А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Розглянута серія

Розглянута серія ТВП забезпечує потреби АЕС з водо-водяними реакторами на найближчі 10 років.

КРУ розглянутих серій укомплектовані вимикачами з електромагнітним гасінням дуги, розрахованими на часті включення і відключення.

Дугогасильні камери вимикача ВМК-ПО. Вимикачі розглянутої серії на 220 кВ мають два розриву на фазу.

КРУ розглянутих серій укомплектовані вимикачами з електромагнітним гасінням дуги, розрахованими на часті включення і відключення.

У вимикачах розглянутої серії на напругу 330 кВ на кожен полюс є два резервуари стислого повітря і чотири ізолюючі колонки, на яких розташовані дві дугогасітель-ні камери з чотирма розривами в кожній і два отделителя з трьома розривами в кожному. Вимикачі на 500 кВ влаштовані аналогічно, але число розривів відповідно п'ять та чотири.

У вимикачах розглянутої серії на напруга 330 до В на кожен полюс є два резервуари стислого повітря і чотири ізолюючі колонки, на яких розташовані дві дугога-сітелитие камери з чотирма розривами в кожній і два отделителя з трьома розривами в кожному. Вимикачі на 500 кВ влаштовані аналогічно, але число розривів сооі тстзешю п'ять і чотири.

Модульний принцип розглянутої серії дозволяє при необхідності оистро замінити що вийшов з ладу модуль па ноби. Тривалість ремонту при цьому помітно зменшується, а це збільшує надійність роботи електроустановки в цілому.

Модульний принцип розглянутої серії дозволяє при необхідності швидко замінити що вийшов з ладу модуль на новий. Тривалість ремонту при цьому помітно зменшується, а це збільшує надійність роботи електроустановки в цілому.

Відпрацювання слів в розглянутих серіях не викликає великих труднощів завдяки тому, що компенсуючий нейтральний голосний в них знаходиться в найбільш сприятливих фонетичних умовах. Надалі ці слова можуть бути використані як Артику-ляціонному-акустичні моделі при відпрацюванні інших за структурою слів, більш важких для засвоєння.

Щоб забезпечити вибірковість в системах електромереж, захищених автоматичними вимикачами розглянутих серій, необхідно біля електроприймачів встановлювати меншу витримку часу.

Щоб забезпечити селективність в системах електромереж, захищених автоматичними вимикачами розглянутих серій, необхідно, щоб витримка часу захисного апарату була тим менше, чим ближче він до захищається електроприймачів.

У табл. 30 слід звернути увагу на те, що до розглянутої серії нітросполук відноситься також і Аліциклічні нітросполуками - нітроціклогексан, для якого як константа /СР, так і К.

На рис. 11.3 о-в в якості прикладів показані логічні елементи DU, DX, DW, виконані на мікросхемах DXU розглянутої серії і реалізують елементарні логічні операції НЕ, І, АБО відповідно.

На рис. 14.1 д-ж як приклади показані логічні елементи DU, DX, DW, виконані на мікросхемах DAT /розглянутих серій і реалізують елементарні логічні операції НЕ, І, АБО відповідно.

