А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Собівартість - виготовлення - машина

Собівартість виготовлення машин висловлює все грошові витрати підприємства на виготовлення продукції. Для визначення цих витрат і складаються кошторисні калькуляції, як це було зазначено в гл.

Наближена собівартість виготовлення машини може бути знайдена і за так званим методом структурної аналогії. Зміст цього методу базується на знанні структури собівартості аналогічних машин і детальному розрахунку одного з елементів або статей собівартості проектованої машини.

Важливість показника собівартості виготовлення машини аргументується тим, що зниження собівартості реалізується у споживача як прагнення до мінімуму капітальних вкладень. Однак не слід забувати, що капіталовкладення у споживача визначаються не собівартістю, а ціною машини. Таким чином, якщо і визнати за ціною здатність змінюватися негайно і в повній відповідності зі зміною собівартості, то і тоді обмежуватися показником мінімуму капіталовкладень не можна, так як підвищення витрат на виготовлення більш досконалої машини аж ніяк не повинно вести до відмови від цього варіанту.

Вплив матеріалу на собівартість виготовлення машин коливається в широких межах; для деяких видів металомістких машин вартість основних матеріалів перевищує приблизно в 3 рази витрати по заробітній платі, тоді як для інших виробів, наприклад для пишучих машин і приладів, витрати на матеріал у порівнянні з витратами на заробітну плату менш значні. Тому вибір матеріалів повинен грунтуватися на порівняльному техніко-економічному аналізі, тому що тільки таким шляхом можна встановити, який саме матеріал і який вид заготовки є найбільш економічно доцільними.

Вплив матеріалу на собівартість виготовлення машин коливається в широких межах; для деяких видів металомістких машин вартість основних матеріалів перевищує приблизно в 3 рази витрати по заробітній платі, тоді як для інших виробів, наприклад для пишучих машин і приладів, витрати на матеріал в порівнянні з витратами ма заробітну плату менш значні.

За 2 роки і 9 місяців собівартість виготовлення машин на заводі знижена майже на 8 млн. Рублів, зекономлено понад 18 тис. Тонн чорних металів, зменшено кількість обслуговуючого персоналу на 2646 чоловік. Річна економія від зниження експлуатаційних витрат на новому вигляді обладнання складе приблизно 24 млн. рублів.

Завдяки прогресу в технології і організації виробництва трудомісткість і собівартість виготовлення машин безперервно знижуються, З плином часу знижується також і трудомісткість ремонту машин, проте останнім відбувається значно повільніше. Так, за останні 20 років трудомісткість виготовлення токарних, фрезерних, свердлильних та інших типів верстатів, що випускаються великими серіями, зменшилася в кілька разів, а трудомісткість ремонту верстатів залишилася майже незмінною. Іншими словами, відношення трудомісткості ремонту до трудомісткості виготовлення машин зростає. Взагалі, зниження відпускних цін на основні засоби відбувається швидше, ніж зниження вартості їх ремонту.

Дослідженнями встановлено, що з підвищенням ступеня функціональної точності собівартість виготовлення машини зростає по гіперболічної залежності.

Метод парної кореляції характеризується стохастичною зв'язком між двома величинами в даному випадку собівартістю виготовлення машини і основним параметром, що найбільш повно відображає її конструктивно-експлуатаційну характеристику.

На всіх етапах виробничого процесу точність повинна підвищуватися так, щоб трудомісткість і собівартість виготовлення машин знижувалися без погіршення їх якості. Витрати на підвищення точності виготовлення заготовок повинні бути менше тієї економії, яка виходить в результаті відповідного зниження трудомісткості механічної обробки, а додаткові витрати на підвищення точності виготовлення деталей повинні перекриватися зниженням собівартості вузловий і загальної збірки.

Зменшення кількості найменувань деталей і вузлів машини, а також використання стандартних деталей і вузлів знижують собівартість виготовлення машини. Нормалізація кріпильних та інших деталей вироби скорочує номенклатуру складальних інструментів і дозволяє більш ефективно використовувати засоби механізації складальних робіт. необхідно забезпечувати можливість зручного підведення механізованого складального інструменту до місць з'єднання деталей і легкість захоплення їх вантажопідйомними пристроями.

Якщо зменшення розмірного ряду супроводжується переглядом: конструкції виробу і технологічних процесів його виготовлення, то це дає можливість зменшити собівартість виготовлення машин. Якщо ж зменшення розмірного ряду машин не супроводжується змінами конструкції і технологічних процесів, може мати місце не зменшення, а збільшення собівартості.

Чим коротше тривалість виробничого циклу, тим швидше обертаються кошти, вкладені в незавершене виробництво, тим, як правило, менше собівартість виготовлення машини.

У міру механізації та автоматизації виробництва в машинобудуванні та впровадження електротехнологічних процесів (електричного зварювання, електричного нагріву деталей і ін.) В собівартості виготовлення машин зростає питома вага вартості витрачається електроенергії. Важливе значення для розрахунку вартості електроенергії мають тарифи на неї. Останні діляться на двоставкові, одноставкові і тарифи на електроосвітлення.

