А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Найпростіше випробування

Найпростіше випробування включає в себе зняття характеристик на постійному струмі в обох напрямках. На рис. 8 - 12 показана схема вимірювання на постійному струмі падіння напруги в прямому напрямку при номінальному значенні прямого струму і зворотного струму при номінальному зворотній напрузі.

Найпростіші випробування цих мінералів виявляють їх повне і глибоке розходження.

Найпростіші випробування проводяться безпосередньо на монтажному ділянці, більш складні - в спеціальних лабораторіях.

Найпростіші випробування поліетилену на розривної машині вказують на залежність міцності цього термопласта від часу. Тут необхідно зазначити дві обставини: по-перше, залежність міцності від швидкості деформації і, отже, від часу; по-друге, порівняно повільний зростання міцності при значному збільшенні швидкості.

Найпростішими випробуваннями в даний час не представляється можливим визначити площу перетину щілин і середню довжину каналу наскрізних пір.

Найпростішими випробуваннями цього роду є проби з зростаючій навантаженням, доведені до зламу і службовці для встановлення тієї максимального навантаження, доурую в змозі витримати конструкція. Як приклади такого роду випробувань можна привести випробування приварювання фланців, для виробництва к-якого в умовах близьких роботу з'єднання на практиці було сконструйовано спеціальне пристосування (фіг. . Найпростішими випробуваннями цього роду є проби з зростаючій навантаженням, доведені до зламу і службовці для встановлення тієї максимального навантаження, доурую в змозі витримати конструкція. Як приклади такого роду випробувань можна привести випробування приварювання фланців, трива виробництва догрого в умовах близьких до роботи з'єднання на практиці було сконструйовано спеціальне пристосування (фіг. Удосконаленням найпростіших випробувань на газову корозію ваговим методом є здійснення контролю складу газової фази і регулювання швидкості її течії. Підставки виготовляють із стійкого і інертного матеріалу. Для стали придатні ніхром і срібло. В одну з трубок 6 вводять термопару 9 яку можна пересувати для того, щоб вимірювати температуру кожного зразка. Через пробку 4 проходить ще одна труба 10 що подає газ. Подача газу здійснюється надлишковим тиском або підключенням всього приладу (за реометром) до Водоструминні насоси. У тих випадках, коли необхідно пропускати газ певного складу, замість установки для очищення під'єднують бомби або газометри з відповідними газами. Якщо в останньому випадку газ діє на гуму, то варто застосувати кварцову трубку і кварцовий шліф.

При найпростіших випробуваннях обмежуються визначенням втрат холостого ходу: в інших випадках додатково вимірюють втрати під навантаженням і будують криву залежності ККД від навантаження.

При найпростіших випробуваннях огра -[ шчіваются визначенням втрат холостого ходу; в інших випадках додатково вимірюють втрати під навантаженням і будують криву залежності ККД від навантаження.

Навчитися проводити найпростіші випробування трансформаторів і знімати характеристики, що дають можливість зробити оцінку їх роботи.

Схема для вимірювання струму емісії електронної лампи. В обсяг найпростіших випробувань входить наступне.

Згідно наведених прикладів, вже найпростіші випробування безпосередньо в хроматографе можуть дати певне уявлення про якісному складі суміші і служити відправною точкою при більш детальному вивченні будови.

Вона повинна дати можливість на підставі простих випробувань матеріалу, наприклад, на підставі експериментального вивчення повзучості при постійній напрузі, описати деформування матеріалу в загальному випадку змінюються в часі напружень і деформацій, а також забезпечити визначення закону зміни деформацій по заданому закону зміни напруг і навпаки. В окремому випадку вона повинна дозволити побудувати криві релаксації по серії кривих повзучості.

Для швидкого визначення виду пошкодження необхідно провести найпростіші випробування проводів за допомогою вольтметра або миллиамперметра з додатковим опором; вимірювальний прилад і батарею при цьому включають так, як показано на фіг.