У певних умовах, якщо, наприклад, через гелій під тиском х /4 - 1 мм рт. ст. пропустити іскру від великих лейденських банок, він випускає лінії, які не належать ні до однієї з розглянутих серій. Аналогічні лінії були також знайдені в спектрах зірок. Такий спектр, що виходить в розрядної трубці тільки за рахунок іскри, називають іскровим спектром гелію на відміну від звичайного дугового спектра. Лінії іскрового спектру точно відповідають тим лініях, появи яких слід очікувати-як на підставі теорії Бора, так і відповідно до принципів хвильової механіки для однократно іонізованих атомів гелію, якщо припустити, що вони відрізняються від атомів водню тільки тим, що ядро атома гелію має вдвічі більший позитивний заряд в порівнянні з ядром атома водню. Лінії іскрового спектру гелію описуються рівнянням (13а) на стор. У певних умовах, якщо, наприклад, через гелій під тиском 1/4 - 1 мм рт cm пропустити іскру від великих лейденських банок, він випускає лінії, які не належать ні до однієї з розглянутих серій. Аналогічні лінії були також знайдені в спектрах зірок. Такий спектр, що виходить в розрядної трубці тільки за рахунок іскри, називають іскровим спектром гелію, на відміну від звичайного дугового спектра. Лінії іскрового спектру точно відповідають тим лініях, появи яких слід очікувати як на підставі теорії Злодія, так і відповідно до принципів хвильової механіки для однократно іонізованих атомів гелію, якщо припустити що вони відрізняються від атомів водню тільки тим, що ядро атома гелію має вдвічі більший позитивний заряд в порівнянні з ядром атома водню. Лінії іскрового спектру гелію описуються рівнянням (13а) на стор. У певних умовах, якщо, наприклад, через гелій під тиском г /4 - 1 мм рт cm пропустити іскру від великих лейденських банок, він випускає лінії, які не належать ні до однієї з розглянутих серій. Аналогічні лінії були також знайдені в спектрах зірок. Такий спектр, що виходить в розрядної трубці тільки за рахунок іскри, називають іскровим спектром гелію, на відміну від звичайного дугового спектра. Лінії іскрового спектру точно відповідають тим лініях, появи яких слід очікувати як на підставі теорії Бора, так і відповідно до принципів хвильової механіки для однократно іонізованих атомів гелію, якщо припустити що вони відрізняються від атомів водню тільки тим, що ядро атома гелію має вдвічі більший позитивний заряд в порівнянні з ядром атома водню. Лінії іскрового спектру гелію описуються рівнянням (13а) на стор. Отже, обидва інтеграла позитивні і /г2 А2 при будь-якому А. Так як рівність ц А неможливо, то розглянута серія плоских форм не містить біфуркаційних рішень. З того, що вона служить продовженням стійкої серії форм в завданню про притягивающихся струнах, слід, що ця серія форм відштовхування стійка.

Щоб забезпечити селективність в системах електромереж, захищених автоматичними вимикачами розглянутих серій, необхідно, щоб витримка часу захисного апарату була тим менше, чим ближче він до захищається електроприймачів.

Сукупність безлічі майданчиків, перпендикулярних будь-якої площини (можна також сказати - паралельних будь-якої осі), називається серією (або сімейством), майданчиків. Формула (37) дає значення найбільшого дотичного напруження не взагалі для даної точки (даного напруженого стану), а лише для розглянутої серії майданчиків.

Сукупність безлічі майданчиків, перпендикулярних до будь-якої площини (можна також сказати - паралельних будь-якої осі), називається серією (або сімейством) майданчиків. Формула (136) дає значення найбільшого дотичного напруження не взагалі для даної точки (даного напруженого стану), а лише для розглянутої серії майданчиків.

На рис. 25 1 представлена хроматограмма культу-ральной рідини продуцента пеніциліну за відсутності попередників. Таким чином, розглянута серія хроматографических дослідів доводить наявність в культуральної рідини продуцента пеніциліну - малоактивного речовини, що руйнується пеніциліназою і реагує з фенілацетілхлорідом з утворенням бензилпеніциліну. Це речовина була названа 6-аминопенициллановой кислотою.

Вважається, хоча і дещо умоглядно, що неполярная валентна структура служить хорошим наближенням до реального мезомерному основного стану, а диполярного валентна структура - до реального високополярние мезомерному порушеній станом. Це відображено на наведених діаграмах. Таким чином, можна припустити, що реальна енергія збудження між Мезомерія-ними основним і збудженим станами (спрямована вгору суцільна стрілка) буде змінюватися при переході від одного випадку до іншого приблизно в тій же мірі, в якій змінюється фіктивна енергія збудження (пунктирна стрілка) між валентними структурами. Якщо припустити, що геометрія орбіталей і, отже, ймовірність переходів не сильно змінюються при переході від одного випадку до іншого, то електромерная поляризованість буде приблизно відповідати зворотній величині енергії збудження, а в більш грубому наближенні - зворотній величині фіктивної енергії збудження. Іншим даними першої частини табл. 13 може бути дано подібне ж квантовохімічне підтвердження. Вони відносяться до карбоксильних з'єднанням карбонил - X, в яких відповідні пари валентних структур енергетично менш розділені, ніж у щойно розглянутої серії. Оскільки X змінюється від F до ОСН3 і потім до N (CH3) 2 енергетичні рівні зближуються і при X, рівному 0 - збігаються. Однак енергія Мезомерія велика і при зазначеному зміні X стає ще більше, тому мезомерного стану будуть віддалятися один від одного по енергії, що і показано на діаграмах.