А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зведений каталог

Зведений каталог - бібліотечний каталог, що відображає фонди декількох бібліотек незалежно від їх підпорядкованості та вказує місцезнаходження конкретного документа.

Зведений каталог продовжує залишатися однією з найбільших корпоративних автоматизованих систем Росії і країн СНД Його учасниками є близько 400 бібліотек, він є невід'ємною частиною Державної системи науково-технічної інформації. Розвиток системи необхідно як реальним, так і потенційним користувачам і учасникам системи. В яких напрямках планується розвиток системи.

Російський зведений каталог по НТЛ[Электронный ресурс ]: База даних містить відомості про закордон.

Ретроспективний зведений каталог є ключем до фондів зарубіжних журналів і видань, що продовжуються з суспільних наук, джерелом бібліографічних відомостей більш ніж про 30 тис. Назв і їх місцезнаходження в бібліотеках країни.

ведуться зведений каталог періодики, обсяг якого перевищив 100 тисяч записів, інші бази даних.

Організація розділу Зведений каталог періодичних видань м Томка стала можлива завдяки співробітникам Наукової бібліотеки Томського державного університету.

РНБ готова представити до зведеного каталог свій авторитетний файл уніфікованих назв і надалі взяти на себе відповідальність за його ведення. Авторитетний файл уніфікованих назв в РНБ ведеться в процесі поточної каталогізації і включає в даний час близько 300 записів заголовків уніфікованих назв на анонімні класичні твори, священні писання, літургійні твори. Найбільш докладно представлені записи на Біблію і її частини. Цей файл активно поповнюється, в тому числі почалися роботи по ретроспективному введенню.

З 1925 року почав виходити міжнародний Зведений каталог інкунабул під редакцією міжнародної комісії з інкунабуловеденію, організаційний центр якої знаходиться в Німецькій державній бібліотеці НДР в Берліні.

Розподілені системи локальних каталогів учасників (віртуальний зведений каталог) в якому кожен каталог учасника залишається і ведеться самостійно але для користувача вся система представляється як єдиний зведений каталог.

Розподілені системи локальних каталогів учасників (віртуальний зведений каталог) в якому кожен каталог учасника залишається і ведеться самостійно але для користувача вся система представляється як єдиний зведений каталог.

Враховує, обробляє і систематизує всі види творів друку та інших документів, що надходять в її фонди, і розкриває їх за допомогою довідково-пошукового апарату, веде зведений краєзнавчий каталог і зведений каталог вітчизняної і зарубіжної періодики, наявної у фондах бібліотек республіки (АРСР), краю , області. Бібліотека є головною організацією в створенні зведених універсальних, краєзнавчих та галузевих каталогів в АРСР, краї, області.

Джерелами відомостей про зарубіжної літератури, що надійшла в радянські бібліотеки, можуть служити видання Всесоюзної державної бібліотеки іноземної літератури: Зведений бюлетень нових іноземних книг, що надійшли в бібліотеки СРСР (виходить з 1949 р по 10 номерів в рік в двох серіях) і щорічний Зведений каталог іноземних наукових журналів, що надійшли в найбільші бібліотеки СРСР.

Для задоволення запитів на відсутні в однієї з бібліотек видання використовують внутрішньосистемний абонемент, а на видання, відсутні в системі - МБА. При провідною бібліотеці створюють зведений каталог на фонди всієї системи.

Обробивши свої спостереження проходжень Венери по диску Сонця, вивів значення паралакса Сонця, близьке до нині прийнятому. Росії, склав перший для Росії зведений каталог айстр, пунктів. Томпсон, Thompson) Бенджамін (1753 - 1814), граф, натураліст і політ, діяч. США, в 1776 переїхав до Великобританію, служив в армії. Баварії (отримав титул), в 1798 - 1802 в Великобританії, з 1802 у Франції.

У Радянському Союзі книжкова форма каталогів знаходить застосування головним чином для видання зведених каталогів. Так, вийшов з друку в 10 томах систематичний зведений каталог Нова іноземна книга, що видавався з 1948 по 1956 рік. Передбачається видати в 60 томах зведений каталог російської книги, який буде включати понад мільйон описів.

