А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Собівартість - перевезення

Собівартість перевезень є частиною їх вартості, так як вона служить базою для визначення тарифів. Однак між собівартістю перевезень і їх вартістю є кількісні і якісні відмінності.

Собівартість перевезень знижується при роботі автомобілів з причепами. Пояснюється це тим, що збільшення змінних витрат на 1 км пробігу та постійних на 1 ч роботи відбувається непропорційно зростанню продуктивності рухомого складу. Через меншої ваги причепа в порівнянні з автомобілем знижуються витрата палива, мастильних матеріалів, відрахування на відновлення і ремонт автомобільних шин в розрахунку на 1 т-км. Нижча ціна причепа зменшує розмір амортизаційних відрахувань на 1 т-км.

Собівартість перевезень складається з змінних і постійних витрат. До змінних витрат, що розраховується на 1 км пробігу автомашин, відносяться витрати на пальне, мастильні матеріали, технічне обслуговування та поточний ремонт машин, їх амортизацію, що обчислюється на 1000 км пробігу в процентах від початкової вартості машин, відновлення і ремонт шин. До постійних витрат, що розраховується на 1 автомобілі-чаї роботи машин, відносяться заробітна плата водіїв та слюсарів-установників (при доставці газу в балонах) і непрямі витрати. Середня тривалість перебування машини на лінії 1 5 зміни.

Собівартість перевезень - це величина витрат, яка припадає на 10 тонна - або пасажиро-кілометрів. Вона залежить від зростання вантажних і пасажирських перевезень, вдосконалення форм і методів експлуатаційної роботи, поліпшення використання технічних засобів залізниць.

Собівартість перевезень є найважливішим якісним показником роботи автотранспортного підприємства. Зниження собівартості перевезень водій може досягти перш за все застосуванням причепів і напівпричепів, підвищенням коефіцієнтів використання вантажопідйомності і пробігу автомобілів.

Собівартість перевезень є основним економічним показником, що відображає всі витрати з перевезень і рівень продуктивності автомобільного парку.

Собівартість перевезень є найважливішим якісним показником роботи автогосподарства.

Собівартість перевезень 1 т-км істотно залежить від вантажообігу дороги. Витрата палива на тягу поїздів при харчуванні електрифікованих ділянок від теплових електростанцій скорочується на 50 - 60%, по порівняно з паровою тягою; використовується при цьому переважно низькосортне паливо. При харчуванні електрифікованих ділянок від гідростанцій витрата палива зовсім відпадає. Кількість обслуговуючого персоналу при переході з парової тяги на електричну знижується в середньому на 24% - Сумарні експлуатаційні витрати при електрифікації залізниць зменшуються в цілому ряді випадків більш ніж на /8 в порівнянні з паровою тягою.

Собівартість перевезень є основним економічним показником, що відображає всі витрати з перевезень і рівень продуктивності автомобільного парку.

Собівартість перевезень є одним з найважливіших показників ефективності роботи підприємств залізниць. За локомотивному депо визначають планову і звітну собівартість узагальненого вимірника роботи - 1000 т-км брутто у всіх видах руху.

Собівартість перевезення і переробки вантажів знижена на 25 відсотків.

Основні показники розвитку всіх видів транспорту СРСР. Собівартість перевезень завдяки високому використанню технічних середовищ ств на залізницях СРСР найнижча в світі.

Собівартість перевезення за видами транспорту, 1967 г. 1. Собівартість перевезень водним транспортом істотно відрізняється не тільки по окремих річках або басейнах, але і по ділянках однієї й тієї ж річки в залежності від глибин, і за напрямками перевезення - вгору або вниз по річці, особливо на річках з швидкою течією.

Собівартість перевезень на відстані до 100 км включно прийнята по залізницях в збірних поїздах, понад 100 км в середньозважений поїзді. Коефіцієнти розраховані по відношенню до собівартості перевезень в збірному поїзді.

Собівартість перевезень істотно розрізняється по окремих дорогах мережі. Так, протягом ряду років собівартість вантажних перевезень найменшою була на Західно-Сибірської дорозі, приблизно на 25% нижче середньо-мережевий, настільки ж нижче і собівартість приведеної продукції. Найбільша собівартість вантажних перевезень на Далекосхідної дорозі, приблизно на 80% вище среднесетевой, настільки ж вище і собівартість приведеної продукції.

Собівартість перевезень тут також складається з двох доданків: перше а залишається постійним при зміні даного показника, друге Ьх змінюється прямо пропорційно його величині.

Собівартість перевезень в поїздах різного повідомлення може змінюватися в залежності від виду застосовуваної тяги. Так, застосування електротяги в приміських поїздах значно знижує собівартість перевезень приміських пасажирів.

