А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Відрядна форма - оплата - праця

Відрядна форма оплати праці ефективна в тих випадках, коли можна встановити норми на роботи, визначити кількість виконаних робіт і доцільно стимулювати збільшення обсягу виконаних робіт. При цьому не повинні погіршуватися якість виконаних робіт, підвищуватися витрата матеріальних ресурсів і порушуватися технологія виробництва будівельних робіт.

Відрядна форма оплати праці має кілька систем: звичайну відрядну, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивну і акордних.

Відрядна форма оплати праці застосовується у вигляді індивідуальної, ланковий і бригадної відрядної оплати, при цьому перевагу слід надавати двом останнім формам.

Відрядна форма оплати праці передбачає оплату виконаних робіт відповідно до кількості і якості виготовленої продукції за відрядними розцінками. Вона підрозділяється на наступні основні системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, побічно-відрядна і акордна.

Відрядна форма оплати праці використовується при оплаті праці працівників основного виробництва підприємств. Її доцільно застосовувати на ділянках і видах робіт, де є: кількісні показники вироблення або виконаних робіт, правильно відображають затрати праці робітників; можливості для встановлення норм виробітку та обліку їх виконання; умови для точного обліку фактично вироблених робочим виробів або здійснених робіт.

Відрядна форма оплати праці має свої системи: пряму, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, непряму і акордних. При прямий системі заробіток кожного робочого пропорційний його виробленню і визначається як добуток встановленої відрядної розцінки на кількість виготовлених або відпрацьованих одиниць продукції.

Відрядна форма оплати праці може бути індивідуальною, при якій заробіток за нарядом виплачується одному робітникові, і колективної, коли заробіток за нарядом розподіляється між кількома робочими. На будівельно-монтажних роботах застосовується колективна відрядна оплата.

Відрядна форма оплати праці може застосовуватися індивідуально для кожного конкретного працівника, а може мати колективні форми.

Відрядна форма оплати праці в залежності від способу обліку вироблення і застосовуваних видів додаткового заохочення (премії, підвищені розцінки) підрозділяється на системи: пряму відрядну, відрядно-преміальна, акордно-відрядну.

Відрядна форма оплати праці застосовується тоді, коли можна враховувати кількісні показники результату праці та нормувати його шляхом встановлення норм виробітку, норм часу, нормованого виробничого завдання.

Відрядна форма оплати праці підрозділяється на пряму відрядну оплату, акордних і відрядно-преміальну. При прямій відрядній оплаті бригаді електромонтажників оплачують по ЕНіР за виконаний обсяг робіт. При цьому загальну суму за нарядом розподіляють між членами бригади відповідно до тарифними коефіцієнтами.

Відрядна форма оплати праці більш ефективна, ніж погодинна. Ефективність відрядної форми оплати праці виражається в посиленні матеріальної зацікавленості робітників у зростанні продуктивності праці, поліпшенні використання устаткування і матеріальних ресурсів, впровадження нової техніки і наукової організації праці, а також у підвищенні кваліфікації робітників і вдосконаленні нормування праці.

Відрядна форма оплати праці може бути індивідуальною і колективною. При індивідуальній оплаті заробіток розраховують для одного робітника залежно від результаті його праці. Колективна оплата передбачає врахування результатів праці бригади.

Відрядна форма оплати праці може бути прямої і непрямої. При прямій відрядній оплаті заробіток робітника залежить тільки від результатів його особистої праці. Непряма відрядна оплата означає, що заробіток даного робітника залежить від результатів праці обслуговуваних їм робочих. Непряму відрядну систему заробітної плати зазвичай застосовують для оплати праці допоміжних робітників.

Відрядна форма оплати праці передбачає залежність заробітку робітника від кількості виробленої ним n pq - продукції.

Відрядна форма оплати праці підрозділяється на кілька систем: пряму відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, непрямо-відрядну і акордних.

відрядна форма оплати праці має ряд систем: пряма відрядна, відрядно-преміальна.

Відрядна форма оплати праці використовується в тих випадках, коли результати виробництва залежать від інтенсивності праці робітника і можливо визначити кількість випущеної продукції. Обов'язковою умовою застосування цієї форми є наявність обґрунтованих норм виробітку або норм часу. Відрядна форма оплати праці має такі системи: пряма відрядна, колективна (бригадна) відрядна, відрядно-преміальна, непряма відрядна, акордна.

Відрядна форма оплати праці полягає в тому, що сума заробітної плати визначається відповідно до кількості - і якістю виконаних робіт або виготовленої продукції.

Відрядна форма оплати праці має дві системи: пряму відрядну і відрядно-преміальну.

Відрядна форма Оплати праці буває індивідуальна, ланкова і бригадна.

