А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сепаратор - ступінь

Сепаратор II ступені (рис. 2112) забезпечений трьома штуцерами введення, уголковой насадкою і двома пеноза-підтримувальної сітками в кінці апарату. У робочому обсязі сепаратора змонтовані л-образні пластини з відбором газу через трубки в верхню частину апарату. Конструктивна відмінність сепараторів II і III ступенів полягає в тому, що на третьому щаблі відсутні розділяють пластини, і вона не оснащена системою ТГК.

Сепаратор I ступені С-1 складається з двох ємностей: через верхню проходить газ, в нижній збирається отсепаріро-ванна рідина. В лінію 33 суміш надходить від сепараторів II ступені. Для автоматичного регулювання вентиля 30 використовується система, що включає камеру 31 з датчиками верхнього, робочого та нижнього рівня, обв'язують трубопроводи з кранами і регулятори рівня.

З сепаратора I ступеня 13 розчин сечовини, що містить залишкову кількість карбамат амонію, надходить послідовно в підігрівач 17 і сепаратор II ступені 21 що працюють під тиском, близьким до атмосферного. У цих апаратах залишився карбонат повністю розкладається на аміак і двоокис вуглецю.

Після сепараторів II ступені на вході в кожух теплообмінника при тиску р361 ата і температурі 13 - 8 С вміст водяної пари в газі приблизно буде 007 г /м3 і додаткової конденсації водяної пари з газу не відбудеться.

Навантаження сепараторів II ступені невелика, і вони працюють в гравітаційному режимі.

У сепараторі II ступені рідина, що утворилася при конденсації і охолодження пари з сепаратора I ступеня, відділяється від циркуляційного газу та газоподібних продуктів реакції. Рівень розділу фаз в сепараторах підтримується автоматично на певній висоті за допомогою відповідних регуляторів.

У сепараторі I ступеня (гравітаційному горизонтального типу з вбудованими перегородками) відбувається відділення вільної рідини від газу в Внаслідок зменшення швидкості його руху. Тиск в ньому контролюється манометром і перетворюється в пневматичний сигнал датчиком з реєстрацією на вторинному приладі, встановленому на щиті диспетчера. Температура в сепараторі контролюється термометром і регулюється на щиті диспетчера датчиком, встановленим на сепараторі. Рівень рідини в сепараторі регулюється клапаном. Для контролю за рівнем служить індикатор з видачею сигналу на щит диспетчера. Для візуального спостереження передбачений дзеркальний рівнемір. Рідина обігрівається за допомогою змійовика, куди подається гарячий 60% - ний ДЕГ.

У сепараторі I ступені поділу відділяється відповідно 93 3/1 і 88 1 в сепараторі П ступені поділу відділяється 4 9 і 6 3% розчинника.

Високонапірна система спільного збору нафти і газу з централізованої багатоступінчастої сепарацией. Газ з сепараторів I ступені після охолодження направляється в газопровід і до місць споживання транспортується під власним тиском, а газ наступних ступенів надходить на газопереробний завод ГПЗ.

Низька ефективність сепаратора I ступеня призводить до збільшення кількості рідини в теплообміннику ТХУ. Плівка рідини на внутрішній поверхні теплообмінника істотно погіршує теплообмін, так як тепловий опір плівки конденсату впливає на коефіцієнт теплопередачі. За даними роботи[19], Тепловий опір кон-денсатной плівки знижує розрахунковий коефіцієнт теплопередачі в 1 5 - 2 рази.

МПа в сепараторах 1-й ступені відбувається відділення частини газу, що транспортується потім на ГПЗ безкомпресорним способом.

Відокремилася в сепараторі I ступені рідина накопичується в трифазному сепараторі, а газ прямує в теплообмінник, перед яким впорскується метанол. В теплообміннику пластовий газ проходить по трубному простору, холодний - по міжтрубному.

