А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Секція - звіт

Секція звітів повинна починатися з заголовка СЕКЦІЯ ЗВІТІВ, що закінчується точкою. За заголовком секції звітів слідують статті опису звітів, які супроводжуються статтями опису груп звітів, що входять в цей звіт.

Секція звітів служить для опису форми звітів, друкованих за результатами виконання програми.

Секція звітів (REPORT SECTION) служить для опису форми звітів, одержуваних за результатами виконаних програм.

Секція звітів призначена для опису звітів, які повинні створюватися цією програмою за допомогою засобів генератора звітів. Опис звіту дається у вигляді статті опису звіту, початок якій вказується за допомогою індикатора рівня ГО (опис Звіту), за якою слідує одна або кілька статей опису груп звіту. Група звіту є логічною одиницею інформації для звіту аналогічно тому, як логічна запис є одиницею інформації для файлу. 
У секції звітів описуються фізичні параметри формату звіту, характеристики даних, що складають звіт, і їх взаємозв'язок з форматом.

Формат кожного звіту визначається програмістом в секції звітів розділу даних, яка є останньою секцією цього розділу. Висновок звіту представляє, по суті, запис у вихідний файл, тому крім опису звіту в секції звітів програміст повинен забезпечити в секції файлів опис файлу (або максимум двох файлів), в який буде записуватися звіт. У розділі обладнання для цього файлу, як і будь-якого іншого файлу, повинен бути визначений тип якого призначає периферійного пристрою. Файл звітів - стандартний послідовний файл, з яким може бути призначено будь-який пристрій виводу, допустиме в Коболе.

Після цього слід клацнути на вільному місці в секції звіту, наприклад Page Header.

Діалог Diagram Selection and Scaling. | Результат виконання звіту по моделі BPwin в форматі  HTML . У лівій частині сторінки знаходиться фрейм з переліком секцій звіту. Якщо клацнути по найменуванню діаграми в списку, в правій частині з'являється обрана діаграма.

Кожне ім'я звіту має бути визначено статтею опису звіту (ГО) в секції звітів розділу даних.

Ім'я-звіту повинно бути унікальним, тому що рівень ГО є найвищим рівнем ієрархії в секції звітів. Ім'я-звіту повинно з'явитися у фразі ЗВІТ принаймні однієї статті опису файлу, в який буде записуватися звіт.

Розділ даних складається з чотирьох секцій: секції файлів, секції робочої пам'яті, секції зв'язку та секції звітів, які повинні слідувати в зазначеному порядку. Якщо секція не потрібна, вона може бути виключена з програми.

Розділ даних може включати чотири секції: секцію файлів, секцію робочої пам'яті, секцію зв'язку та секцію звітів. У секції файлів описуються файли, в тому числі і сортовані, або дані, що запам'ятовуються на зовнішніх носіях. У секції робочої пам'яті описуються константи і робочі поля, використовувані в програмі. У секцій зв'язку описується інформація, передана з однієї програми в іншу. У секції звітів описується вміст і формат друкованих документів, що створюються засобами укладача звітів.

Розділ даних може містити чотири секції: секцію файлів, секцію робочої пам'яті, секцію зв'язку та секцію звітів. Кожна секція починається з відповідного заголовка: СЕКЦІЯ Фото, СЕКЦІЯ РОБОЧОЇ-ПАМ'ЯТІ, СЕКЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ і СЕКЦІЯ ЗВІТІВ: Тема повинен закінчуватися крапкою.

Кожне ім'я звіту, заданий в операторі ЗАКІНЧИТИ, має бути визначено статтею опису звіту (ГО) в секції звітів розділу даних.

Ідентифікатор може бути визначений в будь-який секції розділу даних. З секції звітів в якості ідентифікатора можуть використовуватися тільки такі елементи: спеціальні регістри СЧЕТЧИК-СТРОК і СЧЕТЧИК-СТОРІНОК; лічильники суми того ж звіту, в якому з'являється фраза ДЖЕРЕЛО.

