А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зросла увага

Зросла увага до екологічних питань потребує вирішення таких завдань, які ще до недавнього часу залишалися поза увагою дослідників. Зокрема, виникла проблема утилізації дренажних вод, кількість яких значно зросла. Основні причини цього, по-перше, підняття рівня річок при перекритті їх русел греблями або гідроелектростанціями; по-друге, містобудівні та промислові забудови, що перешкоджає випаровуванню вологи і сприяє її накопиченню внаслідок конденсації на підставах споруд, і по-третє, витік води з водогонів, яка становить - 10% від перекачується її кількості.

Зросла увага до методів газового аналізу для дослідження процесу горіння обумовлено широким розвитком хроматографії і появою автоматичних Киснеміри.

Зросла увага до методу хімічного осадження з парової фази в тридцяті роки нашого століття було викликано можливістю його використання для отримання тугоплавких сполук, в тому числі карбідів, нітридів, силіцидів, боридів і оксидів металів, а також сульфідів, селенидов, теллуридов, інтерметалевих з'єднань і сплавів. Результатом експериментів по епітаксійних вирощування напівпровідникових матеріалів стало широке визнання методу хімічного осадження з парової фази, що дозволяє отримувати напівпровідники у вигляді тонких шарів.

З урахуванням збільшеного уваги до використання в автомобільних бензинах синтетичних кисневмісних компонентів (ефірів і спиртів) не тільки для розширення ресурсів, але і для поліпшення екологічних властивостей у відповідних розділах показано вплив цих компонентів на інші експлуатаційні властивості. Дано опис додаткових кваліфікаційних методів випробувань бензинів з синтетичними компонентами.

З урахуванням збільшеного уваги до використання в автомобільних бензинах синтетичних продуктів, в першу чергу кисневмісних, одержуваних з ненафтового сировини, в 80 - х рр. був розроблений ряд додаткових кваліфікаційних методів, що враховують особливості деяких експлуатаційних властивостей бензинів з різними синтетичними компонентами.

Характерною рисою живопису XVIII століття є зросле увагу до ескізу не тільки у самих художників, а й у цінителів творів мистецтва. Особисте, індивідуальне сприйняття, настрій, відображені в ескізі часом виявляються цікавіше і викликають більший емоційний і естетичний вплив, ніж закінчений твір. Малюнок і гравюра цінуються більше, ніж мальовничі полотна, оскільки вони встановлюють більш безпосередній зв'язок між глядачами і художником.

Крім двох згаданих перспективних напрямків, зросла увага дослідників привертає також відомий вже десятки років вельми чутливий елліпсомет-річескій метод.

Найбільш цікаве вплив, який вчинила навчанням в сфері захисту навколишнього середовища на членів профспілки, полягає в їх зрослу увагу до хімікатів і небезпечних речовин на робочому місці і вдома.

Зросла увага до Політіонати пояснюється, з одного боку, їх практичним значенням для уловлювання сірки з промислових відхідних газів, з іншого - складністю і різноманітністю їх хімічних реакцій.

Висока вартість робочої сили в ягідної промисловості обмежує поширення ягідництва в США. Хоча розміри виробництва ягід стабільні урожай на одиницю площі стійко підвищується завдяки збільшеному увазі до поліпшення сортів і вдосконалення агротехніки.

Ці та суміжні завдання селекція прямо не вирішує, але стикається з ними при постановці дуже різноманітних дослідів зі створення вихідного селекційного матеріалу за допомогою хімічних мутагенів і при гібридизації. Єдність позиції в зазначених принципових питаннях вимагає збільшеного уваги до особливостей генів і мутацій, які формують новий матеріал для штучного відбору, і повинен бути проведений аналіз цієї генетико-селекціошюй проблеми.

Не викликає сумнівів той факт, що існують дидактичні проблеми ступенів. Виявом цього погляду є посилена розробка вищому щаблі загальноосвітньої школи в сучасній літературі. Виходячи з позицій психології, слід також відзначити зросла увага до даної ступені. Великий інтерес представляє специфічна проблематика навчання на початковому ступені яка завжди була найкращим полем дидактичної рефлексії.

Однак не всі розділи несилікатного хімії кремнію розвивалися рівномірно. Так, якщо в середині нашого століття дослідження були переважно зосереджені в області поліорганілсі-локсанов і мономерів, необхідних для їх приготування, то ше-стідесятие роки ознаменувалися різким зростанням увагою до re тероатомним кремнеорганічною з'єднанням, що містить азот або неорганогенних елементи.

Цікавим є і активний контроль некруглої деталі. Прилад в цьому випадку використовується для вимірювання похибки форми в процесі обробки. Відомі прилади для цієї мети нечисленні однак останнім часом питання контролю некруглої деталей в процесі обробки приділяється зросла увага.

Останні розглядаються в дисциплінах, з якими студенти знайомляться на старших курсах. Тому в СРСР, як правило, курс фізичних і фізико-хімічних методів аналізу викладається на старших курсах. Співвідношення між різними методами аналітичної хімії змінюється як в залежності від часу і місця, так і в залежності від об'єкта аналізу, і при складанні вузівської програми доводиться стикатися із завданням вибору тих чи інших методів хоча б тому, що. В даному підручнику дуже докладно розглянуті електрохімічні і ряд спектроскопических методів аналізу. Цікаво підкреслити, що чи не вперше в: підручнику такого типу введена глава, присвячена аналітичної хімії мікрокошічеств речовин, що відображає, крім іншого, зросла увага до екологічних проблем - проблем, до яких хіміки-аналітики мають найбезпосередніше відношення.