А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перетин - нульовий провід

Перетин нульового проводу приймаємо також 16 мм виходячи з умов механічної міцності.

Перетин нульового проводу приймаємо для магістралі рівним половині фазного /ол.

При мідних і алюмінієвих проводах перетин нульового проводу має дорівнювати 50% перетину фазного.

Розрахункові опори сухих трансформаторів при вторинному напрузі 400/230 В. Мета розрахунку занулення - визначити перетин нульового дроти, що задовольняє умові спрацювання максимального струмового захисту. Уставка захисту визначається потужністю підключеної електроустановки. Згідно з вимогами ПУЕ, струм короткого замикання повинен перевищувати уставку захисту. Наприклад, струм короткого замикання, необхідний для перегорання плавкої вставки запобіжника, визначається як /к3 /н, де /н - номінальний струм плавкої вставки.

Тому для освітлювальних мереж з лампами розжарювання перетин нульового проводу в мережі живлення приймається рівним половині фазного, а для ліній живлення з газорозрядними лампами - дорівнює фазному. Для двопровідних ліній перетину нульового і фазного проводів повинні бути однакові.

У деяких випадках це може вимагати збільшення перетину нульового проводу, в протяжних ж повітряних лініях потрібно навіть повторне заземлення нульового провідника, що має значення також з точки зору захисту від блискавки.

Зменшити напругу дотику можна двома шляхами: збільшивши перетин нульового проводу або влаштувавши повторні заземлювачі.

У мережах, виконаних жилами сталевими проводами, перетин нульового проводу у всіх випадках должяо дорівнювати перерізу фазного проводу.

У мережах, виконаних жилами сталевими проводами, перетин нульового проводу у всіх випадках має дорівнювати перерізу фазного проводу.

Обрив нульового проводу в чьотирьох мережі. В однофазних відгалуженнях від магістралей фаза - нуль перетин нульового проводу має бути таким ж, як і фазного, оскільки по ньому проходить струм, рівний току фазного проводу.

Зменшити напругу дотику можна двома шляхами: збільшивши перетин нульового проводу або влаштувавши повторні за-землітелі.

У мережах, виконаних жилами сталевими проводами, перетин нульового проводу у всіх випадках має дорівнювати перерізу фазного проводу.

У двофазних і трифазних лініях з нерівномірним навантаженням фаз перетин нульового проводу розраховується. У тому випадку, якщо перетин нульового проводу буде більше перетину фазного проводу, допускається при захищених кабелях і спеціальних проводах використовувати по можливості в якості нульового проводу одну з фазних жил, а в якості найменш завантаженої фази - нульову жилу.

Для ліній з рівномірним навантаженням фаз може бути допущено перетин нульового проводу рівним Ч, перетину фазнсго дроти.

Приміром розрахунку чьотирьох мережі з нерівномірною навантаженням фаз. У лініях з несиметричним навантаженням розрахунком визначається перетин проводів всіх фаз, а також перетин нульового проводу, яке може бути більше, ніж перетин деяких фазних проводів.

У захисних заземлень, виконуваних шляхом з'єднання металевих частин апаратури з заземленою нейтраллю трансформатора, перетин нульового проводу вибирається рівним 50% перетину основних фазних проводів. Конструктивно таке заземлення виконується шляхом приєднання четвертого ( нульового) проводу до корпусу електричного апарату. З'єднання нульової жили з корпусом апарату проводиться за допомогою болтів або гайок, наявних на корпусі.

Значення коефіцієнта а. | Графік для визначення коефіцієнта поправки /, що враховує відміну перетину нульового проводу від відносини опорів нульового го і фазного Гф проводів мережі зовнішнього освітлення. При роздільному розрахунку зазначених мереж користуються коефіцієнтами для системи з окремим нульовим проводом, якщо перетин нульового проводу мережі загального користування дорівнювати перерізу фазних проводів мережі зовнішнього освітлення.

В однофазних і симетрично навантажених двофазних лініях перетину нульових і фазних проводів повинні бути однаковими, в трифазних лініях з рівномірним навантаженням фаз перетин нульового проводу має забезпечувати 50% провідності фазного проводу.

Звідси випливає, що в мережах з симетричним навантаженням з газорозрядними джерелами світла (на відміну від симетричного навантаження з лампами розжарювання) вибір перетину нульового проводу обумовлюється головним чином струмами вищих гармонік. Тому перетин нульового проводу вибирається рівним перетину фазних проводів.

При роздільному розрахунку вуличного (зовнішнього) освітлення і мережі живлення загальномайданчикових або міських споруд необхідно користуватися коефіцієнтом з по табл. 4 - 27 якщо перетин спільного нульового проводу дорівнювати перерізу фазного проводу мережі вуличного (нар-уж-ного) освітлення.

