А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Згладжування - хвиля - тиск

Згладжування хвиль тиску полягає в зменшенні швидкості наростання тиску в трубопроводі шляхом скидання частини нафти з приймального трубопроводу ПНПС в безнапірному ємність ЕБ. Скидання відбувається через спеціальні безінерційні клапани, що спрацьовують тільки при інтенсивному наростанні тиску і не реагують на поступове його підвищення.

Схема безінерційного клапана ССВД. Згладжування хвиль тиску полягає в зменшенні швидкості наростання тиску в трубопроводі шляхом скидання частини нафти з приймального трубопроводу ПНПС в безнапірному ємність ЕБ. Скидання відбувається через спеціальні безінерційні клапани, що спрацьовують тільки при інтенсивному наростанні тиску і Чи не реагують на поступове його підвищення.

Системи згладжування хвилі тиску спрацьовують при підвищення тиску в нафтопроводі на величину не більше 0 3 МПа. Подальше підвищення тиску доп-жно йти плавно зі швидкістю від 001 до 003 МПа /ССК. 
Система згладжування хвиль тиску типу Аркрон 1000 (рис. 411) призначена для захисту нафтових трубопроводів; від виникаючих крутих хвиль підвищення тиску при відключенні агрегатів насосних станцій магістральних трубопроводів. Частина потоку нафти при цьому скидається в спеціальну Безнапірні ємність.

Система згладжування хвиль тиску типу Аркрон 1000 (рис. 231) призначена для захисту нафтових трубопроводів від виникаючих крутих хвиль підвищення тиску при відключенні агрегатів насосних станцій магістральних трубопроводів. Частина потоку нафти при цьому скидають в спеціальну Безнапірні ємність.

Відповідно до норм технологічного проектування магістральних нафтопроводів системи згладжування хвилі тиску повинні передбачатися на проміжних НПС магістральних нафтопроводів діаметром 720 мм і вище. Застосування ССВД на нафтопроводах меншого діаметра обґрунтовується розрахунками.

Відповідно до норм технологічного проектування магістральних нафтопроводів системи згладжування хвилі тиску повинні передбачатися на проміжних НПС магістральних нафтопроводів діаметром 720 мм і вище. Застосування ССВД на нафтопроводах меншого діаметра обґрунтовується розрахунками. ССВД повинна спрацьовувати при підвищенні тиску в нафтопроводі на величину не більше 0 3 МПа, що відбувається зі швидкістю вище 0 3 МПа /с. Подальше підвищення тиску в залежності від настройки ССВД має відбуватися плавно зі швидкістю від 10 до 30 кПа /с. Система СВД повинна мати не менше двох виконавчих органів. Характеристика виконавчих органів повинна забезпечити підтримку вищевказаних параметрів при виході з ладу одного з них. Система СВД встановлюється на байпасе приймальні лінії НПС після фільтрів-грязеуловителей. На вході і виході ССВД повинні бути дві засувки з електроприводом, що відключають ССВД від приймальні лінії НПС. Діаметр байпасного трубопроводу вибирається таким чином, щоб площа перерізу його була не менше половини площі перерізу приймальні лінії. До і після виконавчих органів ССВД повинна передбачатися установка засувок з ручним приводом. Засувки повинні бути опломбовані у відкритому стані.

На МНП діаметром 1000 і 1200 мм встановлені системи згладжування хвилі тиску типу Аркрон-1000 що включають 6 шлангових клапанів діаметром 300 мм з окремими повітряними акумуляторами кожен. Всі повітряні акумулятори з'єднані із загальним баком, заповненим розділової рідиною, тиск в якому підтримується рівним тиску в трубопроводі. Число шлангових клапанів і їх діаметр визначаються витратою рідини, яку треба пропустити в безнапірному ємність.

Схема пристрою скидання тиску. Тому для здійснення операції гасіння хвилі підвищеного тиску на місці її виникнення набагато більш переважно використання системи згладжування хвиль тиску. Вона дозволяємо виключатимуть перевантаження набагато швидше і надійніше З цією метою застосовують спосіб автоматичного скидання частини потоку нафти в резервуар, заснований на використанні регуляторів швидкості росту тиску, названої системою згладжування хвилі тиску.

