А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Здача - вступний іспит

Складання вступних іспитів на навчально-консультаційних пунктах і в середніх школах не дозволяється.

Для здачі вступних іспитів чи - 397 особам, що надходять в вищ. Слухачі, зараховані на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах для навчання без відриву від вироб-ва користуються, за їхнім бажанням, одним вільним від роботи вдень в тиждень без збереження зарплати, а для здачі випускних іспитів їм надається додаткова відпустку в 15 календарних днів без збереження зарплати, також беручи до уваги часу на проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад.

Послідовність складання вступних іспитів установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу.

Розглядаються результати складання вступних іспитів з математики в інститут за ряд років.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, надається додаткова відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням заробітної плати за місцем роботи.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до військових навчальних закладів, надається відпустка для явки і складання іспитів зі збереженням посади і середнього заробітку за місцем роботи на час здачі іспитів.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, надається додаткова відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням заробітної плати за місцем роботи.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів у військово-навчальні заклади, надається відпустка для явки н здачі іспитів зі збереженням посади і середнього заробітку за місцем роботи за час здачі іспитів і шляху проходження туди і назад.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до військових навчальних закладів, надається відпустка для явки і складання іспитів зі збереженням посади і середнього заробітку за місцем роботи за час здачі іспитів.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру як з відривом, так і без відриву від виробництва, представляється додаткова відпустка 30 Календарних днів для підготовки та складання іспитів зі збереженням заробітної плати за місцем роботи.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до військових навчальних закладів, надається відпустка для явки і складання іспитів зі збереженням посади і середнього заробітку за місцем роботи за час здачі іспитів.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, надається додаткова відпустка в 30 календарних днів із збереженням заробітної плати за місцем роботи для підготовки та складання іспитів.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до військових навчальних закладів, надається відпустка для явки і складання іспитів зі збереженням посади і середнього заробітку л про місця роботи за час здачі іспитів.

Чи не відповідають встановленим вимогам до складання вступних іспитів we допускаються.

Відпустка без збереження заробітної плати для складання вступних іспитів до вищих та середніх спеціальних навчальних закладів надається працівникові на підставі подання довідки відповідного освітнього закладу, що містить інформацію про терміни проведення вступних іспитів та їх допуск до них працівника.

 Випускники підготовчих відділень зараховуються до вищого навчального закладу без складання вступних іспитів.

Кожного, хто вирішив самостійно готуватися до здачі вступного іспиту з фізики в вуз, цікавить питання: які книги, крім шкільних підручників, можуть надати йому в цьому практичну допомогу. Відповідь на таке питання не може бути однозначним. Вибір відповідного навчального посібника з фізики залежить і від рівня знань абітурієнта, і від часу, яке він має на підготовку.
 Підготовчі курси здійснюють глибоку цілеспрямовану підготовку абітурієнтів до складання вступних іспитів та навчання в коледжі. Підготовче відділення працює з листопада по червень, в міру комплектування груп.

Ті, хто отримав незадовільну оцінку по одному з іспитів до подальшої здачі вступних іспитів не допускаються. Повторне складання іспитів при отриманні незадовільної оцінки, а також перездача іспитів з метою підвищення оцінки не дозволяється. 
Всі види зазначених відпусток, за винятком відпусток для здачі вступних іспитів, надаються зі збереженням зарплати за місцем роботи з розрахунку середньомісячної зарплати за останні 12 місяців перед відпусткою, але не св.

За особливі успіхи у вивченні окремих предметів, звільняються від складання вступного екзамену з предмету, за успішне вивчення якого вони нагороджені грамотою. У всіх випадках, приймальна комісія зобов'язана своєчасно повідомити надходять, від здачі якого предмета вони звільняються.

Успішне вивчення елементарної фізики має на меті не тільки підготовку до здачі вступного іспиту в інститут, але головним чином - створення міцної бази для подальшого успішного навчання у вищому навчальному закладі.

Вступники на вечірнє і заочне навчання є за викликом навчального закладу для складання вступних іспитів в один із зазначених періодів, узгоджених з підприємствами, установами, організаціями, в яких вони працюють, Прапорщики і мічмани, які перебувають на військовій службі, приймаються на вечірнє і заочне навчання в установленому для них порядку в загальні терміни, зазначені в Правилах прийому.

Наведені дані фіксують тісний зв'язок між навчанням абітурієнтів в школі і результатами складання вступних іспитів. Само по собі ця обставина не є несподіваним.

При надходженні в вечірні і заочні середні спеціальні навчальні заклади робітникам і службовцям надається для складання вступних іспитів відпустку без збереження заробітної плати на 10 календарних днів, не рахуючи часу на проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад.

