А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Різний тариф

Різні тарифи встановлені для поїзних і дрібних відправок. При поїзних відправленнях плата стягується по окремих тарифах залежно від відстані і класу, а при дрібних відправленнях (масою до 2 т) - за відрядними тарифами в залежності від відстані та групи незалежно від класу вантажу та місця розташування відправника.

При наявності шкали різних тарифів тарифна зона визначається в країні, з якої виходить з'єднання, з перших цифр номера абонента, що викликається.

У комунальних будинках, при різному тариф для силової та освітлювальної навантаження, необхідна установка окремих освітлювальних лічильників на підстанційних або вступних щитах. У всіх випадках допускається приєднання до освітлювальної мережі без окремого обліку дрібної технічної навантаження, сумарно до 5 кет, а до силової мережі - аварійного освітлення.

Лічильник максимальних значень. Перемикання рахункових механізмів з різними коефіцієнтами перетворення (Що відповідає різним тарифам) здійснюється за допомогою годинникового механізму або дистанційно, за допомогою приводяться в дію електромагнітом хитається осі, диференціального роз'єму (затиску) або спускового регулятора.

Вид повідомлення впливає на середню дохідну ставку в зв'язку з різними тарифами, що застосовуються в прямому і приміському сполученні. Тому при визначенні середньої дохідної ставки в плані загальне число пасажирів і пасажиро-кілометрів розподіляється за видами повідомлення.

Багатотарифний лічильник - лічильник електричної енергії, забезпечений набором рахункових механізмів, кожен з яких працює у встановлені інтервали часу, які відповідають різним тарифам.

В карту розрахунків за компенсацію реактивної потужності крім постійної інформації про абонента і лічильниках записуються тарифи, за якими здійснюються розрахунки за електроенергію і процентне співвідношення різних тарифів (процентовка) при обліку електроенергії за загальним розрахунковому лічильнику. Інформацію щодо вартості та процентовку вносяться в карту з акту дифтарифу, що складається інспектором Енергозбуту спільно з відповідальним представником споживача (зазвичай головним енергетиком) перед включенням електроустановки-споживача в експлуатацію і періодично в терміни, встановлені керівництвом Енергозбуту.

Прикладами керованого (регульованого) ціноутворення служать контроль в області цін, що встановлюється урядом в періоди дефіциту або високого рівня інфляції (inflation), введення різних тарифів і ставок, угоди і домовленості між постачальниками та імпортерами про недопущення зниження ринкових цін нижче певного рівня.

При визначенні дохідних ставок за діючими тарифами для вантажів, об'єднаних в плані під загальним найменуванням (наприклад нафтопродукти, бензин, гас і ін.), Але мають різні тарифи, застосовують схеми вантажу, що є основним по своїй масі, або ж визначають середньо-стягується плату на основі питомих ваг перевезень цих вантажів.

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ НА ПІДПРИЄМСТВА (indirect business taxes) - податок з обороту, акцизний збір, майновий податок, оплата дозволів на ведення господарської та виробничої діяльності, а також різні тарифи, які фірми беруть у витрати виробництва продукту і перекладають (цілком або частково) на покупця шляхом підвищення ціни продукту.

Непрямі податки на ділові підприємства (indirect business taxes) - податок з обороту, акцизний збір, майновий податок, оплата ліцензій на ведення господарської та виробничої діяльності, а також різні тарифи, які фірми беруть у витрати виробництва продукту і перекладають (цілком або частково) на покупця шляхом підвищення ціни продукту.

За перевезення вантажу автомобілем (автопоїздом) поза місцем його постійного перебування плата стягується за тарифами, що діють в тій місцевості, куди спрямований автомобіль (автопоїзд); за перевезення вантажів за маршрутами, на протязі яких діють різні тарифи, плата стягується за тарифами, соетветствующім найбільшій відстані перевезення.

За перевезення вантажів автомобілем (автопоїздом) поза місцем його постійного перебування плата стягується за тарифами, що діють в тій місцевості, куди спрямований автомобіль (автопоїзд); за перевезення вантажів по маршрутах, на протязі яких діють різні тарифи, плата стягується за тарифами, відповідним найбільшій відстані перевезення.

Англії величини збитку різних споживачів, обчислені на базі оцінки простоїв персоналу в періоди перерв електропостачання. Цікавим є пропозиція (15) про введення різних тарифів на електроенергію залежно від необхідного рівня надійності електропостачання.

За перевезення вантажів поза місцем постійного перебування автомобілів плата стягується по тарифах, що діють в тій місцевості, куди спрямовані а. Якщо вантажі перевозять по маршрутам, протягом яких діють різні тарифи, плата стягується але тарифу, відповідному найбільшій відстані перевезення. На маршрутах регулярних перевезень з пунктів прийому в пункти здачі вантажів автостанціями (автотранспортними та транспортно-експедиційними підприємствами) Міністерства автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР і Главмосавтотранса МОСГОР-виконкому розроблені спеціальні тарифи на перевезення вантажів у міжміському сполученні. Ці тарифи, а також переліки автомобільних доріг, по яких здійснюються міжміські перевезення, і пункти прийому і видачі вантажів містяться в прейскуранті № 13 - 01 - 01 Комітету цін при Держплані РРФСР.

