А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Мережа - високий тиск

Мережа високого тиску (до 0 6 МПа) є основною багатокільцеву міської розподільною мережею.

До мереж високого тиску приєднують промислові споживачі та мережі середнього тиску. Від мереж низького тиску забезпечуються всі побутові, а також частина комунальних та промислових споживачів.

При підключенні до мереж високого тиску, тиск в яких має значні коливання, а також з огляду на практично існуючі конструкції регуляторів, може виявитися, що одноступенчатое зниження тиску не застосовується. В цьому випадку слід або вибирати двоступеневий регулятор тиску, або застосувати двоступенева редукування, при якому першим регулятором тиск знижується до проміжного значення, а другим - до необхідного з високою точністю.

Пробки випускні на Ру250 кг /см2. Після підключення приводів до мереж високого тиску і при заповненні їх робочої рідиною видаляють повітря з їх верхніх точок, для чого передбачаються спускні повітряні пробки.

У промислових установках з відносно невеликою витратою газу, що живляться від мереж високого тиску при величині регульованого (кінцевого) тиску до 1 кг /см2 знаходять застосування важелів односідельні регулятори з плоскою мембраною, представлені на рис. 256 трьома конструкціями.

У ГРС тиск газу знижується до 20 ат і він надходить в мережу високого тиску, яка IB вигляді кільця оточує місто. До кільця через Контфольно-регуля-торні пункт (КРП) приєднується підземне - сховище газу. Кільце високого тиску (20 ат) ГРС, КРП і підземне газосховище відносяться до системи експлуатації магістральних газопроводів.

Принципова схема газопостачання великого міста. У ГРС тиск газу знижується до 2 МПа і він надходить в мережу високого тиску, яка у вигляді кільця оточує місто. До кільця через контрольно-регуля-торні пункт (КРП) приєднано підземне сховище газу. Кільце високого тиску (2 МПа) ГРС, КРП і підземне газосховище відносяться до системи експлуатації магістральних газопроводів.

Для зменшення часу, необхідного для відключення ділянки газопроводу при аваріях, засувки в мережах високого тиску повинні бути встановлені в легкодоступних місцях.

Принципова схема організації центрального диспетчерського пункту. При наявності в місті квартальних регуляторних установок, які живляться від регуляторної установки, що знаходиться на мережах високого тиску, зв'язок ЦДП з усіма квартальними регуляторними установками недоцільна, так як при великій кількості обслуговуваних об'єктів робота диспетчерського пункту надмірно ускладнюється.

При наявності в місті квартальних регуляторних установок, які живляться від регуляторної установки, що знаходиться на мережах високого тиску, зв'язок центрального диспетчерського пункту з усіма квартальними регулятор-ними установками недоцільна, так як при великій кількості обслуговуваних об'єктів робота диспетчерського пункту надмірно ускладнюється.

Переваги розподільних парових мереж низького тиску (014 - 3 4 ати) в порівнянні з мережами високого тиску наступні: а) менші тепло-втрати на квадратний метр поверхні труби; б) менші втрати в результаті витоку при відведенні конденсату і при випуску повітря; в) менш часті пошкодження конденсатоотводчиков і клапанів; г) можливість більш простого зниження тиску пара у будівель; д) більш низькі експлуатаційні витрати. Слід також зазначити, що при надмірному тиску в розподільній мережі до 3 4 ати перевищення тиску в радіаторах або інших нагрівальних приладах в результаті неправильного управління регулювальними кранами не настільки небезпечно, як в мережах високого тиску. Якщо надлишковий тиск перевищує 3 4 ати або більше величини допустимого робочого тиску для нагрівальних приладів і технологічного обладнання, то необхідна установка направляється на компресорну станцію, де стискається до потрібного тиску і подається потім в мережу високого тиску. Але будівництво і обладнання компресорних станцій, їх експлуатація ведуть до значного подорожчання вартості газу, що транспортується.

У ряді випадків газ низького тиску направляється на Ежекційна ву установку або на промислову компресорну станцію і потім подається в мережу високого тиску. Це зазвичай проводиться тоді, коли газу високого тиску недостатньо, а газ низького тиску не може бути повністю використаний на місцеві потреби внаслідок відсутності достатнього числа споживачів.

