А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Рівномірно-вигнутий хвилевід

Для прямокутного рівномірно-вигнутого хвилеводу з можливістю поширення хвиль вищих типів можна вказати радіуси вигинів, при яких переродження збудливою хвилі в небажані типи хвиль буде близьке до нуля.

Секційний вигин в площині Е. Значення граничної потужності рівномірно-вигнутого хвилеводу Різ менше значення граничної потужності прямого хвилеводу Рц і залежить від радіуса вигину.

Розрахунок електромагнітних полів в рівномірно-вигнутих волноводах складної форми поперечного перерізу розглядався в[5], В якій рішення отримано за допомогою методу часткових областей. Розрахунок проводився в припущенні про можливість незалежного поширення в хвилеводі складної форми хвиль Е - і Н - типів (щодо осі z в циліндричній системі координат), яке справедливо тільки при розрахунку критичних частот і не виконується при визначенні постійної поширення в рівномірно-зігнутому хвилеводі складної форми поперечного перерізу. Питання обліку зв'язку Е - і Я-рішень обговорювалися в[5], В[89]рішення цього завдання проводиться з використанням варіаційного методу.

У цьому параграфі наводяться результати дослідження рівномірно-вигнутих волноводов на основі методу поперечних перерізів[90], В якому використовують тільки поперечні власні функції регулярних хвилеводів. При розрахунку вигнутих волноводов складних перетинів вважаємо, що вигини виконані по дузі кола і стінки хвилеводів ідеально проводять.

Секційний вигин в площині Е. Параметри, що характеризують поширення електромагнітної енергії в рівномірно-зігнутому хвилеводі, відрізняються від параметрів прямолінійного хвилеводу.

Максвелла не допускають поділу рішення по азимутальной координаті (в даному випадку осі поширення) на рішення електричного і магнітного типів, власні хвилі рівномірно-вигнутих волноводов є гібридними.

Графіки характеристик рівномірно вигнутих волноводов. Використовувані на практиці хвилевід-ні системи містять відрізки хвилеводів, вигнутих по колу. Прийнято називати рівномірно-зігнутим волноводом хвилевід з незмінною формою поперечного перерізу, вісь якого вигнута по дузі кола.

Розрахунок електромагнітних полів в рівномірно-вигнутих волноводах складної форми поперечного перерізу розглядався в[5], В якій рішення отримано за допомогою методу часткових областей. Розрахунок проводився в припущенні про можливість незалежного поширення в хвилеводі складної форми хвиль Е - і Н - типів (щодо осі z в циліндричній системі координат), яке справедливо тільки при розрахунку критичних частот і не виконується при визначенні постійної поширення в рівномірно-зігнутому хвилеводі складної форми поперечного перерізу. Питання обліку зв'язку Е - і Я-рішень обговорювалися в[5], В[89]рішення цього завдання проводиться з використанням варіаційного методу.