А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Раціональне кооперування

Раціональне кооперування і спільна робота загальнобудівельних та спеціалізованих організацій забезпечує керівну роль генерального підрядника, який несе перед замовником повну відповідальність за весь обсяг будівництва. Неминуча в умовах широкої спеціалізації спільна і в значній мірі одночасна робота різних організацій ведеться на основі єдиного графіка робіт і координується Генеральним підрядником в щодо термінів і черговості виконання робіт. В силу цього на генерального підрядника лежить обов'язок забезпечити субпідрядників необхідним фронтом робіт і приміщеннями, а також фондами на матеріали.

Набагато більш повне і раціональне кооперування розроблено фірмою Тое-Коацу[64], Яка в 1966 р зазнала запропонований спосіб на установці продуктивністю 300 кг /добу.

Показники централізації теплопостачання. При раціональному кооперування споживачів по виду і параметрам теплоносія економічно виправдана ліквідація існуючих дрібних промислових і промислово-опалювальних котелень в радіусі до 2 0 - 2 5 км в умовах європейської частини СРСР і 3 5 - 4 км - в Сибіру. При новому проектуванні найдоцільніше теплопостачання промислових вузлів від однієї промислово-опалювальної котельні.

Недостатня концентрація і спеціалізація ливарного виробництва заважає налагоджувати раціональне кооперування з постачання лиття. В Внаслідок переважна більшість цехів проводять лиття великої номенклатури та тільки для потреб свого підприємства. Вони постачають лиття на підприємства як своєї фірми, так і інших фірм. Цим пояснюється те, що в США приблизно половина лиття виробляється поза заводів, що випускають готові вироби. Решта 50% лиття виробляють цеху машинобудівних підприємств, хоча 40% з них частина лиття відпускають і на сторону. В СРСР більше 85% підприємств машинобудування мають власні ливарні цеху.

Для вибору економічно доцільного розміру нафтопереробного заводу необхідно визначити потребу в продукції того району, який буде обслуговуватися проектованим заводом; мінімальну і максимальну потужність заводу; забезпеченість заводу сировиною; умови раціонального кооперування з іншими підприємствами; радіус (дальність) перевезень продукції до споживача; сукупні витрати на виробництво п доставку продукції споживачеві; капітальні витрати; термін окупності капітальних витрат.

Для вибору економічно доцільного розміру нафтопереробного заводу необхідно визначити: потреба в продукції того району, який буде обслуговувати проектований завод; мінімальну і максимальну потужність заводу; забезпеченість заводу сировиною; умови раціонального кооперування з іншими підприємствами; радіус (дальність) перевезень продукції до споживача; сукупні витрати на виробництво і доставку продукції споживачеві; капітальні витрати; термін окупності капітальних витрат.

Для вибору економічно доцільного розміру нафтопереробного заводу необхідно визначити: потреба в продукції того району, який буде обслуговуватися проектованим заводом; мінімальну і максимальну потужність заводу; забезпеченість заводу сировиною; умови раціонального кооперування з іншими підприємствами; радіус (дальність) перевезень продукції до споживача; сукупні витрати на виробництво і доставку продукції споживачеві; капітальні витрати; термін окупності капітальних витрат.

У світлі рішень вересневого (1965 р) Пленуму ЦК КПРС і XXIII з'їзду партії посилюється відповідальність планують і проектних організацій за правильний розвиток підприємств галузевого і міжгалузевого значення, за створення умов раціонального кооперування підприємств в межах економічних районів і промислових комплексів з мінімальними витратами на транспортування. При цьому, природно, повинні бути строго узгоджені плани і терміни введення в дію підприємств-суміжників, підприємств, виробничо обслуговуючих один одного. Необхідні потужності міжгалузевих виробництв повинні вводитися в дію одночасно або навіть трохи випереджати виникнення галузевих підприємств основного профілю.

Основними принципами безвідходної технології є: комплексна переробка сировини та ресурсозбереження, комплексне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, замкнуті втовкмачувати і газооборотние системи, нові високопродуктивні, екологічно чисті і маловідходні процеси і апарати, переробка відходів, раціональне кооперування в рамках територіальних виробничих комплексів. Деякі принципи були розглянуті раніше.

Для вибору економічно доцільного розміру нафтопереробного заводу необхідно визначити: 1) потреба в запланованій до виробництва продукції того району, який буде обслуговуватися проектованим заводом; 2) мінімальну та максимальну потужність заводу; 3) забезпеченість заводу сировиною; 3) умови раціонального кооперування з іншими підприємствами; 5) радіус (дальність) перевезень продукції до споживача; 6) сукупні витрати на виробництво і доставку продукції споживачеві; 7) капітальні витрати; 8) термін окупності капітальних витрат.

Спеціалізація взуттєвого виробництва тісно пов'язана з кооперацією шкіряного і взуттєвого виробництва. Раціональне кооперування підприємств шкіряної і взуттєвої промисловості має забезпечити задоволення запитів кожного взуттєвого підприємства в потрібних йому шкурах певного асортименту при мінімальному обсязі перевезень і меншій кількості постачальників шкір одного виду. Основним напрямком даль-н § йшего поглиблення спеціалізації взуттєвого виробництва Де 2000 року є розвиток міжгалузевої подетальной спеціалізації.

Спеціалізація взуттєвого виробництва тісно пов'язана з кооперацією шкіряного і взуттєвого виробництва. Раціональне кооперування підприємств шкіряної і взуттєвої промисловості має забезпечити задоволення запитів кожного взуттєвого підприємства в потрібних йому шкурах певного асортименту при мінімальному обсязі перевезень і меншій кількості постачальників шкір одного виду. Основним напрямком подальшого поглиблення спеціалізації взуттєвого виробництва до 2000 року є розвиток міжгалузевої подетальной спеціалізації.

Таким чином, спеціалізація - може бути економічно ефективна в будь-якій господарській ситуації. Концентрація зусиль на одному, правильно вибрати напрямку, і раціональне кооперування (обмін) з іншими виробниками завжди забезпечують або АБСОЛЮТНО, або ЩОДО більший економічний ефект.