Кабель КРПТ. | Кільцевій струмознімач крана К-67. Перетин гнучкого кабелю вибирають в залежності від потужності, споживаної електродвигунами крана. Перетин нульового проводу відповідно приблизно в два рази менше. Кабель розрахований на напругу до 500 В і може витримувати значні механічні навантаження, що виникають при його переміщенні по грунтовій майданчику. Кабель підключають до крану через штепсельної вилки силової шафи.

Перетин гнучкого кабелю вибирають в залежності від потужності, споживаної електродвигунами крана. Перетин нульового проводу приблизно в два рази менше. Кабель розрахований на напругу до 500 В і на значні механічні дії, що виникають при переміщенні кабелю по грунтовій майданчику.

Перетин нульового проводу при цьому приблизно в два рази менше. Кабель рассчітзн на напругу до 500 В і на значні механічні дії, вознікзющіе при переміщенні кзбеля по грунтовій площздке.

Пристрій кабелю КРПТ. Перетин гнучкого кабелю вибирають в залежності від потужності, споживаної електродвигунами крана. Перетин нульового проводу відповідно приблизно в два рази менше. Кабель розрахований на напругу до 500 В і на значні механічні дії, що виникають при його переміщенні по грунтовій майданчику.

Для живлення електроприймачів підприємств хімічних волокон в більшості випадків застосовуються трифазні мережі напругою 380/220 в з нульовим проводом і глухим заземленням нейтралі. Переріз нульового проводу в електричних мережах, що живлять виробничі приміщення, починаючи від трансформаторної підстанції і у всіх внутрішніх мережах має дорівнювати перерізу фазних проводів незалежно від матеріалу. Вибір перерізу проводів та кабелів по нагріванню проводиться за таблицями тривало допускаються струмових навантажень.

Поперечний розріз секції шинопровода. Шинопроводи зазвичай виконують трьох - або чотирипровідними з нульовим проводом. Перетин нульового проводу може бути дорівнює 25; 50 і 100% перерізу фазного проводу. Нульові дроти перетином 25 і 50% фазного проводу характерні для шинопроводи.

Звідси випливає, що в мережах з симетричним навантаженням з газорозрядними джерелами світла (на відміну від симетричного навантаження з лампами розжарювання) вибір перетину нульового проводу обумовлюється головним чином струмами вищих гармонік. Тому перетин нульового проводу вибирається рівним перетину фазних проводів.

Трифазна система, поєднана зіркою (без ну. лівого дроти. Практично ток в нульовому проводі буває значно менше струмів в фазних проводах. Тому в трифазних мережах перетин нульового проводу вибирають в два - три рази меншим, ніж перетин фазного проводу.

У двофазних і трифазних лініях з нерівномірним навантаженням фаз перетин нульового проводу розраховується. У тому випадку, якщо перетин нульового проводу буде більше перетину фазного проводу, допускається при захищених кабелях і спеціальних проводах використовувати по можливості в якості нульового проводу одну з фазних жил, а в якості найменш завантаженої фази - нульову жилу.

Можливості зниження струму /0 обмежуються межами можливостей вирівнювання навантажень фаз. Опір нульової послідовності Z0 залежить від перетину нульового проводу, його довжини і включаються в нейтраль апаратів. Але визначальне значення на величину Z0 чинить опір нульової послідовності трансформаторів, що живлять мережу напругою 380 - 660 В, яке залежить від групи з'єднання їх обмоток.

В однофазних і двофазних лініях перетин нульового або заземлюючого проводу має дорівнювати фазному. У трифазних лініях з пофазним відключенням перетин нульового проводу приймається рівним перетину найбільшого фазного. При цьому в кабельних лініях допускається при обгрунтуванні розрахунком використання в якості нульового проводу однієї з фазних жил, а в якості фазного з мінімальним навантаженням - нульової жили. 
При наявності повторного заземлення струм однофазного замикання буде більше, ніж без нього, так як при повторному заземленні в колі замикання утворюється паралельна гілка в ланцюзі струму через людини. В однофазних відгалуженнях від магістралей (фаза - нуль) перетин нульового проводу має дорівнювати перерізу фазних проводів. На нульовому захисному дроті не повинно бути вимикачів і плавких запобіжників.

Векторна діаграма напруг джерела. | Векторна діаграма струмів в фазах і в нульовому проводі при несиметричного навантаження. Несиметрію навантажень в промислових мережах напругою 380 В прагнуть обмежувати шляхом можливо більш рівномірного розподілу однофазних навантажень по фазах. Завдяки цьому зменшується струм /0 і може бути знижено до 50% перетин нульового проводу в порівнянні з проводами фаз.

Схема мережі. При розрахунку втрат напруги в мережах НН, як правило, не слід нехтувати реактивним навантаженням і реактивним опором ліній. Допускається в розрахунках використання середніх реактивних опорів мережі НН: кабелю - 006 Ом /км, повітряної лінії 0 3 Ом /км. Перетин нульового проводу в чьотирьох мережі трифазного струму приймають рівним половині перетину фазного проводу, в одне - і двофазних відгалуженнях - перетину фазного проводу.

