А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Простий ефір - жирний ряд

Прості ефіри жирного ряду мають наркотичну і подразнюють слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів. Діетиловий ефір - наркотик, який діє злегка дратівливо на дихальні шляхи; вдихання парів діетилового ефіру протягом 30 - 40 хв в концентрації близько 100 мг /л призводить до втрати свідомості.

Прості ефіри жирного ряду, крім газоподібних (ді-метиловий і метілетіловий), представляють легкорухливі рідини, і тільки дуже складні, наприклад С18Н38О з температурою плавлення 20 тверді. З водою навіть нижчі ефіри не змішуються, але дещо в ній розчиняються, і самі її кілька розчиняють.

Єдиний спосіб, придатний для отримання твердих похідних при визначенні невеликих кількостей простих ефірів жирного ряду, полягає в розщепленні їх з утворенням відповідних естерів 3 5-динітробензойна кислоти.

Різні полісульфідні синтетичні каучуки тіоколи отримують конденсацією полісульфідів натрію або кальцію з хлорпохідне вуглеводнів і простих ефірів жирного ряду, що містять в молекулі не менше двох атомів хлору.

Різні полісульфідні синтетичні каучуки - тіоколи отримують конденсацією полісульфідів натрію або кальцію з хлорпохідне вуглеводнів і простих ефірів жирного ряду, що містять в молекулі не менше двох атомів хлору.

Загальної структурної особливістю даної групи сполук є наявність в їх молекулах тетрагідрофуранового циклу. Цим обумовлені багато властивостей подібних речовин. Хімічна структура тетрагідрофуранового циклу істотно відмінна від фуранового і схожість між ними носить чисто формальний характер. Останній багато в чому подібний до простим ефірів жирного ряду, відрізняючись від них тільки циклічним будовою.

При реакціях прямого заміщення атомів водню галогеном часто виходить суміш різних продуктів. При цьому відбувається послідовне заміщення декількох атомів водню з утворенням суміші моно -, ді - і трігалогенпроізводних і суміші ізомерів. Отримані суміші важко розділити, тому що температури кипіння компонентів близькі. Звідси випливає, що легко галогеніруются карбонові кислоти, альдегіди, кетони і прості ефіри жирного ряду.

При реакціях прямого заміщення атомів водню галогеном часто виходить суміш різних продуктів. При цьому відбувається послідовне заміщення декількох атомів водню з утворенням суміші моно -, ді - до трігалогенпроізвод-них і суміші ізомерів. Отримані суміші важко розділити, тому що температури кипіння компонентів близькі. Звідси випливає, що легко галогеніруются карбоно-ші кислоти, альдегіди, кетони і прості ефіри жирного ряду.

При реакціях прямого заміщення атомів водню галогеном часто виходить суміш різних продуктів. При цьому відбувається послідовне заміщення декількох атомів водню з утворенням суміші моно -, ді - і трігалогенпроізводних і суміші ізомерів. Отримані суміші важко розділити, тому що температури кипіння компонентів близькі. Звідси випливає, що легко галогеніруются карбонові кислоти, альдегіди, кетони і прості ефіри жирного ряду.

При реакціях прямого заміщення атомів водню галогеном часто виходить суміш різних продуктів. При цьому відбувається послідовне заміщення декількох атомів водню з утворенням суміші моно -, ді - і трігалогенпроізводних і суміші ізомерів. Отримані суміші важко розділити, тому що температури кипіння компонентів близькі. Звідси випливає, що легко галогеніруются карбонові кислоти, альдегіди, кетони і прості ефіри жирного ряду.

При реакціях прямого заміщення атомів водню на галоген часто виходить суміш різних продуктів. При цьому відбувається послідовне заміщення декількох атомів водню з утворенням суміші моно -, ді - і трігалогенпроізводних і суміші ізомерів. Отримані суміші важко розділити, тому що температури кипіння компонентів близькі. Звідси випливає, що легко галогеніруются карбонові кислоти, альдегіди, кетони і прості ефіри жирного ряду.

При реакціях прямого заміщення атомів водню галогеном часто виходить суміш різних продуктів. При цьому відбувається послідовне заміщення декількох атомів водню з утворенням суміші моно -, ді - і трігалогенпроізводних і суміші ізомерів. Отримані суміші важко розділити, тому що температури кипіння компонентів близькі. Звідси випливає, що легко галогеніруются карбонові кислоти, альдегіди, кетони і прості ефіри жирного ряду.