Собівартість перевезень в частині, що складається з заробітної плати, змінюється обернено пропорційно величині продуктивності праці.

Собівартість перевезень, що є синтетичним показником, що характеризує виробничу діяльність автогосподарства, розраховується на 1 ткм.

Собівартість перевезень - виражена в грошовій формі величина експлуатаційних витрат транспортного підприємства, що припадають в середньому на одиницю продукції транспорту. На залізничному, річковому, морському і повітряному транспорті визначається як відношення величини експлуатаційних витрат з перевезень вантажів, що припадають в середньому на 1 тонно-кілометр вантажообігу. На автомобільному транспорті собівартість перевезень визначається для окремих видів транспортної роботи. За одиницю транспортної роботи приймаються: у разі перевезення на автомобілях, що працюють за тарифом за перевезену тонну, - I тонно-кілометр; з перевезень на автомобілях, що працюють за часовим тарифом, - 1 автомобілі-чаї.

Собівартість перевезень на залізничному транспорті промислових підприємств є важливим економічним показником.

Собівартість перевезень знизиться пропорційно підвищенню середньої продуктивності локомотива робочого парку д відповідно пропорційно зниженню експлуатаційних витрат, що залежать від чисельності рухомого складу.

Собівартість перевезень, залишаючись важливим показником, не характеризує в узагальненому вигляді ефективність виробництва на промисловому залізничному транспорті, тому відносну економію експлуатаційних витрат, слід зіставляти з можливими втратами в суміжних ланках матеріального виробництва та обігу.

Собівартість перевезення суховантажів в критих вагонах, напіввагонах та на платформах має незначні відмінності (за даними ІКТП на 1970 р собівартість різниться на 2 - 4%)[2]; тому розрахунки для цих вагонів об'єднані в одну групу.

Собівартість перевезень господарств промислового транспорту пов'язана з багатьма показниками. З наведеного переліку останні мають особливе значення. Функціональної називають такий зв'язок, коли кожному значенню показника (фактора) - аргументу відповідає строго певне значення досліджуваного показника - функції. Так, при відомих обсязі перевезень і сумі експлуатаційних витрат отримаємо цілком певний, єдине значення середньої собівартості перевезень.

У собівартості перевезень висока питома вага займають заробітна плата, а також витрати на паливо, електричну енергію, амортизацію, ремонт, що обумовлено специфікою транспорту, де переважна частина основних фондів знаходиться в русі.

Знизити собівартість перевезень можна в результаті використання потужних і економічних локомотивів, судів і автомашин, автоматизації та електрифікації залізниць, покращення шосейних доріг і умов судноплавства, механізації вантажно-но-розвантажувальних робіт, впровадження передових методів організації перевезень і праці.

Якщо собівартість перевезень в автотранспортному підприємстві визначається співвідношенням транспортних витрат на одиницю транспортної роботи[коп /( т-км) ], Слід провести перерахунок на одиницю об'єму перевезень.

Зміна витрат по перевезенню окремих родів вантажів в% до середньо-мережевим велічінам1. На собівартість перевезень впливає також розмір відправок. Перевезення дрібними відправками в середньому в 2 - 3 рази дорожче вагонних, так як гірше використовується вантажопідйомність вагонів і виникають додаткові великі витрати по їх сортуванні при відправленні та на шляху прямування. Трохи дешевше обходяться перевезення дрібних відправок в контейнерах у зв'язку зі скороченням витрат по сортуванню і поліпшенням умов для механізації вантажно-розвантажувальних робіт. Однак частина контейнерів повертається в вантажних напрямках порожніми до місць нового навантаження (наприклад, з Донбасу до Москви), що збільшує витрати на перевезення. Тому собівартість перевезення дрібних відправок в контейнерах в середньому приблизно в два рази вище, ніж вагонних. Великий ефект від застосування контейнерів отримують вантажовідправники, значно скорочуючи витрати на тару і упаковку.

Однак собівартість перевезення в дизель-поїздах дуже висока: в 1967 році вона дорівнювала 982 коп. 
На собівартість перевезень великий вплив робить рівень якісних показників використання рухомого складу.

Залежність собівартості від різних факторів. Оскільки собівартість перевезень залежить від обсягу виконаної роботи і витрачених на неї коштів, основною умовою її зниження є зростання продуктивності праці водіїв та інших працівників автотранспортних підприємств, економія матеріальних ресурсів (зниження витрат палива, матеріалів, запасних частин і т.п.), а також скорочення адміністративно-управлінських витрат шляхом раціоналізації управління автотранспортними підприємствами.

Знизити собівартість перевезень на морському транспорті приблизно на 26 відсотків.

