкнутыми конечными агрегатами частиц, а кристаллические образования отличаются структурным принципом, простирающимся в бесконечность. Если, как это имеет, место у высокомолекулярных соединений, непрерывно повторяется один и тот же структурный мотив, то это следует рассматривать как проявление кристаллического структурного принципа. Различные возможности насыщения концевых валентностей говорят за то, что это насыщение не очень тесно связано со структурным принципом цепей. Само собой разумеется, что мы будем считать молекулами объединения со сравнительно невысокой степенью полимеризации ( например, порядка сотен), если число повторений оказывается постоянным при известных условиях.
Штаудингер принимает за молекулу сумму атомов, связанных нормальными ковалентностями. По его мнению, кристалл алмаза и двумерный кристалл графита представляют собой молекулы А оо, тогда как кристаллы, в которых крупные молекулы объединены ван-дер-ваальсовскими силами или побочными валентностями в новые объединения, состоят из многих молекул. Мы исходим из совершенно другого принципа классификации молекул и кристаллов и считаем, что молекулы в структурном отношении являются зам-кнутыми конечными агрегатами частиц, а кристаллические образования отличаются структурным принципом, простирающимся в бесконечность. Если, как это имеет место у высокомолекулярных соединений, непрерывно ровторяется один и тот же структурный мотив, то это следует рассматривать как проявление кристаллического структурного принципа. Различные возможности насыщения концевых валентностей говорят за то, что это насыщение не очень тесно связано со структурным принципом цепей. Само собой разумеется, что мы будем считать молекулами объединения со сравнительно невысокой степенью полимеризации ( например, порядка сотен), если число повторений оказывается постоянным при-известных условиях.
В настоящее прем я существует большое число моделей на основе концепций механики сплошных ере; позволяющих прогнозировать свойства ( в основном модель упругости Е) полимерных композитов. Однако, каждая такая модель работает в достаточно узком интервале условий, для которых она и разрабатывалась. В настоящем докладе предлагается модель для прогнозирования величины Е дисперно-нмполненных полимерных компонентов, использующая совершенно другие принципы и основанная Но кластерной модели структуры аморфного состояния полимеров, методах синергетики деформируемого телп и фрактального анализа. Эта модель предполагает, что введение в полимерную матрицу дисперного наполнения приводит к видоизменению структуры и свойств матрицы, а именно, к ее переходу, в энергетически более возбужденное состояние. В дальнейшем параметры отого состояния определяют свойства, в том числе и Е, дисперно-нпполненного композита. Еще одной возможной ролью наполнителя являются удерживание матрицы в указанном состоянии. На реальность такой трактовки указывает сильная температурная зависимость свойств полимерных композитов, хотя характеристики Наполнителя при этом практически не меняются. Величина Dr 3 соответствует полностью отрелаксировавше-му полимеру. Наклоны графиков E ( Dr) для полимерного композита и эпоксидной матрицы и эпоксиполимера без наполнителя оказались равными, если п композите реализована идеальная адгезия но меж-фа. Следовательно, отношение наклонов графиков E ( Df) может служить мерой межфпзной адгезии для полимерного композита.
Монохроматичность и мощность излучения в классических типах источников света, как правило, представляют собой два противоположных свойства. Улучшение монохроматичности приводит к падению мощности излучения. Появление лазерных источников света кардинальным образом решило вопрос о получении предельно высокой монохроматичности, что объясняется совершенно другим принципом работы этих источников света.
Подход группы Шокли в Белл телефон лэбораториз был в широком смысле строго ориентирован на миссию, но направление исследований было коренным образом изменено в результате обучения. В 1947 - 1948 гг. эксперименты Бардина и Бреттейна по разработке полевого усилителя привели к открытию усилителя, работающего на совершенно других принципах: транзистора с точечным контактом. Распознав значение неосновных носителей, Шокли позднее, в 1951 г., впервые предсказал на основе теоретических соображений, а затем продемонстрировал контактный транзистор. Нельсон подчеркивает значение трех факторов: обучения ( извлечения уроков из опыта), взаимодействия людей, широко сформулированных целей.