Відокремилася в сепараторі I ступені рідина накопичується в трехфазном сепараторі, а газ прямує в теплообмінник, перед яким всприсківают метанол. В теплообміннику пластовий газ проходить по трубному простору, холодний - по міжтрубному.

Відокремилися в сепараторі I ступені рідини (конденсат і насичений метанол) надходять в трифазний сепаратор, в якому шляхом відстоювання при температурі - 10 С відбувається поділ рідини по щільності. Кількість конденсату, що виходить з трифазного сепаратора, змиритися лічильником і реєструється на щиті диспетчера. Конденсат після виміру направляється в конденсатопровод. Для регулювання рівня метанолу в трифазному сепараторі передбачені рівнемір і регулюючий клапан, встановлений на лінії скидання метанолу в блок виветрівателя на складі метанолу. Пневмосигнала з рівнеміра подається на щит диспетчера.

Відокремилися в сепараторі I ступені рідини (конденсат і насичений метанол) надходять в трифазний сепаратор, в якому шляхом відстоювання при температурі - 10 С відбувається поділ рідини по щільності. Кількість конденсату, що виходить з трифазного сепаратора, змиритися лічильником і реєструється на щиті диспетчера. Конденсат після виміру направляється в конденсатопровод. Для регулювання рівня метанолу в трифазному сепараторі передбачені рівнемір і регулюючий клапан, встановлений на лінії скидання метанолу в блок виветрівателя на складі метанолу. Пневмо-вихід з рівнеміра подається для сигналізації на щит диспетчера. 
Газопарові фаза з сепаратора I ступеня після охолодження до температури близько 40 ° С переходить в сепаратор II ступені, що працює при тому ж тиску, що і сепаратор I ступені.

Сухий газ з сепаратора II ступені через теплообмінник (або минаючи його в залежності від температури) направляється на завмер. Тиск після цього сепаратора реєструється манометром, перетворюється датчиком і передається на щит диспетчера.

Рідка фаза з сепаратора I ступеня, що складається з водного і вуглеводневого конденсату, подається на поділ в трифазний сепаратор I ступені. Установка регенерації ДЕГ складається з теплообмінника 8 отпарной колони 7 котла-випарника, холодильника і ємностей для насиченого і регенерованого розчинів ДЕГ.

Сухий газ з сепаратора II ступені через теплообмінник (або минаючи його в залежності від температури) направляється на завмер. Тиск після цього сепаратора реєструється манометром, перетворюється датчиком і передається на щит диспетчера. Температура контролюється на місці термометром, перетворюється датчиком і також реєструється на щиті диспетчера з видачею звукового сигналу при перевищенні температури. Витрата газу, який вираховується за допомогою ЕОМ, реєструється на диспетчерському пункті.

Нафтовий газ з сепараторів I ступені С-1 і гази з інших ступенів нафти надходять на комплекс споруд підготовки газу.

На ЦПС перед сепараторами I ступеня в продукцію свердловин подається реагент-деемульгатор і вода, яка повертається з апаратів глибокого зневоднення і знесолення. У сепараторах С-1 вся суміш перемішується, газ відділяється від рідини. Далі рідина надходить в сепаратори С-2 другого ступеня сепарації, на якій підтримується мінімально необхідний тиск для подачі газу на компресорну станцію установки підготовки газу. Далі рідина, як і за першим варіантом, проходить апарати попереднього скидання води і насосами перекачується через теплообмінник Т-1 трубчасту піч П-2 в відстійники 0 - 2 зневоднення нафти, перед якими в потік вводиться реагент. Після апаратів 0 - 2 в нафту додається підігріта прісна вода, і вся суміш надходить в електродегідратор Е-1 для знесолення нафти. Знесолена і зневоднена нафту подається в апарат С-3 гарячої сепарації для остаточного розм-зирования. З метою отримання нафти необхідної пружності парів може застосовуватися горячевакуумная сепарація, поєднувати з підготовкою газу, а також один з відомих методів стабілізації нафти. Далі нафту, газ і вода повторюють схему першого варіанту збору підготовки продукції свердловин.

