А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вільне пов'язане входження

Вільні і пов'язані входження змінних в формулу, параметри формули, замкнуті формули визначаються звичайним чином (див. W2w2w20.), Слід лише мати на увазі, що в нашій мові пов'язані змінні зустрічаються вже в термах і функторів.

Поняття вільного і пов'язаного входження змінного кортежу аналогічно глобальної або локальної змінної в програмі на мові з вкладеними деклараціями процедур.

Формули, вільні і пов'язані входження змінних-кортежів в ці формули визначаються рекурсивно наступним чином.

Різниця між вільним і зв'язаним входженням змінної завжди пов'язане з термо або формулою, для яких (в кожному випадку) розглядається це входження.

Пари назва частини. - Номер частини. | Число використовуваних крісел. Правила для визначення вільних і пов'язаних входжень змінних залишаються тими ж, що і для обчислення кортежів.

Взагалі, слід говорити саме про вільних і пов'язаних входженнях даної змінної в даний вираз.

З цього визначення видно, що при встановленні істинності формули Ф сигнатури Е вільні і пов'язані входження змінних в формулу Ф грають зовсім різні ролі. А саме, вільним вхо - дження змінної х приписується постійне значення у (х), в той час як пов'язаним входженням змінних ніякі постійні значення не приписуються, а розглядаються всілякі їх значення.

Перейменувати (якщо необхідно) зв'язані змінні таким чином, щоб ніяка змінна не мала б одночасно вільних і пов'язаних входжень.

Одночасно визначаються поняття вільних і пов'язаних входжень змінних.

Нехай в системі G1 або G2 дано доказ секвенції, в яку ніяка змінна не входить і вільно, і пов'язано. Тоді, замінюючи в секвенція цього докази вільні і пов'язані входження змінних (так, що кожне застосування постулату залишається застосуванням того ж постулату), можна отримати такий доказ тієї ж секвенції, в яке ніяка змінна не входить і вільно, і пов'язано.

Можна дати індуктивне визначення формули розширеного числення предикатів, аналогічне визначенню, даному вище, на стор. Різниця полягає лише в тому, що замість вільних і пов'язаних входжень предметних змінних і кванторів, що діють на такі змінні, доводиться розглядати входження і квантори, що відносяться як до предметних , так і до предикатним змінним.

Проблеми, що виникають при оперуванні з кван-тіфікаціі і областями дії кванторів, іноді бувають досить складними. Зокрема, до деяких труднощів може привести одночасна присутність у формулі вільних і пов'язаних входжень однієї і тієї ж змінної. Положення свідомо простіше для випадку попереджання форм.