А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Розрахунковий контур - нафтоносність

Розрахунковий контур нафтоносності отримано також виходячи з умови рівності запасів реальної і схематизованій поклади.

Розрахунковий контур нафтоносності. На рис. 32 наведено розрахунковий контур нафтоносності, що знаходиться між внутрішнім а видання з і зовнішнім а'с контурами.

Якщо перший ряд після підходу розрахункового контуру нафтоносності продовжує працювати, що може бути наслідком неоднорідності пласта, то відбір з нього не увійде в формулу (77) для визначення тривалості другого етапу.

Коли до зовнішньої галереї підійде вода (розрахунковий контур нафтоносності), галерея обвідного і експлуатація її припиниться: в цей час повинна вступити в експлуатацію наступна (друга) галерея, яка тепер буде зовнішньої. Відстані до наведеного контуру харчування за весь період експлуатації галереї визначають таким же чином, як і на першому етапі, але значення LK беруть більше попереднього на величину відстані між галереями a Li рівним відстані між галереями.

Схематизація контурів нафтоносності. При великому куті падіння і невеликої потужності пласта за розрахунковий контур нафтоносності можна прийняти середній між зовнішнім і внутрішнім контурами.

Поклад зонального типу. 1 - контур нафтоносності. 2 - свердловини. | Поклад нафти, схематизовані поєднанням ділянок смуговий і кругової покладів. У гідродинамічних розрахунках, коли через простоту часто приймають плоскі схеми руху, враховують деякий фіктивний розрахунковий контур нафтоносності.

При розробці смугасту картину поклади з одним нагнітальним поруч за контуром нафтоносності (другий межею якої є, наприклад, тектонічна порушення) найменший термін розробки буде при розташуванні розрізає ряду на відстані 2 /з усієї ширини поклади від початкового положення розрахункового контуру нафтоносності.

Якщо підставимо відстань розрахункового контуру нафтоносності від відповідного ряду, одержимо час відключення цього ряду при заданому режимі обводнення.

Схематизація контурів нафтоносності. Визначивши співвідношення hH /hB, знаходимо по розрізу поклади позначку водонефтяного контакту, яка відповідає цьому співвідношенню (рис. VIII. З цієї позначки проводимо розрахунковий контур нафтоносності. Зміна дебіту нафти постійного відбору відповідним в зв'язку з переміщенням водонеф - же чином буде змінюватися забійні тиск . Методи визначення дебітів при дотриманні зазначених умов, зазначених раніше (див. главу VI, § 1), залишаються досить складними. Складність їх визначається тим, що в процесі розробки покладу дебіти свердловин залежать від відстані до розрахункового контуру нафтоносності. Вони не залишаються постійними навіть при збереженні постійного перепаду тиску між контурами харчування і свердловинами. Така зміна дебітів є наслідком зміни загальних опорів потоку рідини, що рухається.

Часто овальну форму поклади за доцільне перетворювати в поклад, що має форму кільця. при цьому необхідно дотримуватися такого правила. Довжина зовнішнього периметра кільця повинна бути дорівнює довжині розрахункового контуру нафтоносності, а площа кільця - площі реальної поклади в межах розрахункового контуру нафтоносності.

Овальну поклад в залежності від ступеня витягнутості можна замінити кругової або кільцевої і тим самим спростити гідродинамічні розрахунки. При цьому необхідно дотримуватися такого правила. Довжина зовнішнього периметра кільця повинна бути дорівнює довжині розрахункового контуру нафтоносності, а площа кільця - площі нафтоносності в межах контуру.

З урахуванням сказаного після збору, обробки та систематизації вихідних даних для проектування необхідно побудувати ідеалізовану розрахункову схему поклади. Так як вертикальні розміри поклади зазвичай малі в порівнянні з горизонтальними, при побудові такої схеми, як правило, замінюють дійсну картину фільтрації її проекцією на горизонтальну площину. Далі фактичний поступовий перехід від нефтенасищенной частини поклади до водоносної замінюють розрахунковим контуром нафтоносності з вертикальним водонефтяного контактом. Отриману фігуру розрахункового контуру нафтоносності замінюють фігурою правильної геометричної форми: смугою, кругом, кільцем, сектором кільця або кола або, нарешті, фігурою, що складається з серії примикають один до одного ділянок простих зазначених форм.

Часто овальну форму поклади за доцільне перетворювати в поклад, що має форму кільця. При цьому необхідно дотримуватися такого правила. Довжина зовнішнього периметра кільця повинна бути дорівнює довжині розрахункового контуру нафтоносності, а площа кільця - площі реальної поклади в межах розрахункового контуру нафтоносності.

З урахуванням сказаного після збору, обробки та систематизації вихідних даних для проектування необхідно побудувати ідеалізовану розрахункову схему поклади. Так як вертикальні розміри поклади зазвичай малі в порівнянні з горизонтальними, при побудові такої схеми, як правило, замінюють дійсну картину фільтрації її проекцією на горизонтальну площину. Далі фактичний поступовий перехід від нефтенасищенной частини поклади до водоносної замінюють розрахунковим контуром нафтоносності з вертикальним водонефтяного контактом. Отриману фігуру розрахункового контуру нафтоносності замінюють фігурою правильної геометричної форми: смугою, кругом, кільцем, сектором кільця або кола або, нарешті, фігурою, що складається з серії примикають один до одного ділянок простих зазначених форм.