А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Розрахункова перевірка

Розрахункова перевірка за наведеними даними показує, що для дуже багатьох конструкцій щіткотримачів виявляється необхідним пристрій в стін - ке його обойми прорізів, в які входять упори знаходиться в роботі вироби. При відсутності прорізів ресурс вироби повністю використовувати не вдається.

Розрахункова перевірка шляхом виконання десяти пробних і контрольних розрахунків для кожної товщини плити, зокрема, 3 і 10 см, дала дуже цікаві результати, які повністю підтвердили дані табл. 20 незважаючи на істотні відмінності швидкостей руху повітря і обсягів перенесення повітря і води. Це, звичайно, є дуже важливим висновком, який підтвердив універсальність отриманих результатів розрахунку. При повторному розгляді основного рівняння для швидкості руху повітря W знову вийшло, що подвоєння товщини плити (довжини каналу L) впливає на швидкість руху повітря так само, як зниження надлишкового тиску, в 2 рази.

Розрахункова перевірка на 10% - ву похибка.

Розрахункова перевірка здійснюється на стадії проектування занулення і зводиться до порівняння розрахункового струму к. Розрахункова перевірка за першим граничним станом (несуча здатність) обов'язкове для всіх конструкцій і у всіх випадках. Перевірку по другому граничному стану (розвиток надмірних деформацій) виконують тільки в тих випадках, коли деформація може викликати небажану або небезпечне зміна форми конструкції, що порушує її нормальні умови роботи.

Розрахункова перевірка трансформаторів струму полягає в наступному.

Розрахункова перевірка допустимості АПВОС принципово визначається так само, як у випадку БАПВ; однак, з огляду на, що АПВОС призначений не для уловлювання моменту синхронизма, а тільки для контролю умов, близьких до синхронним (зазвичай при можливості хитань по паралельній зв'язку), бвкл приймається порівняно невеликою (45 - 55) і без спеціальної перевірки.

Розрахункова перевірка допустимості АПВУС проводиться так само, як у випадку БАПВ. Зазвичай при АПВУС, як і при АПВОС, 6ВКл приймається рівним 45 - 55 без спеціальної перевірки. В цьому випадку необхідно перевіряти бдоп розрахунком струму несинхронного включення, а для систем, де переважають гідрогенератори - і розрахунком динамічної стійкості.

Розрахункова перевірка трансформаторів струму, до яких підключені реле РТВ, проводиться аналогічно реле РТМ. відмінність полягає в тому, що величина максимального струму при розрахунку приймається рівною току, при якому починається незалежна частина характеристики реле.

Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза - нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів В - і В - П, і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів В-1 а, B-I6 В-1 г і В-На й мають найбільший опір петлі фаза - нуль.

Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза-нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів BI і В - П, і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів B-Ia, B-I6 В-1 г і В-Іа і мають найбільший опір петлі фаза-нуль.

Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза-нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів BI і В - П, і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів B-Ia, B-I6 В-1 г і В-Па і мають найбільший опір петлі фаза-нуль. 
Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза - нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів BI і В - Н, і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів В-I a, В-16 В-1 г і ВПА і мають найбільший опір петлі фаза - нуль.

Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза - нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів В - l і B-II, і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів B - la, B-I6 В - lr і В-lla і мають найбільший опір петлі фаза - нуль.

Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза - нуль в електроустановках напругою до 1000 В із заземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів В-1 і B-II і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів В-I a, В -Гб, В-1 г і В-II a і мають найбільший опір петлі фаза - нуль.

Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза - нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів BI і В - Н, і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів B-Ia, B-I6 В-1 г і По-На й мають найбільший опір петлі фаза-нуль.

Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза - нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів BI і В-II, і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів B-Ia, B-I6 В-1 г і В-Іа і мають найбільший опір петлі фаза-нуль.

Заглушка, затиснута між двома фланцями. Контрольна розрахункова перевірка клепаних швів має на меті визначити для цих швів в конкретних випадках найвищу допустиме тиск і яр про ізводах відповідно до наведеними нижче положеннями.

Розрахункова перевірка повного опору петлі фаза - нуль в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю повинна передбачатися для всіх електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів BI і В-І, і вибірково (але не менше 10% загальної кількості) для електроприймачів, розташованих у вибухонебезпечних зонах класів B-Ia, B-I6 В-1 г і В-Іа і мають найбільший опір петлі фаза-нуль.