Характеристики механічних властивостей визначаються зазвичай за результатами найпростіших випробувань. 
Гіпотеза повзучості повинна дати можливість на підставі простих випробувань матеріалу, наприклад експериментального вивчення післядії, встановити поведінка матеріалу в загальному випадку змінюються в часі напружень та деформацій.

Практично ознайомитися з пристроєм і роботою генераторів з паралельним збудженням і навчитися проводити найпростіші випробування, що дають можливість судити про магнітних і електричних властивостях машини.

практично ознайомитися з пристроєм і роботою двигуна з паралельним збудженням і навчитися проводити найпростіші випробування, що дають можливість судити про магнітних і електричних властивостях машини.

У сучасній торговельній практиці широко застосовують методи, засновані на визначенні якості товарів за допомогою найпростіших випробувань - без використання приладів або за допомогою органів почуттів: зору, нюху, слуху, дотику, смаку. Такі методи називають органолептичними. Звичайне знайомство з товаром починається з органолептичної оцінки і, якщо якість товару щодо показників, определямих лабораторними методами, не викликає сумнівів, лабораторна оцінка не проводиться.

Крім періодичних випробувань електроліту, вироблених в хімічних лабораторіях, можливо також рекомендована організація найпростіших випробувань особою, обслуговуючим акумуляторну батарею, для чого в шафці акумулює повинен бути набір необхідних хімікатів і хімічного посуду.
 Залежно Т'(q) за безперервного навантаженні і Nb (q) за дискретно визначають з найпростіших випробувань.

Залежність ае сттД8е) приймають єдиної для будь-яких напружених станів (гіпотеза єдиної кривої) і визначають експериментально шляхом найпростіших випробувань, зокрема по діаграмі розтягування.

При виникненні будь-яких сумнівів щодо якості слід негайно відібрати контрольні проби і провести відповідні випробування за правилами приймання та методів, встановленим стандартами або відомчими технічними умовами. Найпростіші випробування можуть проводитися безпосередньо силами монтажної дільниці, а для проведення більш складних випробувань контрольні проби направляють до відповідних лабораторії. Поряд з якісною прийманням слід ретельно стежити за умовами розвантаження матеріалу, щоб не допустити бою і псування при вивантаженні матеріалу з залізничного вагона або автомашини.

Схема установки для досліджень склопластиків на хімічний опір. В даний час відомі різні способи випробувань пластмас в поле механічних сил при одночасній дії середовища. Найпростіші випробування в напружено-деформований стан полягають в повідомленні зразком певної деформації при жорсткому закріпленні.

Найпростіші випробування плівки на міцність при розтягуванні - це випробування вручну, хоча для цього потрібно певний досвід. Плівку довжиною близько 750 мм розтягують руками в поздовжньому, а потім в поперечному напрямках. Цей метод дозволяє визначити розщеплення плівки.

Ступінь розмелювання пігменту впливає на якість фарби, зокрема rfa покриваність і фарбувальну силу. Найпростіше випробування ступеня розмелювання складається в (наступному. На аркуш білого паперу насипають трохи пігменту і тонким шсателем або складаним ножем проводять по їй так, щоб Райок розподілилася по поверхні паперу тонким шаром. Якщо помел грубий, великі чаетіци хрумтять.

Ступінь розмелювання пігменту впливає на якість фарби щодо покриваності і фарбувальної сили. Найпростіше випробування ступеня розмелювання полягає в наступному: на аркуш білого паперу насипають трохи фарби і тонким шпателем або складаним ножем проводять по ній так, щоб фарба розподілилася по поверхні паперу тонким шаром. Якщо помел грубий, то великі частки хрумтять.

Стійкість текстильних тканин до стирання визначається згідно з ГОСТ 8512 - 57 при терті зразка тканини про обертається абразивний коло. Це найпростіше випробування на тертя стандартизовано не як загальний метод, який можна застосувати до різних матеріалів, а виключно як метод випробування тканин.

