А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Районна теплова електростанція

Районні державні теплові електростанції будуються переважно потужністю 1200 - 2400 Мет і вище з агрегатами по 200 і 300 Мет. Частка участі в загальному виробленні електроенергії зросте: блоків 150 і 200 Мет з 12 4% в 1960 р приблизно до 35 0% в 1970 р, а блоків 300 Мет приблизно до 20% в 1970 р В результаті зниження питомої вартості 1 кет встановленої потужності і експлуатаційних витрат повинно бути досягнуто значне зменшення собівартості електричної енергії на цих електростанціях. Подальше зростання енергетики СРСР обумовлює технічну і економічну доцільність будівництва теплових електростанцій з агрегатами по 500 і 800 Мет і вище.

Нарощування потужностей районних теплових електростанцій в великих енергосистемах здійснювати шляхом будівництва, як правило, електростанцій великої потужності з установкою агрегатів по 100150 і 200 тис. Кет (розд. В даний час вироблення електроенергії на районних теплових електростанціях становить приблизно 4/5 загального виробітку електроенергії енергосистемами СРСР, а їх витрати складають понад 95% усіх витрат по виробництву енергії на районних електростанціях, включаючи ГЕС.

Загальний вигляд гідроелектростанції (Гранд-Кулі, США. Ця турбіна є основною базовою машиною для районних теплових електростанцій. Діючий макет цього агрегату на Всесвітній виставці в Брюсселі був удостоєний найвищої нагороди - Гран Прі.

Затвор з двома притискними підвісами. Ставки-охолоджувачі з успіхом застосовуються в системі водопостачання потужних районних теплових електростанцій і мають ряд експлуатаційних переваг в порівнянні з іншими типами охолоджувачів: меншими втратами води, більш високим ефектом охолодження взимку, відносно невеликою витратою електроенергії на привід циркуляційних насосів (при невеликому підвищенні майданчики електростанцій над рівнем ставка) та ін.

Протягом двадцяти років належить побудувати близько двохсот районних теплових електростанцій потужністю до трьох мільйонів кіловат кожна і двісті шістдесят великих теплоелектроцентралей.

На рис. 57 показана схема живлення власних потреб районної теплової електростанції. Нормальне харчування здійснюється від трансформаторів власних потреб Tpl і ТР2 підключених до відгалуженням від основних генераторів (рис. 57 а), а резервне - через трансформатор Тррез, що забезпечує харчування будь-секції власних потреб навіть при відключенні обох генераторів станції. Застосування в схемі Tpl і ТР2 викликано тим, що генераторное напруга (10 - 20 кВ) не відповідає напрузі електродвигунів (6 кВ), а також відсутні збірні шини генераторної напруги.

Це дозволило в історично короткий термін здійснити перехід від районної теплової електростанції потужністю 6 тис. Кет з питомою витратою умовного палива на відпущений 1 квт /ч 1900 р в 1922 р до тепловим електростанціям потужністю понад 2 млн. кет з блоками 150; 200 і 300 тис. Кет і питомою витратою палива 350 - 360 г і від Волховской гідроелектростанції потужністю 58 тис. Кет до гігантських гідроелектростанцій 4 5 - 6 млн. Кет.

На рис. I, 2 представлена спрощена технологічна схема районної теплової електростанції, що використовує як паливо антрацитовий штиб марки АШ. Антрацитовий штиб подається на станцію залізницею і розвантажується на прийомні бункери ПБ розвантажувального сараю. запаси палива штабелюються на вугільному складі. Подача палива від штабеля до розвантажувального сараю здійснюється грейферним залізничним краном, скрепером або козловим краном-перевантажувачів.

На рис. 58 а показана схема живлення власних потреб районної теплової електростанції. Власні потреби харчуються від трансформаторів власних потреб Tpl і ТР2 підключених до відгалуженням від основних генераторів через вимикачі та роз'єднувачі. Резервне живлення здійснюється через трансформатор Тррее, приєднаний до збірних шин підвищеної напруги, що забезпечує харчування будь-секції власних потреб навіть при відключенні обох генераторів станції.