К сказанному необходимо добавить следующую цитату, подтверждающую, что у А. Смита те рубрики, под которыми присваивается стоимость товара, объявляются источниками этой стоимости. После того как он опроверг тот взгляд, согласно которому прибыль есть только другое название для заработной платы капиталиста, пли для заработной платы за труд но надзору, он заключает: Итак, в иене товаров прибыль па фонды, пли па капитал, является источником стоимости, совершенно отличным от заработной платы, и регулируется она совершенно другими принципами ( книга I, глава 6)[Русский перевод, том I, стр.
Искусственный голос. Однако все подобные способы помощи слепым в чтении достаточно сложны и дороги. Из мировой сокровищницы литературы записывают лишь сравнительно небольшое число избранных произведений; это очень полезное дело, но оно еше не решает проблемы. Недавно был сконструирован новый аппарат, позволяющий слепым читать любую книгу и работающий по совершенно другому принципу. В нем, строго параллельно строкам текста, передвигается головка с особо устроенным фотоэлементом.
Вот это два оттенка крайнего фланга, который идет по линии организации профсоюзов как самодовлеющей единицы, выталкивающей все остальные организации рабочего класса. С другой стороны, противоположное течение, которое совершенно некритически воспринимало военные методы работы и переносило их целиком, не считаясь ни с какими особенностями промышленной жизни. Такого рода течение намечалось отчасти у некоторых товарищей военных, которые выдвигали лозунг, что профсоюзы суть организации, которые сыграли свою полезную роль, которые теперь перед хозяйственными задачами, стоящими перед Советской Россией в связи с милитаризацией труда, должны неизбежно умереть, должны потерять всякое значение и должны быть заменены другими организациями, принципиально отличными, построенными по совершенно другому принципу.
Для многих реакций можно выбрать интервал температур, в котором они идут сравнительно медленно и, следовательно, могут быть исследованы различными подходящими методами. Однако существуют столь быстрые реакции, что для их изучения необходима специальная техника. С этой целью разработана аппаратура двух основных типов. В приборе первого типа в основном используются те же принципы, что и в аппаратурах для исследования медленных реакций, но они модифицированы таким образом, что применимы и для более быстрых реакций. Приборы второго типа основаны на совершенно других принципах.
Влияние работ Пастера на Ле-Беля является общепризнанным, остается доказать, что оно справедливо и в отношении Вант-Гоффа. В третьей части своего труда Применение гипотезы для объяснения оптической активности углеродистых соединений Вант-Гофф[68], бажаючи зайвий раз підкреслити правильність розвинених їм положень, вказував, що за наявними уявленнями про стан тел в розчинах, здатність обертання площини поляризації розчинами можна пояснити формуванням якоїсь геометричної угруповання з їх молекул, а тільки властивостями самих молекул. Але, незважаючи на це - писав далі Вант-Гофф - ми можемо отримати певне уявлення про просторову угрупованню входять в молекулу атомів елементів, яку ми розглядаємо як стабільну систему з матеріальних точок і можемо приписати їй стереометрическую фігуру. Наведена цитата висловлює прагнення Вант-Гоффа поширити вчення про асиметричному вуглеці до можливих меж, в тому числі для пояснення зазначеної аналогії. Це природне авторське прагнення привело до знецінення того величезного праці, який витратив Вант-Гофф, щоб відгородитися від геніальної ідеї Пастера і його блискучих досліджень і показати, що нова гіпотеза заснована на абсолютно інших принципах. Роблячи такий крок, Вант-Гофф НЕ доучел ту важливу обставину, що гіпотеза про ассімметріческом атомі вуглецю не може привести до уявлення про будову тих чи інших асиметричних кристалів. Поняття про асиметричному будову кристалів виникло на основі спостереження і досвіду задовго до оприлюднення стереохимической гіпотези Вант-Гоффа.