Ці співвідношення можна розглядати як взаємодоповнюючі, оскільки одне з них є рішенням іншого, що є інтегральним рівнянням Вольтерра II роду. Якщо проводити найпростіші випробування вязкоупругих зразків при постійних навантаженнях, то принцип Больцмана можна трактувати наступним чином: деформація в момент часу t, що виникла в результаті дії напружень в попередні моменти часу, є сумою деформацій, які спостерігалися б у даний момент часу t, якби кожне з постійних напруг діяло незалежно від інших.

Схеми кристалічних решіток заліза. Ці властивості металів визначають технологічними пробами. Технологічними пробами називаються найпростіші випробування без застосування складних машин і вимірювань.

З точки зору коагулирования найважливішою особливістю дрібних частинок, що не піддаються видаленню простим відстоюванням, є наявність у них електричного заряду. Саме взаємне відштовхування цих частинок з однойменними зарядами і запобігає злипання їх у великі агрегати, що випадають в осад. Фізико-механічні основи процесу коагуляції досить складні, і розглядати їх детально немає необхідності, так як з практичної точки зору цілком достатньо мати про них лише поверхневе уявлення. Вишукування прийнятного способу коагулирования зводиться зазвичай до невеликої кількості найпростіших випробувань із застосуванням найбільш відповідних коагулянтів, обраних на підставі накопиченого досвіду обробки вод аналогічного складу.

Найважливішим питанням, яким займається наука про опір матеріалів, є питання про міцність матеріалів. Щоб оцінити небезпечне для міцності стан елемента конструкції, необхідно вміти знаходити граничне по міцності (або жорсткості) напруга в будь-якому складному напруженому стані елемента. Це завдання вирішується за допомогою так звану теорію міцності, яка встановлює вирішальні чинники небезпечного для міцності стану матеріалу. Та чи інша теорія міцності на основі певних передумов вказує, коли ж настає небезпечний стан матеріалу, і дає загальне аналітичне умова, що зв'язує максимальне напруження по міцності і найбільше діє в деталі напруга. При цьому, використовуючи поведінку матеріалу при найпростіших випробуваннях в умовах головним чином лінійного напруженого стану (частково плоского - при зсуві і крученні і об'ємного - при гідростатичному тиску), отримують розрахункове співвідношення, з якого і знаходять максимальне напруження для будь-якого складного напруженого стану деталі.

Можна помітити, що діапазон використовуваних для втомних випробувань машин дуже широкий - від найпростіших до надзвичайно складних. Дуже складні випробувальні системи, що використовуються, наприклад, для натурних випробувань, дозволяють отримувати дані, які застосовуються лише для досліджуваної конструкції і лише в умовах, що відповідають умовам проведення випробувань. Результати, отримані для цілком певної конструкції і заданих умов, дуже точними, однак екстраполювати їх на інші умови або на інші вироби дуже складно, якщо взагалі можливо. З іншого боку, дані лабораторних досліджень втоми на простих зразках мають загальний характер, їх можна використовувати при розрахунках фактично всіх виробів з дослідженого матеріалу. Діапазон здійснюваних втомних випробувань досить широкий - від найпростіших випробувань гладких зразків до найскладніших натурних випробувань виробів. Будь-які випробування корисні і спрямовані на досягнення цілком певних цілей.

Генератори звукової частоти на L і С безпосередньо генерують коливання звукової частоти. Вони мають контури з индуктивностей і ємностей, що настроюються на необхідні частоти. З такими контурами важко перекрити діапазон звукових частот від 20 до 20000 гц, в якому частота змінюється в 1000 разів. Крім того, для отримання частот порядку десятків герц потрібні дуже великі індуктивності. Тому звукові генератори на L і С застосовуються на одну або кілька фіксованих частот. Наприклад, для найпростіших випробування приймачів і підсилювачів користуються звуковим генератором на частоту 400 або 1000 гц, яка прийнята в якості середньої частоти, при подібних випробуваннях. Ці генератори мають зазвичай одну лампу і індуктивну або АВТОТРАНСФОРМАТОРНЕ зворотний зв'язок. Стабільність частоти навіть в генераторі з самозбудженням виходить порівняно хорошою.