розрахункова залежність швидкості проходки від жорсткості пружинного амортизатора. | Розрахункова залежність швидкості проходки від місця установки пружинного амортизатора. Розрахункова перевірка впливу швидкості обертання долота на ефект дії амортизаторів показала, що пружинний амортизатор може викликати ряд екстремальних значень швидкості проходки, що носять явно виражений резонансний характер. Що стосується гумового амортизатора, то в цьому випадку був виявлений для розглянутого конкретного прикладу єдиний мінімум в області низьких оборотів.

Характеристика торф'яних газогенераторів Укрінспаливо. Обов'язковою розрахункової перевірці при налагодженні силових газогенераторних установок підлягають всі ті вузли, які зазнали будь-яким змінам в процесі змін, ремонт та налагоджувальних операцій.

Розрахункової перевіркою результатів роботи діючих регенераторів з двічі зміщеною насадкою з нормального цегли за фактичними температур нагрівання та охолодження встановлено, що нерівномірний розподіл газів по регенераторів в період нагрівання та охолодження викликає зниження коефіцієнтів теплопередачі. Практичний коефіцієнт теплопередачі виявляється на 0 6 - 0 7 нижче розрахункового.

Проводиться розрахункова перевірка трансформаторів струму на 10% - ву похибка при різних видах к. Проводиться розрахункова перевірка трансформаторів струму так само, як в попередніх прикладах.

Проводиться розрахункова перевірка трансформаторів струму боку ПО кв на 10% - ву похибка.

Крім розрахункової перевірки, пристрої захисту з струмовими реле, підключені до трансформаторів струму, похибка яких перевищує 10%, повинні перевірятися на відсутність вібрації цих реле шляхом випробувань.

Результати розрахункової перевірки показують, - то при заміні в існуючих подогревателях - зворотних топок теплообмінними елементами про розвиненою почерхностью нагріву є віз ставитесь підвищити КГЩ підігрівача на 10 - 15 і вийти з етоцу покаеате лю на рівень лучзіх світових зразків.

Для розрахункової перевірки рівняння (III.68) слід задатися часткою відгону.

Гассмотрлм розрахункову перевірку стійкості вузлів третього типу на прикладі робочих клапанів поршневого насоса.

Перевагою методики розрахункової перевірки згоди досвідченого розподілу з нормальним є можливість введення кількісного критерію надійності або, що те ж саме, критерію значущості помилки. У ГОСТ 11006 - 74 наведено метод перевірки, який може бути викорис для вибірок обсягом від 3 до 50 спостережень.

Вибір струмів апаратів захисту з урахуванням пускових струмів джерел світла. Допускається не виконувати розрахункової перевірки кратності струмів КЗ, якщо забезпечено співвідношення між тривало припустимим струмом провідника і номінальним струмом захисного апарата, наведене в табл. 11.2. У цій же таблиці наведені аналогічні співвідношення при захисті мереж від перевантаження (по суті в табл. 11.2 зведені вимоги ПУЕ-86 пп.

Вибір уставок включає розрахункову перевірку допустимості циклу БАПВ і визначення часу бестоковой паузи.

Виконаними обстеженнями з подальшою розрахункової перевіркою встановлено, що фактична несуча здатність стіни.

ПУЕ дозволяють не виробляти розрахункової перевірки кратності струму короткого замикання, якщо по відношенню до допустимих струмових навантажень на провідники апарати захисту мають кратність не менше ніж 3 - при плавких запобіжниках, 1 0 - при теплових розчеплювача і 4 5 - при електромагнітної отсечке.

Після вибору типу підшипника необхідна його розрахункова перевірка на граничне число оборотів в хвилину і довговічність.

Вибирається час дії захисту і проводиться розрахункова перевірка трансформаторів струму так само, як в попередніх прикладах.

Результати вимірювань температури стінок камери згоряння НЗЛ ГТ-700. У зв'язку з цим заслуговує на увагу розрахункова перевірка можливості використання газопарові схеми з котлом-утилізатором в різних ГТУ, розроблених вітчизняними заводами. Розрахунки проводилися на підставі проектних характеристик компресорів і турбін.