Таблиця містить секцію Тема для виведення заголовка звіту, зазначеного в процесі роботи Конструктора. Склад інших секцій звіту залежить від обраного типу звіту.

Секція звітів повинна починатися з заголовка СЕКЦІЯ ЗВІТІВ, що закінчується точкою. За заголовком секції звітів слідують статті опису звітів, які супроводжуються статтями опису груп звітів, що входять в цей звіт.

Ідентифікатор-1 і ідентифікатор-2 повинні представляти елементарні числові дані і можуть бути визначені в будь-який секції розділу даних. Якщо ідентифікатори визначені в секції звітів, вони повинні бути іменами лічильників суми. Лічильник суми, що є операндом фрази СУМА, може бути визначений в тій же групі звіту КЕРОВАНА кінцівка, яка містить дану фразу СУМА, або в групі звіту КЕРОВАНА кінцівка, яка знаходиться на більш низькому рівні в керуючої ієрархії даного звіту.
 Діалог Report Template Builder містить два списки і панель інструментів. У лівій частині діалогу міститься список можливих секцій звіту, відповідних типів об'єктів моделі, в правій - список секцій, включених до звіту. На рис. 314 показаний вид діалогу в середовищі BPwin.

Спеціальне поле повинно бути включено в строго певну секцію звіту.

Діалог Text Field Properties. При внесенні OLE-об'єкта виникає діалог Вставка об'єкта (Insert Object), рис. 326 в якому слід вказати або тип новостворюваного об'єкта, або ім'я файлу, що містить об'єкт. Якщо вставляється існуючий об'єкт, він буде доданий в секцію звіту, якщо новий - зголоситься відповідну програму для створення об'єкта.

Фраза СУМА може використовуватися тільки в описі груп звіту типу КЕРОВАНА кінцівка. Якщо до лічильника суми потрібно звернутися в розділі процедур або секції звітів розділу даних, в статті, що містить фразу СУМА, має бути вказано ім'я даного. Це ім'я відноситься до лічильника суми, а не до друкується даному, яке може визначатися цією статтею. Незалежно від того, зазначено в статті опису елементарного даного, що містить фразу СУМА, ім'я лічильника чи ні, фраза ШАБЛОН повинна бути вказана для кожного лічильника суми. У рядок літер шаблону для лічильника суми можуть бути включені літери редагування числових даних. Редагування лічильника відбувається тільки при виведенні його значення. У всіх інших операціях лічильник розглядається як числове елементарне дане, розмір якого визначається кількістю цифрових позицій в рядку літер шаблону.

Діалог Insert Group. Текстовий об'єкт в Crystal Reports може містити не тільки текст, а й поля бази даних, формули, спеціальні поля і параметри. Щоб внести до складу текстового об'єкта нове поле, потрібно спочатку створити його в будь-якої секції звіту, а потім, перебуваючи в режимі редагування, перемістити його (drag & drop) всередину текстового об'єкта.

Формат кожного звіту визначається програмістом в секції звітів розділу даних, яка є останньою секцією цього розділу. Висновок звіту представляє, по суті, запис у вихідний файл, тому крім опису звіту в секції звітів програміст повинен забезпечити в секції файлів опис файлу (або максимум двох файлів), в який буде записуватися звіт. У розділі обладнання для цього файлу, як і будь-якого іншого файлу, повинен бути визначений тип призначуваного периферійного пристрою. Файл звітів - стандартний послідовний файл, з яким може бути призначено будь-який пристрій виводу, допустиме в Коболе.

Розділ даних - третій розділ вихідної програми - служить для опису всієї інформації, яка повинна оброблятися робочою програмою. У загальному випадку розділ даних може містити чотири секції: секцію файлів, секцію робочої пам'яті, секцію зв'язку та секцію звітів. Наявність будь-який з цих секцій в програмі необов'язково, але ті, які присутні, повинні слідувати в перерахованому порядку. Якщо яка-небудь секція в програмі немає, заголовок секції також опускається. У секції файлів описуються файли або дані, що запам'ятовуються на носіях даних. У секції робочої пам'яті описуються необхідні константи, різніпроміжні поля. У секції зв'язку описується інформація, передана даною програмою з якоїсь іншої програми. У секції звітів описуються вміст і формат різних друкованих документів (звітів), які формуються і видаються в програмі.

