А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Системна обслуговує програма

Системні обслуговуючі програми забезпечують різноманітні можливості при роботі з бібліотеками; дозволяють об'єднувати програми, складені на різних мовах програмування, в одну програму; представляють ефективні засоби налагодження розроблених програм.

Системні обслуговуючі програми включають ряд розділів, які для діючої АСУ в основному не представляють інтересу, так як в останній не виникають завдання редагування та налагодження програм. Може, однак, виявитися корисним використовувати для АСУ алгоритми деяких утилитов для переміщення файлів із зовнішніх накопичувачів і деякі програми ОЛТЕП для перевірки роботи пристроїв введення-виведення.

Системні обслуговуючі програми виконують функції, необхідні всім або більшості споживачів.

Структура логічного диска, організованого в файлі на томі прямого доступу. Системні обслуговуючі програми грають важливу роль в ОСДВК і ФОДОС-2 оскільки багато дій, які користувач задає за допомогою команд монітора, реалізуються саме цими програмами.

Системні обслуговуючі програми (утиліти) виконують такі функції: переміщення наборів даних між томами і всередині одного томи; копіювання наборів даних; підготовку і розмітку накопичувачів на МД і МЛ; обслуговування бібліотек (роздруківку каталогу, додавання і виключення розділів, реорганізацію складу і т.п.); друк і перфорацію наборів даних. 
Системні обслуговуючі програми ДОС /ЄС забезпечують виконання тих функцій, які необхідні всім або більшості споживачів ЄС ЕОМ. До таких функцій відносяться, наприклад, редагування програм і приміщення їх в бібліотеку абсолютних модулів, обслуговування бібліотек ДОС /ЄС, переміщення інформації з одного носія на інший.

Параметри системної обслуговуючої програми IEHDASDR є набором даних у вхідному потоці (гл. Транслятори та системні обслуговуючі програми полегшують процес складання, налагодження та зберігання програм користувача і виконують ряд стандартних функцій.

До складу системних обслуговуючих програм в ДОС ЄС входять програми: Редактор, Бібліотекар, Налагодження, програми перезапису, програми сортування, програми перевірки пристроїв.

Транслятор відноситься до системних обслуговуючим програмами і зберігається в системній бібліотеці завантажувальних модулів.

Ядро супервізори, більшість системних обслуговуючих програм і проблемних програм є абсолютними. Транзити керуючої програми є самоперемещающіміся.

В ОС РВ існує велика кількість системних обслуговуючих програм, що забезпечують обробку томів і файлів, які здійснюють редагування вихідних текстів, що надають різні засоби розробки програм, а також коригування об'єктних модулів і образів завдань.

Як одиночних програм не можуть виконуватися системні обслуговуючі програми і транслятори ДОС /ЄС, а також всі ті проблемні програми, які вимагають доступу до галузі зв'язку.

До складу ДОС-ЄС входять керуюча програма, системні обслуговуючі програми, транслятори і засоби генерації ДОС-ЄС.

Як одиночних програм не можуть виконуватися системні обслуговуючі програми, транслятори, а також проблемні програми, що вимагають доступу до галузі зв'язку.

Режим роботи системи встановлюється як режим роботи тільки для системних обслуговуючих програм і трансляторів ДОС /ЄС. Так як всі вони можуть виконуватися тільки в фоновому розділі, то говорити про режим роботи системи має сенс тільки для програм фонового розділу.

Тому, як правило, одним з кроків генерації є редагування системних обслуговуючих програм і потрібних трансляторів, при якому враховується новий початок області проблемних програм в основній пам'яті. Відредаговані системні програми каталогізуються в бібліотеку абсолютних модулів, утворюючи її вміст. Процес редагування виконується також для тих програм, яких немає в поставленої споживачу системі в бібліотеці абсолютних модулів, але які містяться в бібліотеці об'єктних модулів.

Мовою нижчого рівня крім машинного є мова Асемблер - загальноприйнята назва системної обслуговуючої програми, перетворюючої символічні інструкції в команди машинної мови. У мові Асемблер використовується скорочена написання англійських слів (мнемонічне позначення) для найменування кожної двійковій команди. Команду, закодовану двійковим числом (машинним кодом), дуже важко запам'ятати, тому мова Асемблер при роботі з мікропроцесорами набув найбільшого поширення. Наприклад, написане на машинній мові двійковечисло 01001111 може виконувати роль команди очищення акумулятора. Нічим ця команда не нагадує відповідного розпорядження такою мовою, як, наприклад, англійська. Та ж команда, виражена на мові Асемблер, має вигляд CLAA. Зрозуміло, що такий запис легше пізнається при програмуванні. Команди мов високого рівня також кодуються, щоб за початковими літерами можна здогадатися про сенс команди. Але все ж мова Асемблер більш переважно, оскільки заощаджується багато оперативної пам'яті і машинного часу через те, що мова високого рівня вимагає для вирішення завдання більшого числа машинних команд, ніж для вирішення цієї ж задачі на мові Асемблер.
  Дискова операційна система (рис, 8.1) включає керуючу програму; системні обслуговуючі програми; транслятори і засоби генерації системи.