Внутрішній вид Черепетская ГРЕС. Протягом двадцяти років в СРСР буде побудовано близько двохсот районних теплових електростанцій потужністю до трьох мільйонів кіловат кожна, а також 260 великих теплоцентралей.

Протягом двадцяти років належить побудувати сто вісімдесят потужних гідроелектростанцій, близько двохсот районних теплових електростанцій потужністю до трьох мільйонів кіловат кожна, а також двісті шістдесят великих теплоелектроцентралей.

За планом повоєнної п'ятирічки повинна бути введена в дію 21 теплоелектроцентраль із загального числа 37 районних теплових електростанцій. Повинні бути продовжені роботи з теплофікації міст: Москви, Ленінграда, Києва, Харкова, Свердловська, Ростова на - Дону.

Для виконання цієї грандіозної завдання протягом двадцяти років належить побудувати 180 потужних гідроелектростанцій, 200 районних теплових електростанцій потужністю до 3 млн. кет кожна, 260 великих теплоелектроцентралей.

В СРСР в даний час переважна (по потужності близько двох третин) число установок на районних теплових електростанціях працює при тиску пари 100 ата і температурі перегріву 510 - 540 С. Одночасно широко впроваджуються котли та турбіни з параметрами пари 140 ата і 570 С з вторинним перегрівом пара до тієї ж температури. 
Розміри колосникових решіток для топок ПМЗ. У зв'язку зі створенням котельних агрегатів середньої і великої потужності, в яких вже не представлялося можливим спалювати кускове паливо на колосникових решітках, було застосовано спалювання палива в пилоподібному стані; в даний час більше 90% всіх котелень районних теплових електростанцій, що працюють на твердому паливі, обладнані пиловугільного-ми топками.

Електроенергію виробляють електричні генератори, що встановлюються на електричних станціях. На потужних районних теплових електростанціях (ДРЕС) виробляється переважно електрична енергія. На них встановлюють агрегати з конденсаційними паровими турбінами, відпрацьована пара в яких надходить в спеціальні апарати - конденсатори, де він охолоджується і конденсується.

З метою економії палива широко розвинути будівництво tie - великих вітроелектростанцій. Передбачити будівництво 102 районних теплових електростанцій з введенням в дію: Кура-ховской, Несветаевской, декількох ТЕЦ в Москві та Ленінграді, Челябінської ТЕЦ, Сумгаїтській, Комсомольській, Київської, Миколаївської, Кірово-Чепецький, Сизранський, Орської, Карагандинської, Красноярської, Хабаровської, Кувасайської, Краснодарської та ін. Побудувати в районі Іваново нову теплоелектростанцію на торфі для текстильної промисловості.

З метою економії палива широко розвинути будівництво невеликих вітроелектростанцій. Передбачити будівництво 102 районних теплових електростанцій з введенням в дію: Курахівської, Несветаевской, декількох ТЕЦ в Москві та Ленінграді, Челябінської ТЕЦ, Сумгаїтській, Комсомольській, Київської, Миколаївської, Кі-рово - Чепецький, Сизранський, Орської, Карагандинської, Красноярської, Хабаровської, Кувасайської, Краснодарської та інших.

Зуєв-ська, Челябінська, Сталінградська п Білоруська районні теплові електростанції. Побудовано Кузнецький і Магнітогорський металургії, комбінати, великі вугільні шахти в Донбасі, Кузбасі і Караганді, Сталінградський і Харківський тракторні з-ди, Московський н Горьковський автомобільні з-ди, Кондоіожскій і Ві-шерскій целюлозно-паперовий комбінати, Берозні-ський азотно-туковиі з-д, Іванівський меланжевий комбінат, 1 - й Держ.