Тарифи (в узагальненому розумінні) представляють собою встановлену законодавчим шляхом систему ставок, відповідно до якої стягується плата за послуги, що надаються. При цьому одна робота (можна вирішити завдання) може включати кілька різновидів послуг, що оплачуються за різними тарифами.

решта рахункові механізми служать для контролю пробігу і виручки. При цьому контролюється тариф, пробіг (за основним тарифом) та надбавки до тарифу, а також пробіг при різних тарифах і сумарний пробіг.

Годинники, службовці для зміни в заздалегідь встановлені проміжки часу зчленування рухомої частини лічильника з рахунковим механізмом відповідно, наприклад, з різними тарифами.

Легко помітити, що ціноутворення по витратах пікового навантаження передбачає використання цінової дискримінації по відношенню до споживачів. Вплив схем державного ціноутворення, які використовують принцип цінової дискримінації, на ринок природної монополії суперечливо. Використання різних тарифів залежно від ємності платоспроможного попиту різних груп покупців підвищує суспільний добробут. Однак, по-перше, система перехресного субсидування може мати досить сильні побічні негативні результати, які не можуть бути заздалегідь враховані при розробці схеми ціноутворення. По-друге, використання цінової дискримінації потенційно підвищує нестійкість ринку природної монополії, створюючи стимули для входу на ринок потенційних конкурентів.

Досвід промислово розвинених зарубіжних країн свідчить про величезну роль тарифів в реалізації політики електрозбереження. Наприклад, у Франції система тарифів на електроенергію побудована таким чином, щоб економічно зацікавити кожного споживача в зниженні максимуму навантажень в години пік і вирівнюванні графіка навантаження по зонах доби і сезонів року. З цією метою застосовуються різні тарифи для денної і нічної навантажень, літнього та зимового сезонів, а також диференційований підхід до оплати заявленої максимальної потужності. Тарифи на електроенергію розділені на три групи, які називаються блакитний, жовтий і зелений тарифи.

Тарифи на електроенергію для однієї категорії споживачів в різних енергетичних системах змінюються в широких межах. Це пояснюється вартістю виробництва електроенергії, яка нижче, наприклад, в системах, де є великі гідроелектростанції, ніж в системах, що складаються з дрібних станцій, що працюють на вугіллі. Крім того, споживачі розплачуються за різними тарифами.

Важливо відзначити, що за ЦК РФ договір енергопостачання відноситься до публічних договорів. Це означає, що ЕСО за характером своєї діяльності повинна укласти такий договір з кожним споживачем, який до неї звернеться, відмова (при наявності технічної можливості) не допускається. Поняття публічного договору також передбачає, що ЕСО при його укладанні не має права надавати переваги одній особі перед іншим, а також встановлювати різні тарифи та інші умови договору для різних споживачів, крім випадків, передбачених законом і іншими правовими актами. При відмові ЕСО від укладення договору або неможливості врегулювання розбіжностей за його умовами споживач може і повинен звертатися до арбітражного суду, який винесе остаточне рішення.

Зазначений облік є, таким чином, і розрахунковим обліком. Для організації розрахункового обліку у споживача додатково потрібно знати: робочу потужність (навантаження), дозволену споживачеві для приєднання до енергосистеми по кожній з приєднуваних ліній; схему електропостачання та кордон розділу мережі енергопостачальної організації і споживача; групи електроприймачів споживача з різними розрахунковими тарифами на електроенергію. Залежно від схеми електропостачання розрахунковий облік може бути організований не тільки на що живлять споживача електролініях, але і в інших пунктах електроустановки споживача. Зокрема, при наявності зв'язку приймальні підстанції споживача з підстанцією іншого споживача на напрузі необхідна установка по два розрахункових лічильника зі стопорами з обох кінців електролінії зв'язку для обліку переданої і отриманої енергії по цій лінії. При наявності загального розрахункового обліку на живлять електролініях розрахунковий облік організовується також для кожної групи електроприймачів з різними тарифами на електроенергію.

Для аналізу виконання плану доходів від перевезень необхідно встановити фактичну середню дохідну ставку з вантажних і пасажирських перевезень і зіставити її з плановою. Дохід від перевезень на один тарифний т-км, визначає рівень дохідної ставки по вантажних перевезеннях; з пасажирських перевезень дохідна ставка за один пасажиро-кілометр встановлюється діленням суми доходу на обсяг перевезень в пас-жиро-кілометрах. На виконання плану доходів від перевезень впливають 2 фактори: обсяг перевезень і величина дохідної ставки. Щоб встановити, як зміна обсягу перевезень вплинуло на доходи, треба кількість т-км, що дорівнює відхиленню від плану, помножити на планову дохідну ставку. Виконаний обсяг перевезень, помножений на коефіцієнт відхилення величини дохідної ставки від плану, визначає вплив на дохід зміни дохідної ставки. При цьому слід мати на увазі, що на дохідну ставку в свою чергу впливають зміна тарифів і зрушення в структурі вантажообігу або пасажирообороту (напр. Вплив структури вантажообігу на дохідну ставку визначається звичайними прийомами аналізу на основі планових і фактичних даних про кількість перевезених вантажів, до до -рим застосовується різний тариф. При аналізі впливу змін тарифів на дохідну ставку слід встановити, за якими вантажам і пасажирських перевезень, в якому розмірі і з якого часу знижені або підвищені тарифи.