обробивши свої спостереження проходжень Венери по диску Сонця, вивів значення паралакса Сонця, близьке до нині прийнятому. Керував карто-графич, роботами в Росії, склав перший для Росії зведений каталог айстр, пунктів. Томпсон, Thompson) Бенджамін (1753 - 1814), граф, натураліст і політ, діяч. США, в 1776 переїхав до Великобританії, служив в армії. Баварії (отримав титул), в 1798 - 1802 в Великобританії, з 1802 у Франції.

До нормативно-технічних документів відносяться технічні умови, галузеві та державні стандарти. Інформаційно-методичні документи включають в себе: проспекти, номенклатурний довідник, каталожні опису виробів і зведений каталог по АК, що містить загальний опис комплексу і рекомендації щодо застосування, а також інші документи, що містять загальні вказівки і методичні рекомендації з проектування систем, спільного застосування АК з іншими комплексами технічних засобів, монтажу, налагодження та експлуатації виробів АК. Призначений для вимірювання фізичних величин електричними методами, вимірювання, збору, обробки та дистанційної передачі електричних параметрів при постійному контролі й управлінні технологічними процесами, розвідувальних, випробувальних і повірочних роботах.

Для РНБ це теж було не тривіальним завданням, незважаючи на те, що внутрішнім форматом каталогізації є система форматів RUSMARC. Наші труднощі полягають у тому, що існують поки великі проблеми з коректністю вивантаження і завантаження записів в зведений каталог. Ці проблеми нами вже осмислені, і в даний час виробляються різні механізми їх подолання.

З метою відпрацювання інформаційно-лінгвістичної сумісності корпоративної бібліотечної мережі вузів з бібліотеками КСМБ і інших регіональних корпоративних мереж Росії в рамках робочої групи, в складі якої активну участь брали РХТУ, МІФІ, МЕІ, МГГТУ, МПДУ, МИИТ, ФА, МГК було проведено 6 засідань . На цих засіданнях були узгоджені вимоги до форматам і полях бібліографічних записів електронних каталогів, визначено порядок передачі баз даних з вузів до зведеного каталог, обговорені результати срзданія фрагмента зведеного каталогу, визначені відповідальні виконавці по створенню зведених каталогів за тематичними напрямками.

Зведений каталог - це основа подальшої роботи з корпоративної каталогізації в цілому, в основі якої лежить принцип разового введення інформації та її подальшого багаторазового використання. Корпоративна діяльність бібліотек міста та регіону відкриває абсолютно нові горизонти як в плані управління розвитком бібліотек, так і в плані більш якісного та оперативного обслуговування користувачів на основі використання новітніх інформаційних і комп'ютерних технологій.

Розповідається про федеральних міжвідомчих програмах, в яких бере участь ДПНТБ. Доступні зведений каталог по науково-технічній літературі та електронний каталог ДПНТБ Росії з можливістю пошуку по ключовими словами, об'єднаним в логічні вирази.

Основна сучасна форма каталогів - карткова. Однак велике значення, особливо для системи міжбібліотечного абонемента, мають і друковані каталоги. Прикладами таких каталогів є зведений каталог іноземних книг в бібліотеках СРСР (див. С. Серед перспективних проектів, над якими працюють останнім часом бібліотеки Миколаївщини, - створення корпоративної бібліотечної системи. Бібліотеки області вже активно включилися в реалізацію цієї програми: були проведені соціологічні дослідження з вивчення складу користувачів провідних бібліотек області та їх запитів, вивчені технічні можливості бібліотек-учасниць корпоративної бібліотечної системи, визначено єдине програмне забезпечення (їм стало програма ІРБІС) і створена модель функціонування корпоративної бібліотечної системи Миколаївського регіону. Першим результатом корпоративного співробітництва стане зведений каталог бібліотек міста та області, робота зі створення якого ведеться останнім часом.

У Радянському Союзі книжкова форма каталогів знаходить застосування головним чином для видання зведених каталогів. Так, вийшов з друку в 10 томах систематичний зведений каталог Нова іноземна книга, що видавався з 1948 по 1956 рік. Передбачається видати в 60 томах зведений каталог російської книги, який буде включати понад мільйон описів.

