А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ощадний сертифікат

Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво кредитної установи про депонування (внесок) коштів власника сертифіката - депозитора, яке засвідчує його право на отримання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому. Ощадні сертифікати видаються банками під визначений договором відсоток на певний термін або до запитання. Вони бувають іменними і на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають. Депоновані кошти за строковим сертифікату повертаються раніше обумовленого терміну за зниженого відсотка, рівень якого визначають на договірній основі при внеску депозиту.

Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування (внесок) коштів власника сертифіката-депозиту, яке засвідчує його право на отримання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому. Ощадні сертифікати видаються банками під певний договором відсоток на конкретний термін або до запитання. Вони бувають іменними і на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають. Депоновані кошти за строковим сертифікату повертаються раніше обумовленого терміну за зниженого відсотка, рівень якого визначають на договірній основі при внеску депозиту.

Ощадний сертифікат номіналом 10 тис. Руб. виданий на 120 днів з погашенням в сумі 12 тис. руб .; рік комерційний.

Ощадний сертифікат - письмове свідчення кредитних установ про депонування коштів власників сертифікатів-депозиторів; засвідчує право власників на отримання депозитів і відсотків за ними. При достроковій вимозі засобів депозитору виплачується знижений відсоток, передбачений за договором з банком.

Ощадний сертифікат, ставка виплачуваного відсотка за яким змінюється в залежності від умов забезпечення грошей. Процентна ставка встановлюється урядовими регулюючими агентствами.

Ощадний сертифікат - це письмове свідоцтво кредитної установи про депонування на певний термін грошових коштів вкладника, а саме фізичної особи, з безумовним зобов'язанням повернення вкладу з встановленим процентом. Депозитний сертифікат також засвідчує аналогічне право вкладника, в ролі якого виступає юридична організація.

Ощадний сертифікат може бути виданий тільки громадянину РФ або іншого держави, що використовує рубль в якості офіційної державної одиниці.

Ощадні сертифікати - письмові свідчення кредитних установ про депонування грошових коштів; засвідчують право власника на отримання після закінчення терміну суми депозиту і відсотків по ньому. Ощадні сертифікати можуть видаватися як державними, так і комерційними банками. Розрізняють ощадні сертифікати двох видів: іменні і на пред'явника. Сертифікати, видані на пред'явника, підлягають обігу, а іменні - купівлі-продажу не підлягають. Сертифікат на пред'явника може бути засобом розрахунків між дебітором і кредитором. Відсотки за сертифікатами виплачуються тільки після закінчення терміну депозиту.

Ощадний сертифікат видається громадянину РФ чи іншої держави, котрий використовує карбованець як офіційною грошовою одиниці. Депозитний сертифікат може бути виданий тільки організації, яка є юридичною особою, зареєстрованою на території РФ або на території іншої держави, котрий використовує карбованець як офіційною грошовою одиниці. Сертифікат не підлягає вивезенню на територію держави, що не використовує рубль в якості офіційної державної одиниці.

Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування (внесок) коштів власника сертифіката-депозиту, яке засвідчує його право на отримання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому. ощадні сертифікати видаються банками під визначений договором відсоток на конкретний термін або до запитання. Вони бувають іменними і на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають. Депоновані кошти за строковим сертифікату повертаються раніше обумовленого терміну за зниженого відсотка, рівень якого визначають на договірній основі при внеску депозиту.

Ощадні сертифікати можуть видаватися як державними, так і комерційними банками. розрізняють ощадні сертифікати двох видів: іменні і на пред'явника. Сертифікати, видані на пред'явника, підлягають обігу, а іменні - купівлі-продажу не підлягають. Сертифікат на пред'явника може бути засобом розрахунків між дебітором і кредитором. Відсотки за сертифікатами виплачуються тільки після закінчення терміну депозиту.

Ощадний сертифікат банку - будь-який документ, право вимоги за яким може поступатися однією особою іншій, що є зобов'язанням банку по виплаті розміщених у нього ощадних вкладів.

Ощадний сертифікат банку має той же механізм дії, як і депозитний сертифікат, але призначений для фізичних осіб. Сертифікат може видаватися на певний термін або до запитання. У разі дострокового повернення коштів за строковим сертифікату з ініціативи його власника виплачується знижений відсоток, величина якого вказується в договорі, що укладається при внеску грошей на зберігання.