Особи, яких приймають в аспірантуру з частково зданим кандидатських мінімумом, користуються додатково оплачуваною відпусткою для здачі решти вступних іспитів з розрахунку 10 днів на кожний іспит. До відпустки дається додатковий час на проїзд від місця роботи до місця знаходження вищого навчального закладу або науково-дослідної установи і Зворотно без збереження змісту. Витрати, пов'язані з проїздом, несе вступник в аспірантуру.

Особи, яких приймають в аспірантуру з частково зданим кандидатських мінімумом, користуються додатково оплачуваною відпусткою для здачі решти вступних іспитів з розрахунку 10 днів на кожний іспит. До відпустки дається додатковий час на проїзд від місця роботи до місця знаходження вищого навчального закладу або науково-дослідної установи і назад без збереження змісту. Витрати, пов'язані з проїздом, несе вступник в аспірантуру.

Особи, яких приймають в аспірантуру з частково зданим кандидатських мінімумом, користуються додатковим оплачуваною відпусткою для здачі решти вступних іспитів з розрахунку 10 днів па кожен іспит.

Приєднавшись заздалегідь до такої групи і здавши іспит, ви, по-перше, позбавляєтеся від необхідності здачі відповідного вступного іспиту і, по-друге, збільшуєте свій рейтинг як абітурієнт, який претендує на аспірантське місце, бо складені кандидатські іспити свідчать про певний рівень наукової зрілості.

Особи, які закінчили підготовчі відділення і успішно витримали випускні іспити, зараховуються на I курс вищих навчальних закладів без складання вступних іспитів.

Документом, що засвідчує право на відпустку, є повідомлення за підписом ректора вищого навчального закладу або керівника науково-дослідної установи про допуск до співбесіди і здачі вступних іспитів.

Для робітників і службовців, які вступають до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів або навчаються в них, встановлені наступні пільги: 1) додаткові відпустки для здачі вступних іспитів; 2) скорочення робочого часу для учнів; 3) додаткові навчальні відпустки; 4) додаткова відпустка для ознайомлення з роботою за обраною спеціальністю і підготовки матеріалів до дипломного проекту; 5) оплата проїзду до місця знаходження заочного навчального закладу.

Дозволити підприємствам і установам надавати робітникам і службовцям, що надходять в заочні вищі навчальні заклади або a заочні відділення при вищих навчальних закладах, додаткові 10-денні відпустки (без збереження заробітної плати) для здачі вступних іспитів.

Конкурс на навчання з відривом від виробництва проводиться окремо серед які мають стаж практичної роботи два роки і більше і не мають такого стажу на місця, виділені пропорційно числу цих осіб до загальної кількості що беруть участь в конкурсі після здачі вступних іспитів.

уряду; працівники, які навчаються на останніх курсах вечірніх і заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, що знаходяться в додатковій відпустці без збереження заробітної плати, а також працівники, що надходять до вищих або середніх спеціальних навчальних закладів, що знаходяться в відпустці без збереження заробітної плати для складання вступних іспитів; студенти вищих навчальних закладів, учні середніх спеціальних навчальних закладів, а також учні середніх професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробничу практику на підприємстві і зараховані на робочі місця або посади: інваліди Великої Вітчизняної війни, які працюють на підприємствах. При визначенні середньооблікової чисельності працівники, прийняті на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, включаючи працівників, прийнятих на половину ставки (окладу) відповідно до штатного розкладу, враховуються пропорційно фактично відпрацьованому часу в такому порядку. Визначається загальна кількість людино-днів, відпрацьованих цими працівниками.

До розрахунку середньооблікової чисельності. До таких працівників, напр заходів, відносяться: а) жінки, що знаходяться в додатковому від пуску без збереження заробітної плати до досягнення її дитині]одного року; б) працівники, навчаються на останніх курсах в дочірніх і заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закла дений, отримали додаткові відпустки без збереження зара бітної плати, а також працівники, що надходять до вищих і середовищ ня спеціальні навчальні заклади, які отримали відпустки без зі зберігання заробітної плати для складання вступних іспитів ) в) шофери, механізатори, відряджені на сельскохозяйст ються роботи, якщо за ними зберігається 75% середньомісячної заробітку замість добових і квартирних по місцем їх основне роботи.

Пільги надходять до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів - надходять до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів мають право на додаткову відпустку. Для здачі вступних іспитів особам, які у вузи, надається за місцем роботи додаткова відпустка без збереження зарплати тривалістю в 15 календарних днів, а вступникам в середні спеціальні заклади - тривалістю в 10 календарних днів, не рахуючи в усіх випадках часу на проїзд до місця навчального закладу і назад. Слухачі, зараховані на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах для навчання без відриву від виробництва, користуються, за їхнім бажанням, одним вільним від роботи вдень в тиждень без збереження зарплати, а для здачі випускних іспитів їм надається додаткова відпустка в 15 календарних днів без збереження зарплати, також беручи до уваги часу на проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад.

