А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перетин - сопло

Перетин сопла по довжині зменшується, тому поступово збільшується швидкість потоку.

Визначимо перетин сопла для робочого пара.

До визначення довжини розширюється частини сопла Лаваля. Форма перетину сопла може бути круглої, квадратної або прямокутної. Припустимо, що перетин сопла кругле, і позначимо через d діаметр горловини і через D діаметр у вихідному перерізі.

Розширюється сопло Лаваля. Збільшення перетину сопла не може збільшити витрату газу, гранична (максимальна) величина якого визначається рівнянням (7 - 7а), однак, як показує досвід, при належному профілювання сопла (див. рис. 7 - 4) в розширюється його частини можуть бути отримані надзвукові швидкості течії газу сскр.

Площа перетину сопла буде, відповідно до рівняння для витрати через сопло, F 51 2 - 10 - ла.

Якщо збільшити перетину сопла і прохідних перетинів в різаку, редукторі п шлангах, то тиск ріжучого кисню може бути значно знижено.

Далі площа перетину сопла лінійно міняли від Scr в критичному перетині до S на зрізі сопла. Число Маха М від критичного перетину до зрізу сопла вираховували за формулою (2.1), підставляючи замість S поточне значення перетину сопла в даній точці.

Середні по перетину сопла параметри газу розраховувалися в одновимірному наближенні з урахуванням сили тертя газу об стінки сопла.

Але в перерізі сопла (між гс і ГТ) справедливі закони збереження моменту кількості руху та енергії.

Ця швидкість в перерізі сопла або насадки називається критичною швидкістю; вона являє собою найбільшу швидкість, яка може бути досягнута за допомогою малих отворів.

Діаграма зміни параметрів і швидкостей пара в процесі закінчення. Звідси випливає, що перетин сопла виявляється звужується при дозвукових швидкостях пара і розширюється при надзвукових.

При необхідності слід збільшити перетин сопла расточкой, відповідно розточити горло дифузора, проводячи вищезгадану наладку, забезпечити максимум тиску, створюваного інжектором.

Припустимо, що площа перетину сопла дорівнює ю і сопло закрито плоскою засувкою.

Віднесена до всієї площі перетину сопла швидкість сс.

Характеристики вихрового сепаратора (Z040 MM. L. При постійній, площі перетину сопла з ростом ступеня розширення е зростає абсолютний витрата рідини, яка заповнює все більшу частину перетину вихровий камери, і винесення рідини з газовим потоком. Зростання виносу, ймовірно, можна пояснити зменшенням різниці діаметрів газового вихору і діафрагми. Збільшується стік газу в діафрагму з периферійних шарів, насичених крапельної вологою.

Залежність безрозмірного радіусу повітряного вихору від геометричної характеристики форсунки. Це ставлення змінюється по перетину сопла.

Для вентилі з перетином сопла від 5 до 50 мм 1 момент М приблизно дорівнює 1 5 - 6 0 кгсм.

Хо - відстань між перетинами сопла, де виникає стрибок ущільнення і де вплив його на виникнення подальшого стрибка стає рівним нулю; ДМаср - середня різниця чисел Ма (Мам - - Ма (к) Ср); АОР - середня швидкість звуку.

Прийнявши відповідне припущення про перетині сопла, в якому починає розвиватися прикордонний шар, і вважаючи, що температура поверхні сопла постійна і дорівнює АЛЕ З, обчисліть коефіцієнт тепловіддачі на виході з сопла в трубу. Порівняйте його зі сталим коефіцієнтом тепловіддачі і а значній відстані від входу й трубу, якщо температура стінки труби постійна.

Якщо випливає струмінь нерівномірно заповнює перетин сопла, то в соплі виходить та сама каотіна, що і в соплі з меншим перетином біля виходу.

Дифузори вихровий труби а - двухсопельний. б - односопельний. Для розрахунку вихровий труби визначають перетин сопла /с (або сопел) по заданих витраті газу і тиску за умови, що в критичному перетині сопла швидкість витікання газу дорівнює швидкості звуку.

Вставка з гвинтовими ребрами звужує перетин сопла для проходу газу і надає йому обертальний рух в напрямку, протилежному обертанню повітря. Більш інтенсивне перемішування газу з повітрям може бути отримано при односторонньому обертанні.

Пароводяний акумулятор системи Кудряшова. /- Котел. 2 - сухопарник. 3 - люк. 4 - опора нерухома. 5 - опора рухома. 6 - трійник. 7 -корито. 8 - відділювач вологи. 9 - спускний 10 - до запобіжного клапану.

При нормальній розрядці в мінімальному перетину сопла виходить швидкість менше критичної; при найбільшому допустимому відборі пара швидкість має максимальне значення, доходить до критичної. У розширюється частини сопла швидкість пара зменшується і тиск майже повністю відновлюється.

