А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Воздухонаправляющего апарат

Воздухонаправляющего апарати сучасних мазутних і газомазутних пальників принципово мало відрізняються від конструкцій застосовувалися для спалювання рідкого і газоподібного палив кілька десятиліть тому. Разом з тим щорічно в СРСР і за кордоном розробляється і впроваджується багато нових конструкцій, що мають на меті збільшити ефективність спалювання цих палив стосовно до поставлених технологічним завданням. Нижче розглядаються лише ті нові конструкції пальників, які з'явилися як-би віхами як на шляху підвищення вироб-тривалості пальників, так і спалювання - мазуту з малими надлишками повітря.

При експлуатації воздухонаправляющего апаратів необхідно стежити за станом лопаток, не допускаючи їх забруднення або закоксовиванія. При рейонте воздухонаправляющего апаратів до заміни окремих лопаток установка їх повинна проводитися за шаблоном під однаковим кутах.

При експлуатації воздухонаправляющего апаратів необхідно стежити за станом лопаток, не допускаючи їх забруднення або закоксовиванія. При ремонті воздухонаправляющего апаратів і заміни окремих лопаток установка їх повинна проводитися за шаблоном під однаковим кутом.

Закручування повітряного потоку в воздухонаправляющего апаратах мазутних форсунок найчастіше здійснюється установкою плоских або гвинтових лопаток. Якщо повітря в форсунки для горіння подається одним потоком, воздухонаправляющего пристрій називають однопоточні; якщо двома потоками - двухпо-точним. У пальниках типу ГМГ і НГМГ повітря подається двома потоками і закрутка його виробляється плоскими лопатками.

Закручування повітряного потоку в воздухонаправляющего апаратах мазутних форсунок найчастіше здійснюється установкою плоских або гвинтових лопаток. Якщо повітря в форсунки для горіння подається одним потоком, воздухонаправляющего пристрій називають однопоточні якщо двома потоками - Двухпоточном. У пальниках типу ГМГ і НГМГ повітря подається двома потоками і закрутка його виробляється плоскими лопатками.

Істотний вплив на роботу мазутної пальника надає воздухонаправляющего апарат, призначений для закрутки повітряного потоку. У сучасних пальниках закрутка повітряного потоку здійснюється тангенціальним підведенням повітря або установкою спеціальних лопаток. Закручена струмінь має ряд переваг в порівнянні з прямоточною. Вона має більшу ежекционной здатністю; падінням швидкості в осьової області за певних умов викликає осьової зворотний струм; має збільшений кут розносу.

Істотний вплив на роботу мазутної пальника надає воздухонаправляющего апарат, призначений для закрутки повітряного потоку. У сучасних пальниках закрутка повітряного потоку здійснюється тангенціальним підведенням повітря або установкою спеціальних лопаток. Закручена струмінь має ряд переваг в порівнянні з прямоточною. Вона володіє біль ший ежекционной здатністю; падінням швидкості в осьової області за певних умов викликає осьової зворотний струм; має збільшений кут розносу.

Під пальником розуміється пристрій, що складається з форсунки, воздухонаправляющего апарату і амбразури.

Амбразури пальників НГМГ і ГМГ. а - конічна. б - циліндрична. Пульсація факела може виникати внаслідок надходження обводненного мазуту, недостатнього його підігріву, забруднення фільтрів і сопел форсунок, шлакування амбразур, відкладень на лопатках воздухонаправляющего апарату або їх викривлення і ряду інших порушень режиму горіння. Нерівномірний заповнення топкового обсягу факелом може привести до місцевого перегріву екранних труб або обмурівки топки. У зв'язку з цим необхідно стежити за далекобійністю факела і закінченням горіння в межах камери згоряння.

Ці пальники, розроблені в ОТІ - ХФЦКБ, ЦКТИ, 3110 ТКЗ і Башкіренерго (Ф. А. Лішшскпй), істотно розрізняються по конструкції як воздухонаправляющего апарату, так п підведення і розподілу газу. Не зупиняючись на конструктивних особливостях окремих пальників, слід лише зазначити, що підвищено потужності пальників сприяло полегшенню їх експлуатації і ремонту.

