А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зараз велика увага

Зараз велика увага приділяється роботам по міжнародній стандартизації. Держстандарт проводить послідовну політику щодо забезпечення впровадження міжнародних стандартів на промислових підприємствах. У 1986 р було затверджено правила застосування стандартів ІСО (міжнародної організації зі стандартизації) і МЕК. Розроблено рекомендації щодо використання стандартів РЕВ.

Зараз велика увага в країні приділяється охороні навколишнього середовища. Які заходи вживаються для поліпшення благоустрою санітарного стану міст.

Зараз велика увага приділяється вдосконаленню наукового забезпечення агропромислового комплексу. У прийнятій з цього питання постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР поставлено завдання на основі тісної інтеграції науки з виробництвом домогтися високої віддачі і зростання економічної ефективності виробничо-технічного і наукового потенціалу агропромислового комплексу, здійснити перебудову наукового забезпечення агропромислового виробництва.

Зараз велика увага приділяється взаємопов'язані нормативним документам, що виставляють узгоджені вимоги до сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, методи визначення, технології, до продукції в цілому.

Нам треба приділити зараз велику увагу організаційним питанням - це важлива справа.

Схема відтворювального процесу. У нашій країні зараз велика увага приділяється формуванню ринкових відносин.

Статті містять доступний виклад ідей, що лежать в основі ряду нових напрямків в теорії нелінійних хвиль, яка нрівлекает зараз велику увагу фахівців самого різного профілю. Більшість глав збірки написані ініціаторами або активними учасниками відповідних досліджень, в число яких входять видатні американські вчені. Разом з тим перші глави носять вступний характер, що допомагає непідготовленому читачеві увійти в світ ідей, обговорюваних в книзі.

На жаль, широке застосування отрутохімікатів призводить до ряду небажаних наслідків. Тому зараз велика увага приділяється питанням наукового обгрунтування безпечного застосування пестицидів. До останнього часу напрямки досліджень зводилися до пошуку селективно діючих препаратів, які при використанні досить швидко розкладалися б до нетоксичних сполук, а також до розробки композицій, що забезпечують практичне застосування різних отрутохімікатів.

Післясходових гербіцидів вибіркової дії, безпечних для цукрових буряків, дуже мало. Тому зараз велика увага приділяється грунтовим гербіцидів кореневого дії. Однак грунтові гербіциди не завжди дають задовільні результати, так як їх дія залежить від зволоження ґрунту і її обробки.

Післясходових гербіцидів вибіркової дії, безпечних для цукрових буряків, дуже мало. Тому зараз велика увага приділяється грунтовим гербіцидів кореневого дії. Однак грунтові гербіциди не завжди дають удов-летворітельние результати, так як їх дія залежить від зволоження ґрунту і її обробки.

В даний час на ряді промислових підприємств нашої країни ведуться роботи по ІОУД, проте вони ще не носять систематизованого характеру і здійснюються різними методами. Не випадково цьому питанню приділяється зараз велику увагу. Створення єдиної схеми ІОУД і її застосування в практиці дозволяють забезпечити типізацію та уніфікацію проектних рішень по організації найбільш ефективного технологічного процесу формування та обробки облікових даних в умовах АСУП.

Для реалізації перспективних маркетингових технологій істотне значення має використання спеціальних блок-схем, алгоритмів і моделей, тобто формалізація процесу маркетингу. У всьому світі цьому напряму приділяється зараз велику увагу. Нами була зроблена спроба розробити практичні блок-схеми для всіх стадій і деяких операцій технології маркетингу.

Одним з перспективних напрямків вирішення екологічних проблем у виробництві емальованих проводів є технологія емалювання з розплаву, вперше розроблена в СРСР. Оскільки поліефірімідная ізоляція - найпоширеніший в світі тип електричної ізоляції емальованих проводів, питання розробки складів для емалювання з розплаву приділяється зараз велику увагу. При використанні для цієї мети поліефірізоціанурат-імідів досягається висока термостійкість ізоляції (температурний індекс 155 - 180) і в'язкість розплаву не більше 500 - 7000 мПа - с (що відповідає в'язкості лаків) при можливо низькій температурі. В'язкість, необхідна для емалювання з розплаву, досягається також при проведенні синтезу в присутності метилового або етилового ефіру діетиленгліколю в кількості 9 - 10% від маси вихідних компонентів з одночасним використанням невеликого надлишку поліспиртів[19]або при проведенні синтезу олігоефірізоціанурат-іміди в присутності вищих аліфатичних спиртів, наприклад деціло-вого.

Економічна відповідальність підприємств за використання коштів була невисока. Тому зараз велика увага приділяється залученню валютних ресурсів для інвестування на позикової основі.

Необхідно, щоб програми (curricula) вищих навчальних закладів відповідали зрослим вимогам до рівня підготовки науковців. Дуже важливо, щоб початківець мав найбільш повне уявлення про ту галузь науки, в якій він збирається працювати. Цілком природно, що цьому питанню приділяється зараз велику увагу.