А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Повітряний фонтан

Повітряні фонтани характеризуються в основному трьома величинами, а саме: відстанню до максимуму їх підйому, висотою підйому і відстанню до точки перетину осі струменя з рівнем, на якому струмінь була випущена, так званої далекобійністю фонтану.

Повітряним фонтаном називається припливна струмінь нагрітого або холодного повітря, яка має помітний вплив гравітаційних сил.

Форма зігнутої струменя повітряного фонтану. Розглядається повітряний фонтан, утворений закінченням нагрітої струменя під кутом до горизонту.

Уявімо собі повітряний фонтан, утворений висхідній струменем нагрітого повітря. Енергетичним ресурсом такого фонтану є кінетична і теплова енергії, що підводиться до нього на початку. Поширення фонтану вгору обумовлено спільною дією інерційних і гравітаційних сил.

Цікавим є повітряний фонтан, що виникає при закінченні струменя холодного повітря по вертикалі вгору.

Спадаюча частина повітряного фонтану має приблизно цю ж температуру.

Рішення завдання про повітряне фонтані полягає у визначенні геометричної форми зігнутої осі повітряного фонтану, а також в оцінці максимальної швидкості і надлишкової температури повітря в будь-якій точці на осі фонтану.

Рішення завдання про повітряне фонтані полягає у визначенні геометричної форми зігнутої осі повітряного фонтану, а також в оцінці максимальної швидкості і надлишкової температури повітря в будь-якій точці на осі фонтану.

У цій статті розглядаються повітряні фонтани, утворені вертикальним закінченням неізотермічних струменів. В цьому випадку вісь фонтану залишається прямолінійною, а вплив гравітаційних сил проявляється в зміні швидкості температури та інших параметрів вільної струменя.

Необхідно відзначити, що назва повітряний фонтан поширюють також і на неізотерміческімі нагріту струмінь, випущену під негативним кутом до горизонту. Для таких струменів справедливі всі три характеристики фонтана, наведені в табл. 9.1 - 9.3 або спрощені залежності для неізотермічних струменів. Однак у всіх випадках перед висотою фонтану потрібно ставити знак мінус.

Припливна струмінь, вигнута гравітаційними силами, носить назву повітряного фонтану.

Характеристика Н є геометричним розміром, однозначно визначає потужність повітряного фонтану.

Характеристика Я є геометричним розміром, однозначно визначає потужність повітряного фонтану.

Рішення завдання про повітряне фонтані полягає у визначенні геометричної форми зігнутої осі повітряного фонтану, а також в оцінці максимальної швидкості і надлишкової температури повітря в будь-якій точці на осі фонтану.

Підстановка значень швидкості під знак інтеграла і інтегрування визначає рівняння зігнутої осі повітряного фонтану в залежності від форми припливної струменя.
 Рішення завдання про повітряне фонтані полягає у визначенні геометричної форми зігнутої осі повітряного фонтану, а також в оцінці максимальної швидкості і надлишкової температури повітря в будь-якій точці на осі фонтану.

Підстановка значень швидкості під знак інтеграла і інтегрування визначає рівняння зігнутої осі повітряного фонтану в залежності від форми припливної струменя.

Рішення завдання про повітряне фонтані полягає у визначенні геометричної форми зігнутої осі повітряного фонтану, а також в оцінці максимальної швидкості і надлишкової температури повітря в будь-якій точці на осі фонтану.

Підстановка значень швидкості під знак інтеграла і інтегрування визначає рівняння зігнутої осі повітряного фонтану в залежності від форми припливної струменя.

Вільна струмінь, яка під впливом архімедівських сил помітно відхиляється від прямої, називається повітряним фонтаном. Відповідно до форми припливної струменя, що утворює фонтан, слід розрізняти компактні плоскі і віялові фонтани.

Вільна струмінь, яка під впливом архімедівських сил помітно відхиляється від прямої, називається повітряним фонтаном. Відповідно до форми припливної струменя, що утворює фонтан, слід розрізняти компактні плоскі і віялові фонтани.

Схема формування і розвитку струменя, що витікає через отвір, закрите гратами. Неізотерміческімі струмінь, яка під дією архімедівських сил помітно відхиляється від прямолінійного поширення в просторі І. А. Шепелєв називає повітряним фонтаном.

Неізотер мические струменя, що подаються під кутом до вертикалі відхиляються від напрямку закінчення вгору або вниз, утворюючи криволінійні повітряні фонтани.

У статті І. А. Шепелєва Вертикальні повітряні фонта-ни викладається теорія нагрітих і охолоджених струменів, спрямованих по вертикалі і даються формули, що дозволяють розрахувати висоту повітряного фонтану, швидкість і температуру повітря в районі дії фонтана.

Очевидно, що чим більше різниця щільності струменя і середовища, тим більше струмінь буде викривлятися. Сильно викривлену неізотерміческімі струмінь називають повітряним фонтаном. Детально неізотерміческімі струменя вивчаються в курсах опалення та вентиляції.

Допоміжний графік для. З метою зменшення теплообміну на внутрішній поверхні віконного скла при підвіконної установці ЕКД рекомендується пір'я припливної решітки направляти від вікна в глиб приміщення, під кутом 70ч до горизонту. В цьому випадку припливна струмінь утворює похилий повітряний фонтан, траєкторія якого залежить від значення критерію Архімеда на виході з припливної решітки.

Радянському Союзі) відомо про апарати з повітряним фонтаном вже більше двадцяти років. Переглянувши деякі з посилань, цитованих Забродський на підтвердження свого зауваження, ми знайшли, що, хоча термін фонтанування в радянській літературі дійсно з'явився раніше роботи Матура - Гішлера (1955 р[137]), Цей термін використовувався радянськими вченими в дещо іншому сенсі.

Решта величини, позначення яких наведені в попередньому розділі змінюються незначно. Характеристика Н є геометричним розміром, однозначно визначає потужність повітряного фонтану.

Зона х З 6 5 do (для плоского випадку х 7 5 ho) замінюється сукупністю початкового і перехідного ділянок, про які говорилося вище. У тих випадках, коли вентиляційна струмінь має температуру, відмінну від панівної в навколишньому її повітрі вона схильна до впливу гравітаційних сил і називається повітряним фонтаном. Коли початковий напрямок фонтану вертикально, гравітаційні сили, спричинені різницею питомих ваг повітря всередині і поза фонтану, поступово гальмують або прискорюють його (в залежності від взаємного напряму гравітаційної сили і початкового імпульсу); якщо ж початковий напрямок фонтану відрізняється від вертикального, то його вісь вигинається в напрямі дії гравітаційної сили.

Ізотермічної струмінь називається в тому випадку, якщо вона по всьому об'єму має одну і ту ж температуру. В іншому випадку струмінь у міру свого розвитку нагрівається або охолоджується і стає неізотермічної. Вільні неізотерміческімі струменя, вигнуті гравітаційними силами, в вентиляції іноді називають повітряними фонтанами.

У сільнонеізотерміческіх струменях, коли різниця температур припливного повітря і повітря в приміщенні значна, внаслідок помітного дії архімедівських сил струмінь відхиляється від свого первісного напрямку, причому в міру її розширення величина відхилення зростає. Нагріта струмінь, щільність якої менше, витісняється вгору більш холодним повітрям приміщення. Холодний струмінь в теплому навколишньому просторі навпаки, опускається вниз. Такі струменя також називають повітряними фонтанами. Розрахунок фонтанів розглядається в курсах вентиляції.