Регуляторні установки, що живляться від мереж середнього тиску, в залежності від місцевих умов можуть бути дозволені до установки безпосередньо в приміщенні котельні чи в окремому приміщенні поблизу неї; живляться від мереж високого тиску - тільки в окремому приміщенні. Приміщення PC виконується з вогнетривкого матеріалу. Двері оббиваються по повсті оцинкованим залізом і повинні відкриватися назовні.

Пуск установки в експлуатацію може бути проведений лише при наявності наступної документації: 1) пусковий і монтажної схем; 2) копії паспортів всього обладнання і приладів; 3) приймально-здавальних актів будівельно-монтажних організацій служби мереж високого тиску міськгазу; 4) інструкції по експлуатації, узгодженої з газової інспекцією; 5) копії наказу по заводу про виділення співробітника, відповідального за експлуатацію (для установок при промислових підприємствах); 6) акта пробного пуску та готовності установки до експлуатації.

Отже, вважаючи комунально-побутову навантаження і навантаження промислових підприємств рівномірно розподіленими по території міста, збільшення вартості промислової мережі складе 21%, а при роздільному прокладанні збільшення вартості буде 86%, що в 4 рази перевершує збільшення вартості мережі високого тиску під час пропуску через неї комунально -Побутові навантаження.
 Оціночні розрахунки для малих міст дають збільшення вартості мережі, запроектованої для промислових підприємств і комунально-побутового сектора в порівнянні з вартістю мережі тільки для промислових підприємств на 21%, а при роздільному прокладанні збільшення вартості буде 86%, що в 4 рази перевершує збільшення вартості мережі високого тиску під час пропуску через неї комунально-побутового навантаження.

Зазвичай мережа високого тиску мають у своєму розпорядженні кільцем по околицях міста. деякі комунальні та промислові підприємства забезпечуються газом безпосередньо від мереж середнього тиску.

Витрати газу районними котельнями (РК, великими комунально-побутовими та промисловими споживачами (. | Витрати газу мережевими ГРП (див. Схема мережі високого тиску показана на рис. 9.9. Головні магістралі мережі закільцьовані. Мережа складається з двох кілець і відгалужень. Закольцовку основних споживачів забезпечує їх резервування і підвищує надійність газопостачання.

В дуже великих містах влаштовується триступенева система. Газ пз мереж високого тиску передається в мережу нижчого через регуляторні будки.

В окремих випадках до цієї кільцевої мережі приєднуються промислові абоненти, які потребують газі високого тиску. Однак найчастіше мережу високого тиску використовується лише для харчування газом через спеціальні регуляторні знижувальні підстанції мережі середнього тиску, до якої і приєднуються найбільші споживачі газу. 
Москві та інших великих містах і забезпечує правильний режим тиску газу; багатоступенева (рис. 36), в яку газ подається по газопроводах низького, середнього, високого до 6 кге /см2) і високого (до 12 кгс /см2) тиску, вона застосовується в великих містах. Потім газ подається в мережу високого тиску, що оточує місто.

Трубопровід 24 служить для виведення каталізатора з регенератора. По лінії 25 перегрітий водяний пар надходить в паропровідні мережу високого тиску. 
В області промислової технології (збір, транспорт і підготовка нафти, ППД) великі кущі також мають переваги. Розміщення КНС на кущах дозволить виключити в системі ППД мережі високого тиску і значно зменшити пропускну здатність мережі низького тиску в результаті повернення пластових вод безпосередньо на кущах.

Обидва циліндра з'єднані між собою колонами або. При своєму русі плунжер 2 створює в гідравлічному циліндрі 4 тиск Pz і витісняє воду в мережу високого тиску, що живить робочі циліндри пресів.

Надійність і економічність системи газопостачання залежить від кількості споруджуваних ГРС, що живлять газопроводи високого тиску. Зі збільшенням числа ГРС зменшується їх радіус дії і, отже, зменшуються капітальні вкладення в мережу високого тиску. Велике число ГРС підвищує надійність системи за рахунок харчування газопроводів від декількох джерел. Наприклад, для міст з чисельністю населення до 120 тис. чол.

