А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Прямокутні елементи

Прямокутні елементи цього типу зручні при розбитті областей типу квадрата або прямокутника. Ще одним способом обліку складної форми кордону було б використання змішаної кінцево-елементної сітки, що складається з прямокутних елементів всередині області і трикутних елементів поблизу кордону, як показано на рис. 314 в. Детальніше ця задача більш точного уявлення кордону буде розглянута в гл.

У цьому параграфі опишемо прямокутні елементи оболсн чек простий геометрії, маючи на увазі те, що параметризація їх серединних поверхонь задається точно в деякій орто - тональної системі координат. Техніка побудови матриць жорсткості тут єдина і відмінність полягає лише в тому, які з співвідношень деформацій (§ I.I) ми використовуємо.

Тут передбачається, що круглий і прямокутні елементи знаходяться в умовах всебічного стиснення.

Розглянемо далі пластинку, розбиту на прямокутні елементи, зображену на рис. 1110 а. Як і в попередньому випадку, розглянемо рідкісну сітку. За конутру пластинки і в центрі показана загальна нумерація вузлів пластинки.

Тут передбачається, що круглий і прямокутні елементи знаходяться в умовах всебічного стиснення.

В цьому випадку незамкнений профіль розбиваємо на прямокутні елементи, товщина яких значно менше їх довжини.

Справді, розіб'ємо прямокутник R на прямокутні елементи ос, настільки малі, щоб в кожному з них коливання функції f (x, у) було менше р Виходячи з точки (х0 у0) з кутовим коефіцієнтом /(х0 у0), опишемо ламану лінію, напрям якої змінюється тільки при перетині з межами прямокутників а, причому при кожному перетині кутовий коефіцієнт робиться рівним значенню f (x, у) в точці перетину.

Форми і розміри селенових випрямних елементів. Маленькі елементи круглої форми, а за аналогією з ними і прямокутні елементи без центральних отворів зазвичай називаються таб-літами. Такі таблеткові елементи збираються, як правило, в випрямлячі суцільним набором без дистанційних відстаней між ними.

Якщо область S є сукупністю прямокутних областей, то її зручно розбивати на прямокутні елементи.

Після того як бетон набере структурну міцність, масив розрізають в горизонтальному і вертикальному напрямках на прямокутні елементи, а потім піддають тепловій обробці. Отримані елементи калібрують на спеціальній фрезерної машині, а потім обробляють їх фасадні поверхні. З готових елементів, що мають точні розміри, збирають на клею плоскі або об'ємні конструкції, іспдльзуя стяжную арматуру. Таким шляхом отримують великі стінові панелі розміром на одну або дві кімнати і висотою на поверх.

Конструктивна схе - В останньому випадку провід-підкладка ма запам'ятовуючого елемента на виконує роль записуючої про-циліндричної магнітної плівці мотки в режимі запису інформації. Крім цього експериментально встановлено, що похибка в розташуванні осей легкого намагнічування окремих елементів зменшується, якщо прямокутні елементи витягнуті уздовж осі важкого намагнічування.

Крім того, експериментально встановлено, що похибка в розташуванні легких осей окремих елементів зменшується, якщо прямокутні елементи витягнуті уздовж важкої осі.

Крім цього експериментально встановлено, що похибка в розташуванні осей легкого намагнічування окремих елементів зменшується, якщо прямокутні елементи витягнуті уздовж осі важкого намагнічування.

У разі, якщо незамкнений профіль є складовим і не може бути розгорнуто в витягнутий прямокутник, його розбивають на прямокутні елементи, товщина яких значно менше довжини.

Для доказу потрібно лише відтворити міркування, наведено - - ні в п 67 по теоремі Darboux, замінюючи лише розкладання на прямокутні елементи довільним розкладанням. Доказ зберігає силу, так як кордони вимірних сукупностей мають протяг, рівне нулю і, отже, якщо вони містяться всередині деякої системи елементів рц з нескінченно малими діаметрами, то сума протяжений цих елементів прагне до нуля.

У загальному випадку також, оскільки ми звели справу до теоремі п 594 в основі умовиводів лежить розбиття даної фігури на прямокутні елементи.