При розробці, налагодження та експлуатації апаратури замість докладних технічних даних на виріб, що вказуються в Гості, необхідні короткі технічні характеристики: струм напруження, ток сітки, струм колектора (але не методи вимірювання величини струму розжарення при виробництві електровакуумних ламп), габ 3рітние розміри, дані про надійність і ін. Видання, в яких містяться короткі технічні характеристики виробів, називають каталогами. Каталоги на окремі елементи, деталі та вузли об'єднуються в зведений каталог. До основних офіційним зведеним каталогом на вироби, що застосовуються в електронній промисловості, слід віднести: каталог радіоелектронної апаратури (РЕА); каталог електротехнічного обладнання (КЕТ); каталог Прилади й засоби автоматизації. Офіційним виданням є також довідники Міністерства електронної промисловості.

АБИС сімейства IRBIS, у яких є постійне підключення до мережі Інтернет і бажаючих мати можливості доступу до інформаційних ресурсів бібліотечних корпорацій і асоціацій. WEB-IRBIS отримують доступ до корпоративних бібліотечних ресурсів, доступним для вільного використання. Засоби адміністрування WEB-IRBIS дозволяють налаштувати екранний інтерфейс таким чином, щоб зовнішні джерела інформації представити користувачеві як віртуальний зведений каталог. Наприклад, якщо книга відсутня в даній бібліотеці, звернувшись до інтерфейсу шлюзу, читач зможе отримати запит про її наявність в регіональній корпоративній мережі бібліотек. Вбудована підсистема формування запитів на ЕДД і МБА дозволяє оформити відповідний запит і автоматично відправити його по електронній пошті.

З появою Інтернету в філіях їх функції помітно розширилися. В першу чергу у них з'явилася можливість самостійно обслуговувати читачів з використанням всіх доступних інформаційних ресурсів. Це і власні електронні каталоги ЦБС (які тепер не встановлюються на локальні комп'ютери бібліотек-філій, а оперативно представляються на сервері ЦБС), Зведений каталог публічних бібліотек Москви, каталоги учасників Корпоративної мережі московських бібліотек, і все різноманіття інформаційних ресурсів, представлених в мережі Інтернет, яке так необхідно нашим читачам. У процесі освоєння нових можливостей співробітники філій пройшли шлях від думки, що корпоративні бібліотечні ресурси не потрібні читачам, в зв'язку з частою віддаленістю бібліотек-власників документів, до усвідомлення того, що інформація може бути настільки необхідною, що за нею поїдуть і на інший кінець міста. Постійне звернення до корпоративних інформаційних ресурсів призводить до того, що коло читачів, яким потрібна література, яка перебуває в інших ЦБС і бібліотеках постійно зростає.

Макарій організував опис монастирських книг (збори всіх книг, шанованих на Русі), що знайшло відображення в церковно-літературній пам'ятці - Великих Четіях-Мінеях та інших документах. Найбільш активно бібліотеки стали розвиватися після введення в сер. московському друкованому дворі, при наказах (Посольському, Пушкарська, Аптекарському і ін.), Слов'яно-греко-латинської академії (1686) та ін. Згідно з указом патріарха Никона був складений зведений каталог книжкових фондів 40 найбільших монастирів.

Так, Бібліотека Академії неук СРСР в своєму генеральному картковому алфавітному каталозі відображає твори друку, що надходять в мережу академічних бібліотек Ленінграда і Москви. Зведені каталоги публікуються нашими найбільшими бібліотеками: тієї ж Бібліотекою Академії наук СРСР, Всесоюзної державної бібліотеки іноземної літератури і іншими. Найбільш часто публікуються зведені каталоги іноземної літератури, такі потрібні для наукової роботи. Прикладом може служити: Зведений каталог іноземних періодичних видань по розділах Медицина, Біологія, Біохімія за 1945 - 1958 рр., Що знаходяться в основних бібліотеках м Мінська.