У зв'язку з труднощами визначення корисного ефекту від показників ергономіки, естетики, патентних і, з огляду на, що корисний ефект від показників технологічності, стандартизації та уніфікації входить в собівартість виготовлення машини, вплив всіх перерахованих (побічно впливають на ефективність) показників на інтегральний показник якості враховується коефіцієнтом.

Підвищення коефіцієнта використання досягається прогресивними конструктивними рішеннями механізмів і пристроїв машини, застосуванням передової технології їх виготовлення, використанням високоміцних і зносостійких матеріалів, що призводить до додаткових витрат і, відповідно, до підвищення собівартості виготовлення машини. Однак в будь-якому випадку економічний ефект від підвищення безвідмовності роботи машини повинен перевищувати витрати, пов'язані з її досягненням. Економічний ефект в цьому випадку може бути отриманий за рахунок додаткового випуску продукції або виконаної роботи і зниження її собівартості.

Зміна витрат на освоєння в залежності від значення параметра для г - го типорозміру машин. На формі обліку в наведених витратах параметричного ряду другої групи витрат на освоєння, а саме витрат, які проводяться протягом декількох перших років випуску машин, докладно зупинимося нижче, після аналізу факторів, що впливають на собівартість виготовлення машин даного типу.

Отримані по кожному з оцінюваних параметрів бали підсумовуються. Для оцінки собівартості виготовлення машини загальна сума балів множиться на Постійний для кожного заводу або галузі ціннісної множник.

У сучасних конструкціях машин застосовуються різноманітні, часом дуже складні кінематичні схеми. Спрощенням кінематичної схеми досягається зниження ваги, трудомісткості і собівартості виготовлення машини. Характерним прикладом такого роду може служити перехід в сільськогосподарському машинобудуванні з причіпних агрегатів на навісні. Раніше причіпні плуги, виготовлені Одеським заводом ім.

В окремих випадках може виявитися, що на заводі-виробнику розрахунки конструктора необхідно коригувати, так як одні верстати, наявні на заводі, забезпечують точність вище розрахункової, інші - нижче розрахункової. Технолог цеху заводу-виготовлювача з метою зменшення браку і зменшення собівартості виготовлення машини повинен перерозподілити величини допустимих відхилень з урахуванням фактичної точності обладнання і забезпечення необхідного діапазону розсіювання замикаючої ланки. Він проводить розрахунок розмірного ланцюга з урахуванням можливостей наявного на заводі обладнання і стверджує розрахунок у конструктора.

Оскільки визначити її можна лише при переоцінках, весь інший час ми змушені приймати замість відновної вартості або оптову ціну, або собівартість виготовлення машини.

Тому зазвичай деяке збільшення трудомісткості механічної обробки, пов'язане зі зменшенням трудомісткості складальних робіт, з лишком перекривається економією від скорочення часу простою машини в ремонті. У тих, однак, випадки, коли мова йде про легкосменяемой деталі, заміна якої не вимагає розбирання машини, питання про зменшення трудомісткості механічної обробки деталі за рахунок збільшення трудомісткості складальних робіт може бути вирішене, виходячи з критерію мінімуму собівартості виготовлення машини.

Якщо ж в результаті зміни конструкції машини змінюються також і її експлуатаційні властивості, це тягне за собою зміну поточних витрат у споживача в процесі використання машини. У цьому випадку потрібно виявити і оцінити економічну ефективність, яка досягається у споживача. Слід мати на увазі, що зміна собівартості виготовлення машини, як правило, тягне за собою зміну одноразових витрат, які несе споживач, купуючи машину, і які для нього є капітальними витратами.

Другий фактор - поліпшення якості машин тісно пов'язаний з робочими навичками і з підвищенням спеціалізації робочих, обумовленим збільшенням серійності виробництва деталей і вузлів. Що стосується третього і четвертого факторів - можливості застосування більш продуктивних методів виготовлення і зниження собівартості виготовлення машин, то вони можуть бути виражені як у загальному вигляді, так і окремо Для - кожного окремого випадку.

Пластичні маси, армовані різними наповнювачами, широко застосовують для виготовлення деталей і вузлів машин, що працюють при підвищених температурах. Їх використання в машинобудуванні дозволяє отримати значний економічний виграш завдяки ряду позитивних властивостей, якими вони володіють, в порівнянні з іншими конструкційними матеріалами. На відміну від металів процес отримання армованого пластику із заданими властивостями суміщений з виготовленням самої деталі, що різко скорочує трудомісткість і собівартість виготовлення машин. Висока питома механічна міцність, хороша теплостійкість, достатня хімічна і корозійна стійкість, легкість обробки - ось далеко не повний перелік переваг, якими володіють армовані пластмаси перед іншими конструкційними матеріалами.

Такий принцип визначення допусків називається технологічним. Кожен верстат має своє поле розсіювання розмірів. Точність верстата (поле розсіювання відхилень розмірів) регламентована відповідними стандартами. Для зменшення собівартості виготовлення машини конструктор зобов'язаний при призначенні допусків на розміри враховувати середньо-досяжну точність виготовлення деталей на відповідному обладнанні з урахуванням забезпечення експлуатаційних показників роботи компресора.