А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Семантична сила

Семантична сила ІПМ характеризує смисловиразітельние можливості ІПМ і показує, наскільки ІПМ поступається ПМ. Семантична сила тим більше, ніж: багатшими словниковий склад ІПМ і ширше його словотвірні можливості (створення нових слів, які відповідають новим поняттям); ширше використовуються засоби відображення парадигматичних і синтагматичних відносин між словами.

Розглянемо два рівня семантичної сили мови документів, пов'язані з етапами створення і розвитку методів машинної обробки документів.

Сімейство інформаційно-пошукових мов з різною семантичною силою, в яких синтагми є пов'язані лексичні одиниці.

Вище вже зазначалося, що для узкопредметного пошуку документів по сполученням багатьох характеристик найбільш зручні де-скріпторние мови, які мають порівняно більшою семантичної силою. Але саме такий тип інформаційного пошуку і є основним в практичній діяльності. Тому за останні 10 - 15 років дескрипторно ІПМ набули широкого поширення. В даний час вони застосовуються в переважній більшості механізованих і автоматизованих ІПС, тобто в таких системах, які реалізовані за допомогою лічильно-перфораційних машин і ЕЦОМ. У зв'язку з цим необхідно вказати, що при використанні дескрипторних ІПМ механізація і автоматизація інформаційного пошуку є в якійсь мірі суворою необхідністю, так як ручні методи реалізації такого пошуку досить неефективні.

Разом з тим проводяться з початку експлуатації системи випробування (П півріччя 1975 г.) показали, що частка похибок пошуку, обумовлених недостатньою семантичної силою ІПМ, відносно невелика і складає 27 1% від загального шуму і 4 6% - від загальних втрат. Основна ж частина пошукових невдач (відповідно 72 9% і 95 4%) обумовлена помилками, допущеними при індексуванні документів і запитів. На ці ж операції, як уже вказувалося падає основна частка витрат висококваліфікованого ручної праці, що відноситься до експлуатації ІПС.

Семантична сила ІПМ характеризує смисловиразітельние можливості ІПМ і показує, наскільки ІПМ поступається ПМ. Семантична сила тим більше, ніж: багатшими словниковий склад ІПМ і ширше його словотвірні можливості (створення нових слів, які відповідають новим поняттям); ширше використовуються засоби відображення парадигматичних і синтагматичних відносин між словами.

Теорія Холла ґрунтується на базових принципах семіотики і структуралізму, які передбачають, що будь-який смислове повідомлення конструюється з знаків, які можуть мати явні (denotative) і припускаються (connotative) смисли в залежності від вибору, який робить кодер. Смуток підкреслює семантичну силу закодованого тексту і розглядає сенс міцно впровадженим в текст.

Від базового тезауруса відрізняється більшою семантичної силою, великим лексичним багатством, що включає специфічні і жаргонні терміни і власні назви, значною кількістю прагматичних рішень, розвиненою парадигматика.

В інформаційному мові використовують методи, що дозволяють за допомогою спеціальних індексів визначити угруповання природної мови, що мають однаковий зміст. Відомості про існування цих угруповань дозволяють збільшити семантичну силу інформаційного мови і підвищити повноту видачі інформації за запитом.

Однак в даний час більшість дослідників в області інформаційного пошуку вважає, що семантична сила ІПС, що працюють в режимі автоматичного індексування, істотно нижче семантичної сили цих же систем, але при використанні в них ручної праці при складанні ПОД. Правда, семантична сила системи може лише побічно характеризувати якість обслуговування системою її абонентів.

Однак в даний час більшість дослідників в області інформаційного пошуку вважає, що семантична сила ІПС, що працюють в режимі автоматичного індексування, істотно нижче семантичної сили цих же систем, але при використанні в них ручної праці при складанні ПОД. Правда, семантична сила системи може лише побічно характеризувати якість обслуговування системою її абонентів.

Однак в даний час більшість дослідників в області інформаційного пошуку вважає, що семантична сила ІПС, що працюють в режимі автоматичного індексування, істотно нижче семантичної сили цих же систем, але при використанні в них ручної праці при складанні ПОД. Правда, семантична сила системи може лише побічно характеризувати якість обслуговування системою її абонентів.