При прогині стійки 2 змінюється зливний перетин сопла і відповідно до цього змінюється тиск рх. зміна рх передається наступному ланці посилення системи регулювання.

Ще більший ефект дає зменшення перетину сопла. Це дозволяє зробити висновок, що збільшення тиску струменя води при одночасному зменшенні перерізу сопла (до певного значення) підвищує ефективність миття. Слід звернути увагу на те, що при користуванні струменевого мийкою витрата води досить великий.

Залежність між тиском струменя і витратою води. Ще більший ефект дає зменшення перетину сопла. Така залежність дозволяє зробити висновок, що збільшення тиску струменя води при одночасному зменшенні перерізу сопла (до певного значення) підвищує ефективність миття.

Визначити діаметри мінімального і вихідного перетинів сопла для годинної витрати 1000 кг сухого насиченої пари, якщо початковий тиск його р 2 1 МПа, а кінцеве р2 - 0 1 МПа.

Визначити розміри критичного і вихідного перетинів сопла Лаваля, через яке повинно проходити 2 кг /сек газу при параметрах гальмування /; 15 бар, Г 2000 К при закінченні в середу, де тиск рср 1 2 бар.

Знайти площі мінімального і вихідного перетинів сопла Лаваля, якщо відомі параметри пара перед соплом: pi - 0 1 МПа, /г - 300 С.

Раціональність вибору дугогасильних пристроїв залежить від перетину сопла дугового розриву, тиску стисненого повітря, співвідношення вхідного в зону розриву холодного і виходить з нього гарячого повітря, величини, що відключається струму або енергії дуги і багатьох інших факторів.

Диспергуючу пристрій для виділення полімерів. У деяких конструкціях сопел для регулювання перетину сопла є рухливий Дорн, за допомогою якого можна регулювати розмір перетину для проходу пара. Розчин полімеру подається насосом в кільцевої канал 4 з якого надходить в розширюється частина сопла по похилим 3 або горизонтальним 3 каналам.

Зменшення силового впливу досягається зменшенням площі перерізу сопла або тиску повітря рг У більшості регуляторів використовується і те й інше.

Зменшення силового впливу досягається зменшенням площі перерізу сопла або тиску повітря рг. У більшості регуляторів використовується те й інше.

Стрибок ущільнення, що утворився в даному перетинів сопла, не змінює свого положення щодо сопла, а отже, і щодо нерухомого спостерігача.

Перелік параметрів масиву RESLT.

При інтерполяції термодинамічних характеристик по параметру перетину сопла в залежності від того, що задано: е, р або F, використовується різна послідовність розрахунку.

Ft - площі критичного і вихідного перетинів сопла; /ЧД - площа перетину горловини дифузора В; i](Ai) ФС н 1 /фс до - газодинамическая функція (ФС - коефіцієнт швидкості сопла активного газу; Км-теоретична швидкість витікання з сопла активного газу); 131 (Хз) Я) н з 1Дз - газодинамическая функція (фн - коефіцієнт, що враховує нерівномірність поля швидкостей у вихідному перерізі горловини; Х3 - швидкість у вихідному перерізі горловини); Ti 7 o2 /7 oi - відношення температур гальмування пасивного (ГоаХ і активного (попелиці) газу. Якщо прямий стрибок ущільнення знаходиться в перетині сопла з площею St IS, то для відшукання відповідного противодавления можна провести аналогічні розрахунки. Параметри газу в критичному і вихідному перетинах сопла визначені за допомогою газодинамічних функцій (див. кн. 1 гл.

Сополімери мають досить високу в'язкість, тому перетину сопла і каналів повинні бути досить великими.

Перевищення цієї витрати можливо тільки шляхом збільшення перерізу сопла /ннн . Розширення сопла до виходу знижує вихідний тиск рг нижче р і дає можливість отримати швидкість виходу с2 більше скр, але вагового витрати G не змінює.

Для інтерполяції по РСО т і параметру перетину сопла використовуються два типи полиномов.

Рівняння 5 - 10 показує залежність зміни поперечного-ого перетину сопла від алгебраїчної суми збільшень швидкості витікання газу або пари і їх питомої обсягу.

Звідси випливає, що незначна зміна площі перетину сопла поблизу критичного перетину викликає помітну зміну-швидкості.

Звідси випливає, що незначна зміна площі перетину сопла поблизу критичного перетину викликає помітну зміну швидкості.

Залежність акустичної ГСИ-4 від параметрів настроювання. Таким чином, витрата повітря, пропорційний перерізу сопла, змінився в два рази. Подивимося, як при цьому збільшилася акустична потужність.