Насичений розчин Дега з сепараторів II ступені совме стно з конденсатом при тиску 3 МПа направляється в дефлегматор випаровуванню колони, де нагрівається за рахунок тепла парової фази. При цьому відбувається конденсація частини випаровується ВЛЗГР з розчину Дега. З дефлегматора конденсат з насичені розчином Дега направляється на установки підготовки конденсату.

Постійний рівень рідини в сепараторі II ступені підтримується регулятором рівня типу РУМ-2 вторинним приладом з регулятором і регулюючим клапаном, встановленим на нагнітальній лінії насоса, що подає плав сечовини в грануляційної вежу. Рівень в збірнику конденсату вторинної пари регулюють з допомогою регулятора рівня типу рукций, вторинного приладу і регулюючого клапана.

Схема автоматики цеху аміачної селітри. II ступеня; 35 - сепаратор I ступені; 37 - жолоб для плаву; 38 - бак для плаву; 39 - розпилювач: 40 - сепаратор II ступеня; 4 1 - барометричний бак.

Принципова уніфікована схема комплексів збору і підготовки продукції свердловин (I варіант. Нафтовий газ, що відокремився в сепараторах I ступені, під власним тиском надходить на прийом компресорів II ступеня стиснення; газ, що відокремився в апаратах установки ПІДГОТОВЦІ нафти, - на прийом компресорів I ступеня стиснення, а з апаратів гарячої сепарації нафти газ прямує по газопроводах на комплекс споруд по підготовці газу.

З підігрівача па-рожідкостная суміш надходить в сепаратор I ступені 13 в якому відбувається відділення газової фази від розчину сечовини. Далі газову суміш направляють в конденсатор I ступені 14 де утворюється водний розчин карбамат амонію.

Таким чином, більшу частину часу сепаратори I ступені були обводнені, що призвело до погіршення роботи сепараторів П ступені. 
Схема безперервного вилуговування бокситів в автоматизований -. ної батареї. Внаслідок різкого зниження тиску пульпа в сепараторі I ступені закипає, що утворився в ньому пар направляють в підігрівачі первинного нагріву вихідної пульпи. Низькотемпературний пар сепаратора другого ступеня використовують для підігріву води, необхідної для промивання шламу.

Газ з конденсатом зі свердловини /через сепаратор I ступені 2 технологічної лінії групового-пункту промислу (скидання конденсату перекритий) надходять в теплообмінник 3 і далі через штуцер 7 в дослідний сепаратор 5 в якому відділяється конденсат при заданих тиску і температурі. Потім отсепарирован газ через регуліруемийг штуцер 8 направляється або через теплообмінник 3 (холодний режим), або безпосередньо в промисловий сепаратор 4 (гарячий режим) і далі в газосборний колектор. Конденсат після виміру його кількості по колектору 10 зливається в-резервуар.

Спостереження за роботою ТГК від маніфольдного блоку до сепаратора I ступеня (довжина 70 м, діаметр 65 мм) показали, що на цій ділянці пінна структура значною мірою підготовлена до розшарування.

Потім цю колону дренируют, регулятор рівня в сепараторі I ступені переводять з автоматичного управління на ручне і повільно скидають тиск в обох ступенях дистиляції. Далі дренируют підігрівачі, а якщо необхідно-конденсатор і зрівняльну ємність II ступені. Комунікації і насоси промиваються водою. Після спорожнення колони синтезу її продувають невеликою кількістю азоту. Нарешті, припиняють подачу пари в підігрівачі, паровісорочки і змійовики апаратів, а також подачу води до регуляторів рівня.