Повітря, підведений через шарнір і центральний отвір вала до циліндра муфти (циліндр муфти одночасно є і фрикційним диском), включає прес. Після певного кута повороту кривошипа за допомогою командоаппарата, сполученого з колінчастим валом, включається електромагніт, пов'язаний з золотником мережі високого тиску. Повітря з мережі (5-бати) описаним раніше шляхом перетікає в муфту. Включення муфти повітрям низького тиску (2 - 2 5 ати) застосовується для того, щоб зменшити знос фрикційних дисків і зменшити ударні навантаження на деталі приводу в момент включення преса.

На рис. 30 показана схема подачі хлорної води в систему водооборота, прийнята на одному із заводів промислового комплексу. Подача хлорної води з хлораторної 1 здійснюється в загальний колектор з боку насосів 2 тому вона потрапляє головним чином у мережу високого тиску.

Типові результати газифікації важкого котельного палива с. Некаталітічеокке процеси часткового окислення для виробництва міського газу можуть бути рентабельними, лише коли продуктовий газ потрібно отримувати під підвищеним тиском для безпосередньої здачі в розвідні мережі високого тиску. При цьому потужність виробництва повинна бути досить велика, щоб виправдовувалися порівняно великі капіталовкладення в отримання кисню.

Вилки В]і В2 а також В5 і В6 щоб уникнути одночасного включення механічно зблоковані. В відміну від інших вилок ці вилки мають, крім двох крайніх положень, також середнє фіксоване положення, яке здійснюється гідравлічно шляхом одночасного з'єднання обох порожнин циліндрів вилок з мережею високого тиску. Плунжери цих вилок складаються з центрального стрижня С, на якому власне і закріплена вилка, і порожнистих поршнів П, які прямують в циліндрі.

Вилка В, і В2 а також В і Ве щоб уникнути одночасного включення механічно зблоковані. На відміну від інших вилок ці вилки мають, крім двох крайніх положень, також середнє фіксоване положення, яке здійснюється гідравлічно шляхом одночасного з'єднання обох порожнин циліндрів вилок з мережею високого тиску. Плунжери цих вилок складаються з центрального стрижня С, на якому власне н закріплена вилка, н порожніх поршнів П, які прямують в циліндрі.

Вилка В і В2 а також В5 і В6 щоб уникнути одночасного включення механічно зблоковані. На відміну від інших вилок ці вилки мають, крім дв х крайніх положень, також середнє фіксоване положення, яке здійснюється гідравлічно шляхом одночасного з'єднання обох порожнин циліндрів вилок з мережею високого тиску.

Переваги розподільних парових мереж низького тиску (014 - 3 4 ати) в порівнянні з мережами високого тиску наступні: а) менші тепло-втрати на квадратний метр поверхні труби; б) менші втрати в результаті витоку при відведенні конденсату і при випуску повітря; в) менш часті пошкодження конденсатоотводчиков і клапанів; г) можливість більш простого зниження тиску пара біля будівель; д) більш низькі експлуатаційні витрати. Слід також зазначити, що при надмірному тиску в розподільній мережі до 3 4 ати перевищення тиску в радіаторах або інших нагрівальних приладах в результаті неправильного управління регулювальними кранами не настільки небезпечно, як в мережах високого тиску. Якщо надлишковий тиск перевищує 3 4 ати або більше величини допустимого робочого тиску для нагрівальних приладів і технологічного обладнання, то необхідна установка другого редукційного клапана або запобіжного пристрою.

Переважна більшість промислових підприємств можна приєднувати до газопроводів як середнього, так і високого тиску, що виключає необхідність в паралельному прокладанні по вулицях і проїздах газопроводів високого та середнього тисків. Якщо в частині міста можлива прокладка газопроводів тільки середнього тиску або вона бажана через великої кількості вбудованих в житлові та громадські будівлі опалювальних котелень, тоді в цій частині проектують газопроводи середнього тиску, які з'єднують послідовно через головні ГРП (ГГРП) з мережею високого тиску, що розташовується в іншій частині міста.

Переважна більшість промислових підприємств можна приєднувати до газопроводів як середнього, так і високого тиску, що виключає необхідність паралельного прокладання вулицями і проїздами газопроводів високого та середнього тиску. Якщо в частині міста можлива прокладка газопроводів тільки середнього тиску або вона бажана через великої кількості шафових ГРП, що встановлюються на стінах житлових і громадських будівель, тоді в цій частині проектують газопроводи середнього тиску, які з'єднують послідовно через головні ГРП (ГГРП) з мережею високої тиску, що розташовується в іншій частині міста.

