А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зв'язок - тетраедр

Зв'язок тетраедрів в структурах MgCu2 і MgZn2 приведена на рис. 25.5 причому на рис. а вертикально розташована вісь с, а на рис. б - тілесна діагональ елементарної комірки.

Наявність зв'язку тетраедрів[SiOJ по ребру в соответствии с правилами Паулинга делает эту структуру малоустойчивой.
В соответствии с этим силикаты удобно классифицировать по способу связи тетраэдров Si04 друг с другом.
Эти гибридные - орбитали направ - Т, лены пространственно в вершины ными связями тетраэдра.
Если в промежуточном полиэдре в К2Мо3010 пятая связь Мо-О несущественно длиннее четырех основных ( тетраэдри-ческих), то в аналогичным образом сопряженных пятивершинных полиэдрах в a - Eu2 ( W04) 3 и в KY ( Mo04) 2 четыре связи бывшего тетраэдра значительно короче пятой, дополняющей его до искаженно-тригональной бипирамиды. В свою очередь искаженно-октаэдрические комплексы в LiFe ( W04) 2, Мо8023, Мо03 и других ( см. табл. 3) смотрятся как пяти-вершинники, дополненные лишней связью.
Существование таких колец доказано, например, в кристаллических решетках волластонита ( а-волластонит) Саз[81зО91 ( ср. Встречаются также структуры включения с кольцеобразной связью тетраэдров, например диоптаз Cue[SieO18 ]- 6H20 утворений, за даними Хейді (Heide, 1954), з кілець[Si6O18 ]12 - і іонів Си2 між якими включені молекули води.

ОЗП]2 - - Існування таких кілець доведено, наприклад, в кристалічних решітках еолластоніта (а-волластонит) Са3[81зО9 ](Пор. Зустрічаються також структури включення з кільцеподібної зв'язком тетраедрів, наприклад діоптав Cu6[Si6018 ]- 6H20 утворений, за даними Хейді (Heide, 1954), з кілець[Sie018 ]12 - і іонів Си2 між якими включені молекули води. Існування таких кілець доведено, наприклад, в кристалічних решітках волластонита (а-волластоііт) Са3[Si30g ](див. стор. Зустрічаються також структури включення з кільцеподібної зв'язком тетраедрів, наприклад діоптаз Cue[SieOi8 ]- 6H20 утворений, за даними Хейді (Heide, 1954 ), з кілець[Sie018 ]12 - і іонів Cus, між якими включені молекули води.

Характер просторового розташування і спосіб зв'язку координаційних багатогранників - фактор, багато в чому визначає властивості кристалічних речовин, не повинен грати істотної ролі у формуванні властивостей склоподібних речовин. По енергетичних причин в Тетраедрічеськая склі кращий один спосіб зв'язку координаційних тетраедрів, що складають безперервний каркас скла, а саме, спосіб зв'язку через вершини, але не через ребра або грані. Такий висновок підтверджується даними рентгеноструктурного аналізу. Що стосується просторового розташування координаційних тетраедрів, то останні орієнтовані під різноманітними кутами відносно один одного.