А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Реактивна провідність

Реактивна провідність дорівнює нулю, так як місткість і індуктивна провідності однакові за величиною.

Реактивна провідність при відсутності г в ланцюзі також має три характерні частоти - два нуля (зі 0 зі оо), при яких b 0 і один полюс (зі С0), при якому b оо.

Реактивна провідність видання (як і слід за загальним правилом) дорівнює їх різниці.

Реактивна провідність bL не є величиною, зворотної реактивному опору, так як при її визначенні враховується і активний опір гілки.

Реактивна провідність для гілки з індуктивністю bL записується зі знаком плюс, а для галузі з ємністю ЬС - зі знаком мінус.

Реактивна провідність при відсутності г в ланцюзі також має три характерні частоти - два нуля (зі 0 зі оо), при яких b про, і один полюс (з сос), при якому b оо.

Реактивна провідність при відсутності г в ланцюзі також має три характерні частоти - два нуля (зі 0 зі оо), при яких b О, і один полюс (зі спів), при якому b оо.

Реактивна провідність обумовлюється наявністю ємності у кожної з фаз по відношенню до іншої фази, а також по відношенню до землі.

Реактивна провідність Ь0 залежить від напруги (/і є нелінійної величиною. У т - Якщо ж втрати на гістерезис змінюються непропорційно квадрату амплітуди індукції, то величина gu в деякій мірі залежить від (/і також є нелінійної.

Реактивна провідність Ь0 залежить від напруги U0 і є нелінійної величиною. Якщо ж втрати на гістерезис змінюються непропорційно квадрату амплітуди індукції, то величина g9 в деякій мірі залежить від t /0 і також є нелінійної.

Реактивна провідність при відсутності г в ланцюзі також ь має три характерні частоти - два нуля (зі 0 зі оо), при яких b О, і один полюс (зі С0), при якому b - оо.

реактивна провідність визначається магнітним потоком взаємоіндукції в обмотках трансформатора.

Реактивна провідність шлейфів змінюється шляхом переміщення короткозамикающего-чих містків або поршнів.

Сумарна реактивна провідність на виході каскаду В2 О, що відповідає індуктивному характеру розладу контура, утвореного в вихідний ланцюга каскаду.

Реактивна провідність шлейфу повинна бути рівною за величиною і протилежною за знаком реактивної провідності лінії в точці з'єднання. Єдиним додатковим вимогою є необхідність знайти таку точку приєднання, щоб дійсна частина повного опору або провідності у напрямку до навантаження дорівнювала хвильовому опору або провідності лінії.

Реактивна провідність Ьо залежить від напруги Uo і є нелінійної величиною. Якщо ж втрати на гістерезис змінюються непропорційно квадрату амплітуди індукції, то величина g0 в деякій мірі залежить від Uo і також є нелінійної.

Розгалужена ланцюг змінного струму. Реактивні провідності окремих гілок на відміну від активних провідностей є алгебраїчними величинами.

Реактивні провідності окремих гілок на відміну від активних проводь мостей є алгебраїчними величинами.

Реактивні провідності окремих гілок на відміну від активних провідностей є алгебраїчними величинами.

реактивна провідність ємнісного елемента зростає пропорційно порядковому номеру гармоніки напруги з, і для нульової (постійної) складової вона дорівнює нулю. Якщо конденсатор включений послідовно з резистивної навантаженням, то при наявності постійної або повільно змінюється складової у вхідному, напрузі ис вона буде майже повністю виділятися на ємнісному елементі. Тому конденсатор використовують як поздовжнього елемента в фільтрі верхніх частот і поперечного елемента в фільтрі нижніх частот. 
Величина помилки при заміні напруги його поздовжньої складової. Реактивна провідність повітряних ліній залежить від перетину проводів і відстані між ними, але діапазон зміни її величини невеликий і становить (2 5 - 3 2) 10 - 6 сім /км. Реактивна провідність кабелів в кілька десятків разів перевищує провідність повітряних ліній і для кабелів на напруги 6 - 35 кв її величина змінюється в діапазоні близько (50 - 200) Ю-6 сім /км.

реактивна провідність контуру накачування дорівнює нулю незалежно від частоти сигналу, так як передбачається, що частота накачки зафіксована на резонансній частоті скл.

Зручною змінної реактивної провідністю в хвилеводі є металевий зонд з різною глибиною занурення. Якщо зонд вводиться з боку широкої стінки, то його провідність буде ємнісний, стаючи далі резонансної при довжині чверть хвилі і змінюючись до індуктивної з подальшим зануренням аж до остаточного досягнення протилежної стінки. Найпростішим согласующим елементом цього типу є одиночний зонд, який має можливість пересуватися уздовж хвилеводу на відстань довжини хвилі або більше. Приклад такого зонда для частоти 35 Ггц зображений на рис. 321. Описані елементи прості в застосуванні, причому регулювання дозволяє плавно підійти до єдиного положенню узгодження. В каретці необхідно забезпечити дросельну систему, щоб зонд давав плавну зміну реактивності.

знаходження на круговій діаграмі точки 2Н50 /30 (ом при Zc75 му Пунктиром проведена окружність постійного КСВ, відповідного даної навантаженні. | Розрахунок КСВ при включенні в хвилевід індуктивної діафрагми із заданою величиною В - - 2. Оскільки реактивна провідність діафрагми В і активна (одинична) провідність навантаження включені паралельно один одному, доцільно вирішувати завдання в термінах повних провідностей.