Необхідно також визначитися з відповідальністю за формування і ведення авторитетного файлу імен осіб і уніфікованих назв. Що стосується авторитетного файлу індивідуальних авторів, то пріоритет в його веденні як основи національного файлу належить РКП. В даний час в зведеному каталозі записи РКП представлені окремою базою даних. Не ясно, чи буде перевантажений авторитетний файл індивідуальних авторів РКП до зведеного каталог. Якщо так, то необхідно вирішити питання про координацію робіт по доповненню цього файлу даними з РДБ і РНБ на єдиній методичній основі, якщо немає, то необхідно вирішити питання про координацію робіт РНБ і РДБ з ведення цього файлу в рамках зведеного каталогу та вироблення єдиних принципів його ведення. Авторитетний файл РНБ в даний час налічує близько 50 тисяч записів для заголовків індивідуальних авторів і включає перш за все авторів особливих категорій, імена осіб з подвійними прізвищами, особливо поширені прізвища, східні прізвища та псевдоніми, зарубіжні автори в перекладі на російську мову. Роботи з ведення авторитетного файлу, перш за все авторів особливих категорій, ведуться і в РДБ.

На закінчення опису окремих інформаційних органів Франції необхідно коротко зупинитися на висвітленні діяльності Національної бібліотеки в Парижі. Бібліотека заснована в 1480 р Фонди бібліотеки налічують понад 6 млн. Книг, 500 тис. Назв періодичних видань, 400 тис. Карт, 5 млн. Літографій і гравюр, 155 тис. Рукописів. Національна бібліотека отримує обов'язковий примірник всіх виходять у Франції періодичних видань. Бібліотека не є публічною. Вона призначена насамперед для науковців та аспірантів. У залі періодичних видань є зведений каталог, в якому відображені журнальні фонди близько 100 найбільших бібліотек країни. Відділ фотокопіювання виконує замовлення на мікрофільмування та фотокопіювання матеріалів з фондів бібліотеки.

Необхідне продовження робіт зі зведеними тематичними планами Центрального колектора бібліотек. Колектор передає в Систему три тематичних плану: науково-технічний, навчальний, медичний у вигляді машиночитаних файлів у форматі RUSMARC. Отримані файли спочатку обробляються в проміжній базі даних, а потім завантажуються в базу даних Зведеного каталогу в режимі коректури. Спочатку записи перевіряються на їх наявність в базі даних Зведеного каталогу. Чому це необхідно: на першому етапі спільної роботи надходження з колектора по ряду об'єктивних причин (узгодження форматів, відпрацювання механізму передачі інформації) відстали щодо завантаження записів від учасників Системи, і виявилося, що деяка кількість записів уже є в базі даних. В цьому випадку до запису бази даних із запису колектора приписується анотація, запис забезпечується Сігл колектора і його Web-адресою. До оригінальних записів автоматично приписується Сигла колектора і його Web-адреса потім записи завантажуються до зведеного каталог. У підвалі Вид видання проставляється абревіатура stp це підполе інвертується.

Необхідне продовження робіт зі зведеними тематичними планами Центрального колектора бібліотек. Колектор передає в Систему три тематичних плану: науково-технічний, навчальний, медичний у вигляді машиночитаних файлів у форматі RUSMARC. Отримані файли спочатку обробляються в проміжній базі даних, а потім завантажуються в базу даних Зведеного каталогу в режимі коректури. Спочатку записи перевіряються на їх наявність в базі даних Зведеного каталогу. Чому це необхідно: на першому етапі спільної роботи надходження з колектора по ряду об'єктивних причин (узгодження форматів, відпрацювання механізму передачі інформації) відстали щодо завантаження записів від учасників Системи, і виявилося, що деяка кількість записів уже є в базі даних. В цьому випадку до запису бази даних із запису колектора приписується анотація, запис забезпечується Сігл колектора і його Web-адресою. До оригінальних записів автоматично приписується Сигла колектора і його Web-адреса потім записи завантажуються до зведеного каталог. У підвалі Вид видання проставляється абревіатура stp це підполе інвертується. Як тільки відбувається замовлення видання до Зведеного каталог з ЦКБ передається файл з відомостями про організаціях, які замовили цю книгу. Якщо опису цих організацій є в базі даних учасників Системи, то з неї береться Сигла і приписується до запису. Якщо відомостей про організацію в базі учасниць немає, то заводиться нова запис і далі приписується Сигла. Це відбувається на стадії замовлення книги.