Вступникам на заочне навчання дозволяється складати вступні іспити в найближчому до місця їх проживання середньому спеціальному навчальному закладі за направленням технікумів і училищ, в які вони подали заяви. Документи з результатами складання вступних іспитів директор зобов'язаний видати вступнику протягом двох днів після останнього іспиту.

Становище ускладнюється необов'язковістю складання вступного екзамену з хімії, особливо при навчанні нехімічних спеціальностей. Нарешті, мотивація навчання у частині студентів, які навчаються за договорами або контрактами, невелика. Тому традиційне виклад нафтохімічної технології, орієнтоване на студента з достатніми знаннями хімії, не дає потрібних результатів.

Робітникам і службовцям, які допущені до складання іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, надається для підготовки та складання іспитів відпустку в 30 календарних днів із збереженням заробітної плати за місцем роботи. У тривалість відпустки, наданого для здачі вступних іспитів, не включається час проїзду до місця навчального закладу і назад. Час на проїзд надається понад зазначеної тривалості відпусток.

Наприклад, робітникам і службовцям під час вступу до вищих навчальних закладів надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів. За особами, які надходять до військових навчальних закладів, за період здачі вступних іспитів, а також за час перебування в навчальний заклад і назад зберігається середній заробіток за місцем роботи.

Оскільки серед винахідників і раціоналізаторів багато молоді, це правило досить корисно. Молода людина, на якого поширюється зазначене перевагу, буде прийнятий до вузу за умови здачі вступних іспитів.

Відбір та направлення молоді на ці відділення здійснюють безпосередньо керівники підприємств за рекомендацією партійних, комсомольських і профспілкових організацій. Особи, які закінчили підготовчі відділення і успішно витримали випускні іспити, зараховуються на I курс вищих навчальних закладів без складання вступних іспитів.

За колгоспниками, які надходять до військового навчального закладу, зберігається середній заробіток на час перебування в навчальному закладі для здачі вступних іспитів. Особи, зараховані до військового навчального закладу, отримують від колгоспу при остаточному розрахунку вихідну допомогу в розмірі місячного середнього заробітку, з заліком в нього заробітку, який їм належав за період здачі вступних іспитів.

Стаття 72 КЗпП РФ передбачає порядок обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку. У стаж роботи включаються: фактично відпрацьований час; час, коли працівник фактично не працював, але за ним збереглися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю (або частково); час навчання на курсах перепідготовки; час відпустки для здачі вступних іспитів до вищих навчальних закладів та інші випадки, передбачені законодавством.

Особливу допомогу колгоспи зобов'язані надавати колгоспникам-студентам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, надаючи їм цілий ряд пільг, встановлених Урядом СРСР. Зокрема, колгоспам рекомендовано надавати колгоспникам, які навчаються у вечірніх і заочних навчальних закладах, понад основної щорічної відпустки додаткові відпустки (зі збереженням середнього заробітку) для складання іспитів, заліків, підготовки і захисту дипломних робіт. Відпустки для здачі вступних іспитів надаються колгоспникам без збереження заробітку.

Збройних Сил СРСР, виплачується вихідна допомога в установленому порядку. На час виконання обов'язків, пов'язаних з військовим обліком, приписку до призовної дільниці, призовом на дійсну військову службу, навчальні та перевірочні збори, робітники і службовці звільняються від роботи і за ними зберігається середній заробіток за місцем їх постійної роботи. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до військових навчальних закладів, надається відпустка для складання іспитів з збереженням посади і середнього заробітку за місцем роботи на час здачі іспитів. У цьому випадку підприємство, яке ліквідується, організація або установа (або їх правонаступник) або міністерство (відомство), якому вони підпорядковані, зобов'язані виплатити покликаному на збори покладений йому заробіток або інше матеріальне забезпечення. Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після закінчення їх, за ним зберігається місце роботи і посада, а з дня закінчення зборів замість заробітної плати за цей період йому виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до чинного законодавства.

На зазначену спеціальність на навчання без відриву від виробництва приймаються тільки особи з числа кваліфікованих робітників, які працювали бригадирами на промисловому виробництві не менше трьох років, що мають середню спеціальну або незакінчену вищу освіту. На навчання цих осіб направляють трудові колективи. Зарахування до складу студентів проводиться без складання вступних іспитів, за результатами співбесіди, мета якого - відбір людей, що мають професійні дані, необхідні для обраної сфери діяльності, а також рівень підготовки, достатній для освоєння програми вузу.

На зазначену спеціальність на навчання без відриву від виробництва приймаються тільки особи з числа кваліфікованих робітників, які працювали бригадирами на промисловому виробництві не менше трьох років, що мають середню спеціальну або незакінчену вищу освіту. На навчання цих осіб направляють трудові колективи. Зарахування до складу студентів проводиться без складання вступних іспитів, за результатами співбесіди, мета якого - відбір людей, що мають професійні дані, необхідні для обраної сфери діяльності, а також рівень підготовки, достатній для освоєння програми вузу.