Верхній рівень складають газопроводи високого тиску. Вони складають головний стрижень міської газової мережі. Мережа високого тиску гідравлічно з'єднується з іншою частиною системи через регулятори тиску, оснащені запобіжними пристроями, що запобігають підвищення тиску після регуляторів.

Схема газових мереж систем з ГРП (а і з КРП (б. РП розміщений в опалювальному шафі на стіні будівлі або поблизу нього. По мережах високого тиску газ передають промисловим споживачам і мережевим КРП. Мережа значно розгалужена з кільцювання. Можливий варіант, що складається з двох ступенів: СВД і ССД.

Газифіковані котельні можуть розміщуватися в окремих неварта будівлях або всередині виробничих, комунальних, житлових, громадських будівель, дитячих і лікувальних установ, навчальних закладів та видовищних підприємств. в таких котелень має бути самостійний вихід, не пов'язаний з виходами з інших приміщень. при газопостачанні котелень від мереж високого тиску (від 3 до 6 кг /см2) газо регуляторні установки повинні розміщуватися зовні будівель в шафах.

Застосування газопроводів високого тиску при двоступеневою системою виправдовується тільки при отриманні газу (без додаткового компримування ) під тиском 20 - 25 кг /еж2 і вище. Це можливо, коли населений пункт розташований поблизу від траси далекого газопроводу, що знаходиться під високим тиском. В цьому випадку газгольдери будують на той же тиск, під яким працює дальній газопровід (зазвичай 20 - 50 кг /см2), і мережі середнього тиску замінюють мережами високого тиску.

Сучасні схеми міських систем газопостачання мають яскраво виражену ієрархічність в побудові, яка ув'язується з наведеної вище класифікацією газопроводів по тиску. Верхній ієрархічний рівень складають газопроводи високого тиску. Вони складають головний кістяк міської газової мережі. Мережа високого тиску повинна бути, як правило, резервована, лише для невеликих систем можна обмежитися тупиковими схемами. Резервують мережі кільцюванням або дублюванням з обов'язковою перевіркою пропускної здатності при найбільш напружених гідравлічних режимах. Мережа високого тиску гідравлічно з'єднується з іншою частиною системи через регулятори тиску, оснащені запобіжними пристроями, що запобігають підвищення тиску після регуляторів. Таким чином, вся система поділяється на кілька ієрархічних рівнів, на кожному рівні автоматично підтримується певний тиск газу. З переходом на більш низький ієрархічний рівень тиск газу дросселируется на клапанах регуляторів, які підтримують тиск після себе постійним.

Але в процесі газифікації через складність розвитку системи і підвищеної небезпеки при експлуатації проекти були переглянуті і прийнята двоступенева схема. Справді при постачанні газом від газопроводів високого або середнього тиску в районах одноповерхової забудови доводиться для кожного будинку робити введення високого або середнього тиску і встановлювати свій регулятор, так як об'єднати декілька будинків вельми важко через прокладки газопроводів по забудованим і озеленених територій. Тому така схема є дорогий і до того ж більш складною в експлуатації. Якщо ж до мереж високого тиску доводиться приєднувати багатоповерхові будинки, то в ряді випадків на кожну групу будинків потрібно встановлювати регуляторний пункт (ГРП) або регулятори розміщувати в декількох шафах (ШРП), що також незручно і дорого.

Сучасні схеми міських систем газопостачання мають яскраво виражену ієрархічність в побудові, яка ув'язується з наведеної вище класифікацією газопроводів по тиску. Верхній ієрархічний рівень складають газопроводи високого тиску. Вони складають головний кістяк міської газової мережі. Мережа високого тиску повинна бути, як правило, резервована, лише для невеликих систем можна обмежитися тупиковими схемами. Резервують мережі кільцюванням або дублюванням з обов'язковою перевіркою пропускної здатності при найбільш напружених гідравлічних режимах. Мережа високого тиску гідравлічно з'єднується з іншою частиною системи через регулятори тиску, оснащені запобіжними пристроями, що запобігають підвищення тиску після регуляторів. Таким чином, вся система поділяється на кілька ієрархічних рівнів, на кожному рівні автоматично підтримується певний тиск газу. З переходом на більш низький ієрархічний рівень тиск газу дросселируется на клапанах регуляторів, які підтримують тиск після себе постійним.