Розміщення всмоктуючих і відвідних трактів газотурбінного агрегату (на прикладі ГТ-6-750. В (внаслідок збільшення швидкості газового потоку-наприклад, в сепараторі I ступені приблизно в 20 разів (у порівнянні зі швидкостями, використовуваними в сучасних апаратах) призвело до зменшення питомої о-б'ем сепаратора більш ніж в 55 разів. Замість сепаратора діаметром 1000 мм, довжиною 7000 мм і продуктивністю 0 5 млн. М3 /добу створений сепаратор (рис. 72) діаметром 377 мм, довжиною 1700 мм і продуктивністю 1 млн. М3 /добу.

Суміш конденсату, газу та води зі збірних пунктів і сепараторів I ступені установки НТС з тиском 8 1 МПа надходить в горизонтальні роздільники Р-2 де відбувається розшарування конденсату і води.

Вуглеводні, що знаходяться в газі в пароподібному стані, в сепараторі I ступені не відокремлюються. Щоб витягти з газу все порівняно легко конденсуються компоненти, необхідно знизити в сепараторах температуру газу.

Після I ступені сепарації і охолодження в теплообміннику 2 газ проходить сепаратор II ступені 3 для видалення конденсату, що виділився в результаті зниження температури газу. Після використання холоду в теплообміннику 2 газ надходить в компресор детандера 5 і дожимается додатковим компресором 6 перед подачею в магістральний трубопровід. Конденсат після всіх ступенів сепарації об'єднується і після відділення з нього газів направляється на ГПЗ. Виділилися гази подаються на лінію всмоктування компресора детандера.

У сепараторі II ступені рідина, що утворилася при конденсації і охолодження пари з сепаратора I ступеня, відділяється від циркуляційного газу та газоподібних продуктів реакції. Рівень розділу фаз в сепараторах підтримується автоматично на певній висоті за допомогою відповідних регуляторів.

Залежність пересичення від часу. НТС застосовують після того, як газ звільняється від основної маси крапельної суспензії в сепараторі I ступеня (каплеот-поділ) без зміни тиску і температури.

Суспензія після сепарації III ступеня змішується з відтоком V ступеня для промивання і надходить на сепаратори IV ступеня.

Плав з колони 5 пройшовши підігрівач 7 надходить при температурі 160 С в сепаратор I ступені 6 в якому розділяються рідка і газоподібна фази. У промивної колоні з газу вимивається діоксид вуглецю і утворюється водний розчин амонійних солей, а газоподібний аміак відводять з верхньої частини колони і після скраплення в холодильнику-конденсаторі 10 повертають в процес. У колоні II ступені відбувається подальше розкладання карбамат до аміаку і діоксиду вуглецю і утворення водного розчину карбонату і бікарбонату амонію. Розчин карбаміду з сепаратора II ступені 14 збирається в збірнику 16 і подається на упарювання послідовно в вакуум-апарати I та II ступенів при температурі 140 С і тиску 0003 МПа.

Газопарові фаза з сепаратора I ступеня після охолодження до температури близько 40 ° С переходить в сепаратор II ступені, що працює при тому ж тиску, що і сепаратор I ступені.

Контрольний пристрій розташовано в частині, найбільш схильною до дії корозії, тобто між маніфольди і сепаратором I ступені. В цьому сепараторі (гравітаційному горизонтального типу з вбудованими перегородками) відбувається відділення вільної рідини від газу в результаті зменшення швидкості його руху. Тиск в ньому контролюється манометром і перетворюється в пневматичний сигнал датчиком з реєстрацією на вторинному приладі, встановленому на щиті диспетчера. Температура в сепараторі контролюється термометром і регулюється на щиті диспетчера датчиком, встановленим на сепараторі. Рівень рідини в сепараторі регулюється клапаном. Для контролю за рівнем служить індикатор з видачею сигналу на щит диспетчера. Для візуального спостереження передбачений дзеркальний рівнемір. Рідина обігрівається за допомогою змійовика, куди подається гарячий 60% - ний ДЕГ.

