А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Змонтоване електрообладнання

Змонтоване електрообладнання і мережі приймають в експлуатацію державні приймальні комісії.

Випробування ізоляції розподільного пристрою підвищеною напругою. Змонтоване електрообладнання підстанцій перед введенням в експлуатацію піддається ряду перевірок і випробувань, які оформляються відповідними протоколами.

Змонтоване електрообладнання розподільних пристроїв пред'являють до здачі після усунення дефектів і недоробок, виявлених в процесі попередніх оглядів.

При огляді змонтованого електроустаткування перевіряються надійність його кріплення, стан фарфорових деталей, змащення тертьових частин, стан контактних з'єднань, заземлення обладнання і конструкцій, зчеплення приводів з тягами і апаратами, наявність тягоуловітелей, надійність включення і відключення апаратів.

При здачі змонтованого електрообладнання під наладку керівник електромонтажних робіт передає керівнику налагоджувальних робіт всю технічну документацію заводів-виготовлювачів: формуляри, паспорти, інструкції по монтажу і експлуатації, які після закінчення налагоджувальних робіт повинні бути передані замовнику.

Комісія перевіряє справність змонтованого електроустаткування і якість електромонтажних робіт.

Під час приймання змонтованого електроустаткування, щоб переконатися в його справність і придатність до роботи, проводять приймально-здавальні випробування. У процесі капітального ремонту і після нього, а також при поточних ремонтах і в міжремонтний період виробляють профілактичні випробування електрообладнання. Обсяги, норми ч терміни проведення приймально-здавальних і профілактичних випробувань встановлюють відповідно до Обсягами і нормами випробувань електрообладнання та експлуатаційними інструкціями.

Під час приймання змонтованого електроустаткування, щоб переконатися в його справності і придатності до роботи, проводять приймально-здавальні випробування, У процесі капітального ремонту і після нього, а також при поточних ремонтах і в міжремонтний період проводять профілактичні випробування електрообладнання. Обсяги, норми і терміни проведення приймально-здавальних і профілактичних випробувань встановлюють s відповідно до Обсягами і нормами випробувань електрообладнання та експлуатаційними інструкціями.

Після закінчення індивідуального випробування змонтованого електроустаткування електроустановки приймають робочі комісії для комплексного випробування за спеціальним актом.

Персонал налагоджувальних організацій забезпечує підготовку змонтованого електроустаткування і його вторинних пристроїв до включення в експлуатацію. Від якості його роботи залежить економічна і безперебійна робота нового електрообладнання в процесі його експлуатації. Налагоджувальні роботи проводяться самостійними спеціалізованими підрозділами будівельно-монтажних або експлуатаційних організацій.

Персонал налагоджувальних організацій забезпечує підготовку змонтованого електроустаткування і його вторинних пристроїв до включення в експлуатацію. Від якості його роботи залежить економічна і безперебійна робота нового електрообладнання в процесі його експлуатації.

Найважливішою областю експлуатації є приймання змонтованого електроустаткування нових будинків. Обсяг і норми приймально випробувань встановлені розділом 1 - 8 ПУЕ та СНиП 111 - 33 - 76; крім того, слід керуватися монтажними і заводськими інструкціями. Відзначимо найбільш важливі питання, пов'язані з прийманням в експлуатацію. Перш за все при прийманні електроустаткування необхідно розташовувати протоколами і актами про результати, вимірювань і випробування всіх систем, які виконуються монтажними і налагоджувальними організаціями.

Найважливішою областю експлуатації є приймання змонтованого електроустаткування нових будинків. обсяг і норми приймально-здавальних випробувань встановлені розділом 1.8 ПУЕ; крім того, слід керуватися монтажними і заводськими інструкціями. Відзначимо найбільш важливі питання, пов'язані з прийманням в експлуатацію.

До здачі об'єкта в експлуатацію всі змонтоване електрообладнання та допоміжні пристрої ртутного випрямляча повинні бути налагоджені і випробувані. Допоміжний пристрій ртутного випрямляча складається з системи збудження, запалювання, двигуна, форвакуумного і циркуляційного насосів і грілки.

Після закінчення індивідуального випробування і випробування змонтованого електроустаткування, вироблених електромонтажними організаціями, електроустановки приймають робочі комісії для комплексного випробування за відповідними актами.

ПНУ) виконує наладку і пуск змонтованого електроустаткування. Ділянки ПНУ організовуються в місцях розташування електромонтажних управлінь і ведуть свої роботи узгоджено з останніми по графіком здачі об'єктів під наладку.

Після закінчення індивідуального випробування і випробування змонтованого електроустаткування, вироблених електромонтажними організаціями, електроустановки приймають робочі комісії для комплексного випробування за відповідними актами.

Закінченням монтажу електротехнічних пристроїв є завершення індивідуальних випробувань змонтованого електроустаткування і підписання робочою комісією акту про приймання електрообладнання після індивідуального випробування. Початком індивідуальних випробувань є момент введення експлуатаційного режиму на електроустановки, що оголошується замовником на підставі повідомлення пусконалагоджувальної і електромонтажної організацій.

Правильний вибір електротехнічних матеріалів і виробів в значній мірі визначає вартість монтажу та експлуатаційну надійність змонтованого електроустаткування. Тому електромонтажник повинен добре знати пристрої і область застосування електротехнічних матеріалів і виробів, що найчастіше зустрічаються в практиці монтажу електроустановок.