Відрядна форма оплати праці найбільш повно відображає принцип матеріальної зацікавленості робітника в результаті своєї праці. Тому ця форма оплати сприяє зростанню продуктивності праці, кращому використанню устаткування і стимулює вдосконалення професійних навичок робітника.

Відрядна форма оплати праці застосовується у вигляді індивідуальної, ланковий і бригадної відрядної оплати, при цьому перевагу слід надавати двом останнім формам.

Відрядна форма оплати праці може - бути індивідуальною, при якій сума заробітку за нарядом виплачується одному робітникові, і колективної, коли сума заробітку за нарядом повинна бути розподілена між кількома робочими. В силу технологічних особливостей будівельного процесу головним чином застосовується колективна відрядна оплата.

Відрядна форма оплати праці підрозділяється на кілька систем: пряму відрядну, відрядно-преміальну, акордних, побічно-відрядну і ін., А в залежності від форми організації праці ці системи в свою чергу підрозділяються на індивідуальні і колективні.

Відрядна форма оплати праці підрозділяється за ознакою ставлення робочого до результатів його праці - на пряму і непряму, щодо участі робітників в трудовому процесі - на індивідуальну і бригадну, за ступенем матеріального стимулювання за результати праці - на просту, преміальну і прогресивну.

Відрядна форма оплати праці найбільш ефективна, ніж погодинна. Ефективність відрядної форми оплати праці обумовлена посиленням матеріальної зацікавленості робітників у зростанні продуктивності праці, поліпшенні використання устаткування і матеріальних ресурсів, впровадження нової техніки і наукової організації праці, а також у підвищенні кваліфікації робітників і вдосконаленні нормування праці. Однак відрядну форму можна застосовувати для оплати праці робітників тих ділянок виробництва, де можна точно враховувати результати праці і нормувати працю, тобто встановлювати норму часу або норму виробітку робітника, необхідні для розрахунку відрядної розцінки.

Погодинна і відрядна форма оплати праці можуть бути індивідуальними і колективними.

Відрядну форму оплати праці доцільно застосовувати там, де налагоджений суворий облік вироблення, строгий контроль за якістю виконуваних робіт, праця піддається нормуванню та впроваджені технічно обгрунтовані норми виробітку або норми часу, результати виробництва залежать безпосередньо від праці робітника і вироблення його не обмежена. перевага цієї форми в тому, що вона дозволяє встановити більш тісний зв'язок між кількістю виробленої продукції та заробітком, більш повно і правильно використовувати робочий час. Однак з впровадженням автоматизації, механізації та хімізації виробництва застосування її обмежується.

Відрядну форму оплати праці доцільно застосовувати там, де налагоджений суворий облік вироблення, строгий контроль за якістю виконуваних робіт, праця піддається нормуванню та впроваджені технічно обгрунтовані норми вироблення або норми часу, результати виробництва залежать безпосередньо від праці робітника і вироблення його не обмежена. Перевага цієї форми в тому, що вона дозволяє встановити більш тісний зв'язок між кількістю виробленої продукції та сумою заробітку, більш повно і правильно використовувати робочий час. Однак застосування її все більше обмежується з впровадженням автоматизації, механізації та хімізації виробництва, підвищенням вимог до якості продукції, дотримання технологічного режиму.

Відрядну форму оплати праці доцільно використовувати на ділянках і видах робіт, де є кількісні показники виробітку або виконуваних робіт, правильно відображають затрати праці робітників; можливості для встановлення норм виробітку та обліку їх виконання; умови для точного обліку фактично вироблених робочим виробів або здійснених робіт; виробничі умови для збільшення робочим вироблення продукції або виконаних робіт по порівняно з встановленими нормами і завданнями. У разі обліку індивідуального виробітку кожного робочого застосовується індивідуальна відрядна оплата праці, а при обліку роботи, виконаної колективом (бригадою), - колективна відрядна оплата.

Відрядну форму оплати праці доцільно використовувати на ділянках і видах робіт, де є: кількісні показники вироблення або виконуваних робіт, правильно відображають затрати праці робітників; можливості для встановлення норм виробітку і обліку їх виконання; умови для точного обліку фактично вироблених робочим виробів або виконаних робіт; виробничі умови для збільшення робочим вироблення продукції або виконуваних робіт у порівнянні з встановленими нормами і завданнями.

Відрядну форму оплати праці застосовують у вигляді наступних систем заробітної плати (індивідуальної і колективної): прямий, відрядно-преміальної і акордною.

Відрядну форму оплати праці доцільно використовувати на ділянках і видах робіт, де є: кількісні показники вироблення або виконуваних робіт, правильно відображають затрати праці робітників; можливості для встановлення норм виробітку та обліку їх виконання; умови для точного обліку фактично вироблених робочим виробів або виконаних робіт; виробничі умови для збільшення робочим вироблення продукції або виконуваних робіт у порівнянні з встановленими нормами і завданнями.

