А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сигнал - рвие

Сигнал Рвих, що виробляється УО, припиняє пошуковий рух системи і через елемент АБО 19 включає самоблокування вузла УФШ, яка фіксує сигнал Ру, забезпечуючи рух системи малими кроками при поновленні пошуку.

Сигнал Рвих (0 через ДІ надходить в глуху камеру М, змінюється відстань заслінки від сопла ДГ і, отже, тиск в камері До починає зростати або зменшуватися. При повному закритті ДІ отримуємо П - регулятор, при повному відкритті дроселя коефіцієнт посилення блоку максимальний, причому величина його майже не залежить від ступеня закриття дроселя ДД.

Для визначення потужності сигналу Р вих на виході фотоприймача зручно застосовувати гетеродинні радіоприймачі.

Тому тиску на вході блоку необхідно вибирати такими, щоб сигнал Рвих, отриманий в результаті виконання математичних операцій, не виходив за вказані межі.

Принципова схема пропорційного регулятора ПР2. 5. 1 5 - пятімемОранние елементи порівняння. 2 - задатчик. 3 - регульований дросель. 4 - постійний дросель. б - підсилювач потужності. 1 - вимикає реле. Сигнал з виходу елемента 5 надходить на вхід підсилювача потужності 6 з виходу якого знімається сигнал Рвих.

Якщо в початковому стані шток 10 знаходиться в западині і не натискає на шток мембранного блоку перемикача 12 сигнал Рвих на виході пристрою дорівнює О.

Принципова схема екстремального регулятора АРС-1-ОІ. З виходу клапана сигнал через імпульсний елемент надходить на накопичувач ЗУ (XIII, XIV), на виході якого формується сигнал Рвих, керуючий виконавчим механізмом.

Слід зазначити, що коли сигнал рс і Рвих рівні 1 вони рівні і по тиску (1 4 - 105 Па), але відрізняються по витраті повітря: витрата повітря на виході регулятора (Quux) більше витрати повітря на виході елемента порівняння ///( Qc); це важливо при використанні сигналу Рвих для впливу на виконавчий механізм.

Між мембранами знаходиться рухомий стрижень 4 довжина якого обрана так, що при подачі вхідних тисків р і р 2 рівних 1 обидві мембрани не можуть одночасно закрити отвір центрального каналу, з'єднаного з вихідним. Рівень і потужність сигналу Рвих при цьому визначаються рівнем і потужністю будь-якого з вхідних сигналів, тобто елемент виконує операцію І пасивно.

Схеми пневматичних пристроїв для запам'ятовування максимального і мінімального пневматичних сигналів. У пристрої для запам'ятовування максимального пневматичного сигналу (рис. 545 а) повторювач налаштовується так, що зусилля верхньої пружини більше зусилля нижньої. При збільшенні тиску РВХ на виході формується сигнал Рвих.

Генератор прямокутних імпульсів.

На рис. 22 - 14 наведена схема генератора прямокутних імпульсів. У зображеному на схемі положенні на виході сигнал Рвих 1; цей сигнал через інерційну ланку надходить в камеру Б, де тиск поступово зростає. При деякому значенні цього тиску керуюча заслінка перемикається і закриває верхнє сопло. На виході встановлюється сигнал Рвих 0 і повітря з камери Б через інерційну ланку випливає в атмосферу.

Через повторювач - підсилювач потужності 5 така ж зміна тиску Р вих передається на вихід регулятора. Це призведе до того, що на постійному дроселі суматора 8 до якого надходить сигнал Рвих, виникне перепад тисків Рвих - PZ, при якому приплив (витрата) повітря через цей дросель буде дорівнює витраті (притоку) через змінний дросель ДД.

На рис. 22 - 14 наведена схема генератора прямокутних імпульсів. У зображеному на схемі положенні на виході сигнал Рвих 1; цей сигнал через інерційну ланку надходить в камеру Б, де тиск поступово зростає. При деякому значенні цього тиску керуюча заслінка перемикається і закриває верхнє сопло. На виході встановлюється сигнал Рвих 0 і повітря з камери Б через інерційну ланку випливає в атмосферу.