У цих схемах реагент-деемульгатор і гарячу воду з відстійників зневоднення нафти подають в трубопровід перед сепараторами I ступеня. Вільну воду відводять з сепараторів I ступені пли апаратів попереднього скидання, а частково зневоднена нафту під тиском сепарації проходить блок нагріву, трубопровід-каплеобразователь, і остаточно її зневоднюють в відстійниках. Потім газонасичених зневоднених нафту змішують з аналогічним потоком безводної нафти, що пройшла лише I ступінь сепарації, і відкачують насосами на ЦППС, де відбувається сепарація нафти II і III ступеня перед надходженням її в магістральні трубопроводи. Газ II і III ступенів на ЦПСС використовують на власні потреби пли подають на ГПЗ.

У першому місці випаровування нафту при тиску 049 МПа нагрівається в теплообмінниках до 129 С і надходить в сепаратор I ступені з тарілками вгорі. На тарілки подається вода для відділення водорозчинних сполук.

Газ під тиском 130 ат, що надходить зі свердловин, подається на груповий пункт збору природного газу - в сепаратор I ступеня 1 де з нього виділяються механічні домішки, капельножидкими вода і вуглеводневий конденсат. Для запобігання гідратоутворення в газопровід після сепаратора I ступеня впорскується 90% розчин ДЕГ.

Перегонка нафти за схемою з попередніми одноразовим (а і дворазовим (б випаровуванням. | Матеріальний баланс дворазового попереднього випаровування нафти за схемою, наведеною на 11 - 5 6 (в кмоль /год. Знесолена і зневоднена нафту після електродегідратора при тиску 039 МПа нагрівається в теплообменниках до 269 с і надходить в сепаратор II ступені, звідки рідка фаза подається в піч і далі в колону. частина парової фази з сепаратора надходить в випарну секцію змійовика печі, а інша частина, минаючи піч, разом з легкими бензиновими фракціями подається в низ основний ректифікаційної колони. Матеріальний баланс дворазового попереднього випаровування нафти наведено в табл. II 1.2 з якої видно, що в низ основний колони ректифікації разом з легкими бензиновими фракціями надходить значна кількість водяної пари, що виконує роль відгінних парів.

з сепаратора I ступеня 13 розчин сечовини, що містить залишкову кількість карбамат амонію, надходить послідовно в підігрівач 17 і сепаратор II ступені 21 що працюють під тиском, близьким до атмосферного. У цих апаратах залишився карбонат повністю розкладається на аміак і двоокис вуглецю.

Принципова схема обв'язки дослідницької апаратури і промислового устаткування при двоступеневої сепарації газу. Схема обв'язки дослідницької апаратури і промислового устаткування технологічної лінії групового пункту промислу показана на рис. VI 1.3. Газ з конденсатом з сепаратора I ступеня 2 (скидання конденсату перекритий) надходить в теплообмінник 3 і далі через штуцер 7 в дослідний сепаратор 5 в якому конденсат відділяється від газу при заданих тиску і температурі.

Газліфтна свердловина. Продукція свердловин разом з відпрацьованим газом надходить в групову вимірну установку (де проводиться періодичний завмер дебіту всіх свердловин куща), а потім в сепаратори I ступені сепарації, що знаходяться на території ДНС або НСП. З сепараторів I ступені видобувається продукція направляється в сепаратори II і III ступенів, з яких рідина надходить в установку комплексної підготовки нафти, де від нафти відділяються вода і механічні домішки.

Схема дослідної установки для руйнування стійких пен. Зібрана в першому відсіку газожидкостная суміш під дією розрідження, що створюється вакуумним насосом /, надходить через клапан 6 керований мембранної головкою 5 в сепаратор II ступені. Тут газова фаза вакуумним насосом видаляється з газорідинної суміші в атмосферу щодо відведення 9 а рідина через нагнітальний клапан 2 надходить в другій відсік ємності 4 і далі на прийом бурового насоса.

II ступеня; 35 - сепаратор I ступеня; 37 - жолоб для плаву; 38 - бак для плаву; 39 - розпилювач: 40 - сепаратор II ступеня; 4 1 - барометричний бак.