Стаття опису групи звіту, як і стаття опису записи, починається про номери рівня 01 за яким, на відміну від статті опису записи, може не слідувати ім'я даного. Ім'я цього в статті опису групи звіту має бути присутнім тільки тоді, коли явно потрібна звернутися до цій групі звіту в секції звітів розділу даних або в розділі процедур. Подібно записи група звіту складається з елементарних даних, які можуть бути об'єднані в групові дані. Об'єднання елементарних даних в групове може використовуватися, наприклад, для вказівки одного номера рядка для всіх елементарних даних, підпорядкованих цьому груповому. У звіті, представленому на рис. 23 - 28 елементарними даними в групі звіту типу ФРАГМЕНТ (відзначена цифрою 3 або 4) є, наприклад, відділ, кількість покупок, тип покупки, вартість. Для опису трупи звіту використовуються чотири формату.

При внесенні поля бази даних доступні тільки перші дві кнопки. Для внесення поля в звіт потрібно вибрати поле в списку, перейти в режим внесення об'єкта (ліва кнопка на панелі інструментів діалогу Field Explorer) і клацнути на вільної частини будь-якої секції звіту.

Оператор генерувати забезпечує висновок звіту і виконує, зокрема, функції оператора ПИСАТИ. Подібно до того як в операторі ПИСАТИ програміст вказує ім'я запису вихідного файлу, в-операторі генерувати він повинен вказати ім'я групи звіту типу ФРАГМЕНТ. Групи звіту всіх інших типів виводяться генератором звітів автоматично на підставі інформації про формат звіту, про яку йдеться програмістом в секції звітів. При цьому збільшуються і, якщо потрібно, відновлюються лічильники, дані з вхідних файлів пересилаються в поля даних статті опису групи звіту, перевіряються керуючі дані і, коли виникає переривання управління, друкуються необхідні додаткові рядки, наприклад підсумкові.

Імена звітів можуть ставитися до звітів, які мають різні розміри і формат. Порядок перерахування імен звітів у фразі без - різний. Кожному імені звіту, вказаною в статті ОФ в секції файлів, повинна відповідати стаття опису звіту з індикатором рівня СО в секції звітів. Ім'я одного і того ж звіту може з'являтися у фразі ЗВІТ не більше, ніж в двох статтях опису файлів.

Розділ даних може включати чотири секції: секцію файлів, секцію робочої пам'яті, секцію зв'язку та секцію звітів. У секції файлів описуються файли, в тому числі і сортовані, або дані, що запам'ятовуються на зовнішніх носіях. У секції робочої пам'яті описуються константи і робочі поля, використовувані в програмі. У секцій зв'язку описується інформація, передана з однієї програми в іншу. У секції звітів описується вміст і формат друкованих документів, що створюються засобами укладача звітів.

Розділ даних - третій розділ вихідної програми - служить для опису всієї інформації, яка повинна оброблятися робочою програмою. У загальному випадку розділ даних може містити чотири секції: секцію файлів, секцію робочої пам'яті, секцію зв'язку та секцію звітів. Наявність будь-який з цих секцій в програмі необов'язково, але ті, які присутні, повинні слідувати в перерахованому порядку. Якщо яка-небудь секція в програмі немає, заголовок секції також опускається. У секції файлів описуються файли або дані, що запам'ятовуються на носіях даних. У секції робочої пам'яті описуються необхідні константи, різніпроміжні поля. У секції зв'язку описується інформація, передана даною програмою з якоїсь іншої програми. У секції звітів описуються вміст і формат різних друкованих документів (звітів), які формуються і видаються в програмі.