А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сертифікат - відповідність

Сертифікат відповідності - це документ, виданий за правилами системи сертифікації, який повідомляє, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція (процес, послуга) відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу. Сертифікат може ставитися до всіх вимог стандарту, а також окремих розділів або конкретним характеристикам продукту, що чітко обмовляється в самому документі. Інформація, яка надається в сертифікаті, повинна забезпечити можливість порівняння її з результатами випробувань, на основі яких він виданий.

Сертифікат відповідності виданий йому на три роки. У відповідності до цієї системи і будується вся робота центру.

Сертифікат відповідності видає заявнику Центральний орган Системи або орган по сертифікації на основі ліцензійної угоди з Центральним органом; вони встановлюють і термін дії сертифіката.
 Сертифікат відповідності - документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів і умов договорів.

Сертифікати відповідності для обов'язкової та добровільної сертифікації мають різні форми. Свою форму мають сертифікати на системи якості та виробництва.

Сертифікат відповідності - це документ, виданий за правилами системи сертифікації, який повідомляє, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція (процес, послуга) відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу. Сертифікат може ставитися до всіх вимог стандарту, а також окремих розділів або конкретним характеристикам продукту, що чітко обмовляється в самому документі. Інформація, яка надається в сертифікаті, повинна забезпечити можливість порівняння її з результатами випробувань, на основі яких він виданий.

Сертифікат відповідності - назва документа, яким завершується процес сертифікації. Ця назва єдине для сертифікатів, які видаються в системах обов'язкової та добровільної сертифікації. Порядок і умови оформлення, видачі та реєстрації сертифікатів встановлюється в кожній системі сертифікації.

Сертифікат відповідності повинен додаватися обов'язково.

Сертифікат відповідності є основним документом, що підтверджує відповідність продукції встановленим нормативним вимогам. При сертифікації партії або окремого вироби сертифіката, який не встановлюється. При сертифікації серійного випуску продукції сертифікат видається на термін, що встановлюється рішенням ОС, але не більше ніж на три роки.

Сертифікат відповідності видається заявнику центральним органом Системи або органом по сертифікації на основі ліцензійної угоди з центральним органом Системи. Термін дії сертифіката відповідності встановлюється органом, що його органом.

Сертифікат відповідності - назва документа, яким завершується процес сертифікації. Ця назва єдине для сертифікатів, які видаються в системах обов'язкової та добровільної сертифікації. Порядок і умови оформлення, видачі та реєстрації сертифікатів встановлюється в кожній системі сертифікації. Знак відповідності - зареєстрований в установленому порядку знак, яким за правилами, встановленими в даній системі сертифікації, підтверджується відповідність маркованої їм продукції встановленим вимогам. Знак відповідності повинен бути зареєстрований в установленому порядку в Держстандарті РФ.

Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Сертифікат відповідності оформляють на офіційному бланку. Як правило, він містить інформацію про орган, що видав сертифікат, заявника, сертифікованої продукції (процесі, послузі), нормативних документах, на відповідність яким проведена сертифікація. Сертифікат підписують особи, уповноважені органом по сертифікації, і видають його заявнику.

Сертифікат відповідності (паспорт безпеки) - документ, який засвідчує, що організація роботи на виробничому об'єкті і його фактичний стан відповідають вимогам з охорони праці.

Сертифікат відповідності - документ, виданий відповідно до правил Системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Сертифікат відповідності видається на кожен зразок.

Сертифікат відповідності на систему якості діє не більше трьох років з моменту його реєстрації.

Сертифікат відповідності - документ, виданий відповідно до правил Системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Сертифікат відповідності видається на кожен зразок.

Сертифікати відповідності для обов'язкової та добровільної сертифікації мають різні форми (дод. Сертифікат відповідності на систему якості діє не більше трьох років з моменту його реєстрації. Сертифікат відповідності оформляють, як правило, на конкретне найменування продукції. При оформленні сертифіката на кілька найменувань однорідної продукції оформляється додаток до сертифіката відповідності встановленої форми, в якому наводиться перелік найменувань однорідної продукції. В одну групу можуть бути включені кілька найменувань продукції, якщо вони випускаються одним виробником і сертифіковані за одним і тим же вимогам виходячи з наявності єдиного нормативного документа на цю продукцію. При цьому враховують ідентичність рецептури щодо компонентного складу і способу виготовлення, однорідність сировини, а також інші фактори, що впливають на безпеку готової продукції.

Сертифікат відповідності - це документ, виданий за правилами системи сертифікації, який повідомляє, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція (процес, послуга) відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу. сертифікат може ставитися до всіх вимог стандарту, а також окремих розділів або конкретним характеристикам продукту, що чітко обмовляється в самому документі. Інформація, яка надається в сертифікаті, повинна забезпечити можливість порівняння її з результатами випробувань, на основі яких він виданий.