До складу електромонтажних трестів входять також пусконалагоджувальні управління (ПНУ), які здійснюють наладку і пуск змонтованого електроустаткування силами своїх ділянок за прямими договорами, що укладаються безпосередньо з замовниками.

Результати випробувань заносять в протокол, який передається експлуатуючій організації разом з іншими документами, які стосуються змонтованого електроустаткування.

При такому способі обробки кінців проводів прискорюються монтажні роботи, не потрібно припій і, отже, знижується вартість змонтованого електроустаткування.

До пуску електроустановок в експлуатацію монтажна організація спільно зі споживачем зобов'язана провести випробування і приймання (за актом) знову змонтованого електроустаткування відповідно до чинних Правил, після чого споживач пред'являє електроустановку інспектору Енергозбуту енергопостачальної організації для огляду і допуску її в експлуатацію при наявності відповідного електротехнічного персоналу, а також особи, відповідальної за електрогосподарство.

Тимчасові електропроводки й проведення зварювальних апаратів повинні бути прокладені так, щоб повністю вони не торкались одна з шинами РУ і струмоведучих частин змонтованого електроустаткування.

До початку роботи приймальної комісії представляють проектну документацію з відомістю допущених відхилень від проекту; техдокументації, виконану в процесі виробництва електромонтажних та налагоджувальних робіт; техдокументації заводів-постачальників змонтованого електроустаткування. Приймальної комісії пред'являють також акти попереднього приймання змонтованих електроустановок внутрішньої комісією електромонтажної організації з документацією, яка підтверджує усунення дефектів, виявлених при попередній приймання.

До початку роботи приймальної комісії представляють проектну документацію з відомістю відхилень від проекту, всю технічну документацію, виконану в процесі виробництва електромонтажних та налагоджувальних робіт, технічну документацію заводів-виготовлювачів змонтованого електроустаткування. Приймальної комісії пред'являють також акти попереднього приймання змонтованих електроустановок внутрішньої комісією електромонтажної організації з документацією, яка підтверджує усунення дефектів, виявлених при попередній приймання.

Механізація и автоматизація виробничих нроцсссов-є головними умовами високої продуктивності праці на що будуються або реконструюються підприємствах, технічно ускладнили застосовується електрообладнання, збільшили енергоємність виробництва, зажадали підвищення якості та надійності роботи змонтованого електроустаткування.

У Електроремонтне цеху (на підприємствах, де вони є) практиканти повинні ознайомитися з завданнями електроремонтного цеху; вивчити права та обов'язки майстрів і техніків з ремонту та монтажу окремих видів електрообладнання та електричних мереж; систему організації і проведення ППР, організацію і порядок складання документації для ремонту окремих видів електрообладнання та електричних мереж; ознайомитися з основним обладнанням, інструментами, пристосуваннями і матеріалами, застосовуваними при ремонті і монтажі електрообладнання та електричних мереж; з методикою і технікою випробувань, особливостями і обладнанням випробувальних стендів і контрольних пристосувань при здачі в експлуатацію відремонтованого або змонтованого електроустаткування.

Ретельно зовнішнім оглядом перевіряють справність змонтованого електроустаткування і якість електромонтажних робіт.

Приймання змонтованої електроустановки включає перевірку відповідності установки проекту і вимогам ПУЕ, СН і П і інструкцій заводів-виробників електрообладнання. Ретельно зовнішнім оглядом перевіряють справність змонтованого електроустаткування і якість електромонтажних робіт.

Змонтована трансформаторна підстанція потужністю 630 - 1000 кВ А в об'ємному виконанні. Ці ПС повністю разом з будівельною частиною виготовляють на заводі. Там же проводять ревізію і налагодження змонтованого електроустаткування. Підстанція доставляється на трайлер на об'єкт монтажу і встановлюється краном на заздалегідь підготовлену площадку або фундамент. Для пуску такої ПС необхідно лише приєднати зовнішні кабельні або повітряні лінії.

Всякі відхилення від проекту в період ведення монтажу повинні бути записані в спеціальні журнали. При прийманні ртутних випрямлячів в експлуатацію перевіряють відповідність змонтованого електроустаткування проекту і задовольняє вона вимогам Правил улаштування електроустановок. Перевіряють якість робіт відповідно до вимог будівельних норм і правил та діючих інструкцій. Особлива увага звертається на обов'язкове виконання вимог, пов'язаних з технікою безпеки.

Електрообладнання РУ після монтажу проходить необхідні випробування і наладку, після чого його здають за актом в експлуатацію. При здачі комісії пред'являють перелік відхилень від проекту, робочі креслення з нанесенням на них змін, акти прихованих робіт, протоколи сушки, ревізії, формування батарей, принципові схеми, а також протоколи випробувань та налагодження електрообладнання із зазначенням виправлень, зроблених в процесі налагодження. Змонтоване електрообладнання РУ пред'являють до здачі після усунення дефектів і недоробок, виявлених в процесі попередніх оглядів.

Подальшим технічним прогресом в області комплектних трансформаторних пристроїв є об'ємні підстанції напругою 6 - 10 кВ (рис. 5), які знаходять все більше застосування. Ця підстанція повністю разом з будівельною частиною виготовляється на заводі. Там же проводиться ревізія та наладка змонтованого електроустаткування. Підстанція доставляється на трайлер на об'єкт монтажу і встановлюється на заздалегідь підготовлену площадку або фундамент. Для пуску такої підстанції необхідно лише приєднати зовнішні кабельні або повітряні лінії.