При визначенні геометричних характеристик перетинів кронштейна дійсні перетину у вигляді тавра або швелера, що мають технологічні вузли і заокруглення, розбивають на окремі прямокутні елементи рівновеликої площі. Зміна геометричних характеристик по контуру рами приймають лінійним.

Для цього випадку можна зробити висновок, що точне рішення виходить без застосування будь-яких математичних викладок, так як, якщо пластину розбити на рівні прямокутні елементи, як це представлено на малюнку, і якщо на всі ці елементи впливати однаковим розтягують напругою в напрямку осі х , то вони будуть перебувати в рівновазі; і так як вони будуть розтягуватися на одну і ту ж величину в напрямку дії напруги і стискуватимуться на одну і ту ж величину в напрямку, перпендикулярному дії напруги, то ці елементи будуть залишатися без змін точно підігнаними один до одного. Неважко бачити, що до такого ж висновку приходимо і в разі довільного стрижня циліндричної форми з горизонтальними утворюють.

Для нерегулярних, складних областей необхідно користуватися двовимірними елементами. У практиці розрахунків широкого поширення набули плоскі трикутні і прямокутні елементи, комбінації яких дозволяють досить просто уявити найрізноманітніші конструкції у вигляді системи елементів.

Визначаючи при крученні напруги і деформації в тонкостінних стрижнях відкритого профілю типу швелера, двутавра (рис. 224) або куточка, можна скористатися теорією розрахунку на кручення стрижнів прямокутного перерізу. В цьому випадку незамкнений профіль розбиваємо на, прямокутні елементи, товщина яких значно менше їх довжини.

На рис. 9.1 (а, б, в) наведені такі прямокутні елементи симетрії для пятиточечной і трехрядной (один ряд нагнітальних і три ряди видобувних свердловин) систем, які займають частину паралелограма періодів. Іноді прямокутний елемент симетрії вдається отримати лише за рахунок об'єднання декількох косокутних елементів симетрії.

Розглянемо тонку жорстку пластину на пружній основі. На геометричну форму пластин, які розраховуються за методикою § 4.7 накладається обмеження. Пластина повинна ділитися на прямокутні елементи, що не мають особливостей.

Представлений тут прямокутний елемент разом з трикутним є одним з найпростіших кінцевих елементів. Однак за допомогою одних тільки прямокутників можна ідеалізувати лише такі області, які обмежені прямими лініями, паралельними осямд :, у. Для більш складних областей можна використовувати прямокутні елементи в поєднанні з трикутними, але це ускладнює підготовку вихідних даних. Тому для розрахунку тел довільної конфігурації зазвичай застосовують кінцеві елементи у вигляді чотирикутників довільної форми. Приклади таких елементів будуть розглянуті нижче.

Хоча обчислення вручну цих матриць елементів і правих частин до певної міри утомливо, його неважко здійснити за допомогою програми для ЕОМ. Отримані вище співвідношення можуть бути використані для трикутників довільного розміру і форми, а також для будь-яких прямокутників. Ця процедура демонструється в наступному прикладі, де для обох видів розбиття області на трикутні і прямокутні елементи здійснюється ансамбліровапіе типового рівняння у внутрішньому вузлі однорідної області.

Методика розрахунку ЕП залежить від їх взаємного розташування. Однак при визначенні міцності перерізу має враховуватися вплив всіх отворів. При розташуванні ЕП на невеликій відстані один від одного розрахункову зону, що включає кілька вузлів вводів, доцільно розбити на коненчо трикутні і прямокутні елементи.

Перекриття з дощок 8X20 см з втопленим дерев'яним накатом (теплоізоляція з тирсового бетону з дощатим стелею 20 мм, залишеним в природному вигляді. Витрати на матеріали для 1 м2 такого перекриття, якщо стеля виконана з ялинових або соснових дощок, в порівнянні з перекриттям з підшивкою деревоволокнистих плит збільшуються тільки на 5 - 10 чех. Якщо дошки з деревини модрини, то витрати вище на 20 - 25 чех. Дорого обходиться стелю з плит, виконаних з багаття товщиною 17 см, забарвлених в колір слонової кістки і нарізаних на квадратні або прямокутні елементи, що додають стелі декоративний вигляд.