Наведені витрати при перевезенні в цистернах (в коп. На 10 т. | Найкоротші відстані перевезення (в км. | Наведені витрати по початково-кінцевим операціях (в руб. На 10 т. Визначити собівартість перевезення 10 т рідкого хлору від ст. Дьома до ст. Воронеж.

Структуру собівартості перевезень доцільно розглядати в двох напрямках: за елементами витрат і за статтями калькуляції.

Темпи зміни собівартості перевезень З вантажними відрядними автомобілями (1 за статтями витрат. Основна і додаткова зарплати водіїв (2 змінні витрати (3 постійні витрати (4. | Темпи зміни собівартості перевезень З маршрутними автобусами (7 за статтями витрат. Основна і додаткова зарплати водіїв (2 змінні витрати (3 постійні витрати (4. Зниження собівартості перевезень є одним з напрямків ефективної діяльності АТП.

Зниження собівартості перевезень на пасажирському автомобільному транспорті досягається шляхом поширення прогресивних форм обслуговування пасажирів і забезпечує рентабельну роботу автотранспортних підприємств, особливо в міських умовах.

. Зниження собівартості перевезень досягається як шляхом зменшення витрат на паливо, шини, ремонт, так і за рахунок підвищення продуктивності подвіжт ного складу.

Складова собівартості перевезень по умовно-постійної частини sn витрат розраховується як відношення експлуатаційних витрат до обсягу виконуваних при цьому перевезень.

Показники собівартості перевезень і питомих капіталовкладень в рухомий склад даються в вантажному і порожньому напрямках, причому вантажним напрямком треба вважати те, якому відповідає більша величина собівартості або капіталовкладень. Це пояснюється тим, що витрати на пробіг порожняка віднесені на вантажне напрямок. Коефіцієнт порожнього пробігу визначався по кожній ділянці як різниця потоків у вантажному і порожньому напрямках, віднесена до потоку в вантажному напрямку.

Зниження собівартості перевезень безпосередньо і активний вплив на розширене соціалістичне відтворення автомобільного транспорту. Це вплив визначається перш за все тим, що зниження собівартості збільшує внутрітранспортние накопичення, що дозволяє через державний бюджет збільшувати асигнування на капітальне будівництво. Одночасно з цим зниження собівартості означає економію матеріальних і трудових ресурсів, що дозволяє використовувати вивільнені ресурси, або безпосередньо для збільшення обсягу роботи на автомобільному транспорті, або для капітального будівництва.

Аналіз собівартості перевезень повинен з'ясувати: як виконано планове завдання по зниженню собівартості, за якими статтями витрат отримана економія і за якими - перевитрата коштів, які фактори і якою мірою вплинули на рівень собівартості, які є резерви подальшого зниження собівартості.

Підвищення собівартості перевезень має зіставлятися з економією праці і матеріальних цінностей, яка отримана замовником транспорту при виконанні перевезень спеціалізованим рухомим складом.

Зниження собівартості перевезень за статтею Заробітна плата водіїв необхідно домагатися за рахунок зростання денної (годинної) продуктивності автомобілів, шляхом широкого використання автопоїздів, підвищення коефіцієнтів використання пробігу і вантажопідйомності, збільшення технічної швидкості руху автомобіля і скорочення простою під навантаженням-розвантаженням.

Зниження собівартості перевезень може бути досягнуто шляхом підвищення продуктивності праці, максимального використання автомобілів та інших виробничих потужностей, а також шляхом здійснення режиму економії.

Величина собівартості перевезень залежить від виду тяги, потужності локомотива, показників використання тягових засобів і інших чинників.

Відмінності собівартості перевезень дорогами викликаються багатьма факторами. Основні з них такі: обсяг і структура перевезень; рівень технічної оснащеності, число шляхів; рід тяги; наявність вузлів і характер їх роботи; профіль і план ліній; природно-географічні умови та ряд інших.

Зниження собівартості перевезень відбувається не тільки за рахунок проведення реконструктивних заходів, але і внаслідок збільшення обсягів перевезень на ділянках, що мають резерви пропускної спроможності. Частка можливого зниження собівартості за рахунок використання резервів пропускної здатності повинна бути встановлена. В результаті зниження собівартості перевезень, обумовлене капітальними вкладеннями, буде менше, ніж в вище наведеною формулою. З іншого боку і розміри капітальних вкладень, спрямовані на зниження собівартості, будуть нижче. Недооблік обох зазначених факторів в якійсь мірі взаємно погашається, що і дозволяє застосовувати формули, наведені вище, для орієнтовних розрахунків.

Сх-частину собівартості перевезень, відповідна які залежать від руху видатків, в коп /ткм. Як видно зі схеми, наведеної в табл. 63 користування нею дає можливість порівняно легко оцінити вплив основних якісних показників роботи на собівартість перевезень.