Потім після уточнення компоновки обладнання і розрахункової перевірки міцності і жорсткості трубопроводів уточнюється їх траса, опрацьовуються всі монтажні вузли, вибираються або розробляються кріплення і опори. Hj ujHH т о прЖод ншГ йт зведені за - - скарбниця специфікації на трубопроводи, арматуру та матеріали, кошториси до робочих че тежамТ Іноді специфікації буває неооходімо поділяти п6 - прйнціпу ntiii auuii на комплектну та некомплектних, що поставляється замовником і підрядником. Виконується також детальний проект теплової ізоляції, що охоплює монтажно-технологічні відомості, зведення обсягів робіт і необхідних, матеріалів, кошторису.

При виборі режиму роботи холодильної машини і розрахункової перевірці достатності площі поверхні конденсатора можна варіювати, в певних межах, температурами і витратою охолоджувальної води, змінюючи тим самим перепад температур. Коефіцієнти теплопередачі в існуючих конструкціях конденсаторів приймаються для умов забезпечення оптимальних режимів течії охолоджуючої води (розвинений турбулентний режим течії при w 0 6 - М 5 м /с), тому коефіцієнти теплопередачі збільшити не можна.

Допускаючи пріоритетну систему завантаження, необхідно зробити ряд розрахункових перевірок, які переконують в тому, що деяке зменшення числа ванн (за рахунок дробової частини числа) не позбавляє автоматичну лінію передбачуваної продуктивності.

Метод послідовного наближення передбачає на кожному поверсі експериментальну або розрахункову перевірку результатів. Розрахункова перевірка краще, однак попередньо слід переконатися в тому, що застосовуються при розрахунку методи дають результати, близькі до експериментальних.

Схема дії монтажних зусиль на опору. Якщо не можна узгодити величину монтажних навантажень з проектною організацією, розрахункова перевірка стійкості стінки опори апарату може бути проведена в такий спосіб.

Значення В, С і D при R - 210 МПа і Я, 1050 МПа. При дії на попередньо-напружену балку рухомого навантаження необхідно зробити кілька розрахункових перевірок, в яких положення вантажу або системи вантажів будуть різні. Потрібно встановити наступні положення навантаження: а) для обчислення найбільшого згинального моменту в межах довжини затяжки (навантаження встановлюється за правилом Вінкля-ра); б) для перевірки міцності перерізу балки на ділянці без затягування в місці анкерного кріплення затяжки; в) для визначення найбільшого зусилля самонапруження в затягуванні.

Можливість пневматичного випробування в кожному окремому випадку повинна бути підтверджена розрахункової перевіркою апарату на міцність, ретельно внутрішнім і зовнішнім оглядом, який підтверджує відсутність видимих пошкоджень, і лабораторним аналізом, який підтверджує безпеку середовища в апараті.

У мережах, захищених тільки від КЗ, дозволяється не робити розрахункової перевірки струму короткого замикання для оцінки надійності перегорання плавкої вставки, якщо її номінальний струм перевищує тривало допустимий струм ділянки, що захищається мережі не більше ніж в 3 рази.

Зазвичай для додаткового з'ясування причин аварії та пошкоджень, невиявлених розрахунковими перевірками, залучаються науково-дослідні інститути або спеціальні лабораторії при ВУЗах, в яких може бути організовано перевірку конструкції на моделі або в натурі.

Характерне розташування тріщин в накладках і листах обичайок в районі клепаних швів і вальцювальних з'єднаннях труб з барабанами. При зниженні дозволеного робочого тиску потрібно перебудова запобіжних клапанів і автоматики і розрахункова перевірка пропускної спроможності запобіжних клапанів.

При зниженні дозволеного робочого тиску потрібно перебудова запобіжних клапанів і автоматики і розрахункова перевірка пропускної спроможності запобіжних клапанів, так як в цьому випадку через той же прохідний перетин запобіжного клапана повинен бути забезпечений пропуск того ж кількості пара при його більшому обсязі. Часто запобіжні клапани ставляться з великим запасом пропускної здатності. При недостатню пропускну спроможність їх треба замінити або встановити додаткові.

У мережах, захищених трлько від коротких замикань, дозволяється не робити розрахункової перевірки струму короткого замикання для оцінки надійності перегорання плавкої вставки, якщо її номінальний струм перевищує тривало допустимий струм ділянки, що захищається мережі не більше ніж в 3 рази.