Попри всю різноманітність типів пальників для спалювання мазуту, що відрізняються видом і параметрами енергоносія для розпилення, а також конструктивними особливостями, всі пальники складаються з двох основних вузлів - форсунки і воздухонаправляющего апарату - регістра. Форсунки повинні забезпечувати максимально тонке дроблення і рівномірний розподіл часток палива в зоні горіння. Закручування потоку повітря здійснюється за допомогою косих (поворотних або нерухомих) лопаток, що розміщуються в кільцевому каналі регістра. В результаті підсосу топкових газів в центральну частину обертового полого конуса в центральній частині потоку виникає циркуляція високонагретих продуктів згоряння, які забезпечують сталий підпалювання знов утворюється горючої суміші поблизу гирла пальника. Кількість продуктів згоряння, що повертаються до гирла пальника, зростає з посиленням закрутки. Це дає можливість отримати стійке і повне згоряння мазуту в широкому діапазоні зміни навантажень пальника шляхом застосування сильної закрутки повітряних потоків в регістрах.

При експлуатації воздухонаправляющего апаратів необхідно стежити за станом лопаток, не допускаючи їх забруднення або закоксовиванія. При ремонті воздухонаправляющего апаратів і заміни окремих лопаток установка їх повинна проводитися за шаблоном під однаковим кутом.

При експлуатації воздухонаправляющего апаратів необхідно стежити за станом лопаток, не допускаючи їх забруднення або закоксовиванія. При рейонте воздухонаправляющего апаратів до заміни окремих лопаток установка їх повинна проводитися за шаблоном під однаковим кутах.

Розпилення і розподіл рідкого палива в потоці окислювача (повітря) проводиться в елементі пальника, званому форсункою. Під пальником розуміється пристрій, що складається з форсунки, воздухонаправляющего апарату і амбразури.

Для організації перемішування розпорошеного мазуту з повітрям сучасні маззгтіие форсунки обладнані воздухонаправляющего апаратами, що виробляють закрутку повітряного потоку. Закручена струмінь має ряд переваг в порівнянні е прямоточной.

Для організації перемішування розпорошеного мазуту з повітрям сучасні мазутні форсунки обладнані воздухонаправляющего апаратами, що виробляють закрутку повітряного потоку. Закручена струмінь має ряд переваг в порівнянні з прямоточною. Вона має велику ежекционной здатністю, провалом швидкості в осьової області за певних умов переходять в осьової зворотний струм. Наявність осьового зворотного потоку забезпечує безперервне надходження гарячих топкових газів до кореня факела і його стабілізацію.

Обслуговування мазутних форсунок вимагає підвищеної вни-Канків. Пульсація факела може виникати внаслідок надходження обводненного мазуту, недостатнього його підігріву, забруднення фільтрів і сопел форсунок, шлакування амбразур, відкладень на лопатках воздухонаправляющего апарату або їх викривлення і ряду інших порушень режиму горіння. Нерівномірний заповнення топкового обсягу факелом може привести до місцевого перегріву екранних труб або обмурівки топки. У зв'язку з цим необхідно стежити за далекобійністю факела і закінченням горіння в межах камери згоряння.

Співвідношення між продуктивністю пальників і середньої видаткової швидкістю. Застосування високонапірних пальників збільшує витрату електроенергії на дуття, що не у всіх випадках може бути виправданим. Зокрема, з наведених вище даних про відповідність між часом, що вимагаються для повного вигоряння великих крапель мазуту, і часом перебування цих крапель в топках котлів слід, що використання високих напорів повітря не є обов'язковим для забезпечення повного згоряння мазуту з низькими надлишками повітря в малонапряженний топочном обсязі. Дійсно, розглянуті раніше (§ 3 - 3) конструкції воздухонаправляющего апаратів істотно розрізняються між собою по опору і швидкості повітря і в той же час характеризуються приблизно однаковою теплової ефективністю.

Так як горіння рідких палив відбувається після їх випаровування в паровий фазі то його інтенсифікація пов'язана з інтенсифікацією випаровування і сумішоутворення. Це досягається за рахунок збільшення поверхні випаровування шляхом розпилення рідкого палива на дрібні крапельки і хорошого змішування пари, що утворилася з повітрям при рівномірному розподілі дрібнодисперсного палива в ньому. Ці два завдання виконують, застосовуючи пальника з форсунками, якими розпилюють рідке паливо в потоках повітря, що подаються в камерну топку через воздухонаправляющего апарати пальників.

Горіння рідких палив відбувається після їх випаровування в основному в паровій і газовій фазах, тому інтенсифікація спалювання мазутів пов'язана з інтенсифікацією випаровування, газифікації та сумішоутворення. Випаровування інтенсифікується шляхом сильного збільшення поверхні випаровування розпиленням рідкого палива на дрібні крапельки. Рівномірним розподілом дрібнодисперсного палива в турбулізованим потоках повітря забезпечується гарне змішування утворюються пари з повітрям. Тому розпорошення рідкого палива виробляється в завихрення потоках повітря, що надходять в камеру через воздухонаправляющего апарати пальників.