Обробні програми зручно розділити на три категорії: транслятори з мов програмування; системні обслуговуючі програми (РЕДАКТОР, БИБЛИОТЕКАРЬ і ін.); прикладні або проблемні програми користувача.

Бібліотека абсолютних модулів у вигляді окремих фаз містить, зокрема, такі компоненти ДОС ЄС, як керуюча програма, транслятори, системні обслуговуючі програми та ін. Крім того, в бібліотеці абсолютних модулів зберігаються готові до виконання проблемні програми: або постійно (каталогізовані), або тимчасово - до завершення поточного завдання. У бібліотеку абсолютних модулів програма може бути поміщена тільки РЕДАКТОРОМ. Будь-яка програма викликається в основну пам'ять для виконання з бібліотеки абсолютних модулів.

Записаний масив сортується за двома керуючим полях: номер свердловини і дата надходження інформації. Для сортування використана системна обслуговуюча програма сортування ДОС /ЄС. Записи упорядковано в зростаючій послідовності для кожного керуючого поля.

При використанні пакету дисків він повинен бути попередньо инициализирован. Ініціалізація виконується за допомогою системної обслуговуючої програми.

Для перезапису з ПК на МЛ використана системна обслуговуюча програма перезапису ДОС /ЄС. При роботі програми перезапису виконується копіювання - файл переписується без зміни внутрішньої структури записів, довжини записи і довжини блоку. Всі записи вступного файлу присутні в вивідному файлі.

Для функціонування ДОС ЄС обов'язково наявність бібліотеки абсолютних модулів, дві інші бібліотеки можуть бути відсутніми. У бібліотеці абсолютних модулів у вигляді фаз містяться такі програмні компоненти ДОС ЄС, як керуюча програма, системні обслуговуючі програми, транслятори. Крім того, бібліотека абсолютних модулів містить готові до виконання програми споживача, так як будь-яка програма надходить в основну пам'ять для виконання тільки з бібліотеки абсолютних модулів.

Для функціонування ДОС /ЄС присутність бібліотеки абсолютних модулів обов'язково, дві інші бібліотеки можуть бути відсутніми. Наявність бібліотеки абсолютних модулів обов'язково, так як в ній у вигляді фаз містяться: керуюча програма, системні обслуговуючі програми, транслятори. Бібліотека абсолютних модулів містить також готові до виконання програми споживача, так як будь-яка програма надходить в основну пам'ять для виконання тільки з бібліотеки абсолютних модулів.

Процес підготовки програми включає наступні основні етапи: створення файлу вихідного тексту і його редагування за допомогою текстового редактора, трансляцію і компоновку програми. У процесі підготовки програм неминуча робота з файлами (наприклад, їх копіювання або видалення) за допомогою спеціальних системних обслуговуючих програм, а також робота з бібліотеками макроозначень і з бібліотеками об'єктних модулів.

ДОС може надати програмісту цілий ряд послуг, сукупність яких і створює певний режим використання операційної системи, або режим роботи системи. Він встановлюється як режим роботи тільки для системних обслуговуючих програм. Так як ці програми виконуються тільки в фоновому розділі, то про режим роботи системи має сенс говорити тільки для програм фонового розділу.

Ассемблера програму читання записів, в якій використовується BDAM. Попередження: диск, перш ніж його буде використовувати програма на фортране, повинен бути розмічений за допомогою системної обслуговуючої програми.

У резиденції системи виділяється спеціальна ділянка розміром в один циліндр, в якому запам'ятовується інформація про мітки. Цей циліндр називається циліндром міток. Циліндр міток розділений на чотири області. Перші три області відведені для зберігання інформації про мітки, що надходить з кожного розділу основної пам'яті. Перші дві доріжки циліндра міток відведені фоновому розділу; наступні дві - другого розділу переднього плану; і потім дві - першого розділу переднього плану. Наступні чотири доріжки циліндра міток утворюють четверту область, призначену для запам'ятовування інформації про мітки файлів, з якими можуть працювати програми будь-якого з розділів основної пам'яті. Як правило, в цій області запам'ятовується інформація про мітки файлів, які використовуються системними обслуговуючими програмами і трансляторами ДОС /ЄС.

Дискова операційна система призначена для вирішення широкого кола завдань по обробці інформації на моделях ЄС ЕОМ з невеликим об'ємом пам'яті. При цій системі досягається ефективна обробка економічної інформації. Планування і управління роботою системи забезпечує керуюча програма ДОС ЄС, яка ділиться на три частини: управління завданням, супервізор, система управління введенням-виведенням. Обробні програми представляють користувачеві широкий набір компіляторів і обслуговуючих програм, необхідних для ефективного використання системи. ДОС забезпечує поєднання операцій введення-виведення з роботою центрального процесора і одночасне виконання до трьох завдань в режимі мультипрограмування. Одна програма працює в тій частині основної пам'яті, яка називається фонової зоною; ця програма може використовувати всі можливості ДОС. Одночасно в системі можуть бути присутніми до двох зон переднього плану, в яких можуть виконуватися різного роду системні і обслуговуючі програми.