В даний час ТЕЦ відпускають приблизно /з від загального споживання тепла по країні. Частка вироблення електроенергії на тепловому споживанні від загального виробітку районних теплових електростанцій становить 14%, що забезпечує річну економію близько 9 млн. Т умовного палива.

Дослідно-промисловий електрокальцінатор для забезпе-сернванія коксу (потужність 100 - 150 кВА. Продуктивність електрокальціна-торів по прожарений коксу може досягати 50 т /добу і більше. Оскільки для отримання 1 кВт - год електроенергії на районних теплових електростанціях витрачається 400 - 420 г вугілля , щоб отримати кількість електроенергії, необхідна для нагрівання 1 т коксу до температури розжарювання, потрібно спалювати на електростанціях близько 300 кг вугілля або 200 - 220 кг висококалорійного нафтового коксу. Якщо врахувати ще витрата електроенергії в електрокальцінаторах на процес забезпе-серіванія, то стає очевидним, що облагороджування коксу в цих апаратах невигідно.

Схема високовольтної лінії електропередачі. Електростанції, що підключаються на час збільшення споживаної потужності і в момент максимального споживання електроенергії, називаються напівпіковими і піковими. до числа пікових і напівпікових електростанцій відносяться ГЕС з водосховищами, а також районні теплові електростанції невеликої потужності.

У ньому були гранично чітко конкретизовані основні завдання в галузі енергетики: створення потужних районних теплових електростанцій з використанням місцевих видів палива; широке будівництво гідроелектричних станцій і високовольтних ліній електропередачі; огранизация районних енергетичних систем з перспективою їх об'єднання в єдину високовольтну мережу країни.

Ленінський план створення матеріальної основи соціалізму в нашій країні на базі її електрифікації - перший державно -, венний перспективний план відновлення і соціалістичної реконструкції народного господарства Радянської Росії на вищій технічній основі. У ньому були гранично чітко конкретизовані основні завдання в галузі енергетики: створення потужних районних теплових електростанцій з використанням місцевих видів палива; широке будівництво гідроелектричних станцій і високовольтних ліній електропередачі; організація районних енергетичних систем з перспективою їх об'єднання в єдину високовольтну мережу країни.

В даний час в практиці ряду заводів чорної і кольорової металургії, а також інших галузей промисловості впроваджуються пристрої обчислювальної техніки, що дозволяють вести технологічний процес на оптимальному рівні. У недалекому минулому у нас не було автоматизованих парових котлів, а тепер більше 90% (по продуктивності) парових котлів районних теплових електростанцій оснащені автоматичними регуляторами горіння. Багато з цих електростанцій обладнані автоматичними операторами, які враховують сумарне навантаження і натиск і забезпечують автоматичне включення і відключення агрегатів.

Великі капітальні вкладення планується спрямувати на розвиток нафтової і газової промисловості. Будуть побудовані дві районні теплові електростанції. Різко збільшиться виробництво бавовняних і шовкових тканин, шкіряного взуття.

Програма КПРС передбачає завершення в основному до 1980 р електрифікації всієї країни. Належить побудувати близько 200 районних теплових електростанцій потужністю до 3 млн. Кет кожна і велика кількість великих теплоелектроцентралей.

Поряд з цим велике значення має скорочення чисельності персоналу на діючих електростанціях, зокрема, за рахунок наукової організації праці. Для зниження чисельності вахтового персоналу (питома вага якого становить близько 40% загальної чисельності) необхідно здійснення автоматизації виробничих процесів. До початку 1965 року на ряді районних теплових електростанцій завершена автоматизація котелень цехів. Ступінь автоматизації процесу горіння перевищила 90% (по паропродуктивності котлів), харчування котлів - 98%, і майже повністю завершена автоматизація деаераторів і завантаження кульових млинів. Закінчуються роботи по автоматизації турбінних цехів, мазутних і берегових насосних.