Сертифікат відповідності (сертифікат) - документ, виданий за правилами системи сертифікації, є підтвердженням відповідності сертифікованої продукції встановленим вимогам.
 Сертифікат відповідності - документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів і умов договорів.

Сертифікати відповідності для обов'язкової та добровільної сертифікації мають різні форми. Свою форму мають сертифікати на системи якості та виробництва.

Сертифікат відповідності діє на території, підведені-етвенной органу з сертифікації, який видав сертифікат, і видається терміном на 1 рік; при необхідності він може бути продовжений.

Сертифікати відповідності, що діють на території визна ного регіону, оформляються органом по сертифікації етогс регіону.

Сертифікат відповідності видається терміном до 3 років, 1 раз на рік проводиться інспекційний контроль продукції, що має сертифікат. Існує 10 схем сертифікації; чим складніше схема сертифікації, тим більше гарантій безпеки продукції.

Сертифікати відповідності гарантують безпеку товару для здоров'я людини і довкілля.

Сертифікат відповідності I категорії видається, якщо атестовано не менше 90 відсотків наявних на виробничому об'єкті робочих місць, а на інші робочі місця представлені документи про організаційно-технічних заходах, проведення яких забезпечує їх атестацію протягом 6 місяців після видачі сертифіката відповідності.

Сертифікат відповідності II категорії видається, якщо атестовано не менше 75 відсотків наявних на виробничому об'єкті робочих місць, а на інші робочі місця представлені документи про організаційно-технічних заходах, проведення яких забезпечує їх атестацію протягом року після видачі сертифіката відповідності.

Сертифікат відповідності III категорії видається, якщо атестовано не менше 50 відсотків робочих місць, а решта будуть атестовані протягом двох років після видачі сертифіката відповідності.

Сертифікат відповідності категорії I видається, якщо атестовано не менше 90 відсотків наявних на виробничому об'єкті робочих місць, а на інші робочі місця представлені документи про організаційно-технічних заходах, проведення яких забезпечує їх атестацію протягом 6 місяців після видачі сертифіката відповідності.

Сертифікат відповідності категорії II видається, якщо атестовано не менше 75 відсотків наявних на виробничому об'єкті робочих місць, а на інші робочі місця представлені документи про організаційно-технічних заходах, проведення яких забезпечує їх атестацію протягом року після видачі сертифіката відповідності.

Сертифікат відповідності категорії III видається, якщо атестовано не менше 50 відсотків наявних на виробничому об'єкті робочих місць, а на інші робочі місця представлені документи про організаційно-технічних заходах, проведення яких забезпечує їх атестацію протягом двох років після видачі сертифіката відповідності.

Сертифікатом відповідності називають документ, який видається після проведення сертифікації. У ньому вказується, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Якщо сертифікат відповідності - документ, що видається незацікавленої організацією (ОС), то декларація - це виражене у встановленій формі волевиявлення зацікавленої особи, спрямоване на виникнення у нього права на реалізацію відповідної продукції. Декларація може бути визнана недійсною на підставі ст. 168 Цивільного кодексу РФ як що не відповідає вимогам закону, якщо зазначені в ній відомості про продукцію не відповідають встановленим вимогам. Декларація в цьому випадку вважається нікчемною (недійсною) з моменту її складання і не має юридичних наслідків, а її реєстрація може бути анульована.

Отримання сертифікату відповідності на систему якості вимогам стандарту ІСО 9002 дасть підстави колективу комбінату сподіватися на підвищення довіри замовників до стабільності якості продукції, що випускається комбінатом металопродукції, на закріплення існуючих і освоєння нових ринків збуту.

Форма сертифіката відповідності затверджується федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Копія сертифіката відповідності повинна додаватися до паспорта котла.

Копії сертифіката відповідності та дозволу Держнаглядохоронпраці України на застосування повинні додаватися до паспорта горілчаного пристрою.

Вид сертифіката відповідності і термін його дії встановлюються правилами системи сертифікації.

Вид сертифіката відповідності і термін його дії встановлюються правилами системи сертифікації. Як правило, на продукцію дію сертифіката поширюється на термін її служби, експлуатації або реалізації, послуги - до 3 років, системи якості підприємств - 3 роки, персонал - 5 років.

Форма сертифіката відповідності затверджується федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Видача сертифіката відповідності на продукцію без сертифікату пожежної безпеки в разі, якщо сертифікат пожежної безпеки обов'язковий, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Форма сертифіката відповідності затверджується федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Наявність сертифіката відповідності та дозволу повинно відображатися в паспортах (формулярах) обладнання.

Копія сертифіката відповідності повинна додаватися до паспорта котла.