Ощадні сертифікати банків - документи, право вимоги за якими може поступатися однією особою іншій, що є зобов'язанням банку по виплаті розміщених у нього ощадних вкладів.

Ощадні сертифікати Ощадбанку РФ можуть звертатися по іншим умовам, узгодженим з ЦБР.

Ощадним сертифікатом визнається цінний папір, що засвідчує факт внесення до банку-емітента грошових коштів в якості внеску і право вкладника отримати після закінчення встановленого терміну суму вкладу і відсотків по ньому в будь-якій установі даного банку. Держателем ощадного сертифіката може бути тільки громадянин. Депозитний сертифікат - цінний папір, аналогічна ощадному сертифікату, проте його власником може бути тільки юридична особа.

Розрізняють ощадні сертифікати двох видів: іменні і на пред'явника. Сертифікати, видані на пред'явника, підлягають обігу, а іменні купівлі-продажу не підлягають. Сертифікат на пред'явника може бути, засобом розрахунків між дебітором і кредитором. Відсотки за сертифікатами сплачуються лише після закінчення терміну депозиту.

Розрізняють ощадні сертифікати двох видів: іменні і на пред'явника.

МОЗ плюс Казначейські ощадні сертифікати, облігації, короткострокові держ.

Бланк ощадного сертифіката видається безкоштовно В разі його втрати в реєстраційному журналі робиться новий запис, загублений сертифікат поновлюється. Ощадний сертифікат може бути виданий тільки громадянам Російської Федерації чи іншої держави, котрий використовує карбованець як офіційною грошовою одиниці.

Депозитний або ощадний сертифікат - документ банку-емітента, який свідчить про внесок в цей банк грошових коштів і засвідчує право вкладника або його правонаступника отримати після закінчення періоду, встановленого для вкладникові таку суму та відсотки за ним. Депозитні сертифікати видаються юридичним особам, ощадні сертифікати - фізичним особам.

Депозитний або ощадний сертифікат - це письмове свідоцтво банку-емітента про внесок грошових коштів, яке засвідчує право вкладника (бенефіціара) або його правонаступника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту (вкладу) та відсотків по ньому. Сертифікати можуть випускатися як в разовому порядку, так і серіями. Вони підрозділяються на іменні і на пред'явника.

Депозитний або ощадний сертифікат - це письмове свідоцтво банку, яке засвідчує право вкладника або його правонаступника на отримання після закінчення певного терміну суму вкладу та відсотків по ньому.

Термін обігу ощадних сертифікатів може перевищувати один рік в тому випадку, коли умови їх випуску узгоджені з Центральним банком РФ.

Право вимоги по ощадному сертифікату може бути передано тільки фізичним особам з подальшим оформленням в банку.

Щоб випустити депозитні або ощадні сертифікати, банк повинен затвердити умови їх випуску та обігу. Для цього вони повинні представити їх в трьох примірниках до Головного територіального управління ЦБ РФ, Національний банк республік у складі РФ за місцем розташування кореспондентського рахунку в десятиденний термін з дати прийняття рішення про випуск. Умови випуску сертифіката повинні містити повний порядок випуску та обігу сертифікатів, опис зовнішнього вигляду сертифіката і зразок (макет) сертифіката.

Поняття і порядок обігу ощадних сертифікатів визначені ст. 844 ГК РФ і Листом ЦБ РФ від 10 лютого 1992 зі змінами від 6 січня 1993 роки, Україна депозитних ощадних сертифікатах банків. Жоден з цих актів не передбачає будь-якої реєстрації із зазначеними цінними паперами.

Позиково-ощадні асоціації продають своїм клієнтам ощадні сертифікати, які викуповує за номіналом за їх першою вимогою.

Банк випустив в січні 1997 р ощадний сертифікат терміном погашення один рік, який дає право на щомісячне отримання встановленої банком процентної ставки. Якщо власник сертифіката не отримав дохід по купону у відповідному місяці, то він може отримати його в будь-який інший місяць.

Інвестиційний інструмент, особливо депозитний сертифікат або ощадний сертифікат, яким законним чином дозволено мати найвищу процентну ставку або іноді не мати обмежень за ставкою доходу.

північний торговий банк випустив в січні 1992 р ощадні сертифікати серії Е, які дають право на щомісячне отримання встановленої банком процентної ставки. Якщо власник сертифіката не отримав дохід по купону у відповідному місяці, то він може отримати його в будь-який інший місяць.

