А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Рентгеноспектральний апарат

Конструктивно рентгеноспектральні апарати виготовлені строго за блоковим принципом. Генератором випромінювання (збудливого) може служити або радіоактивний ізотоп, або система з високовольтного джерела електроживлення і рентгенівської трубки.

Конструкція рентгеноспектральних апаратів може повністю забезпечити променеву безпеку оператора. Однак якщо наладчик або оператор забуває поставити заглушку замість знятого аналітичного каналу або вимкнути високу напругу з рентгенівської трубки при навмисному висунення захисної засувки, вони можуть отримати надлишкову дозу опромінення.

Розглянемо роботу за способом внутрішнього стандарту з урахуванням використання конструктивних особливостей рентгеноспектральних апаратів.

Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімії; будову, призначення принцип роботи блоків рентгеноспектральних апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів в кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектраль-ного аналізу; чутливість аналізу і межі його застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення і обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і післяопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал і розкладання рентгенівських променів у спектр.

Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімії; будову, призначення та принцип роботи блоків рентгеноспектральних апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів в кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектраль-ного аналізу; чутливість аналізу і межі його застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення і обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і післяопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал і розкладання рентгенівських променів у спектр.

Повинен знати: загальні відомості про рентгенівський характеристичний спектр і спектр гальмування; властивості рентгенівських променів і їх взаємодію з речовинами; основні відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб; фізичні основи кристал-дифракційних вимірів; принципові схеми високовольтних генераторів; оптичну схему рентгенівського спектрометра, правила підключення апаратів до мережі; будову і типи рентгенівських трубок; призначення кенотронов, захисних кожухів і окремих елементів пульта керування; характеристики апаратів, застосовуваних в рентгеноспектрального аналізу; основні прийоми і правила роботи на рентгеноспектральних апаратах; метод побудови градуйованого графіка; порядок виконання розрахунку процентного вмісту складових проби; склад аналізованих продуктів; вимоги, що пред'являються до якості проб, еталонів і аналізів; методики і етапи проведення рентгеноспектрального аналізу; джерела похибок.

Повинен юать: загальні відомості про рентгенівський характеристичний спектр і спектр гальмування; властивості рентгенівських променів я їх взаємодія з речовинами; основні відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб; фізичні основи кристал-дифракційних вимірі; принципові схеми високовольтних генераторів; оптичну схему рентгенівського спектрометра, правила підключення апаратів до мережі; будову і типи рентгенівських трубок; призначення кенотронов, захисних кожухів і окремих елементів пульта керування; характеристики апаратів, застосовуваних в рентгеноспектрального аналізу; основні прийоми і правила роботи на рентгеноспектральних апаратах; метод побудови градуйованого графіка; порядок виконання розрахунку процентного вмісту складових проби; склад аналізованих продуктів; вимоги, що пред'являються до якості проб, еталонів і аналізів; методики і етапи проведення рентгеноспектрального аналізу; джерела похибок.

Повинен знати: загальні відомості про рентгенівський характеристичний спектр і спектр гальмування; властивості рентгенівських променів і їх взаємодію з речовинами; основні відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб; фізичні основи кристал-дифракційних вимірів; принципові схеми високовольтних генераторів; оптичну схему рентгенівського спектрометра, правила підключення апаратів до мережі; будову і типи рентгенівських трубок; призначення кенотронов, захисних кожухів і окремих елементів пульта керування; характеристики апаратів, застосовуваних в рентгеноспектрального аналізу; основні прийоми і правила роботи на рентгеноспектральних апаратах; метод побудови градуйованого графіка; порядок виконання розрахунку процентного вмісту складових проби; склад аналізованих продуктів; вимоги, що пред'являються до якості проб, еталонів і аналізів; методики і етапи проведення рентгеноспектрального аналізу; джерела похибок.

Повинен анать: загальні відомості про рентгенівський характеристичний спектр і спектр гальмування; властивості рентгенівських променів і їх взаємодію з речовинами; основні відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб; фізичні основи кристал-дифракційних вимірі; принципові схеми високовольтних генераторів; оптичну схему рентгенівського спектрометра, правила підключення апаратів до мережі; будову і типи рентгенівських трубок; призначення кенотронов, захисних кожухів в окремих елементів пульта керування; характеристики апаратів, застосовуваних в рентгеноспектрального аналізу; основні прийоми і правила роботи ва рентгеноспектральних апаратах; метод побудови градуйованого графіка; порядок виконання розрахунку процентного вмісту складових проби; склад аналізованих продуктів; вимоги, що пред'являються до якості проб, еталонів і аналізів; методики і етапи проведення рентгеноспектрального аналізу; джерела похибок.

Повинен знати: загальні відомості про рентгенівський характеристичний спектр і спектр гальмування: властивості рентгенівських променів і їх взаємодію з речовинами; основні відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб; фізичні основи кристал-дифракційних вимірів; принципові схеми високовольтних генераторів; оптичну схему рентгенівського спектрометра, правила підключення апаратів до мережі; будову і типи рентгенівських трубок; призначення кенотронов, захисних кожухів і окремих елементів пульта керування; характеристики апаратів, застосовуваних в рентгеноспектрального аналізу; основні прийоми і правила роботи на рентгеноспектральних апаратах; метод побудови градуйованого графіка; порядок виконання розрахунку процентного вмісту складових проби; склад аналізованих продуктів; вимоги, що пред'являються до якості проб, еталонів і аналізів; методики і етапи проведення рентгеноспектрального аналізу; джерела похибок.

Вимірювання інтенсивностей аналітичної лінії і лінії порівняння виконується за допомогою системи обтюрациі зразка і еталона. Чим вище частота обтюрациі, тим менше, в принципі, позначаються зміни параметрів рентгеноспектральний апарат на порівнюваних интенсивностях.

Усунення дрібних несправностей рентгеноспектральних апаратів, заміна рентгенівський трубок, окремих блоків, що реєструють.