А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішня кривизна

Внутрішня кривизна ш визначається спочатку для основних множин - точок, відкритих найкоротших і трикутників.

Внутрішня кривизна будь-якого замкнутого безлічі визначається як точна нижня грань внутрішньої кривизни елементарних множин, що містять дане замкнутий безліч. Нарешті для будь-якого безлічі внутрішня кривизна визначається як верхня межа внутрішньої кривизни містяться в ньому замкнутих множин. обумовлена таким чином внутрішня кривизна на В.

Такі сімейства виявляються єдиними поверхнями в Н постійної нульовий внутрішньої кривизни, однорідно вкладеними в конус С (П 5 /) (див. W2w2w20.), Так би мовити, мають постійну зовнішню кривизну. Зауважимо, що на безлічі П з кінцевим або рахунковим числом всіх результатів таких поверхонь не існує.

Внутрішня кривизна будь-якого замкнутого безлічі визначається як точна нижня грань внутрішньої кривизни елементарних множин, що містять дане замкнутий безліч. Нарешті для будь-якого безлічі внутрішня кривизна визначається як верхня межа внутрішньої кривизни містяться в ньому замкнутих множин. Обумовлена таким чином внутрішня кривизна на В.

Щоб показати, які викладки доводиться робити при обраний-яом нами підході обчислимо члени з внутрішньої кривизною в (626), надаючи більш просте обчислення зовнішньої кривизни, а також обчислення додаткового члена в (625) читачеві. 
У табл. 7.2 наводяться значення коефіцієнта k в залежності від ставлення р /а, де а - відстань від центра ваги до крайніх волокон внутрішньої кривизни.

Ширина робочої лопатки залежить від її висоти і вибирається в межах однієї десятої висоти, але не менше 20 мм. Радіус внутрішньої кривизни профілю лопатки приблизно дорівнює 0 6 від значення ширини профілю.

Внутрішня кривизна будь-якого замкнутого безлічі визначається як точна нижня грань внутрішньої кривизни елементарних множин, що містять дане замкнутий безліч. Нарешті для будь-якого безлічі внутрішня кривизна визначається як верхня межа внутрішньої кривизни містяться в ньому замкнутих множин. Обумовлена таким чином внутрішня кривизна на В.

Трубні кабелі з поліетиленових труб повинні мати радіус внутрішньої кривизни вигину не менше десяти зовнішніх діаметрів при температурі навколишнього середовища до 40 ° С і не менше двадцяти діаметрів для районів зі зниженою температурою (від - 40 до. Місця вигину труб не повинні мати складок, тріщин, овальності більше 10% чи інших дефектів.

Внутрішня кривизна будь-якого замкнутого безлічі визначається як точна нижня грань внутрішньої кривизни елементарних множин, що містять дане замкнутий безліч. Нарешті для будь-якого безлічі внутрішня кривизна визначається як верхня межа внутрішньої кривизни містяться в ньому замкнутих множин. Обумовлена таким чином внутрішня кривизна на В. 
Центрування виконується кулачками або плашками, виступаючими з корпусу центратору в радіальному напрямку і одночасно розпирає збираються труби. Замість кулачків і плашок іноді застосовуються більші елементи у вигляді жорстких дуг, з кривизною, відповідної внутрішньої кривизни труб.

Внутрішня кривизна будь-якого замкнутого безлічі визначається як точна нижня грань внутрішньої кривизни елементарних множин, що містять дане замкнутий безліч. Нарешті для будь-якого безлічі внутрішня кривизна визначається як верхня межа внутрішньої кривизни містяться в ньому замкнутих множин. Обумовлена таким чином внутрішня кривизна на В.