Дрібні заощадження населення каси мобілізують також за допомогою продажу ощадних сертифікатів строком від 6 до 12 років. Доходи від реалізації сертифікатів йдуть на покриття дефіциту по бюджету капітальних вкладень.

Строкові депозити малих розмірів Строкові депозити включають в себе ощадні сертифікати (savings certificates) і депозитні сертифікати (certificates of deposit, CD) з низьким номіналом. Такі депозити мають встановлений термін погашення. ФРС включає в показник М2 тільки термінові депозити на суму менше 100000 дол. Власник ощадного або депозитного сертифіката отримує квитанцію, в якій вказується розмір депозиту, процентна ставка і дата погашення. Депозитний сертифікат є свідченням, в якому зазначаються дата його випуску, дата погашення та інші істотні умови контракту. Як і інші термінові депозити, він може бути вилучений раніше дати погашення тільки за вирахуванням нарахованого відсотка як штраф за дострокове погашення.

По-друге, хоча ставки оподаткування доходів за векселями і ощадними сертифікатами однакові, вексель все ж краще ощадних сертифікатів через більшу ліквідності.

За статтею Інші показується сума вкладень організації в депозити (ощадні сертифікати, депозитні рахунки в банках і т.п.) і інші напрямки інвестицій, які обліковуються в установленому порядку на рахунках бухгалтерського обліку в якості фінансових вкладень.

До них відносяться: акції, облігації та місцеві позики, ощадні сертифікати, векселі та інші.

Розглянуті методи оцінки ефективності облігацій застосовні і до розрахунку аналогічних показників по ощадних сертифікатах і інших кредитних цінних паперів.

До цінних паперів відносяться акції, облігації, товарні та фінансові векселі, ощадні сертифікати, опціони, ф'ючерсні контракти, варанти, казначейські зобов'язання та ін. Їх прийнято називати цінними паперами тому, що вони мають право вимоги або участі у формуванні доходу на спочатку вкладений капітал і в зв'язку з цим є як би відображенням реальних активів, їх заступниками.

Основними видами цінних паперів, що використовуються підприємствами, є акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі.

Для депозитного сертифіката максимальний термін обігу встановлено в один рік, а для ощадного сертифіката - три роки. Якщо сертифікат пред'являється достроково, то відсотки виплачуються за встановленою зниженою ставкою.

Програми відстрочки виплати податків, що дозволяють фізичній особі звернути поточні процентні доходи по банківській ощадному сертифікату або акціям у взаємному фонді в дозволяє відстрочувати виплату податків ануїтет, керований страховою компанією.

Рахунок, за яким виплачуються відсотки, зазвичай еквівалентні відсоткам по 90-денним депозитах в ощадні сертифікати. Такий рахунок є рахунком з видачею ощадної книжки і передбачає значні процентні штрафи, якщо кошти знімаються до закінчення 90-денного періоду. Якщо кошти залишаються на рахунку після закінчення 90 днів, умова користування рахунком автоматично поновлюється на додатковий період.

В якості таких предметів купівлі-продажу виступають акції, облігації, казначейські зобов'язання держави, ощадні сертифікати, векселі.

Випуск цінних паперів - акцій, облігацій, векселів, казначейських зобов'язань держави, ощадних сертифікатів та ін. - І їх обіг на фінансовому ринку істотно розширюють можливості залучення тимчасово вільних грошових коштів підприємств і громадян для інвестування. Випуск цінних паперів повинен сприяти мобілізації коштів підприємств для здійснення великих інвестицій, пом'якшити наслідки скорочення бюджетного фінансування. Економічною основою становлення ринку цінних паперів служать також заощадження населення.

Інші інвестори повинні були визначитися з варіантом обміну - на пакет нових ОФЗ, ощадних сертифікатів Ощадбанку РФ або валютних урядових облігацій.

До цінних паперів відносяться державні облігації, облігації, векселі, чеки, депозити та ощадні сертифікати, банківські ощадні книжки на пред'явника, коносаменти, акції, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законодавством або у встановленому ним порядку віднесено до цінних паперів.

На даний момент існують певні обмеження за суб'єктним складом комерційних банків, які можуть випускати ощадні сертифікати.

Вкладникам-організаціям видаються депозитні сертифікати, депонування в банках вільних грошових коштів громадян оформляється за допомогою ощадних сертифікатів.