До складу технологічних споруд ПНС (рис. 32) входять: буферна ємність 10 перекачивающая насосна з магістральними насосами 16 установка згладжування хвиль тиску, вузол регуляторів тиску 9 технологічні трубопроводи, вузол прийому і пуску скребка 3 газовідвідними лінія 11 і допоміжні споруди. Технологічна схема роботи ПНС багато в чому схожа з технологічною схемою ДПС. Відмінність полягає в тому, що на ПНС відсутні резервуарний парк, аварійна сепараційному-ва установка, підпірна насосна.

Збірник нафти скидання ударної хвилі, витоків і розвантаження призначений для збору витоків нафти від торцевих ущільнень магістрального насосного агрегату, розвантаження, фільтрів-грязеуловителей, регуляторів тиску нафти і прийому нафти від пристроїв згладжування гідродинамічних хвиль тиску в нафтопроводі при їх спрацьовуванні.

Надалі, в зв'язку з впровадженням на магістральних нафтопроводах схеми перекачування з насоса в насос без використання постійно підключених буферних технологічних резервуарів на проміжних станціях, а також планомірним збільшенням діаметра і довжиною трас окремих трубопроводів, функції даної системи були розширені; вона стала складовою частиною спеціальної системи захисту лінійної частини нафтопроводів від перевантажень з використанням пристроїв згладжування хвиль тиску, що застосовується на всіх магістралях діаметром 720 мм і більше.

Система згладжування хвиль тиску АРКРОН -1000 призначена для запобігання динамічних перевантажень в лінійної частини магістрального нафтопроводу на ділянці перед раптово відключили НПС; підвищення стійкості роботи системи автоматичного регулювання тиску станції; підвищення стійкості роботи нафтопроводу при автоматичних повторних включеннях електродвигунів.

Далі проходить послідовна працюють насосні агрегати і через регулюючі клапани і пристрій пуску скребка направляється в магістраль. При появі хвилі тиску спрацьовують запобіжні клапани і нафта надходить в буферну ємність, в результаті чого відбувається згладжування хвилі тиску.

Схема пристрою скидання тиску. Тому для здійснення операції гасіння хвилі підвищеного тиску на місці її виникнення набагато більш переважно використання системи згладжування хвиль тиску. Вона дозволяємо виключатимуть перевантаження набагато швидше і надійніше З цією метою застосовують спосіб автоматичного скидання частини потоку нафти в резервуар, заснований на використанні регуляторів швидкості росту тиску, названої системою згладжування хвилі тиску.

На проміжних нафтоперекачувальних станціях відбувається підвищення напору нафти, що транспортується з метою забезпечення її подальшої перекачки. При роботі ПНПС в режимі з насоса в насос (тобто режимі, при якому кінець попередньої ділянки нафтопроводу підключений безпосередньо до лінії всмоктування насосів наступної НПС) проміжні НПС не мають резервуарних парків; в інших випадках, коли перекачування ведеться через резервуари або з підключеними резервуарами такі парки на ПНПС є. На ПНПС встановлюються також системи згладжування хвиль тиску і захисту від гідравлічних ударів (див. Гл. На основі математичної моделі несталого руху вивчена можливість регулювання тиску на ділянці поширення суміщеного фронту зниження тиску (за рахунок зупинки ПНС і скидання системи скидання) шляхом перерозподілу на вказаній ділянці транспортується потоку. Показано, що своєчасно організована підкачка нафти на лінії нагнітання відключити ПНС або скидання частини продукту системою згладжування не в Безнапірні ємність, а через обвідну лінію - в нафтопровід компенсує небезпечне зниження тиску на прийомі наступної НС. Вказано спосіб вибору технологічних параметрів системи згладжування хвиль тиску, що працює за принципом скидання частини потоку на лінії всмоктування ПНС з подальшою підкачкою його на лінії нагнітання.

