А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Слабка сильна зв'язок

Слабка і сильна зв'язок в системі Л - Побудований теоретичний спектр для системи 2 3т Константа непрямого спін-спінової взаємодії /д - 7 1 Гц, тобто відповідає значенню константи взаємодії між метильних і метиленовими протонами в етанолі.

Евристичний можна представляти область слабкої і сильної зв'язку в КХД як дві фази: короткохвильовий фазу кварків і глюонів і довгохвильову фазу складових адронів. Кірального симетрія є основним фізичним принципом, що зв'язує фізику цих двох фаз.

Енергосистеми можуть об'єднуватися шляхом спорудження слабких і сильних зв'язків. У першому випадку витрати на об'єднання систем менше, ніж у другому, але через малу пропускну здатність міжсистемних ліній всі переваги об'єднання не можуть бути використані. Пропускна здатність міжсистемних зв'язків повинна вибиратися на підставі техніко-економічних розрахунків шляхом порівняння одержуваних від об'єднання переваг з необхідними витратами.

За рівнем зв'язку ПФ поділяють на фільтри зі слабкою і сильною зв'язком між контурами.

Вивчення приватних видів періодичних полів (одномірні моделі, випадки слабкої і сильної зв'язку електрона) показує, що деяким інтервалах енергії е е (А) відповідають комплексні значення k, і, отже, ці енергії є забороненими в спектрі електрона. Енергетичний спектр електрона в періодичному полі в загальному випадку розпадається на дозволені і заборонені смуги енергії або зони. При збільшенні енергії електрона дозволені ділянки енергії розширюються, а заборонені звужуються.

Інтеграл в (14) можна обчислити в двох граничних випадках - слабкою і сильною зв'язку, яким відповідають нерівності S gj 1 і S 3 1 (точніше, es 1) відповідно.

Інтеграл в (14) можна обчислити в двох граничних випадках - слабкою і сильною зв'язку, яким відповідають нерівності S 1 і S 1 (точніше, es 1) відповідно.

Для переходу до реального нагоди тривимірного кристала корисно розглянути два граничних випадки слабкої і сильної зв'язку електрона з гратами, коли відповідно як хвильових функцій нульового наближення можна взяти або плоскі хвилі, або атомні хвильові функції.

Для переходу до реального нагоди тривимірного кристала корисно розглянути два граничних випадки слабкої і сильної зв'язку електрона з гратами, коли відповідно як хвильових функцій нульового наближення можна взяти або плоскі хвилі, або атомні хвильові функції.

Тепер ми у /ке можемо перейти до вельми цікавої задачі знаходження рівнів енергії системи, що складається з електрона і фононів. Це завдання є окремим випадком завдання про зв'язок частинки зі скалярним полем, розв'язуваної за допомогою загальної техніки теорії поля. Розглянемо тут два граничних випадки слабкої і сильної зв'язку електрона з середовищем.

Тепер ми вже можемо перейти до вельми цікавої задачі знаходження рівнів енергії системи, що складається з електрона і фононів. Це завдання є окремим випадком завдання про зв'язок частинки зі скалярним полем, розв'язуваної за допомогою загальної техніки теорії поля. Розглянемо тут два граничних випадки слабкої і сильної зв'язку електрона з середовищем.