Відрядної формою оплати праці називається оплата, при якій робітник отримує заробітну плату за фактично виконаний обсяг робіт виходячи з встановлених відрядних розцінок за одиницю доброякісної продукції.

Відрядної формою оплати праці називається оплата праці працівника в залежності від кількості і якості виконаної ним роботи. Вона є основною формою оплати праці, забезпечує збільшення заробітку в міру зростання вироблення продукції в одиницю часу, стимулює підвищення продуктивності праці, спонукає до більш повного і раціонального використання машин, обладнання, робочого временя, до впровадження технічних удосконалень, до найкращої організації праці на виробництві.

Відрядної формою оплати праці називається оплата, при якій робітник отримує заробітну плату за фактично виконаний обсяг робіт виходячи з встановлених відрядних розцінок за одиницю доброякісної продукції.

Застосування відрядних форм оплати праці доцільно там, де забезпечується суворий облік вироблення, строгий контроль за якістю виконуваних робіт, праця піддається нормуванню та й застосовуються технічно обґрунтовані норми виробітку або норми часу, результати виробництва залежать безпосередньо від праці робітника і вироблення його не обмежена. Її перевага в тому, що вона встановлює більш тісний зв'язок між кількістю виробленої продукції та сумою заробітку, забезпечує більш повне і правильне використання робочого часу. Однак застосування її все більше обмежується з впровадженням автоматизації, механізації та хімізації виробництва, підвищенням уваги до якості продукції, до дотримання технологічних режимів і параметрів.

Основою відрядної форми оплати праці є відрядні розцінки, що представляють собою встановлений розмір заробітної плати за виконання одиниці доброякісної продукції.

Застосування відрядної форми оплати праці передбачає наявність на будівництвах затверджених норм і розцінок, правильної організації обліку відпрацьованого часу і виробітку, видачі нарядів робочим до початку виконання завдання, приймання робіт за обсягом і якістю.

Застосування відрядних форм оплати праці доцільно там. Її перевага в тому, що вона встановлює більш тісний зв'язок між кількістю виробленої продукції та сумою заробітку, забезпечує більш повне і правильне використання робочого часу. Однак застосування її все більше обмежується з впровадженням автоматизації, механізації та хімізації виробництва.

Застосування відрядної форми оплати праці найбільш доцільно при видачі акордних нарядів, так як в них відсутні розцінки на окремі види робіт; робочі отримують завдання в установленому обсязі з термінами закінчення робіт і сумою заробітної плати за виконаний обсяг.

Основою відрядної форми оплати праці є відрядна розцінка, яка показує рівень оплати праці робітника за виробництво одиниці продукції.

Застосування відрядних форм оплати праці доцільно там, де забезпечується суворий облік вироблення, строгий контроль за якістю виконуваних робіт, праця піддається нормуванню та застосовуються технічно обґрунтовані норми виробітку або норми часу, результати виробництва залежать безпосередньо від праці робітника і вироблення його не обмежена. Її перевага в тому, що вона встановлює більш тісний зв'язок між кількістю виробленої продукції та сумою заробітку, забезпечує більш повне і правильне використання робочого часу. Однак застосування її все більше обмежується з впровадженням автоматизації, механізації та хімізації виробництва, підвищенням уваги до якості продукції, до дотримання технологічних режимів і параметрів.

Різновидами відрядної форми оплати праці водіїв є пряма відрядна, відрядно-преміальна, акордна системи оплати.

При відрядній формі оплати праці працівник отримує заробітну плату за кількість виконаних робіт відповідної якості виходячи з встановлених розцінок. Відрядна форма оплати праці викликає у працівника матеріальну зацікавленість в результатах праці; в даному випадку його особисті інтереси найбільш повно поєднуються з громадськими інтересами. Праця більшості (90%) робітників-будівельників оплачується в даний час по відрядній формі оплати.

При відрядній формі оплати праці заробіток працівника перебуває в прямій залежності від кількості і якості виготовленої продукції або обсягу виконаних робіт.

При відрядній формі оплати праці дані про вироблення лежать в основі розрахунку заробітної плати.

При відрядній формі оплати праці, яка застосовується тоді, коли можна виміряти і підрахувати обсяг виконаних робіт кожним працівником у натуральному вимірі або встановити на роботи планові, нормовані завдання (в натуральному вираженні) в одиницю часу, необхідна організація обліку вироблення. Документація з обліку виробітку повинна включати дані про кількість та якість виробленої продукції і виконаних роботах; про відповідність обсягу виконаних робіт кількості витрачених при цьому матеріалів, сировини, напівфабрикатів; про рівень виконання норм виробітку.