Проміжні НПС розміщують по трасі трубопроводу згідно гідравлічного розрахунку. Середнє значення довжини перегону між станціями для першої черги введення в експлуатацію становить 100 - 200 км, а для другої черги - 50 - 100 км. До складу технологічних споруд проміжної НПС входять: магістральна насосна, фільтри-грязеуловители, вузол регулювання тиску, система згладжування хвиль тиску (ССВД), а також технологічні трубопроводи.

Технологічні схеми перекачувальних станцій і використовується на них обладнання повинні забезпечувати перекачування нафти з високим тиском насичення. Це можливо тільки при повній герметизації шляху руху газонасиченої нафти з промислу до кінцевих споруд магістрального нафтопроводу і при підтримці в будь-якій точці системи тиску, що забезпечує однофазних потоку нафти. Тому при перекачуванні газонасиченої нафти технологічні схеми як головний, так і проміжних насосних станцій будуть відрізнятися від відповідних схем, що застосовуються при перекачуванні дегазованих нафт. При перекачуванні газонасиченої нафти головний насосна станція (ДПС) повинна мати такі додаткові споруди: аварійну сепараційні установку, буферну ємність, установку згладжування хвиль тиску, систему аварійного скидання газу на факел. При ДПС повинен бути резервуарний парк, основне призначення якого - забезпечення безперебійної роботи нафтопромислу при аварійних і планових зупинках нафтопроводу. При нормальному режимі роботи нафтопроводу наповнення резервуар-них ємностей парку повинно бути мінімальним. При припинення перекачування надходить на головні споруди газонасичених нафту подається в аварійні сепаратори для повного розгазування, а потім самопливом надходить в резервуари. Відокремилася в сепараторах газ подається на факел. Для забезпечення самопливного руху дегазованої нафти сепаратори встановлюють на естакадах. Висоту підняття сепараторів визначають в результаті гідравлічного розрахунку відвідного трубопроводу.

При плавному підвищенні тиску у всмоктувальній лінії НПС дросель 2 не робить істотного опору нафти і тому тиску в порожнинах I і III встигають своєчасно вирівнюватися, а, отже, шланговий клапан не відкривається. При різкому підвищенні тиску в нафтопроводі і з'єднаної з ним порожнини I, наприклад, при раптовому відключенні проміжної нафтоперекачувальної станції, створюється різниця тисків між порожнинами I і III, достатня для подолання жорсткості шланга. При цьому шланг прогинається, відходячи від бічних прорізів, і частина нафти з порожнини I потрапляє в порожнину II, а з неї - в резервуар для скидання. Скидання нафти з трубопроводу при спрацьовуванні шлангового клапана забезпечує повне або часткове гасіння хвилі підвищеного тиску, і хвиля тиску поширюється по трубопроводу з невеликою крутизною фронту, завдяки чому на попередній станції встигає спрацьовувати система регулювання тиску. В результаті небезпечного підвищення тиску не відбудеться і трубопровід плавно перейде на новий сталий режим роботи із зменшеною витратою і без однієї проміжної НПС. Відповідно до СНиП 20506 - 85 системи згладжування хвиль тиску (ССВД) повинні встановлюватися на проміжних НПС магістральних трубопроводів діаметром 720 мм і вище.

Нафтоперекачечні станції підрозділяються на головні і проміжні. Головний НПС призначена для прийому нафти з установок підготовки нафти і закачування її з резервуарів в трубопровід. До складу технологічних споруд головний НПС входять: магістральна насосна, підпірна насосна, резервуарний парк, вузол обліку нафти, вузол регулювання тиску, фільтри-грязеуловители, вузли запобіжних пристроїв, а також технологічні трубопроводи. Проміжні НПС розміщують по трасі трубопроводу згідно гідравлічного розрахунку. Середнє значення довжини перегону між станціями для першої черги введення в експлуатацію становить 100 - 200 км, а для другої черги - 50 - 100 км. До складу технологічних споруд проміжної НПС входять: магістральна насосна, фільтри-грязеуловители, вузол регулювання тиску, система згладжування хвиль тиску (ССВД), а також технологічні трубопроводи.