Характеристики п'яти фільтрів псевдоверхніх частот (що ілюструють їх поведінку в смугах замикання. Три паралельні реактивні провідності на кожному кінці фільтра, єдина паралельна реактивна провідність в центрі і довжини ліній були залишені без змін.

Схема ємнісного сигналізатора рівня.

Вимірювання реактивної провідності або еквівалентної ємності датчика в измерителях рівня здійснюється за допомогою мостових схем. Допоміжні плечі моста індуктивно пов'язані з живильним високочастотним генератором. ємнісний датчик включений в одне з основних плечей моста. Друге плече призначене для балансування моста по активній і реактивній складовим повного опору. З діагоналі моста знімається напруга для контрольного і показує приладів постійного струму. Випрямлення струму здійснюється за допомогою діодного містка.

Визначивши реактивну провідність конденсатора, знаходимо /, при якому Ь ЬС.

В результаті реактивна провідність і реактивна потужність на клемах контуру рівні нулю.

При сосо0 реактивна провідність Ь стає рівною нулю, а реактивний опір зазнає розрив від оо до - оо. При осо0 в двухполюсника рис. 119 г має місце резонанс струмів.

При резонансі реактивна провідність резонатора дорівнює нулю.

Обчислена характеристика вхідної провідності гребенчатого фільтра типу, показаного на Фільтр має чотири резонатора. Якби реактивні провідності фільтрів в їх смугах замикання були великі, то це призвело б до Закорочування інших фільтрів.

Тут і нижче реактивна провідність протилежна за знаком прийнятому для неї в СРСР.

При цьому реактивна провідність випромінювача дорівнює нулю і спостерігається резонанс. Резонансна довжина щілини дещо менше напівхвилі: ефект укорочення поширюється на щілинні випромінювачі в такій же мірі, як на електричні вібратори.

Чи залежить реактивна провідність котушки індуктивності від величини її активного опору.

Що стосується реактивної провідності, то, як видно з РПС.

Метод варіації реактивної провідності здійснюється в основному шляхом зміни ємності коливального контуру. Якщо, не підключивши зразка до затискачів Сх (рис. 2 - 12 а), змінювати ємність зразкового конденсатора С0 то показання гальванометра досягнуть максимуму, а потім почнуть зменшуватися.

Метод варіації реактивної провідності здійснюється в основному шляхом зміни ємності коливального контуру. Якщо, не підключивши зразка до затискачів Сх (рис. 2 - 12 а), змінювати ємність зразкового конденсатора З, то показання гальванометра досягнуть максимуму, а потім почнуть зменшуватися.

Зміна активної та реактивної провідності паралельного контуру поблизу резонансної частоти і резонансної довжини хвилі. Графік зміни реактивної провідності паралельного контуру поблизу резонансу показаний на рис. 9.2. Реактивна провідність контуру змінюється за лінійним законом.

Крутизна залежностей нормованої усередненої реактивної провідності Bi /G0 від зсуву (рис. 11) помітно залежить від величини навантаження. Ця обставина може виявитися істотним при оцінці стабільності частоти генератора.

Нормована реактивна провідність симетричною ємнісний діафрагми. | Нормована реактивна провідність несиметричною ємнісний діафрагми. | Резонансні секції в прямокутному і круглому хвилеводах. Відстань між необхідної реактивної провідністю і найближчим мінімумом напруги - це відстань в довжинах хвиль, яке відміряється по зовнішньої шкалою кругової діаграми від радіальної лінії, що відповідає точці поєднання необхідного значення реактивної провідності і одиничному колі активної провідності, до осі активного опору на діаграмі, відкладеної в напрямку зменшення величини нормованого активного опору.

На частоті coj реактивні провідності компенсують один одного і провідність контуру звертається в нуль. Частота південь є нулем провідності Y (уо) і називається частотою резонансу струмів.

При зі зі реактивна провідність Ь стає рівною нулю, а реактивний опір зазнає розрив від оо до - оо. При зі С0 в двухполюсника рис. 528 г має місце резонанс струмів.

На частоті а1 реактивні провідності компенсують один одного і провідність контуру звертається в нуль. Частота coj є нулем провідності Y (jсо) і називається частотою резонансу струмів.

Векторна діаграма для ланцюга, зображеної на 10 - 15. При резонансі струмів реактивна провідність контуру b bt 62 bi - bc дорівнює нулю, отже, дорівнює нулю і повна провідність контуру у j /g2 6а О, а опір, навпаки, нескінченно велике: z 1У зі.

У першому наближенні реактивна провідність поперечних штирів змінюється з частотою як реактивна провідність чистої індуктивності.

Розрахункова (суцільна лінія і експериментальна (гуртки характеристики шестірезонаторного досвідченого фільтра, призначеного для роботи в С-діапазоні. Відомо, що паралельна реактивна провідність діафрагми у хвилеводах не є - РІС - 9071. Експериментальний хвилевід-ється ТОЧНО лінійної функ - ний ФІЛЬТР для роботи в С-діапазоні.

Розрахункова (суцільна лінія і експериментальна (гуртки характеристики шестірезонаторного досвідченого фільтра, призначеного для роботи в С-діапазоні. Відомо, що паралельна реактивна провідність діафрагми у хвилеводі чи не Я вля - РІС - 9071. Експериментальний хвилевід -ется точно лінійної функ - ний ФІЛЬТР Для роботи в С-діапазоні.

на відміну від реактивної провідності b величина gl /r, яка в даному випадку називається активною провідністю, завжди позитивна.

Знання частотної характеристики реактивної провідності видання ( і) при цьому не потрібно, тому що остання функціонально пов'язана з першою.