Приклад розміщення заземлюючих труб і магістралей цеху промислового.

Занулення є один з видів заземлення. Пробій ізоляції в цьому випадку призводить до короткого замикання, що викликає миттєве згоряння плавкої вставки запобіжника або спрацювання автомата і відключення пошкодженої ділянки мережі. Перетин нульового проводу і занулюючих проводів повинно бути вибрано таким, щоб струми, що виникають при ушкодженнях ізоляції були в 3 рази більше номінального струму плавкої вставки і в 1 5 разу більше струму уставки автомата. При виконанні цієї умови відбувається надійне відключення пошкоджених ділянок.

Електричні мережі для живлення освітлювальної навантаження або змішаної (силової та освітлювальної) при з'єднанні ламп в зірку повинні виконуватися четирехпрсводной системою, так як в цьому випадку рівномірність навантаження всіх фаз здійснити дуже важко. У нульовому проводі буде протікати струм, величина якого буває значно менше кожного з лінійних струмів. Виходячи з цього перетин нульового проводу вибирається рівним приблизно половині перетину лінійного проводу.

Електричні мережі для живлення освітлювальної навантаження або змішаної (силової та освітлювальної) при з'єднанні ламп в зірку повинні виконуватися чьотирьох системою, так як в цьому випадку рівномірність навантаження всіх фаз здійснити дуже важко. У нульовому проводі буде протікати струм, величина якого буває значно менше кожного з лінійних струмів. Виходячи з цього перетин нульового проводу вибирається рівним приблизно половині перетину лінійного проводу.

Фазні і лінійні напруги при з'єднанні навантажень зіркою. | Побудова векторів лінійних напруг при з'єднанні зіркою. У трифазних установках навантаження окремих фаз прагнуть зробити більш-менш однаковими. При цьому струм в нульовому проводі зазвичай виявляється менше кожного з лінійних струмів. Виходячи з цього, перетин нульового проводу приймають рівним приблизно половині перетину лінійного проводу.

Обрив фази а в схемі 10 - 11. | Коротке замикання фази а в схемі 10 - 11. Спотворення фазних напруг при несиметричного навантаження усувається, якщо ввести нульовий провід, що з'єднує вузли О і 0х, Опір цього проводу набагато менше опорів фаз навантаження при нормальному робочому режимі. Отже, Уо таке велике в порівнянні з Ya, Yb або Yc, що зміщення нейтралі 1/0 стає незначним. У практичних умовах несиметрія навантаження зазвичай невелика і ток в нульовому проводі невеликий. Тому перетин нульового проводу береться рівним приблизно половині перетину лінійного проводу.

Результати розрахунку дозволяють оцінити розподіл напруги дотику за системою занулення. Виявляється, що чим менше опір заземлюючого кола, тим менше напруга дотику. Крім того, при наявності в мережі великої кількості заземлювачів напруги можуть становити небезпеку для людини, так як при деяких співвідношеннях опорів фазного і заземлюючого проводів вони досягають 100 В. Зниження їх вимагає збільшення перерізу нульового проводу, яке для забезпечення безумовно безпечних напруг іноді перевищує перетин фазного . Це викликає великі ускладнення і практично нездійсненно.

УФ-випромінювання-ня стовпа розряду, яка кілька згладжується за рахунок післясвітіння люмінофора. Для зниження пульсації світлового потоку при одночасному збільшенні коефіцієнта потужності найбільш широко застосовують схему дволамповий включення, в якій одна лампа, в ланцюзі з дроселем, працює на відстає, а інша, в ланцюзі з дроселем і конденсатором - на випереджальному струмі. Застосовують також фазировку світильників з ЛЛ на три фази електричної мережі. Однак тут слід враховувати, що вищі гармонійні складові в кривій струму обумовлюють (навіть при рівномірному навантаженні фаз) в нульовому проводі електричної мережі струм, який при компенсованому ПРА досягає 87% струму в фазах, і, як наслідок цього, потрібне збільшення перетину нульового проводу. Для виключення пульсації світлового потоку можливо харчування ЛЛ постійним струмом, але при цьому спочатку експлуатації ЛЛ спостерігається деяке підвищення світлової віддачі ламп, яка через кілька годин горіння знижується більш ніж удвічі через скупчування ртуті біля катода.

При нерівномірному навантаженні на фази струм в нульовому провіднику не дорівнює нулю. При наявності нульового проводу напруги на фазах приймача при будь-яких навантаженнях рівні між собою і дорівнюють напруженням відповідних фаз генератора. При відсутності нульового проводу, або обриві його за несиметричного навантаження, рівність фазних напруг порушується. Фази більш навантажені виявляться під меншим, а менш навантажені - під великою напругою. Щоб уникнути розриву нульового проводу в ньому не ставлять плавкі запобіжники. Нерівномірність навантаження в фазах приймачів зазвичай не перевищує 30 - 35%, тому перетин нульового проводу береться в два рази менше перетину лінійних проводів.