W є дужкою Лі. Для того щоб обчислити члени з внутрішньої кривизною, ми досліджуємо перший доданок в сумі (С. Зауважимо насамперед, що кривизна входить в нього лінійно. Якщо відмовитися від регулярності занурення, то будь-яка двовимірна ріманова метрика класу Сг, г О, допускає І . Однак при цьому будуть порушені звичайні зв'язку між внутрішньою і зовнішньою геометрією поверхні що реалізує метрику. З іншого боку, якщо поверхня Ф належить класу С1 - а, а2 /з то поверхню Ф, що має знакопостоянного внутрішню кривизну, матиме обмежену зовнішню кривизну. В зокрема, якщо внутрішня кривизна Ф позитивна, то Ф буде локально опуклою поверхнею, і якщо понад те метрика поверхні регулярна, то регулярна і сама поверхня. Таким чином, нижня межа значень а, при яких зберігаються зв'язку між внутрішньою і зовнішньою геометрією поверхні Ф класу С1 - а зі знакопостоянного внутрішньої кривизною, належить відрізку[Vis - 2 /sl - Нарешті все орієнтуються різноманіття обмеженою зовнішньої кривизни, що не мають точок з кривизною 2а, допускають ізометріч.

Відзначимо, що, кажучи про речовину, Ейнштейн має на увазі всі види енергії (маси), як це випливає з висновків спеціальної теорії відносності. Таким чином, просторово-часовий континуум, що включає поля тяжіння (справжні чи переборні), вже не є евклідовим, а характеризується внутрішньої кривизною.

Якщо відмовитися від регулярності занурення, то будь-яка двовимірна ріманова метрика класу Сг, г О, допускає І. Однак при цьому будуть порушені звичайні зв'язку між внутрішньою і зовнішньою геометрією поверхні що реалізує метрику. З іншого боку, якщо поверхня Ф належить класу С1 - а, а2 /з то поверхню Ф, що має знакопостоянного внутрішню кривизну, матиме обмежену зовнішню кривизну. Зокрема, якщо внутрішня кривизна Ф позитивна, то Ф буде локально опуклою поверхнею, і якщо понад те метрика поверхні регулярна, то регулярна і сама поверхня. Таким чином, нижня межа значень а, при яких зберігаються зв'язку між внутрішньою і зовнішньою геометрією поверхні Ф класу С1 - а зі знакопостоянного внутрішньої кривизною, належить відрізку[Vis - 2 /sl - Нарешті все орієнтуються різноманіття обмеженою зовнішньої кривизни, що не мають точок з кривизною 2а, допускають ізометріч.

Якщо відмовитися від регулярності занурення, то будь-яка двовимірна ріманова метрика класу Сг, г О, допускає І. Однак при цьому будуть порушені звичайні зв'язку між внутрішньою і зовнішньою геометрією поверхні що реалізує метрику. З іншого боку, якщо поверхня Ф належить класу С1 - а, а2 /з то поверхню Ф, що має знакопостоянного внутрішню кривизну, матиме обмежену зовнішню кривизну. Зокрема, якщо внутрішня кривизна Ф позитивна, то Ф буде локально опуклою поверхнею, і якщо понад те метрика поверхні регулярна, то регулярна і сама поверхня. Таким чином, нижня межа значень а, при яких зберігаються зв'язку між внутрішньою і зовнішньою геометрією поверхні Ф класу С1 - а зі знакопостоянного внутрішньої кривизною, належить відрізку[Vis - 2 /sl - Нарешті все орієнтуються різноманіття обмеженою зовнішньої кривизни, що не мають точок з кривизною 2а, допускають ізометріч.

Іншим важливим застосуванням квантової геометродіна-міки є квантові флуктуації геометрії простору. Вираз квантові флуктуації має більш глибокий зміст. Їх можна розуміти як такий рух, який неможливо виморозити при як завгодно низькій температурі. Такі флуктуації існують завжди. У разі електромагнітного вакууму флуктуируют як електричне, так і магнітне поля. Якщо звернути в нуль обидві ці динамічні пов'язані польові змінні то принцип невизначеності знову був би порушений. Це справедливо і в квантової геометродинаміки. Парні змінні тут - внутрішня кривизна тривимірного простору і зовнішня кривизна, яка виходить, коли це тривимірний простір розглядається щодо осяжний його чотиривимірної геометрії. Обидві динамічні величини не можуть бути одночасно звернені в нуль без порушення принципу невизначеності Гейзенберга. Внаслідок цього простір на відстанях порядку квантової довжини описується саме геометродинаміки незалежно від того, яким флук-туації будуть схильні до там електромагнітні польові величини.